31 aug. 2023

Hebreerbrevet 11 – Trons kapitel

 


Många människor går och bär på ett oförlöst tros-kapital som väntar på att få blomma ut. Tänk om du har mer tro än du tror!!


A - Översikt över Hebreerbrevet 11

v.1-3  Definition av tro
v.4-5  Förebilder i tro: Abel, Henok
v.6     Utan tro kan man inte finna nåd hos Gud
v.7-32 Förebilder i tro: Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, Rachav, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Salomo och profeterna
v.33-40 Erfarenheter från trosmänniskornas liv


B – Kommentarer Heb
11

Vad är tro?

Kapitel 11 i Hebreerbrevet är känt som trons kapitel i Bibeln. Det inleds med en definition av vad tro är.
Enligt den definitionen är tro att helt bestämt veta något som man egentligen inte kan veta något om.
Tron börjar ofta med hopp, men tron är mycket starkare än hopp. Tron hoppas inte bara, den vet. Den ger oss visshet (v.1). Tron hoppas inte bara på evigt liv. Den vet. ( 1 Joh 5:13)

Hur får man tro?
Enligt Rom 1:17 kommer tron av att höra Gud tala. Gud kan tala direkt till oss, genom Bibeln, genom förkunnelse eller genom omständigheterna runt oss.
Då vi tar emot Guds ord är det som om ett sädeskorn sås in i oss. Om vi är öppna för ordet och låter det växa i oss får vi tro för det Gudsord vi tagit emot (Hjärtats tro Rom 10:9). Sedan är vi mogna för att skörda det som vi har sått (Munnens bekännelse Rom 10:9).
I sädeskornet ligger ett löfte som väntar på att få förlösas och bli verklighet i våra liv.
Många människor har tagit emot (sått) mycket mer tro än de har sett bli verklighet i sina liv.
Många människor går och bär på ett oförlöst tros-kapital som väntar på att få blomma ut.
Tänk om du har mer tro än du tror!!

Vad utför tron?
Tron gör den osynliga världen synlig. Genom tro blir den osynliga världen verklighet för mig i mitt liv.
Om en människa hör om möjligheten att bli född på nytt, så har hon tagit emot ett korn, ett löfte om nytt liv.
Om den människan sedan inte tar emot frälsningen kommer den bara att gå och bära på en möjlighet som inte bär frukt. En död tro. En tro som inte handlar (Jak 2:26).
Det finns många korn som är mogna för skörd.



C – Uppgifter för självstudium eller samtal

1/ På vilket sätt lönar Gud den som söker Honom? (v.6)
2/ På vilket sätt kan jag låta tron växa i mitt liv?
3/ På vilka sätt kan jag aktivera, förlösa den tro som jag tagit emot genom Guds ord?

4/ Hur skulle du vilja definiera vad tro är för den som inte tror på Gud?

Studera några av personerna som nämns som exempel på tro i detta kapitel
5/ På vilket sätt visas deras tro?

6/ Är deras tro bara en inre visshet eller visar den på synliga resultat?
7/ På vilket sätt får de sin tro?
8/ Kan du finna exempel på tro som växer i deras liv?


I verserna 13 och 39 står det att alla dessa troshjältar dog utan att få det som var lovat:
9/ Varför fick de inte ut det?

10/ Hur klarade de att hålla ut? (v.13-16)
11/ Vilka löften fick de inte ut som nu är tillgängliga i det nya förbundet?


Vers för eftertanke och memorering
Tron… ger oss visshet om det vi inte kan se
Hebr 11:1

Dagens andakt, den 31 augusti

 

”Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.” (Mar 4:26-28)

Andligt arbete är ett samarbete. En del saker i det andliga livet, kan bara Gud göra. Det övernaturliga kan aldrig åstadkommas av en människa. Det är Guds ansvar. Men det finns också en del saker som aldrig kommer att hända om inte vi människor gör vår del.

Av dagens bibelord förstår vi, att människans, bondens, uppgift är att få utsädet i jorden. Det kommer Gud aldrig att göra. Men Gud står för det svåra, nämligen att se till att sådden förvandlas till moget vete.

Vår uppgift som kristna är att vittna och berätta om Guds rike för människorna. Om vi gör det kommer Gud att se till att vårt vittnesbörd kommer att bära frukt.

BÖN

Herre, hjälp mig att så ut vittnesbördet om dig - att vittna om dig för andra människor. Tack för att du sedan kan ta hand om det jag sagt eller gjort och förvandla det till mogen tro i dem. 

BUNDEN MED LIVETS BAND – 1 Sam 25

 


Bibelläsning: Första Samuelsboken 25
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+25&version=SFB15

"Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, skall min herres liv vara bundet med livets band hos Herren, din Gud."  (1 Sam 25:29 FB)

Abigail går in och räddar situationen då hennes man, Nabal, gör bort sig totalt. David var på väg att utrota Nabals släkt, då Abigail träder emellan och talar ord från Gud till David.

Hon säger till David att hans liv är bundet till Herren med livets band (vers 29). Vilket fantastiskt uttryck! Att vara bunden med livets band till Gud. Att ha en fast punkt i tillvaron som man är ihopbunden med. Alla som inte är sammanbundna med Gud svävar fritt utan riktning i en tillvaro utan mål. Och ännu värre: man kan till och med vara hopbunden med det onda och gå den ondes ärenden.

Vilken förmån att vara bunden fast vid Jesus. Thorvald Löwö uttrycker det så här i en sångvers:
"Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."


- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Bunden fast vid Jesus"

____________________
Innehåll:
- Vers 1-13
Nabal avvisar Davids sändebud. 
- Vers 14-35
Nabals hustru, Abigail, går ut med gåvor till David med bön om att David inte ska förgöra Nabal och hans släkt. 
- Vers 36-43

Nabal får slag och dör. David tar Abigail till hustru

Kommentar:

David blir avsnäst av Nabal och ger sig iväg med sina män för att hämnas och döda Nabal och hans män. Det ser ut som om David har glömt bort sin princip från förra kapitlet "HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig". (1 Sam 24:12).

Nu är David beredd att ta saken i egna händer istället för att vänta på Herren. David är på många sätt en förebild på Kristus, men vi ser i hans liv att han också kunde begå fruktansvärda handlingar.

Men Abigail kommer till David och talar ord från Herren in i Davids liv. David förstår plötsligt hur illa han varit på väg att handla och tackar Abigail för att hon hindrat att David skulle dra på sig blodskuld (vers 13). David ser också Herrens hand bakom Abigails ord och tackar också Herren (vers 12).

Till eftertanke:
Hämnden är ljuv, säger ordspråket. Men hämnden är normalt allt annat än ljuv. Hämnd är något man gör för att någon annan gjort något mot oss. Då vi har hämnats kommer han antagligen att svara med samma mynt, och så är den negativa nedåtgående spiralen igång.

Nästa gång någon säger något negativt eller gör något negativt mot dig, rusa inte blint iväg för att ge igen. Om du lyssnar riktigt noga kan du kanske höra Herren tala till dig med ord som liknar Abigails, som vill hindra dig att göra något som du senare hade fått ångra.


Du får sätta din tillit till Gud och sjunga med i versen: "Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."

30 aug. 2023

Dags att ta till kyrkornas hemliga vapen

 


Frida Park
Vi som tror på bön, på att Gud både hör och svarar, har ett ”hemligt vapen”. Så särskilt hemligt är det nu inte. Vem som helst kan be och om troende någonsin förr tagit till bönen är sannerligen dags igen.


Varför inte kalla till bönesamlingar där alla ingredienser i den uppkomna situationen lyfts fram till Gud? Be för regeringen. Be för polisen. Be om väckelse i muslimvärlden. Be för Ukraina. Be om frid. Be om beskydd. Be att människor ska vända sig till Gud. Be att Guds vilja ska ske. När det mesta ser mörkt ut lyser ljuset desto starkare. Och mörkret har inte makt över det. Tack, gode Gud!"

Dagens andakt, 30 augusti

 

”Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och makt att driva ut demonerna” (Mar 3:14-15)

Dagens bibelord visar att det finns en alldeles speciell ordning, när det gäller vår tjänst inför Gud. Först följasedan predika och driva ut. För att vår förkunnelse och vår tjänst ska ha någon andlig kraft, måste det börja med, att vi själva följer Jesus. Det är bara om vi själva lever nära honom och lär av honom, som vår andliga tjänst kan ha någon som helst betydelse.

BÖN

Gud hjälp mig idag att leva så nära dig, följa dig så tätt i spåren att jag är handlingsberedd att gå in i den andliga tjänst, som behövs där jag lever idag.


HÄMND – 1 Sam 24

 


Bibelläsning: Första Samuelsboken 24
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+24&version=SFB15

"HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: "Från de ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är." Min hand skall inte komma vid dig." (1 Sam 24:13-14 FB)

Saul gjorde livet svårt för David. David fick ständigt fly för Sauls ständiga försök att döda David. Nu hade Saul gått ut med tretusen man för att döda David (vers 3). David och hans män gömde sig längst in i en grotta och dit in gick Saul för att uträtta sina behov (vers 4).

David fick då ett "gudagivet" tillfälle att göra slut på sin förföljare, men David skonade Sauls liv. Även om David var en krigare som dödat tusentals män förut kunde han inte förmå sig att döda Saul, som var Herrens smorde, för sin egen personliga vinnings skull. David tog inte saken i egna händer, utan överlät domen och hämnden i Guds händer.

I Nya Testamentet kan vi läsa: "Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren."  (Rom 12:19)

Känner du dig dåligt behandlad? Söker du efter ett tillfälle att "ge igen"? David hade så mycket tillit till Gud att han kunde lämna över ansvaret för domen till Gud. Har du det?

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Har jag så mycket tillit till Gud att jag kan lämna över domen till honom? 
____________________
Innehåll:

David skonar Saul i grottan. Då Saul kommit ut ur grottan ger sig David till känna på långt avstånd. Saul förstår att David inte står efter Sauls liv. Saul ber David lova att inte utrota Sauls släkt då David blir kung.


Kommentar:
En-Gedi ligger på Döda Havets västra strand. I bergen runt En-Gedi finns många grottor av olika storlekar. Några av dem är så stora att de väl kunde rymma Davids 600 män.

David skar en flik av Sauls mantel. Manteln var ett tecken på Sauls kungavärdighet. Saul gick in i just den grotta där David och hans män gömde sig. Davids män såg detta som Guds ledning. Nu skulle det äntligen bli slut på att vara på flykt (vers 5). David kanske tänkte så även han, men hans samvete slog honom för att han tagit en flik ur Sauls mantel (vers 6).

Då Saul hade gått ut ur grottan ropade David efter honom och talade om att han just hade skonat Sauls liv. Saul förstår att David är rättfärdig och att han kommer att bli kung en dag.

Saul ber David att lova att inte utrota Sauls ätt då han blir kung (vers 22). David lovade det. David höll det löftet och tog aldrig hämnd på Sauls släkt. De flesta av Sauls söner blev dödade av gibeoniterna. Många år senare visade David att han stod fast vid sitt löfte och bjöd in Sauls enda kvarvarande sonson, Mefiboshet, till sitt palats (2 Sam 9).

Till eftertanke:

David kunde mycket väl ha tolkat situationen i grottan som att det var Guds ledning för att David kulle bli kung. Ingen hade klandrat David om han hade dödat den som stod efter hans liv. Men David valde ett liv i fortsatt flykt i stället för att ta det gyllene tillfället.
- Hur skulle du handlat? Ibland kan vi kanske se en fantastisk möjlighet i livet. En möjlighet till framgång eller rikedom. Vi skulle kunna se det som Guds möjlighet för oss. Vi behöver bara bryta lite grand från det Gud har sagt. David tog inte möjligheten utan litade på Gud. Vad skulle du gjort?

29 aug. 2023

Material till smågrupper


Höstterminen närmar sig och det är snart dags för grupperna att samlas. Vi har ett antal program som lämpar sig smågrupper: Hemgrupper, Bibelstudiegrupper, Bönegrupper, Samtalsgrupper och många andra grupper.

DET NYA LIVET
Ett annorlunda bibelstudiematerial som består av en fråga och ett antal bibelhänvisningar till varje fråga. Varje deltagare får formulera sina egna svar på frågan utifrån bibelhänvisningarna.

APOSTLAGÄRNINGARNA
Bibelstudier omkring tolv teman i Apostlagärningarna. Samtalsfrågor till varje kapitel.

GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA
15 kapitel med uppgifter för samtal eller självstudium

BREVEN TILL TESSALONIKERNA
Studiehäfte i åtta kapitel med frågor till eftertanke för varje kapitel

HEBREERBREEVET
Studiehäfte i tio kapitel med frågor för självstudium eller samtal

EFESIERBREVET
Studiehäfte i sex kapitel med frågor för självstudium eller samtal

SJU DAGAR INFÖR GUDS NAMN
Studiehäfte för personlig andakt och samtal

DAGS ATT REFLEKTERA – Reflektera mer över Guds ord och du kommer att reflektera mer av hans härlighet. Bok med sju kapitel. Reflektionsfrågor till varje kapitel

GÅVOBOKEN – Du är rikare än du tror
Bok + häfte med samtalsfrågor – 14 kapitel

TIO STEG FRAMÅT
2 studiehäften med samtalsfrågor – 10 kapitel

_______________________

- Du kan läsa mer om alla våra bibelstudiematerial i vår webbshop på www.rupeba.se
- Om du har frågor om våra studiematerial är du välkommen att mejla till info@rupeba.se
_______________________

Dagens andakt, den 29 augusti

 

”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.” (Heb 4:1)

Jag hörde talas om en man som kom på besök till en liten stad uppe i Klippiga bergen. Han gick fram till en gammal man som satt på en bänk, och frågade honom om han kunde berätta vad den här staden var känd för. Den gamle mannen svarade: Jo, det är här allting börjar.

Den gamle mannen på bänken hade förstått något viktigt. Och det är att allting börjar just på den plats, där vi befinner oss, och just från det ”nu” som är. Om vi ser varje plats som en möjlig utgångspunkt, och varje ögonblick som en startpunkt, ska ingenting vara omöjligt för oss.

BÖN

Jesus, tack för att det inte finns några hopplösa situationer, eller hopplösa människor för dig. Så länge som vi lever i nådens tid, kan vi få börja om igen, oavsett hur vår situation ser ut. 

"DÅ FRÅGADE DAVID HERREN" – 1 Sam 23

 


Bibelläsning: Första Samuelsboken 23
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+23&version=SFB15

"Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom" (1 Sam 23:4 FB)

David är på flykt för sitt liv. Mycket av hans liv går ut på undkomma Saul. I allt David gör är han beroende av Guds ledning. I de tretton första verserna av kapitlet ser vi hur David fyra gånger frågar Herren om hur han ska göra (vers 2, 4, 11,12). David litar inte bara på sitt eget omdöme, i allt han gör är han beroende av Gud.

Hur är det i mitt liv? Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?

Det mest fantastiska livet är att leva i Guds plan med mitt liv. Att uppleva att få gå i "förberedda gärningar" (Ef 1:10) är att verkligen leva. Gud har en plan för varje människas liv. Så många människor missar den planen därför att de inte gör som David: "Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom". 


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?

_______________
Innehåll:
- Vers 1-13
David rädda staden Keila från filisteerna trots att han själv är förföljd av Saul.

- Vers 14-28
David i öknen på flykt undan Saul.


Kommentar:
Då Saul dödade de 85 prästerna var det bara en som lyckades fly. Han hette Ebjatar och han tog sin tillflykt till David (22:20). 

Då David skulle fråga Gud bad han Ebjatar hämta sin efod. Efoden var en färggrann prästdräkt med en bröstplåt där tolv fastsydda ädelstenar representerade Israels tolv stammar. På efoden fanns också en ficka med stenarna urim och tummin, genom vilka man sökte svar (ja eller nej) från Gud (2 Mos 28:30).


Någon gång under Davids flykt i öknen (vers 14-28), skrev han Psalm 63 om sin gudslängtan.


Under flykten i öknen kom några sifiter till Saul och talade om var David höll sig gömd (vers 19). Vid detta tillfälle skriver David Psalm 54.


Saul fick sedan ett bud om att filisteerna hade ryckt in i landet. Saul slutade då förfölja David för den här gången (vers 27-28).


Till eftertanke:
Gud var verkligen en levande verklighet i Davids liv. Han gjorde ingenting utan att först fråga Gud. 

- Hur lever du ditt vardagsliv i förhållande till Gud?

Läs de två psalmer som David skrivit under flykten i öknen (Psalm 63 och 54).
- Hur skulle du beskriva Davids förhållande till Gud?
- Hur är dina böner jämfört med Davids?

28 aug. 2023

Sanningen röstar man inte fram utan upptäcker

 

(Bildtext: Alla biologiska kvinnor bär xx-kromosomer i sina celler oavsett om man i tanken anser sig vara en man, skriver ledarskribenten och framhåller att även biologiska fakta är objektiv sanning. Foto: Lightstock)

- Sven Almkvist i Världen idag -

Vad är sanning?” (Joh 18:38). Pilatus fråga till Jesus har ekat genom historien i tvåtusen år, i dag mer aktuell än någonsin.

Finns det objektiv sanning eller är allt relativt? Skapar vi sanning eller upptäcker vi den? Är det majoritetens uppfattning som bestämmer vad som är sant?

I en tid när alla sanningsbegrepp – biologiska som moraliska – ifrågasätts av nya tankeparadigm behöver den kristna kyrkan frimodigt återerövra proklamationen av den bibliska världsbilden.

Läs mer här:
https://www.varldenidag.se/ledare/sanningen-rostar-man-inte-fram-utan-upptacker/repweh!BMPNz2d80L83w3ttdxwEBw/

Dagens andakt, den 28 augusti

 

”Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet.” (Ps 92:2-3)

Farmor och farfar hade varit på besök några dagar, när barnen var små, och nu var det sista dagen, innan de skulle resa hem. Som vanligt avslutade vi frukosten med att ha en familjeandakt, och nu fick farmor och farfar falla in i de rutiner som vi brukade ha för detta. Pappa brukade läsa ett bibelord, och sedan formade vi alla tillsammans en tacksägelsebön. Var och en runt bordet fick i tur och ordning tacka för något med en enda mening. Poängen var att alla skulle delta och ingen skulle hålla en lång bön.

Barnen brukade vara duktiga på att komma på saker som de kunde vara tacksamma för, men den här morgonen sinade påhittigheten för en av sönerna. Till slut fick han fram: Tack gode Gud för att farmor och farfar ska åka hem idag, och det var svårt för de vuxna att hålla sig för skratt. 

Det är kanske inte alltid vi lyckas med våra formuleringar, men Gud vill att vi ska vara tacksamma och han vill att vi ska uttrycka vår tacksamhet till honom.

BÖN

Herre, öppna mina ögon så att jag ser allt det underbara runt omkring mig och förstår att din hand finns bakom allt som sker.

OMSORG – 1 Sam 22

 

Bibelläsning: Första Samuelsboken 22
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+22&version=SFB15

Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet.”  (1 Sam 22:23 FB)

David utvecklas till att bli en tillflyktsplats för människor som på olika sätt är förföljda. Ebjatar fick fly för sitt liv av den enda anledningen att han var släkt med fel personer. David erbjuder denna omsorg och beskydd.

Men det är inte bara Ebjatar som får ta emot Davids omsorg. ”Alla som var i svårighter…samlades hos honom” (vers 2). Och det var omkring fyrahundra människor som sökte sin hjälp hos David.

Du kanske inte har resurser att låta fyrahundra människor bo hemma hos dig, eller att erbjuda beskydd för fysiska attacker.

Men du har kanske möjligheter att visa omsorg för människor runt omkring dig. Människor som är ”i svårigheter” eller som känner sig utsatta eller utestängda från gemenskap.

Guds rike på jorden behöver många omsorgsmänniskor som kanske kan vara den enda plats för någon, där han/hon kan känna sig förstådd och där det finns en människa som orkar lyssna på hans/hennes historia.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Omsorg om andra.

_______________


Innehåll:
- Vers 1-6
David lämnar sina föräldrar hos kungen i Moab, medan han själv väntar på klarhet om vad Herren vill göra med honom.

- Vers 7-23
Saul låter döda prästen Abimelek och hela hans släkt för att han försett David med bröd och svärd, ovetande om att David var på flykt undan Saul.


Kommentar:
David fortsätter sin flykt och gömmer sig i Adullams grotta i ett ingenmansland mellan Juda och filisteernas land (vers 1). Här skrev David förmodligen Psalm 57 och Psalm 142. 

I Psalm 57 skriver David "Förbarma dig, Gud, förbarma dig över mig! Till dig flyr min själ, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran är över" (Ps 57:2).

Då han var gömd i grottan upplevde David det som ett fängelse. Både fysiskt och psykiskt "För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8).

Därifrån tog David med sig sin far och mor till kungen i Moab och bad om att de skulle få vara i säkerhet hos honom tills vidare. David, och Davids far, hade ett släktskap med Moab. De var avkomlingar av moabitiskan Rut (Rut 4:22).

Under tiden hade Saul fått reda på att David hade varit hos prästen Ahilimek och fått både bröd och Goliats svärd av honom (vers 13). Ahilimek visste inte att David hade varit på flykt, men Saul misstänkte honom och dödade Ahilimek tillsammans med 85 präster. (vers 18). En av Ahilimeks söner kom undan och flydde till David (vers 20-21).


Till eftertanke:

Läs Psalm 57 och 142
- Hur upplever David sin situation som flykting?
- Hur uttrycker David sin tilltro och förtröstan på Gud, trots svåra omständigheter?

27 aug. 2023

Tidig söndagsmorgon den 27 augusti





 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndagsmorgon igen! Det är den trettiofjärde "Söndagsmorgon" jag skriver i år. Och nu har vi hållit på ett antal år att dagligen publicera inlägg på rupebas sidor.
Det kan vara lämpligt att med jämna mellanrum påminna oss själva och alla andra varför vi håller på.

Vi vill vara en röst för klassisk bibeltrogen undervisning i en kristenhet som alltmer har förlorat kontakten med Bibeln. Förr kallades vi kristna "läsare" för att vi läste Bibeln och kristen litteratur i stor utsträckning. Numera kallas vi inte längre läsare eftersom vi inte längre läser Bibeln som förr.

Och en kristenhet som inte läser Bibeln formas inte längre efter Guds tankar utan i stället hämtar man sina värderingar ifrån all annan information man utsätts för.

En av våra starkaste drivkrafter med rupeba är att stimulera Guds folk att läsa Guds ord. Det försöker vi uppnå då vi förkunnar, skriver böcker och på vår blogg och Facebook-sida.

Och vi räknar med att fortsätta:

Här kommer lite information om en nyhet i år och hur vi går vidare med den.

Den andra februari i år startade vi en ny serie på torsdagarna, TORSDAGSBIBELSKOLAN. Sedan har det fortsatt varje torsdag så här långt på året. Under sommaren bytte den namn till SOMMARBIBELSKOLAN men återkommer efter sommaren till att vara TORSDAGSBIBELSKOLAN (Bild 2 och 3).

Innehållet hittills har varit:

Tessalonikerbreven 2 feb - 23 mars

På väg - Vägen vidare 30 mars - 8 juni

Hebreerbrevet 15 juni -->

Vi har ett par veckor kvar på Hebreerbrevet, men sedan fortsätter vi med Torsdagsbibelskolan året ut. Tessalonikerbreven och Hebreerbrevet och flera av de kommande serierna skrev jag då vi bodde i Norge första gången på 1980-talet. De serierna publicerades i norska Stridsropet som "Krigsropets bibelskole" (Bild 4).

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 27 augusti

 

”Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.
Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.” (2 Pet 1:5-9)

Jag har alltid tyckt om dagens bibelord, som handlar om hur vi ska uppnå den fullkomliga balansen i kristenlivet. Det är som om bibelordet böljar fram och tillbaka. Det uppmanar oss först att gå framåt och ta för oss, och sedan att hålla tillbaka. Styrka och kunskap, balanseras av självbehärskning. Därefter ett steg framåt i uthållighet, balanserat av gudsfruktan och broderlig omtanke och kärlek.

När en aspekt får ta överhanden blir det obalans och människorna får en snedvriden bild av vem Jesus är och det blir ingen frukt.  Låt oss sträva efter att det blir balans i våra liv och i vår kristna tro.

BÖN

Jesus, tack för att du vill påminna mig om vikten av att ha balans i mitt liv tillsammans med dig.

FÖRFÖLJD – 1 Sam 21


Bibelläsning: Första Samuelsboken 21
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+21&version=SFB15

"David bröt upp och flydde den dagen för Saul och kom till Akish, kungen i Gat"  (1 Sam 21:10 FB)

Här möter vi en flyende David. Han flyr för sitt liv. Han försöker skaffa sig mat att äta (vers 3), han låtsas vara galen (vers 13). Ständigt på flykt, fruktande för sitt liv.

Jag bodde för en tid sedan i en före detta Sovjetrepublik. Då kommunisterna invaderade landet fick frälsningssoldaterna gräva ned uniformer och flaggor i sina trädgårdar. De fick inte mötas till gudstjänst. De kunde bara mötas under förespegling att någon i gruppen hade födelsedag eller namnsdag. Alltid oroliga att KGB plötsligt skulle komma för att anhålla dem.

Också idag är kristna den mest förföljda gruppen i världen. Den som lever i Kristi efterföljd kan också i framtiden riskera att få lida för sin tro. Då Jesus talar om den sista tiden säger han: "Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra." (Matt 24:9-10).
 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Är jag beredd att utså förföljelse för min tro?

____________________ 
Innehåll:

- Vers 1-9
David flyr till prästen Abimelek och ber om mat och vapen 
- Vers 10-15
David flyr till kung Akish i Gat och spelar vansinnig för att rädda sitt liv.

Kommentar:
David kommer uthungrad till prästen Abilemek och ber om mat. Den enda mat som finns tillgänglig är de skådebröden som hade legat på altaret i tabernaklet. David får tillsammans med sina män äta skådebröden på villkor att hans män avhållit sig från kvinnor, eftersom skådebröden var heliga. Jesus hänvisar till denna händelse då fariseerna klagar på att Jesu lärjungar plockar och äter ax på sabbaten (Matt 12:4; Luk 6:4).

Vid besöket hos prästen Abilemek frågar David om det inte finns något svärd eller spjut hos prästen. David var helt obeväpnad. Då fick han Goliats svärd som hade förvarats hos prästen (vers 9).


Därefter flydde David till kung Akish i filisteernas land. Filisteerna var ju Israels fiender och David spelade då galen för att inte bli dödad (vers 13). Senare skrev David om denna händelse i Psalm 34  som är en tacksägelsesång för att Herren räddade hans liv hos kung Akish: "Jag sökte Herren och han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom strålar av fröjd" (Ps 34: 5-6). David skriver också om denna händelse i Psalm 56: "När fruktan fyller mig litar jag på dig" (Ps 56:4)


Till eftertanke:
Läs Psalm 34 och 56 och sätt dig in i hur David upplevde dagarna hos kung Akish i Gat.
- Hur upplever David sin relation till Herren dessa dagar?
- Har du upplevt något liknande?
- Hur skulle du uttrycka din tacksägelsesång till Herren?

26 aug. 2023

Inför söndagen. Tema: FRIHETEN I KRISTUS


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
2 Mos 23:10-12
10 I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. 11 Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering. 12 Under sex dagar ska du utföra ditt arbete, men på sjunde dagen ska du vila, så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Gal 4:31-5:6
31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.
1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. 2 Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

FRÅN EVANGELIERNA
Mark 2:23-28

23 En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen där de gick. 24 Då sade fariseerna till honom: "Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" 25 Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? 26 Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebjatars tid och åt skådebröden, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom."
27 Sedan sade han till dem: "Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. 28 Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten."

FRÅN PSALTAREN
Ps 145:13b-18

 • Herren är trofast i allt han säger
 • och kärleksfull i allt han gör.
 • 14 Herren stöder alla som vacklar
 • och reser upp alla nerböjda.
 • 15 Allas ögon hoppas på dig,
 • och du ger dem deras mat
 • i rätt tid.
 • 16 Du öppnar din hand
 • och mättar allt levande med nåd.
 • 17 Herren är rättfärdig
 • i alla sina vägar
 • och nådig i allt han gör.
 • 18 Herren är nära
 • alla som ropar till honom,
 • alla som ropar till honom
 • i sanning.

 • (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln)