31 okt. 2015

Har du upptäckt Sveriges Kristna Radio?

Sveriges Kristna Radio är en samfundsoberoende radiokanal. Vår vision är att vara en stark kristen röst som når hela landet:
- En röst som kan nå alla som söker hopp och mening
- En röst som genom budskapet om Jesus Kristus stärker tron
- En röst som planterar och står upp för kristna värderingar i samhället
Vi sänder 24 timmar om dygnet via webben och FM 88,4 i Stockholm och Södertälje samt FM 91,6 i Kristianstad med omgivningar. Programinnehållet präglas av: Musik, Samhällsdebatt, Trosfrågor.
Besök Sveriges Kristna Radio HÄR.

30 okt. 2015

Tidig söndagsmorgon den 1 november

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och nu tar vi ut vår sista sememstervecka för detta år. Det har varit en intensiv höst med många resor från allra nordligaste Norge, inte långt från Murmansk i Ryssland till Moldavien i sydost och Island i väst. Många platser, många människor och många tillfällen att få undervisa i Guds ord. Det är ett fantastiskt privilegium att för göra på heltid det som vi brinner för.

 Veckan i övrigt har varit lugn för vår del. Några coaching-samtal med officerare och några sammanträden. I övrigt efterarbete och förberedelsearbete.

Vi har ju vårt kontor på Officersskolan och har en del med kadetterna att göra även om vi inte är en del av den fasta staben på skolan. I början av veckan kom kadetterna hem från en studieresa till London tillsammans med kadetterna från Sverige. De hade haft en fin resa och här lägger jag ut en
bild på Officersskolans kadetter och officerare framför skolbyggnaden.

Det mest dramatiska som hänt på privatfronten i veckan var att vår frys började ge ifrån sig underliga ljud och sedan steg temperaturen. Vi lyckades rädda det mesta av innehållet i frysskåpet till lånat utrymme i en annan frys på området. Senare på dagen var det över 25 grader varmet i frysskåpet. Skåpet gjorde inte längre skäl för frysskåp och borde kanske hellre heta värmeskåp. Vi hade diverse reparatörer hemma som fyllde på gas och pysslade om skåpet och trodde att det skulle bli bra. Men då vis kulle resa bort var det fortfarande över 25 grader varmt i skåpet, så där finns det säkert något att ta tag i då vi kommer hem. Skåpet var nytt då vi flyttade in i huset i Norge så det borde ju fungera lite längre än så.

Men nu går vi som sagt på en veckas ledighet tillsammans med några goda vänner. Det ska bli skönt. Sedan väntar en intensiv novembermånad, för att gå ned i intensitet i december.

Idag är det söndag och då går vi på Frälsningsarmén på den plats där vi är och sedan är det sex dagar av ledighet igen. Vi har det bara bra och vi önskar att du också ska få en välsignad vecka framöver.
/Peter Baronowsky.


28 okt. 2015

Håll festmåltid i dina ovänners åsyn!

David Wilkerson februari 2000

"Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över." (Psaltaren 23:5)

Av alla underbara löften som Gud ger oss i den 23:e psalmen är detta ett av de ljuvligaste. Tänk efter vad han lovar att göra för oss här: Han säger att han skall ställa fram ett bord för oss och duka upp det med underbara rätter. Därefter skall han ta på sig en uppassares förkläde och servera oss en festmåltid. Allt detta skall han göra i våra ovänners åsyn.

Nu vet vi att när Gud säger att han ska passa upp, så blir inte middagen vilken måltid som helst. Ordet för bord i denna vers betyder "kalasmåltid". Gud talar inte bara om en liten tallrik med mat. Han talar om en diger uppsättning maträtter - ett rejält gästabud. Han dukar upp för oss radvis med ljuvliga, himmelska rätter som vi kan smaka av och äta.

Vid denna måltid finns bara en gäst - nämligen du själv. Gud gör detta underbara verk med att tillreda, passa upp och servera var och en som älskar Jesus och känns vid hans namn.

Läs mer HÄR.

26 okt. 2015

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET – Kapitel 1Paulus börjar brevet till Thessalonikerna med att försäkra dem om att han ständigt ber för dem. Bönen börjar med tacksägelse. Tacksägelse är säkert det allra bästa sättet att inleda sina böner.

Många gånger börjar vi våra böner med förbön för allt som bekymrar oss. Ibland kan det till och med vara så att vår bönestund gör oss sämre till mods än då vi började be, om vår bön fastnar i en detaljerad beskrivning av våra bekymmer. 

Vi kanske då umgås mer med våra bekymmer än med Gud.

Då vi ber för våra böneämnen fokuserar vi på det som vi inte har, men om vi börjar med tacksägelse fokuserar vi med tacksamhet för det vi har.

I Psalm 100 liknas tacksägelse med att gå in i porten till Gudsgemenskap: ”Gå in genom hans portar med tacksägelse” (Ps 100:4)

TILL EFTERTANKE
Vi ska göra våra önskningar kända för Gud. Men då vi gör våra önskningar kända är det vi själva och våra önskningar som är i centrum. I tacksägelse och lovprisning är det Gud som står i centrum.

Då Jesus undervisar sina lärjungar i hur man ska be, uppmanar han dem att ha en riktig balans i sin bön. ”Herrens bön” börjar med lovprisning där vi lyfter upp vår blick och bekänner Guds storhet och makt. Vi ber om Ditt namn, Ditt rike, Din vilja. Bönen slutar med att vi lyfter upp vår blick i lovprisning. Vi ber om Ditt rike, Din makt och Din härlighet. Mellan början och slutet kommer våra önskningar och bönebegär om dagligt bröd, förlåtelse, vägledning och beskydd. Det är bra att låta bönen börja och sluta med Gud och inte med våra problem.

- Hur är det i ditt böneliv? Finns det plats för tillbedjan, tacksägelse och lovprisning? Ger du dig tid att bli stilla inför Gud och lyssna på honom?

Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5)
Paulus hade grundat församlingen i Thessalonike och påminner thessalonikerna om hur han kom till dem med evangeliet. Evangeliet förmedlades inte bara med ord utan ”också med kraft och Helig Ande i fullt mått” (vers 5). Det är tydligt av texten att Ordet följdes av synbara resultat som var väl kända för thessalonikerna ”ni vet ju vad vi förmådde göra bland er” (vers 5).

Paulus förlitade sig inte på att han skulle kunna formulera sina ord så att människor blev frälsta. Han visste att ord inte räcker till, utan att det behövs något mer än bara ord. Han såg inte på sig själv som någon god talare. Han beskriver sig själv som en ”klen talare” (2 Kor 11:6), men lät sig inte hindra av det för han visste att goda tal för med sig stora problem:

-För det första kan det bli så att vi litar på vår förmåga att uttrycka oss på ett bra sätt, i stället för att vara beroende av den Helige Ande.

-För det andra kan goda tal leda till att människor bygger sin tro på mänskliga argument och inte på den helige Andes kraft. Paulus skriver i ett annat av sina brev: ”Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på mänsklig visdom utan på Guds kraft” (1 Kor 2:3-5 FB)

TILL EFTERTANKE
I den grekiska kulturen var vältalighet en av de mest upphöjda konsterna. Det handlade om att på bästa sätt övertyga sina åhörare om sanningshalten i det som sades.
Aristoteles hade formulerat tre nyckelord för att kunna övertyga de som lyssnade:

-          Etos som har med etik att göra. Man måste ge ett trovärdigt intryck och vara en trovärdig person. Om två personer säger samma sak kanske du tror på den ena men förkastar det den andra säger med utgångspunkt från den tillit du känner för de olika personerna

-          Patos. Det du säger måste sägas med patos, med inlevelse. Åhörarna måste uppleva att du är ett med budskapet och att budskapet är viktigt för dig. En förkunnare som säger väldigt bra saker, men på ett oengagerat sätt blir ofta inte hörd.

-          Logos har att göra med logik. Innehållet i det du säger måste vara logiskt uppbyggt och förståeligt för att det ska kunna tas emot.

Alla dessa saker är viktiga att tänka på för alla som vittnar och förkunnar. Men kanske är det detta som Paulus vänder sig mot i sina brev. Han går med en fruktan att det är hans egen förmåga som får människor att tro. En sådan tro kommer inte att hålla länge. Därför betonar han att det inte räcker vers 6-9)med att lita på mänsklig förmåga. Den Helige Andes övertygande kraft är en absolut nödvändighet för att våra vittnesbörd och vår förkunnelse ska kunna gå fram till andra människors längtande hjärtan.

-På vilket sätt kan vi vara med och bidra till att ordet inte bara blir ord, utan presenteras ”med kraft och helig Ande i fullt mått.”

Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9)

Thessalonikerna hade tagit emot Ordet (vers 6). Paulus var den som förmedlat Ordet till dem och Paulus blev helt naturligt den som blev deras förebild på vad det innebär att vara kristen. Det står att de följde Paulus exempel. Nya kristna behöver bra förebilder. Efterhand som de lärde känna Jesus mer och mer blev det Jesus som blev den stora förebilden (vers 6).

Nästa steg i utvecklingen, då de hade blivit stadfästa i sin tro, var att de själva blev förebilder för andra som var i behov av goda förebilder för att i sin tur kunna växa sig starkare i sin tro (vers 7-9).
Det är det naturliga i livet. Småsyskon lär sig av sina storasyskon och nya lärjungar lär sig av dem som vandrat med Herren en bit på väg.

TILL EFTERTANKE
-Hur skulle det se ut i församlingen om alla andra hade mig som förebild?
-På vilket sätt skulle jag behöva utvecklas i mitt lärjungaskap för att bli en förebild värd att följa?

Jesus ska komma tillbaka (vers 10)

Varje kapitel i Första Thessalonikerbrevet berör på något sätt Jesu andra tillkommelse. Det är huvudtemat i brevet. Ja, det är till och med ett huvudtema i hela Nya Testamentet. Budskapet i Gamla Testamentet var att Messias skulle komma. Och Messias kom. Huvudbudskapet i Nya Testamentet är att han ska komma tillbaka.

I det första kapitlets sista vers står det helt enkelt att Jesus ska komma från himlen och rädda oss från den kommande vreden. Vad är det för vrede som Jesus ska rädda oss från?
En trolig tolkning är att vreden är den sista stora nöden som kommer i förbindelse med Jesu andra tillkommelse. Den nöden går också under namnet ”Den stora vedermödan” och Jesus säger om den tiden:
”Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världen början till denna dag” (Matt 24:21).

 Den vreden talas det också i en helt annan litterär form i Uppenbarelseboken där vredesskålarna töms över jorden (Upp 16).

Detta tema kommer jag att kommentera vidare i varje kommande kapitel av Första Thessalonikerbrevet. Kanhända kommer bilden av Jesu andra tillkommelse att klarna efterhand.

TILL EFTERTANKE
De sista orden lärjungarna fick höra i förbindelse med Kristi Himmelsfärd var
 ”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg 1:11). 

Detta budskap fyllde lärjungarna med förväntan och hopp.

-Hur upplever du budskapet om att Jesus ska komma tillbaka? Fylls du av förväntan? Påverkar kunskapen om att Jesus ska komma tillbaka dig på något sätt? I så fall på vilket sätt?

25 okt. 2015

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 25 oktober

Veckorevy från min personliga högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. I måndags morgon vaknade vi upp i Sandnes efter Alpha-helg i Bryne och söndagskvällsmöte i Sandnes.

Däremellan har vi haft en ledig dag och några dagar på kontoret med efterarbete och förberedelser.

Lärjungaträningskursen med Polarteamet fortsätter. Polarteamet håller till i Vadsö i nordöstra hörnet av Norge, inte så långt från rysjka gränsen. Vi lägger fortfarande ut en ny lektion på Polartemets blogg varje måndag som deltagarna ska kommentera, och där kommenterar vi deras loggböcker som de skickar in varje vecka.

Under veckan har vi bytt till vinterhjul på bilen. Ett tydligt tecken på att sommaren är slut. Ett annat tydligt tecken på det är att idag slutar vi med sommartid. Då gäller det att ställa tillbaka klockan en timme. Jag undrar hur många som kommer till förmiddagsgudstjänsten en timme för tidigt idag?

Idag är det söndag och helgen tillbringar vi i Porsgrunn där vi har en bibelhelg för kåren i Porsgrunn och närliggande kårer. Vi började igår med två bibelstudier och avslutar helgen idag med förmiddagsgudstjänst på kåren i Porsgrunn.

Kårledare i Porsgrunn är en av våra unga löjtnanter och hans kadett (de gifte sig i somras). Men kadetten är inte med under helgen. Hon är i London tillsammans med de övriga kadetterna tillsammans med kadetterna från Sverige.

Efter gudstjänsten tar vi Bastöfärjan över Oslofjorden från Horten och hem till Moss och Jelöy.

Sedan knackar en ny vecka på dörren.

Jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.
Peter Baronowsky

24 okt. 2015

Ny Bibel för fattiga i Anden

Lindskogs förlag ger nu ut en "Ny Bibel för fattiga i Anden"

Biblia pauperum nova – en bibel för "de fattiga i anden". Bibeln har sin äldsta förlaga i en illustrerad bibel skapad av en benediktinmunk i slutet av 1200-talet. Biblia pauperum nova är alltså en ny version av denna bibel, sammanställd av den danska författaren Oscar K. och illustrerad av Dorte Karrebæk.

Biblia pauperum var förmodligen tänkt som en bibel för prästerna att användas i undervisningen av dåtidens icke-läskunniga. Biblia pauperum nova har en snarlik intention: att utgöra en ingång till bibeln för de sökande och klentrogna, de som normalt inte tar Bibeln i sin hand. De moderna och okonventionella bilderna, som till stora delar inspirerats av Hieronymus Bosch, är tänkta att utgöra en dörröppnare för en bildmedveten ung och publik som är van vid starka, effektfulla bilder.

Oscar K., i Sverige mest känd för Idiot! och Lägret , och som i sitt hemland Danmark fått stor uppmärksamhet för sina omskrivningar av några av världslitteraturens största verk som Brott och straff och Don Quijote , har denna gång gjort en nytolkning av Bibeln. Resultatet har blivit en förunderlig och tankeväckande bok för alla åldrar där Oscar K. låter röster från Søren Kierkegaard till Lars Lilholt förena sig med de fyra evangelisterna. 

Du kan bläddra i boken HÄR, och du kan läsa mer om boken och beställa den på Lindskogs förlags hemsida HÄR.

22 okt. 2015

Då slutade ojan att rinna...

"Då kärlen var fulla... slutade oljan att rinna" (2 Kung 4:6)

Profetänkan kom till Elisha med sina problem. Fordringsägarna ville ta hennes två söner som slavar för att täcka hennes skuld.

Elisha frågade profetänkan vad hon hade hemma och hon svarade att hon bara hade en kruka olja.

Då sa Elisha till henne att samla ihop så många krukor hon kunde finna i sitt hus och bland grannarna. Sedan skulle hon gå in i sitt hus tillsammans med sönerna och fylla alla kärlen med olja.

Profetänkan gjorde som Elisha hade sagt. Hon fyllde kruka efter kruka allt eftersom sönerna bar fram tomma krukor. Då krukorna var fulla sa hon till en av sönerna att han skulle hämta ännu en tom kruka, men han svarade att det inte fanns flera tomma krukor. Då slutade oljan att rinna.

Kvinnan kunde då sälja oljan, betala sin skuld och fick pengar över att leva för.

Tillgången på olja var obegränsad. De kunde fylla den ena krukan efter den andra och oljan bara fortsatte att rinna. men även om tillgången på olja var obegränsad fanns det en begränsning. Fanns det inga tomma krukor så blev det ingen olja.

Oljan används ofta som en symbol på den Helige Ande. På pingstdagen och fram till våra dagar är den Helige Ande utgjuten över alla människor. Petrus säger i sin pingstpredikan att Gud "utgjuter sin Ande över alla människor" (Apg 2:17). Det finns tydligen ingen begränsning på tillgången. Det finns så det räcker för alla människor. Begränsningen finns inte på givarsidan, den Helige Ande finns tillgänglig för alla människor. Begränsningen finns på mottagarsidan. Tillgången på tomma kärl avgör tillflödet.

Varför sker det så lite nu för tiden, är en fråga som jag ofta hör. Kan det bero på dålig tillgång på tomma kärl? Kan det vara så att vi har fyllt våra liv med så mycket annat innehåll att det inte finns plats för Gud? Kan det vara så att vi fyller vår tid med aktiviteter, till och med kristna aktiviteter, men inte har tid för Gud själv?

Jesus säger själv att löftet om den Helige Ande hänger ihop med vår törst (Joh 7:37-39). Kanske är det törsten efter livsinnehåll, törsten efter den Helige Ande, som saknas.

Kristenhetens stora problem kanske är att vi är så nöjda med saker och ting som dom är. Alla säger att Frälsningsarmén gör så mycket gott och det kanske vi till och med tycker själva och är ganska nöjda med det.

Det är vår tomhet, vår törst och längtan, som är förutsättningen för tillflödet av den Helige Ande. Jag tror att vi måste uppleva desperation efter Gud och hans kraft. Vi måste förstå att Jesus menar vad han säger då han talar om att vi inte kan göra något utan honom (Joh 15:5). Vi kanske till och med tycker att vi kan göra det riktigt bra utan Honom.

Finns det tomma kärl så finns det obegränsat med olja. Finns det längtande människor, så finns det mottagare för Guds Ande som är utgjuten över alla människor.

"Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten" (Upp 21:6)

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Matt 5:6)

I Norge sjunger vi ofta en kör med orden:
"Fyll min bägare Gud, jag vet du kan Gud. Släck den törst som brinner i min själ.
Vatten från himlen fyller nu min själs begär Fyll min bägare, käre Gud, och gör mig fri"

Amen - låt det ske!

21 okt. 2015

Ny serie bibelstudier från Bibelskolan

Varje tisdag lägger vi ut ett nytt avsnitt i Bibelskolan. Serien med Bibelstudier från Hebreerbrevet på 13 delar är nu avslutad. Den serien finns också tillgänglig i ett studiehäfte. Här är lite information om det studiehäftet:

Studiehäfte - Bibelstudier från Hebreerbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 34 sidor. Uppgifter för självstudium eller samtal finns till varje kapitel.
Häftet kostar 60:- plus porto. 
Finns även som e-bok (pdf-fil) 40:-
Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.
Innehåll:
Inledning sid.5
Kapitel 1 - Korset och tronen - sid.7
Kapitel 2 - Guds vittnesbörd - sid.9
Kapitel 3 - Att höra Jesus tala - sid 12
Kapitel 4 - Kraften i Guds ord - sid.14
Kapitel 5 - Fast föda - sid.17
Kapitel 6 - Den kommande världens krafter - sid.19
Kapitel 7 - Ett bättre hopp - sid.21
Kapitel 8 - Ett bättre förbund - sid.23
Kapitel 9 - Kraften i Jesu blod - sid.25
Kapitel 10 - Kasta inte bort er frimodighet - sid.27
Kapitel 11 - Trons kapitel - sid.29
Kapitel 12 - Med blicken fäst på Jesus - sid 31
Kapitel 13 - Förebilder - sid.33

Finnes også på norsk!


_____________________________
Ny serie på Bibelskolan
På tisdag startar en ny serie bibelstudier. Denna gång handlar det om Thessalonikerbreven.

 Serien är helt ny och har inte varit publicerad tidigare. Serien kommer att hålla på i åtta veckor fram till mitten av december då Bibelskolan tar julledigt.


Vem vaktar ytterdörren till ditt hus?

 
- David Wilkerson, Februari 2000 –
 
Amerikas barn idag är en förlorad generation. Inga andra generationer I historien har varit så förpestade av sex, droger, alkohol, girighet och mord vid så unga år. Min fråga är: Vem kan man skylla detta på?

Alla vet att något hemskt har hänt i vårt lands skolor. Kriminalitet och våld har blivit så vanligt att många skolor numera har metalldetektorer. Pojkar i årskurs sju kan få tag på skjutvapen och meja ner sina klasskamrater utan några som helst känslor.

Vårt utbildningssystem har förlorat sunda värderingar och blivit moraliskt förvrängt. Lärare introducerar eleverna i ateism, evolution, homosexuella livsstilar, slappa sexuella attityder och anti religiös fanatism. En lärare kan inte lägga en bibel på katedern, men han kan förevisa litteratur inom ämnesområden från kommunism till pornografi.

Alltsedan vårt juridiska system utestängde Gud ur skolorna har Satan tagit över dem. Ändå är jag övertygad om att det inte är vårt korrupta skolsystem som skadar våra barn.
_____________________
Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post.

Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening. (Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen).

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

/PB