6 sep. 2021

UTMANINGEN 6 sep - Jer 51

 

VÄSSA PILARNA, FATTA SKÖLDARNA!

Bibelläsning: Jeremia 51

Läs bibeltexten här

"Vässa pilarna, fatta sköldarna!" (Jer 51:11 FB)

I detta kapitel fortsätter profetian mot Babylon. Men i kapitlet möter vi också flera uppmaningar att ta upp kampen mot Babylon. Det handlar om en mobilisering: "Res upp ett banér på jorden, blås i horn" (vers 27) och det handlar om att förbereda sig för strid: "Vässa pilarna" (vers 11).

Dessa uppmaningar gäller även för Guds folk idag. Det är dags att resa upp baneret och att blåsa i horn. Det finns alltför mycket av resignation bland Guds folk. Vi är inte kallade att vara ett folk som bara betraktar utvecklingen i samhället. Vi ska vara med och förändra samhället. Vi är kallade att kämpa mot förtryck och lidande i världen. Vi är kallade att rädda människor för Guds rike.

Men då vi går ut i striden räcker det inte med att vässa pilarna. Vi måste även fatta sköldarna. Vi måste be om gudomligt beskydd då vi går ut i striden. Vi måste stå tätt sida vid sida så att vi beskyddar varandra. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag är kallad att rädda människor för Guds rike.

____________________
Innehåll kapitel 51:
Fortsättning av domsprofetiorna mot Babylon.

Kommentar:
I kapitel 51 fortsätter profetian om domen över Babylon. Men profetian handlar inte bara om Babylons fall på 500-talet f.Kr. Det pekar också fram mot Babylons fall i tidens slut där Babylon representerar ondskans makt
"Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx" (Upp 18:2-3). 

På samma sätt som det första Babylon kollapsade plötsligt över en natt under Belsassars festmåltid (se Dan 5:30-31), faller det symboliska Babylon plötsligt samman "på en enda timme" (Upp 18:10+17).

Med Babylons undergång slutar Jeremias ord (vers 64). Babylons undergång på Jeremias tid drabbar en begränsad del av jorden, medan Babylons fall i ändens tid drabbar hela jorden.

Till eftertanke:
De profetior som Jeremia förmedlade var riktade till olika riken på jorden. Då Jesus kommer tillbaka gör han det för att döma människorna individuellt (Matt  25:31-46). Då vi ser tiden närma sig skriver Petrus: "hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva" (2 Pet 3:11)

 

Inga kommentarer: