7 sep. 2021

UTMANINGEN 7 sep - Jer 52

 


LÄGG AV FÅNGDRÄKTEN

Bibelläsning: Jeremia 52

Läs bibeltexten här

"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde."  (Jer 52:33-34 FB)

Det avslutande kapitlet i Jeremia berättar om hur Templet förstörs, många av de ledande i Jerusalem blir dödade och många tusen blir bortförda i fångenskap till Babel.

Men de allra sista verserna i kapitlet talar om hur kung Jojakin blir benådad och välkomnas till kungens bord.

Detsamma gäller oss i dag. vi har blivit benådade genom Jesu död på korset. vi är frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Vi får lägga av fångdräkten! Ibland kan det se ut som om vi kristna inte har förstått att vi är friköpta utan fortsätter att leva som om vi vore i fångenskap.

Vi är dessutom inbjudna att dela måltidsgemenskap med Herren (Upp 3:20). Dessutom får vi ett underhåll för varje dag. Vi får kraft att möta dagens uppgifter, vi får frid att leva i harmoni med Gud oss själva och andra, vi får kraft att göra det Herren ber oss att göra. Normalt får vi del av allt detta då vi tar emot Guds ord för varje dag. Han ger oss varje dag vårt "dagliga bröd" av vägledning, tröst och uppmuntran.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Lägg av fångdräkten, var välkommen till kungens bord och ta emot ditt dagliga underhåll. 

__________________
Innehåll kapitel 52:
Tillbakablick över Jerusalems fall, templets förstöring och folkets bortförande (vers 1-30).

Jojakins benådning (vers 31-34)

Kommentar:
Det förra kapitlet avslutas med orden "Här slutar Jeremias ord". Det avslutande kapitlet i Jeremia bok är en översikt över händelserna i förbindelse med Jerusalems fall. Den är till stora delar hämtad från det avslutande kapitlet i Andra Kungaboken (2 Kung 25:18f).

Det sista kapitlet är också berättelsen om de två sista kungarna i Juda. Jojakin var kung i Jerusalem i bara tre månader under tiden Jerusalem  belägrades av Nebukadnessar 597 f.Kr. Jojakin gav sig frivilligt och blev bortförd till Babylon (2 Kung 24:8f). Efter många års fångenskap blev Jojakin benådad och fick äta vid kungens bord så länge han levde (vers 33-34).

Efter belägringen av Jerusalem tillsatte Nebukadnessar Jojakins farbror som kung i Jerusalem och gav honom namnet Sidkia (2 Kung 24:17). Sidkia gjorde senare uppror mot Nebukadnessar vilket ledde fram till till Jerusalems förstörelse 586 f.Kr. Sidkia fick ett mycket strängare straff än Jojakin. Nebukadnessar lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon, därefter lät han sticka ut ögonen på Sidkia och förde honom bort i fångenskap till Babylonien (vers 10-11).

Till eftertanke:
Det kan vara svårt att sammanfatta sensmoralen i Jeremia bok, men här kommer i alla fall ett försök:
- Lyssna till vad Herren säger (genom sitt ord och på många andra sätt)
- Var lydig mot det som Herren uppenbarar för dig (även om det kan föra med sig svårigheter. Kom ihåg Jeremia)


Inga kommentarer: