30 sep. 2019

Vi är kallade till helighet

 - Josefin Holmström i en ledare i Sändaren -
När britterna chockeras med att svordomar nått hela vägen in i parlamentet, kanske det ska ses som ett tecken i tiden - att det är dags för oss att återta heligheten.....


....Bibeln är mycket tydlig med ordets makt och betydelse. Se bara på Johannesevangeliets mäktiga inledningsord: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. Det andra budordet lyder ”Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” Herrens namn, YWHW eller Yahwe, anses så heligt att judarna inte ens uttalar det – de byter ut det mot ”Adonai”, som betyder herre. Jesus lär sina lärjungar att tänka på vad de säger, och varnar dem att inte avlägga eder: ”Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.” . Han fortsätter: ”Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag”. Det är förstås en varning som handlar om mer än bara svordomar, men den visar Guds omorsorg om vad vi säger – och hur vi säger det. ”Ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm”, står det i Ordspråksboken. Det är lätt att hålla med om, men desto svårare att leva efter. Inte desto mindre är det en skarp riktlinje för den troende.

Ord kan befria, uppmuntra, eller såra. En vän till mig som inte är kristen har för (o)vana att använda Herrens namn som svordom eller förstärkningsord. Vi har pratat om det och om hur obekväm det gör mig, och därför försöker han sluta säga så när vi är tillsammans. Men han är knappast ensam – just andra budet är nog ett av de vanligaste vi bryter mot. Och nog är det intressant att det alltid är just Jesus eller Gud som åberopas under de här förhållandena – som om till och med ateisterna anar att det finns kraft i Namnet. Finns det kanske i detta kraftuttryck, som ofta ropas ut när man blir rädd eller överväldigad, en slags längtan efter Gud? Det är inte alls omöjligt: vårt behov av Gud är trots allt djupt nedlagt i våra själar. Det försöker jag göra mina svärande bekanta uppmärksamma på.


Läs mer här:  https://www.sandaren.se/ledare/vi-ar-kallade-till-helighet

Dagens Andakt 30 september”Genom havet gick din väg, din stig gick genom stora vatten – du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en hjord…” (Ps 77:20-21)

I engelska Levande Bibeln har dagens bibelord ordagrant översatts med: ”din väg gick som en stig genom vattnet – en stig som ingen visste fanns där”. Och visst är det väl så att Guds väg många gånger leder oss ut i det okända. Ofta leder han oss på vägar, som vi aldrig i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss. Ingen visste att det ens fanns en möjlighet att livet skulle kunna ta en sådan vändning. Men Gud var där och han ledde oss och vakade över oss.
En del människor vågar aldrig ”kasta loss”. De vill alltid ha en tamp kvar på land – för säkerhets skull. De simmar bildligt talat med ett ben i botten. På det viset får vi aldrig uppleva Guds övernaturliga ledning i våra liv. Lärjungarna däremot drabbades av Jesusorden Följ mig. De vågade ta hans ord på allvar och de lämnade allt i hans händer. Då fick de se och uppleva att Gud hade förberett stigar för dem, som ingen visste att de ens fanns där.

BÖN
Herre, hjälp mig att våga kasta loss från det liv där jag själv har allt under kontroll. Hjälp mig att våga följa dig också in i det okända. Tack för att du leder ditt folk som en hjord.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 30 sep - 1 Tim 5

HÅLL DIG SJÄLV REN

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet
 
"Håll dig själv ren" (1 Tim 5:22 FB)

Rubriken till 1 Tim 5 i Folkbibeln är "Förmaningar till olika grupper i församlingen." Mitt i alla förmaningar hur Timoteus ska hantera praktiska problem och synd i församlingen kommer uppmaningen till Timoteus själv: "Håll dig själv ren".

Vad viktigt det är att, mitt under arbetet med människor eller praktiska saker, stanna upp och se på sin egen vandring med Herren - och att hålla sig ren.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Håll dig själv ren!

29 sep. 2019

Tidig söndagsmorgon den 29 september


Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet

Förra helgen hade vi en bibelhelg på Templet i Stockholm. Temat vi hade fått för helgen var: "Tar jag min tro på allvar?

Jag började helgen med att beskriva två bärande teman i Nya Testamentet som vi nästan inte talar om längre.

Det ena handlar om den dubbla utgången. Vårt liv här på jorden kommer att påverka vår evighet. Jesus talar om det vid upprepade tillfällen:

- Det finns en väg som leder till livet och en annan som leder till fördärvet (Matt 7:13-14)
- Att Gud utgav sin son för att vi inte skulle gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16)

- I liknelsen om de tio jungfrurna kommer några att välkomnas in till bröllopet, medan andra möts av en stängd dörr (Matt 25:1-13).
Varför hör vi (nästan) aldrig förkunnelse om detta tema som var så viktigt för Jesus att förkunna?

Det andra temat som vi sällan hör förkunnas hänger samman med det första: Jesu återkomst och den sista tiden. Jag tror inte det finns något ämne som det talas så mycket om i Nya Testamentet som just detta. Och jag frågar igen: varför talar vi så lite om det som Bibeln talar så mycket om?

Nu kanske du undrar på vilket sätt dessa två teman hänger samman med ämnet för bibelhelgen "Tar du din tro på allvar?"

Jo, om vi slutar fokusera på dessa två centrala ämnen i Bibeln, så leder det till att vi verkligen inte tar vår tro på allvar. Om vi slutar tro på den dubbla utgången och på Jesu återkomst hamnar vi i en ljum kristendom som närmast liknar en fritidsaktivitet, även om det ibland blir väldigt mycket aktivitet.

Men om vi verkligen tar dessa teman på allvar kommer det att leda till:

1/ Att vi verkligen skyndar oss att leva nära Jesus och låter Jesus forma oss
("Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni dp inte leva, medan ni väntar på Guds dag. 1 Pet 3:11-12)


2/ Om vi verkligen tror att Jesus ska komma tillbaka snart och vi kommer att ställas inför den yttersta domen, så är det troligt att vi skulle berätta för någon som vi älskar hur viktigt det är att ha sin sak klar med Gud.
("Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Matt 28:19)


Ja, detta blev kanske ett ovanligt budskap på "Tidig söndagsmorgon", men det är verkligen viktiga frågor att tänka över medan vi väntar....

Den gångna veckan har vi också startat en ny serie i Torsdagsbibelskolan. Denna veckan och ytterligare nio veckor framöver lägger vi ut TIO STEG PÅ DEN KRISTNA VANDRINGEN. Om du missade det kan du läsa det första avsnittet här: https://rupeba.blogspot.com/2019/09/bibelskolan-tio-steg-i-tro-del-1.html

Den gångna veckan handlade UTMANINGEN i går (lördagen) om att infria de löften vi givit åt Gud. Här kommer mina tre löften som har varit vägledande i mitt liv och som jag arbetar på att infria varje ny dag:

1/ Då jag, femton år gammal, blev invigt till soldat i Frälsningsarmén avgav jag mina soldatlöften (utan att riktigt förstå vad jag lovade). Du kan läsa soldatlöftena här: https://rupeba.blogspot.com/2019/09/en-soldatsloften-krigsartiklarna.html

2/ För lite mer än femtio år sedan lovade jag Rut (och Herren) att älska och vårda Rut så länge jag lever.

3/ Då jag sent omsider blev officer i Frälsningsarmén lovade jag att älska och tjäna Gud så länge jag lever. 

Och jag lever ju fortfarande, eller hur?

Ha en välsignad vecka, medan vi väntar...
Peter Baronowsky

Dagens Andakt 29 september”Se till att ni förnyas i ande och förstånd…” (Ef 4:23)

För några år sedan brukade vi anordna särskilda bibelhelger för församlingens olika ledare under rubriken ”Ladda ledaren”. Det är viktigt för ledare, som ständigt ger ut av Guds ord, att man får gå avsides och bara ta emot för egen del.
Jag har, som de allra flesta nuförtiden, en mobiltelefon. I min mobiltelefon, som också är en liten handdator, kan jag lagra och bära med mig all information som är viktig för mig. Där har jag Bibeln på olika språk, ordlistor, adresslistor, kalender mm. Den är väldigt praktisk att ha, men det uppstår ett problem när - jag säger inte om - jag glömmer att ladda den. Då ger den först ifrån sig en stilla påminnelse om att den behöver laddas. Den upprepar signalen igen efter en liten stund. Men om jag ignorerar dessa påminnelser för länge, så slutar det med att mobiltelefonen dör. All information raderas, och jag står där med en tom pryl i handen, som varken kan ringa eller hjälpa till med något annat nyttigt.  
I det andliga livet får vi också små påminnelser om att Gud vill att vi behöver laddning. Låt oss inte försumma dessa påminnelser utan verkligen se till att vi som ledare – dvs. förmedlare av Guds kraft, kan fungera optimalt.
BÖN
Jesus, hjälp mig att lyssna till varningssignalerna, när jag har fortsatt för länge, utan laddning för egen del. Tack för att du alltid finns nära mig för att fylla på med din kraft i mitt liv.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 29 sep - 1 Tim 4

HUR TRÄNAR MAN SIG I GUDSFRUKTAN?

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 5

"Öva dig i gudsfruktan" (1 Tim 4:7)

I några översättningar står det att vi ska träna oss, eller disciplinera oss, i gudsfruktan. En kristen liknas vid flera tillfällen i NT med en idrottsman. Idrottsmannen underkastar sig ett träningsprogram för att kunna uppnå sina mål.

Hur kan man träna sig i gudsfruktan?
Gör så här: Läs ett kapitel från Bibeln varje dag och be Gud visa dig vad du behöver ta emot från honom just den dagen. Skriv ned den tanken i en anteckningsbok och kom tillbaka till det Gud visat dig flera gånger under dagen.
-Det kan vara ett löfte du ska ta till dig
-Det kan vara en förmaning du bör rätta dig efter
-Det kan vara en bön du behöver be
-Det kan vara ord till vägledning i ditt liv
-Det kan vara ord till tröst och uppmuntran i den situation du befinner dig i
-Det kan vara något annat...

Om du investerar den tiden till att lyssna på Herren, kommer Herren att stå för förvandlingen i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att troget öva mig i gudsfruktan varje dag.(Till varje kapitel i NT finns även en avdelning med Översikt, Kommentarer och något att tänka vidare på. Om du skriver ett mejl till info@rupeba.se och skriver UTMANINGEN kommer du med på vår utsändningslista. Då får du ett morgonmejl varje dag med kommentarer till dagens kapitel)
 

28 sep. 2019

Inför söndagen - ÄNGLARNA

- Från kyrkoaretstexter.se -
Dan 10:15-19, Apg 12:6-17, Matt 18:7−10 och Upp 12:7-12 (som läses varje år), Ps 103:19-22

Bibeln refererar till änglar omkring trehundra gånger, så deras existens är tydligt förankrat i Guds Ord. Jesus talar också ofta om änglar. Vid tidens slut ska han t.ex. ”sända ut sina änglar”, se Matt 13:41 och i Getsemane blev han styrkt av en ängel när han bad, se Luk 22:43.

Det hebreiska ordet för ängel ”malak” och det grekiska ordet "angelos" betyder egentligen bara "budbärare". Orden översätts till "ängel" eller "budbärare". Det är sammanhanget som får avgöra om texten talar om en mänsklig eller en himmelsk budbärare.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2726577164033587/?type=3&theater

Lördagsgodis: Victor Borge i Sverige


Dagens Andakt 28 september”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr” (Upp 2:4-5)

De kristna i Efesos var berömda för sin kärlek. När Paulus skriver till dem i Efesierbrevet, tackar han Gud för dem. Han hade hört om deras tro och deras kärlek. Tänk vilket drömläge, att som församling ha namn om sig att vara kärleksfull. Alla borde ju vilja komma till en sådan församling och vara med. 
Ändå är det till församlingen i Efesos som Uppenbarelsebokens skarpa reprimand riktar sig. Herren förebrår dem för att de har övergett sin första kärlek. Vilken tragisk utveckling – från att ha varit berömda för sin kärlek till att bli förebrådda för sin brist på kärlek. Men bibelordet stannar inte vid reprimanden utan fortsätter med att visa på botemedlet. Det finns en väg tillbaka! 
I början av det kristna livet lever man ofta som i ett rus av kärlek. Tänk på hur det var den gången då du var fylld av kärlek. När vi medvetet tänker på något positivt, väcks längtan efter att uppleva detta igen. Då blir det lätt att vända tillbaka till Gud och göra kärlekens gärningar igen.

BÖN
Gud, du är kärlek. Din kärlek kallar mig att leva nära dig och bli uppfylld av samma kärlek.
Förlåt mig att jag så lätt överger den första kärleken. Tack för att det finns en väg tillbaka.
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

En soldats löften - Krigsartiklarna

Jag har tagit emot Jesus Kristus som min Frälsare och Herre och önskar bli medlem i hans universella kyrka.

Jag vill bli soldat i Frälsningsarmén och går nu in i detta heliga förbund. Jag tror på och vill leva efter Guds ords sanningar så som de uttrycks i Frälsningsarméns elva lärosatser:

1.Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

2.Vi tror att det endast finns en Gud och att han är alltings skapare, upprätthållare och styresman samt allena värd att tillbedja.

3.Vi tror att i gudomen är tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.

4.Vi tror att i Jesus Kristi person den gudomliga och den mänskliga naturen är förenade, så att han är sann Gud och sann människa.

5.Vi tror att de första människorna skapades in ett tillstånd av oskuld, men att de genom sin olydnad förlorade sin renhet och sin lycka och att till följd av deras fall alla människor har blivit syndare, fördärvade till sin natur och som sådana föremål för Guds rättvisa vrede.

6.Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud och att vem som vill kan bli frälst.

7.Vi tror att ånger inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den helige Ande är nödvändiga för frälsning.

8.Vi tror att vi rättfärdiggöres av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet
inom sig.

9.Vi tror att vi för att bevaras frälsta måste fortsätta att i tro lyda Kristus.

10.Vi tror att det är alla troendes förmån att bli helgade ”helt igenom”, och att ande, själ och kropp kan ”bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus kommer” (1 Tess 5:23).

11.Vi tror på själens odödlighet, de dödas uppståndelse, den allmänna domen vid världens ände, de rättfärsigas eviga salighet och de orättfärsigas eviga straff.

Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst.

Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv.

Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och moraliskt.

Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället.

Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet.

Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. Jag är medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.

Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ.

Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga.

Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande
arbete.

Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång.

Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning. Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.

UTMANINGEN 28 sep - Psalm 116 + 117

ATT INFRIA LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm 116

"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk" (Ps 116:14 FB)
 
Psalm 116 är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem.

Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Vilka löften har jag givit till Herren?

Ta en stund och be Gud påminna dig om vilka löften du har givit honom. Skriv ner de löften du kommer ihåg. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Herren påminner dig om.
 
Du kanske vill ge nya löften till Herren idag? Skriv ner ditt nya löfte.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att löftet infrias?

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!

NÅD OCH SANNING, IGEN!

 Bibelläsning: Psalm 117
"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Hela psalmen är citerad ovan.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar också om varför: Han kom med nåd och sanning! (jfr Joh 1:14).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Nåd och sanning går hand i hand.

27 sep. 2019

Rätt av Sölvesborg att inte hissa prideflaggan

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Prideflaggan har hamnat i hetluften efter beslut i Sölvesborgs kommun att den inte ska hissas på de kommunala flaggstängerna. Oavsett vad man tycker om den politiska färgen hos dem som fattat beslutet – i det här fallet är det en koalition av SD, M, KD och ett lokalt parti – så är själva beslutet principiellt riktigt. Förhoppningsvis följer andra kommuner efter.

Nu hävdar förespråkarna för prideflaggan att den står för alla människors lika värde och att det därför är självklart att kommunen ska använda den symbolen. Men det är ett ihåligt resonemang. Pride är en sexualpolitisk lobbyrörelse, nära knuten till RFSL, med en agenda av normupplösning.

Detta känner alla väl till. Och stat och kommun ska inte gå lobbyorganisationers ärende och skylta med deras symboler. De ska representera alla sina medborgare.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/ratt-av-solvesborg-att-inte-hissa-prideflaggan/repshu!5wN5XotOwxNpFGPEdiHwA/

Känd psykiater: Genus-teorier är kvacksalveri

- Världen idag -
”Vanföreställning”, ”kvacksalveri”, ”genusmardröm?” – i sin nya bok "Det stora könsexperimentet" går psykiatern David Eberhard till hårt angrepp mot genusvetare. – Om man ignorerar biologi, då är man ute och cyklar totalt, säger han i Studio ett.

Att förskolor, universitet och myndigheter i hög utsträckning använder sig av genusteorier är inget som uppskattas av David Eberhard, överläkare i psykiatri och verksamhetschef för Prima barn- och vuxenpsykiatri. I den nyutkomna boken "Det stora könsexperimentet" sågar han teorierna och menar att de inte utgår från verkligheten. 

– När man diskuterar jämställdhet i dag så bortser man väldigt ofta från de biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor, säger han i en intervju med Studio ett.

Han exemplifierar med att man, när man diskuterar yrkesval, ofta utgår från att ”könsmaktsordningar”, ”patriarkatet” och ”strukturer” ligger bakom det faktum att män ofta väljer en viss typ av jobb och kvinnor en annan. I själva verket kan det vara så att en person väljer ett yrke för att han eller hon faktiskt vill arbeta med det, menar han.

– Som grupp ”man” och ”kvinna” har man lite olika egenskaper som är genetiskt ärftliga. Sedan varierar det naturligtvis mycket mellan enskilda individer, säger han.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/kand-psykiater-genus-teorier-ar-kvacksalveri/reprim!s1FhAevDdKHmiaRj3up38A/

Dagens Andakt 27 september”Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna för er tid.” (Matt 5:11-12)
En gång när Frälsningsarméns grundläggare William Booth predikade på en gata i London, var det en man som spottade honom i ansiktet. En av Booths medarbetare vill torka bort spottloskan från hans skägg, men Booth sa: ”Rör det inte! Det är en medalj”. 
Vi tänker ibland, att det var lättare förr i tiden, att vara kristen, men att vara kristen har alltid inneburit att man varit i konflikt med denna världen. Den som verkligen vill vara Kristi efterföljare måste räkna med förföljelse. Även om Booth inte sökte upp svårigheter för dess egen skull, menade han att förföljelsen hade vissa goda effekter. När människorna kastade ruttna tomater och ägg, ja till och med urin på frälsningssoldaterna hävdade Booth, att detta åtminstone hade med sig det goda att ingen skulle gå med i Frälsningsarmén för egen vinnings skull. Endast den som hade fått sitt hjärta förvandlat av Jesus, skulle utsätta sig för något så förfärligt.   
BÖN
Jesus tack för att du inte överger oss när människor förföljer oss eller förtalar oss. Hjälp oss att tillsammans med dig tåligt dela den smälek som du fick utstå och som varje sann lärjunge får utstå.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 27 sep - Psalm 115

ALL ÄRA TILL GUD
Bibelläsning: Psalm 115

"Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran" (Ps 115:1 FB)

Det är många som vill vara med och sola sig i glansen av vad Herren gör. Det gäller både framstående predikanter, sångare och musiker och andra.

Säkert har vi alla en önskan om att folk ska tala väl om oss. Till viss del är det naturligtvis ett uttryck för social kompetens att bry sig om vad andra tänker, men ofta får det osunda proportioner.
 
Vi lever i en tid där det ena missbruket efter det andra dyker upp. Man talar idag om att vara bekräftelseberoende. Det betyder att jag är beroende av att andra människor berömmer det jag är och det jag gör. Ett kännetecken på ett missbruk är att man behöver större och större doser. Mer och mer bekräftelse.
 
Dagens psalm påminner oss om faran av att ta åt sig ära av den ära som egentligen tillhör Gud.
Frälsningsarméns internationella hälsningstecken, med ett pekfinger som riktas mot himlen är också en påminnelse om att ingen ära ska stanna hos mig, utan skickas vidare till Gud, som ensam är värd alla ära.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: All ära till Gud!

26 sep. 2019

Bibelskolan: TIO STEG I TRO del 1

Längtan efter balans och helhet
 
TIO STEG I DEN KRISTNA VANDRINGEN
Steg 1: Maktlöshet - Längtan efter balans och helhet - Din innersta längtan
Bilden: Från den norska publiceringen av Tio Steg Framåt
Det finns något längst in i varje människa som längtar. Det är en längtan efter balans och helhet, en längtan att komma i kontakt med Gud.Denna längtan är något som är inbyggt i alla människor i alla tider och i alla civilisationer. Om man inte har lärt känna Gud, driver denna längtan människor att skapa sig en ”Gud” i form av en sten, ett träd eller vad som helst.Alla människor är inte beredda att erkänna att denna längtan finns i deras inre. Det kan till och med vara så att man inte upptäckt denna längtan själv.Man kan fylla sitt liv med så många aktiviteter och jagande efter saker att man kan hålla denna längtan på avstånd. Men förr eller senare når denna längtan ifatt oss, för den är en del av oss själva, och vi kan inte springa ifrån oss själva även om vi skulle vilja det ibland.Många människor är rädda att släppa fram denna längtan. Man kan vara rädd för stillheten och tystnaden för att man inte vågar låta den inre människan hinna ifatt sig. Man kan fylla dagen med ljud skratt och intensiv samvaro med andra, men då det är kväll och vi släcker sänglampan hinner våra egna tankar ifatt oss och ropar efter helhet, balans och inre frid.Till och med människor som ser ut att lyckas bra här i livet går och bär på samma längtan. De jagar genom livet för att uppfylla alla sina mål och de lyckas. De får det efterlängtade jobbet, får råd att köpa drömvillan och köper bilen som överglänser det mesta. Men förr eller senare hinner längtan ifatt dem. De sitter där med allt de har strävat efter och alla sina uppfyllda drömmar och frågar: ”Var det verkligen det här som var meningen med livet?De människor som inte lyckas så bra i livet upptäcker kanske tidigare i livet att det finns något i dem som ropar efter en djupare mening med livet än bara att överleva.Att inse och erkänna sitt behov av hjälp

Petrus var fiskare. Han hade varit ute och fiskat hela natten (Du kan läsa om det i Lukas evangelium kapitel 5). Fastän Petrus hade arbetat hela natten hade han inte fått någon fångst. Ändå var Petrus professionell fiskare. Var det något han kunde i livet så var det att fiska. Då han hade åkt ut på fisketuren hade han säkert haft förväntningar på ett lyckat resultat, han hade säkert trott att det skulle gå bra och att han skulle komma hem med en rik fångst så att han kunde försörja sin familj.Men ingenting blev som Petrus och hans vänner hade hoppats den här natten. Trots alla ansträngningar i mörkret och kylan återvänder de på morgonen utan en enda fisk. Ett totalt misslyckande! Trötta, nedslagna, missmodiga och misslyckade kommer de in till stranden på morgonen.Då står Jesus där på stranden! Han talar till dem och ber dem lägga ut näten en gång till på ett annat ställe. Petrus påpekar att han faktiskt har försökt hela natten, men eftersom Jesus ber dem skall de försöka en sista gång. Plötsligt förändras hela situationen. De får så mycket fisk att näten är nära att brista. De får vinka åt sina kamrater att komma och hjälpa till.Efter denna dag blev ingenting i Petrus liv sig likt. Han började ett nytt liv. Han lämnade näten och började följa Jesus.Det fanns något positivt i den maktlöshet och hopplöshet som Petrus upplevde då han försökt hela natten och misslyckats. Han var mottaglig för Guds erbjudande. Om han hade kommit hem med en stor fångst hade han kanske inte ens lagt märke till att Jesus stod där på stranden. Men nu, efter alla misslyckade försök var han mottaglig för att ta emot hjälp från Gud.Det finns något positivt med att inse och erkänna sitt misslyckande och sin maktlöshet. Det positiva är att vi då kan bli mottagliga för en förändring. Bara den människa som har erkänt sitt behov och sin längtan kan vara mottaglig för hjälp.Att inse och erkänna sin verkliga situation kan i själva verket vara det första steget mot en förändring i livet. Det första steget in i en ny verklighet, en ny livssituation.Undanflykter

Många gånger kan det vara frestande att, i stället för att erkänna sitt behov eller sitt misslyckande, skylla på andra människor eller på andra omständigheter för att situationen är som den är. Man kanske säger:

-”Jag har haft dåliga uppväxtförhållanden…

-”Det är inte mitt fel! Att situationen är som den är beror på dåliga kamrater, myndigheter och en rad olyckliga omständigheter som jag inte kan rå förÄven om det kan vara behagligt att gömma sig bakom ursäkter så hjälper det mig inte i min situation. Det bara håller min befrielse på avstånd.En förutsättning för att kunna ta emot verklig hjälp är att man inser att man behöver hjälp. En förutsättning för att ta emot hjälp från Gud är att man ser och erkänner sin situation, sitt behov och sin maktlöshet.Jesus kallar de människor ”saliga” som vi normalt skulle kalla det motsatta av saliga: de fattiga, de sörjande, de hungrande, det törstande osv.Deras ”salighet” ligger i att de har ett klart behov som de har sett och kan erkänna. Detta är den första förutsättningen för att ta emot befrielse och förlossning från Gud.Den som inte hungrar eller törstar efter en förändring, eller den som aldrig erkänner att något är fel håller sin befrielse på långt avstånd.Denna inre oro, längtan eller törst är alltså inte bara något negativt. Att erkänna den är det första steget ut mot friheten.Det finns ett botemedel mot misslyckande och skuld: förlåtelse! Men mot undanflykter och förnekande finns det inget botemedel.Då vi vågar kapitulera och låta vår inre längtan komma ifatt oss – DÅ FINNS DET HOPP!Om du känner att du är beredd att ta detta steg, kan du göra följande bekännelse till din egen:

Jag erkänner att det finns en längtan i mig efter att få uppleva balans och mening i mitt liv och att jag inte i egen kraft kan klara det.
-Denna inre oro och känsla av maktlöshet är början på Guds verk i mitt liv
 
________________ 
Läs mer om TIO STEG FRAMÅT här: https://rupebabutiken.blogspot.com/2014/09/tio-steg-framat.html
_____________________________