8 sep. 2021

UTMANINGEN 8 sep - Klag 1

 

ÖVERGIVEN

Bibelläsning: Klagovisorna 1

Läs bibeltexten här

"Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden! Hon har blivit lik en änka." (Klag 1:1 FB)

Klagovisorna består av fem klagosånger över Jerusalems förstöring. Alla som någon gång har känt sig övergivna kan känna igen något av den bottenlösa sorgen över att det gått som det gått.

Ingen kommer längre till högtiderna, prästerna suckar (vers 4)
Alla som en gång ärade henne, föraktar henne (vers 8)
All Jerusalems härlighet är borta. Hela staden ligger utblottad i ruiner. 

Klagosångerna beskriver också orsaken till att det gått så illa "Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud." (Vers 18).

Då Jerusalem vänt Gud ryggen blir sorgen och övergivenheten än större. I sådana stunder behöver vi verkligen uppleva Guds närvaro.


Detta gäller även för oss i vår tid. Vi behöver verkligen odla vår relation till Herren. Både i goda och i onda tider. För de flesta människor kommer det dagar då det enda hoppet i tillvaron är Gud. Har vi då vänt honom ryggen, då är vi verkligen övergivna. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Vi behöver verkligen odla vår relation till Herren".

__________________
Innehåll kapitel 1:
Jerusalems sorg och ödeläggelse

Kommentar:
Juda hade räknat med hjälp från sina älskare och vänner (vers 2). Egypten hade mobiliserat en här för att undsätta Juda, men babylonierna skrämde hären tillbaka till Egypten. Juda hade okså räknat med att få hjälp av en del av sina grannländer men de hade ställt sig på Babylons sida och var med och plundrade Jerusalem.

I all sin sorg konstaterar Jeremia att Herren är rättfärdig. Orsaken till allt lidande var att Juda hade gjort uppror mot Gud (vers 18).

Jerusalems lidande (vers 12) beskrivs som en profetisk förebild på Jesu lidande.

Det vanliga slutet på sångerna i Klagovisorna är en bön. I den första sången är bönen att Gud även ska straffa dem som ödelade Jerusalem.

Till eftertanke:
Där det tidigare var sång och glädje är det nu tomt och tyst. Det enda man har kvar är minnesbilden från tiden då Templet och staden sjöd av liv.
- Hur tycker du den bilden stämmer in på församlingen idag?

Inga kommentarer: