11 sep. 2021

UTMANINGEN 11 sep - Klag 4 + 5

 

             Idag läser vi två kapitel: Klagovisorna 4 och 5

DÅ PENGARNA FÖRLORAR SITT VÄRDE - Klag 4

Bibelläsning: Klagovisorna 4

Läs bibeltexten här

"Hur har inte guldet förlorat sin glans, det ädlaste guld  förvandlats!"  (Klag 3:1)

Det ingen trodde kunde ske har skett. "Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen" (vers 12). Fastän ingen trott det hade det skett. Jerusalem hade fallit. All rikedom var borta. Den som varit rik hade mist allt han ägde.

Det sker i våra dagar. Det kommer en ekonomisk kris. Den som har haft sin trygghet i aktier eller andra värdepapper ser hur värdet rinner bort. Den rikaste och mest framgångsrike drabbas av sjukdom och går mot döden i tidiga år. Plötsligt förlorar pengarna sitt värde och guldet förlorar sin glans. Det vi litat på försvinner.

Då kommer bergspredikans ord till oss som en påminnelse om något vi ibland glömmer: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33 FB) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike.

____________________

Innehåll kapitel 4:
Sions elände och smälek

Kommentar:
Jerusalems synd jämförs med Sodoms. Sodom hade utplånats för sin ondskas skull (1 Mos 19), men Jerusalems synd var större än Sodoms (vers 6). 

De som dödades vid anfallet mot Jerusalem var lyckligare än de som överlevde och som nu håller på att dö av svält (vers 9). 

De som skulle ha kunnat leda folket andligen var själva syndare och mördare (vers 13), och kung Sidkia som var smord till kung lyssnade och vägleddes av de falska profeterna (vers 20)-

Juda hade hoppats på hjälp från Egypten. Egypten hade försökt hjälpa, men inte lyckats. Jerusalem hade "förgäves sökt efter hjälp" (vers 17).

Till eftertanke:
Juda följde orättfärdiga präster och profeter. Vem "följer" du? Vilka förebilder har du?

 

 

 SYNDENS KONSEKVENSER - Klag 5

Bibelläsning: Klagovisorna 5

Läs bibeltexten här

"Glädjen är borta från vårt hjärta, vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss, att vi syndade så!" (Klag 5:15-16 FB)

Synden får alltid konsekvenser. Det kan vara vår egen synd som drabbar oss. Men det kan också vara andra människors synd som drabbar oss.

Det finns visserligen förlåtelse för all synd, men synden får alltid konsekvenser. Det kan vara något så litet som ett ord som träffar någon och som förmörkar livet för denne under flera år. Synden får alltid konsekvenser.

I Klagovisorna anklagar man ingen annan. Man erkänner klart att lidandet beror på den egna synden (vers 16). Men samtidigt finns det ett hopp som utformas som en bön till Gud om att få vända tillbaka och att på nytt få uppleva förnyelse (vers 21). 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Synden får alltid konsekvenser

____________________

Innehåll kapitel 5:
Folkets bön i djupaste förnedring

Kommentar:
Klagovisorna sammanfattas i kapitel 5. Situationen är nästan hopplös, men någonstans finns det i alla fall ett litet hopp om att allt det onda en dag ska vända. För Gud kan väl ändå inte överge oss för alltid? (vers 20).

Och Jeremia ber: "Ta oss till dig igen, Herre, så kommer vi tillbaka. Förnya våra dagar som förr" (vers 21).

Till eftertanke:
Vi får idag komma till Herren med samma bön: "Förnya våra dagar som förr"

 

Inga kommentarer: