25 sep. 2019

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

- Stefan Swärd i Världen idag -
Daniel var fullständigt trogen Israels Gud trots de tuffa omständigheterna. Hans hjärta var i Jerusalem, inte i Babel. Trots detta skötte han sitt arbete som statstjänsteman på ett utmärkt sätt och blev befordrad. Bland annat hade han direktkontakt med Nebukadnessar och blev befordrad till högsta ledningsnivå.

Daniel vägrade att kompromissa, även i detaljer. Hans lojalitet var till Israels Gud och Guds ord. Han hamnade i livsfara på grund av sin kompromisslöshet, men Herren var med honom i de svåra situationer när hans liv var i fara, bland annat när han blev kastad i en lejongrop. Herren hjälpte honom ur denna livsfara.

Daniels förböner och trohet medförde att situationen förändrades och Babylons despotiska regim blev besegrad av Medien-Persien under Kores ledning. Kores öppnade upp möjligheten för judarna att återvända till Israel och till Jerusalem.

I Sverige lever vi kristna också som en utsatt minoritet. Ett ateistiskt-nihilistiskt och delvis antikristligt system styr över landet, och det oavsett hur den exakta regerings­konstellationen ser ut. Precis som i Babel kräver systemet åtlydnad och underkastelse.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/likt-daniel-bor-vi-vagra-kompromissa/repshu!1S5RryAVE2VxunevH70Ew/

Inga kommentarer: