9 sep. 2019

UTMANINGEN 9 sept - Kol 2

LEV DÅ I HONOM

Bibelläsning: Kolosserbrevet 2
"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom" (Kol 2:6-7)

Det finns ett centrum i kristen tro: Jesus. I detta kapitel varnar Paulus för att fastna i mänskliga bestämmelser och förhållningssätt. Paulus skriver:
-Låt ingen göra er till fångar... (Kol 2:8)
-Låt er inte berövas segern..(Kol 2:18)

Det är lätt att vårt fokus flyttas från Jesus till vårt sätt att tillbe, vår religiösa kultur, vårt sätt att vara kristna.

Centrum är Kristus. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lära känna honom mer och mer och ha min grund i honom och inte i något annat.

Inga kommentarer: