14 sep. 2021

UTMANINGEN 14 sep - Hes 3

 

MITT ANSVAR

Bibelläsning: Hesekiel 3

Läs bibeltexten här

"Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand." (Hes 3:17-18 FB)

Det är allvar! Det gäller liv eller död! Att leva innebär också att välja destination för evigheten.

Ett evigt liv i himlen i gemenskap med Jesus, eller ett evigt liv utanför himlen utan gemenskap med Jesus.

Gud vill inte att någon ska förgås utan att alla ska få uppleva det eviga livet. Därför sände Fadern Jesus till jorden.


Men vårt ansvar gäller inte bara oss själva. Det handlar inte bara om att jag ska se till att jag kommer till himlen. Gud vill att jag ska bidra till att någon annan också kommer till himlen.


Om Gud ber mig att tala med någon annan om Jesus och evigheten och varna honom/henne för det liv han/hon lever, och jag då inte talar med honom/henne, så kommer Herren att utkräva hans/hennes blod av mig.


Vad det innebär att utkräva någon annans blod av oss framgår inte tydligt. Men vad som framgår tydligt är att det är allvarligt att inte lyda Herrens röst då han ber mig vittna för någon. Allvarligt både för honom/henne och för mig. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Det är allvar!

____________________
Innehåll kapitel 3:
Profetens sänds till det upproriska Israel.
Herren sätter Hesekiel till väktare.

Kommentar:
Hesekiel fick i en syn se en bokrulle och kapitel tre börjar med en uppmaning att äta upp bokrullen (vers 1-3). Bokrullen innehöll ord från Gud och att äta den innebär att Guds ord blir en del av Hesekiel. Det vi äter blir en del av oss. I matsmältningen blir det vi äter en del av oss själva.

På samma sätt är det med vårt förhållande till Bibeln, Guds Ord. Det är inte bara en fråga om att läsa orden, vi måste tänka igenom det vi läser och låta det bli en del av oss själva. Den salige mannen i Psalm 1 begrundar Guds Ord både dag och natt. Det är viktigt att vi tar oss tid att komma in i Ordet, men det är ännu viktigare att vi låter Ordet komma in i oss. Jesus säger att den som verkligen är en lärjunge förblir i Guds Ord. Där ska han lära känna sanningen och sanningen ska göra honom fri ( Joh 8:31-32).

Då Jesus kom till jorden var han "Ordet som blev kött" (Joh 1:14). Nu är det vi som är Kristi kropp och vi måste låta Ordet bli kött också i våra liv.

Hesekiel betonar starkt den Helige Andes verk (vers 1:20; 2:2; 3:12; 3:14; 3:24).

Hesekiel kallas att vara en väktare (vers 17). En väktare var någon som stod på muren för att varna folket för annalkande faror. En väktare fick inte somna på sin post. Stadens invånare var beroende av att få väktarens varningar för att kunna överleva.

Hesekiels uppgift var att varna folket. Om folket inte följde varningen hade Hesekiel gjort vad Gud hade sagt och kunde gå fri. Men om Hesekiel inte varnade folket så skulle deras deras liv utkrävas av Hesekiel (vers 18-19). 

Till eftertanke:
Det var ett ansvarsfullt uppdrag som Hesekiel fick av Gud.
- I vilken utsträckning gäller även det uppdraget för oss idag?Inga kommentarer: