29 sep. 2019

Tidig söndagsmorgon den 29 september


Veckorevy från min högst personlig utkikspunkt på livet

Förra helgen hade vi en bibelhelg på Templet i Stockholm. Temat vi hade fått för helgen var: "Tar jag min tro på allvar?

Jag började helgen med att beskriva två bärande teman i Nya Testamentet som vi nästan inte talar om längre.

Det ena handlar om den dubbla utgången. Vårt liv här på jorden kommer att påverka vår evighet. Jesus talar om det vid upprepade tillfällen:

- Det finns en väg som leder till livet och en annan som leder till fördärvet (Matt 7:13-14)
- Att Gud utgav sin son för att vi inte skulle gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16)

- I liknelsen om de tio jungfrurna kommer några att välkomnas in till bröllopet, medan andra möts av en stängd dörr (Matt 25:1-13).
Varför hör vi (nästan) aldrig förkunnelse om detta tema som var så viktigt för Jesus att förkunna?

Det andra temat som vi sällan hör förkunnas hänger samman med det första: Jesu återkomst och den sista tiden. Jag tror inte det finns något ämne som det talas så mycket om i Nya Testamentet som just detta. Och jag frågar igen: varför talar vi så lite om det som Bibeln talar så mycket om?

Nu kanske du undrar på vilket sätt dessa två teman hänger samman med ämnet för bibelhelgen "Tar du din tro på allvar?"

Jo, om vi slutar fokusera på dessa två centrala ämnen i Bibeln, så leder det till att vi verkligen inte tar vår tro på allvar. Om vi slutar tro på den dubbla utgången och på Jesu återkomst hamnar vi i en ljum kristendom som närmast liknar en fritidsaktivitet, även om det ibland blir väldigt mycket aktivitet.

Men om vi verkligen tar dessa teman på allvar kommer det att leda till:

1/ Att vi verkligen skyndar oss att leva nära Jesus och låter Jesus forma oss
("Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni dp inte leva, medan ni väntar på Guds dag. 1 Pet 3:11-12)


2/ Om vi verkligen tror att Jesus ska komma tillbaka snart och vi kommer att ställas inför den yttersta domen, så är det troligt att vi skulle berätta för någon som vi älskar hur viktigt det är att ha sin sak klar med Gud.
("Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Matt 28:19)


Ja, detta blev kanske ett ovanligt budskap på "Tidig söndagsmorgon", men det är verkligen viktiga frågor att tänka över medan vi väntar....

Den gångna veckan har vi också startat en ny serie i Torsdagsbibelskolan. Denna veckan och ytterligare nio veckor framöver lägger vi ut TIO STEG PÅ DEN KRISTNA VANDRINGEN. Om du missade det kan du läsa det första avsnittet här: https://rupeba.blogspot.com/2019/09/bibelskolan-tio-steg-i-tro-del-1.html

Den gångna veckan handlade UTMANINGEN i går (lördagen) om att infria de löften vi givit åt Gud. Här kommer mina tre löften som har varit vägledande i mitt liv och som jag arbetar på att infria varje ny dag:

1/ Då jag, femton år gammal, blev invigt till soldat i Frälsningsarmén avgav jag mina soldatlöften (utan att riktigt förstå vad jag lovade). Du kan läsa soldatlöftena här: https://rupeba.blogspot.com/2019/09/en-soldatsloften-krigsartiklarna.html

2/ För lite mer än femtio år sedan lovade jag Rut (och Herren) att älska och vårda Rut så länge jag lever.

3/ Då jag sent omsider blev officer i Frälsningsarmén lovade jag att älska och tjäna Gud så länge jag lever. 

Och jag lever ju fortfarande, eller hur?

Ha en välsignad vecka, medan vi väntar...
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: