15 sep. 2021

Vad ser Gud när han blickar ut över Sverige?

 


- Ledarsidan i Världen idag -

När hörde vi senast den frågan dryftas i medier, i riksdagens kammare eller på någon annan samhällsarena? Och hur ofta reflekterar du och jag över detta? Men frågan måste kunna ställas. Den Gud som har varit central genom vårt lands historia, och som enligt Bibeln skapat hela kosmos – hur uppfattar han det som pågår i dagens Sverige?  

Sannolikt ser han åtskilliga exempel på genuin godhet, människor som ömmar för nära, kära och andra medmänniskor. Han ser osjälviska insatser och uttryck för äkta solidaritet och många som gör sitt bästa för att vara hyggliga medborgare.

Men bilden av Sverige 2021 innehåller också helt andra nyanser....

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/vad-ser-gud-nar-han-blickar-ut-over-sverige/repuhz!sSavEoJKcWPaCRsr@Q9B5w/

Inga kommentarer: