13 sep. 2021

NÅD OCH SANNING – Johannes 1


Bibelläsning: Johannes 1

Läs bibeltexten här


"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning"
(Joh 1:14 FB)

Jesus kom med nåd och sanning. Många betonar bara det ena: nåd eller sanning. En del betonar sanningen om rätt och fel utan att ta med nåden. Då hamnar man i lagiskhet. Andra betonar nåden som en självklarhet, precis som om det inte fanns någon sanning, eller som om sanningen vore relativ.

Om det inte fanns någon sanning om rätt och fel, då kan ju ingen göra fel, och då behövs det ingen nåd. Kan vi inte göra fel behöver vi ingen förlåtelse och då dog ju Jesus på korset helt i onödan.

-Tack Jesus att du kom med både och: Nåd och sanning.
 

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Nåd och sanning. Vad betyder nåden för mig idag? Vad betyder sanningen för mig idag?

 

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Ordet var Gud (vers 1)

Jesus är ordet som blev kött. Redan Ordet var Gud, men om vi inte riktigt kan förstå vad orden i Ordet betyder, sände Gud sin egen son till jorden för att visa oss vad orden betyder. Ordet kärlek är innehållslöst innan vi ser vad det betyder. Ordet nåd är innehållslöst innan vi hör Jesus be för dem som plågar livet av honom.

Till eftertanke:

"Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom" (vers 11). Det blir sagt om människorna i Jesu generation. Vad skulle man säga om folk idag? Om församlingen idag? Om mig?

 

Född av Gud (vers 12-13)

Vem som helst som tar emot Jesus får rätt att bli hans barn (vers 12). Den nya födelsen är ingenting vi själva kan producera. Det är Gud som föder oss på nytt då vi tar emot honom.

 

Johannes uppdrag (vers 23)
Johannes var den som proklamerar Jesus och jämnar vägen för honom in i människornas hjärtan.

Till eftertanke:

Det behövs Johannesmänniskor också idag. Känner du till några? Är du en av dem?

 

Jesu presentation
Detta är första gången som Jesus presenteras offentligt. Johannes presenterar Jesus på två sätt:

- "Guds lamm som tar bort världens synd" (vers 29). Det pekar på Jesu död på korset som banar vägen till frälsning och förlåtelse genom Jesu blod.

- "Han är den som döper i den helige Ande" (vers 33). Det pekar på pingsten då lärjungarna fick del av den Helige Andes kraft som kunde förvandla hela världshistorien. I de övriga evangelierna står det till och med att han döper i den helige Ande och eld.
Dessa två saker är grunden för Frälsningsarméns motto Blod och Eld.

Till eftertanke:

Vilken plats har dessa två, blod och eld, i ditt liv?

 

Kom och se
Två gånger kan vi läsa dessa ord i Johannes första kapitel (vers 39 och 46). Första gången är det Jesus som säger det till dem som skulle bli hans lärjungar. Andra gången är det lärjungarna som säger det till dem som ännu inte mött Jesus.

Till eftertanke:
Händer det att jag någon gång säger till någon "Kom och se"

 

Följ mig

"Följ mig" är Jesusord som återkommer flera ställen i evangelierna. Det är ofta de första orden Jesus säger till blivande lärjungar. Men de är också de allra sista orden Jesus säger till Petrus i det sista kapitlet i Johannesevangeliet (Joh 21:22). "Följ mig" är inte bara en startpunkt i det kristna livet - det är det kristna livet. Det innebär att vi varje dag väntar oss att Jesus ska leda oss vidare med sitt "Följ mig"

Till eftertanke: 

Om du idag hör Jesus säga till dig "Följ mig". Vart tror du det skulle föra dig idag?

Inga kommentarer: