15 sep. 2021

UTMANINGEN 15 sep - Hes 4

 

BÄRA NÅGON ANNANS MISSGÄRNING

Bibelläsning: Hesekiel 4

Läs bibeltexten här

"..så skall du bära deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig."  (Hes 4:4-5 FB)

Hesekiel fick i uppdrag att åskådliggöra folkets missgärning. Hesekiel fick bildligt talat "bära" folkets missgärning på sig.


Ibland kan vi kanske uppleva att vi får bära någon annans missgärning på oss. Vi kan få uppleva att någon annans skuld faller på oss. Vi kan uppleva det som djupt orättvist att vi får bära någon annans skuld.


Men den som framför allt fick bära någon annans skuld var Jesus. Han dog på korset för att ta på sig all världens skuld.

Genom döden på korset tog han på sig våra missgärningar för att vi skulle kunna gå fria om vi tar emot honom och hans förlåtelse.


Då vi förstår detta gör det att vi försöker att inte dra på oss ytterligare missgärningar för att inte på nytt korsfästa Kristus.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Han tog min skuld på sig.

____________________
Innehåll kapitel 4
Bild av Jerusalems belägring

Kommentar:
Hesekiel får i uppdrag att utföra en profetisk handling. Han ska bygga en kopia av Jerusalem under belägring (vers 1-2). Hesekiel skulle sedan bära folkets missgärning i 430 dagar, 390 för Israels missgärning och 40 för Judas (vers 4-7).

De 430 dagarna motsvarar 430 år. Troligtvis motsvarar dessa år tiden för Jerusalems fall och Jojakims bortförande 497 f.Kr., fram till Mackabeerupproret då Israel åter fick makt över Israel. Profetian gavs förmodligen före 497 f.Kr. då även Hesekiel fördes bort i fångenskapen (vers 4-6).

Hesekiel fick också i uppdrag att laga sin mat på bränsle av människoavföring (vers 12). Att laga mat med bränsle av människoavföring orenade prästerna och skulle vara ett tecken på att Israels barn skulle äta sitt orena bröd då de blev bortförda i fångenskap (vers 13). Men här tycker Hesekiel att Gud går för långt. Hesekiel har hela sitt liv undvikit att bli rituellt oren och han vill verkligen inte heller nu utföra handlingar som gör honom oren enligt Mose lag (vers 14). Då ger Gud Hesekiel tillåtelse att värma sin mat med bränsle från kogödsel.

Till eftertanke:
Jeremia fick symboliskt bära folkets missgärning. Det pekar fram mot Messias, som inte bara symboliskt, utan på riktigt tog på sig straffet för våra missgärningar (Jes 5:3-7). Vad betyder det för mig idag?


Inga kommentarer: