11 sep. 2021

Inför söndagen. Tema: ETT ÄR NÖDVÄNDIGT

 

FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Nehemja kapitel 9, vers 19-21

Ändå övergav du dem inte i öknen,
ty din barmhärtighet är stor.
Molnpelaren vek inte från dem om dagen
utan ledde dem på deras väg.
Eldpelaren lyste för dem om natten
på den väg de skulle gå.

Du gav dem din goda ande
för att undervisa dem.
Du vägrade dem inte manna att äta,
du gav dem vatten i deras törst.

I fyrtio år sörjde du för dem i öknen
så att de inte saknade något.
Deras kläder slets inte ut,
och deras fötter svullnade inte.

FRÅN BREVEN

Apostlagärningarna kapitel 20, vers 32-36

Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats.
Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon.
Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov.
I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.”
Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra.

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 31-34

Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?
Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 123, vers 1-4

En vallfartssång.
Som tjänaren ser
mot sin herres hand,
som tjänarinnan ser
mot sin husmors hand,
så ser vi mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.

Förbarma dig, Herre, förbarma dig,
vi har fått nog av förakt.

Vi har fått nog av de självsäkras hån,
av de högmodigas förakt.

Inga kommentarer: