12 sep. 2021

UTMANINGEN 12 sep - Hesekiel 1

 


EN HIMMELSK SYN

Bibelläsning: Hesekiel 1

Läs bibeltexten här

"I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud." (Hes 1:1 FB)

Hesekiel, bortförd i fångenskap i Babylon, fick se hur himlen öppnades och han fick se syner från Gud (vers 1).


Han såg väsen som han försöker beskriva. Väsendena var människoliknande. De hade människohänder (vers 8) och deras ansikten liknade människoansikten (vers 10). De liknade "eldsglöd som brann likt facklor" (vers 13). 

Om dessa väsen skriver Hesekiel: "De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig" (vers 12).

I Hesekiels himmelska syn kan jag se en beskrivning av de kristna i den sista tiden. Herren uppreser en armé av människor som har bestämt sig. De behöver inte vända sig om. De är brinnande, döpta i Ande och eld. De är lyhörda för den Helige Ande och går dit Anden leder utan att frukta. De går rakt fram.

Amen, låt det ske. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: De gick rakt fram. Dit Anden ville gå.

_____________________
Innehåll kapitel 1:
Hesekiels syn om de fyra väsendena och Herrens tron

Kommentar:
Då Jerusalem erövras och templet och Jerusalems murar rivs ned, finns redan Hesekiel i fångenskap i  Babylon. Han fördes bort i en tidigare deportation år 597  f.Kr.

Den slutliga deportationen skedde då Sidkia var kung i Juda 586 f.Kr. Då slutade Juda existera som en självständig stat.

I kapitel 1 får Hesekiel se en syn om den sista tiden. Synen uttrycker både i form och innehåll de syner som Jesaja fick uppleva (Jes 6) och senare Johannes i Uppenbarelseboken (Upp 4).

Till eftertanke:
De som beskrivs i kapitlet går rakt fram, dit Anden ville gå.
- Kan det vara en bild på Guds folk i den sista tiden? Vad talar för det? Vad talar mot det?


Inga kommentarer: