6 sep. 2021

Bibeln och helandetjänsten – del 1


Del 1: GUD BRYR SIG OM VÅRA SJUKDOMAR

Få saker inverkar så starkt på vårt allmänna välbefinnande som när vi plågas av olika slags sjukdomar och smärta. I alla länder och kulturer betraktas sjukdom som något av det värsta vi kan drabbas av som människor – särskilt om den är av ett allvarligare slag. Och Bibelns budskap är att Gud bryr sig om detta. Som evangelisten Matteus skriver: ”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde” (Matt 9:35-36).

Jesus hyste medkänsla med dem som hade drabbats av sjukdom. Därför kan vi gång på gång läsa i evangelierna hur han mötte behoven hos de individer som bad honom om ett helande. Någon har räknat ut att 38 % av all berättande text i evangelierna handlar om hur Jesus botar eller befriar från onda andar. Det är svårt att undgå bilden av att Jesus betraktade kroppens upprättelse och botandet av de sjuka som något av det viktigaste han hade att utföra under sina sammanlagt tre år av aktiv tjänst.

Läs mer här:  https://olofedsinger.se/bibeln-och-helandetjansten-del-1-gud-bryr-sig-om-vara-sjukdomar/


Inga kommentarer: