30 juni 2021

Mitt vittnesbörd del 11 - FRÄLSNINGSARMÉN NACKAVi har nu kommit fram till början av 1990-talet och vi har kommit tillbaka till Stokholmstrakten efter tov års boende på andra platser. Vi arbetar på Frälsningsarméns Sociala Institut och har dessutom ansvar för Lännersta kursgård.

Då vi sist bodde i Stockholm hade vi varje fredag bönesamling hemma hos oss och nu ville vi fortsätta med det då vi dessutom hade tillgång till en kursgård. 

Varannan torsdagskväll inbjöd vi till Bibel, Bön och Lovsång i Lännersta. Efterhand växte skaran som samlades på Lännersta. Vi var ju inte en församling eller en kår, så vi brukade kalla oss Frälsningsarmégemenskapen i Nacka.

Efter några år flyttade Hans och Liv Bente Nilsson till Nacka. Vi kände varandra väl sedan många år. Innan vi reste till Norge var Rut juniorsoldatledare
på Stockholms 6:e kår och Hans var en av juniorsoldaterna. Många år senare var Hans en av mina elever på Bibellinjen på Jelöy.

Hans och Liv Bente började engagera sig i FA-gemenskapen i Nacka och verksamheten utökades. Jag hittade häromdagen ett terminsprogram för vårterminen 1999 och där kan man läsa att
- Varannan torsdagskväll jämna veckor kl.19.00 var det Bibel, Bön och lovsång
- Varannan torsdagskväll ojämna veckor kl.19.00 var det samtalsgrupper i Tio Steg Framåt
- Varje fredag 10.00-11.00 Var det Babysång/rytmik i Boo församlingsgård.
- Varje söndag 11.00 inbjöd vi till gudstjänst
- Varje söndag 13.00-15.00 inbjöd vi till "After Church", innebandy eller volleyboll i Nacka sporthall.

"After Church" avslutades alltid med att Hans bad alla sätta sig på golvet i sporthallen för att pusta ut. Hans brukade då alltid fråga om det var någon som hade några böneämnen de ville vi skulle be för. Jag föreställde mig nog att det kunde bli lite pinsamt då vi kristna skulle lägga fram våra böneämnen då de andra hörde på, men det var oftast så att de som inte betraktade sig själva som kristna var mycket ivrigare än vi att lägga fram sina böneämnen. De såg tydligen denna stund som veckans chans att få förbön. Vi har kanske något att lära av dem.

Efterhand hade vi lika mycket verksamhet som många frälsningsarmékårer och divisionschefen hade under lång tid uppmuntrat oss att bli en egen kår. Frälsningsarmén hade aldrig haft någon kår i Nacka och orsaken till att vi startade verksamheten var att vi tyckte det var onaturligt att leva och arbeta i Nacka och sedan på söndagarna åka hemifrån till en helt annan plats och vara med i någon av Stockholmskårerna.

I december 1999, en av 1900-talets allra sista dagar, blev vi en kår i Nacka. Frälsningsarméns ledare i Sverige kom för att inviga kåren och jag tror vi fick nummer 394. Det betyder att vi var den 394:e kåren som Frälsningsarmén öppnade i Sverige.
 
/PB

DAGENS ANDAKT, den 30 juni

 


Herren Israels Konung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont… Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.
(Sef 3: 15b, 17)

Första gången jag läste dagens bibelord var jag ganska nyfrälst, eller rättare sagt hade jag för första gången i livet fått det, som de gamla kallade för ”frälsningsvisshet”. Jag var 25 år gammal. Jag hade varit med i församlingen hela mitt liv, men jag hade aldrig etablerat en personlig relation till Gud och till hans ord. Bibeln var en otillgänglig bok, vars berättelser jag visserligen kunde ganska väl från söndagsskolan, men vars övergripande budskap fortfarande var ganska okänt för mig. Ordet från Sefanja bok blev mycket personligt när någon gav mig detta bibelord på en lapp. Tänk att budskapet var till mig - Det handlade ju om att Gud bodde i mig och att han gladde sig över just mig, att han älskade mig och att han fröjdade sig över mig. Ofattbart och underbart!

Senare i livet när jag skulle delta i, och tala vid, en konferens långt bort i världen, kände jag mig ensam och ganska hjälplös inför det viktiga uppdraget. Då mötte Gud mig ännu en gång med samma hälsning. Herren bor i dig! Och plötsligt blev det svåra överkomligt för Gud skulle vara med.  

BÖN

Tack Gud, min far för att du har tagit din boning i mig och att jag därför aldrig behöver frukta något ont. Tack att du räddar, tack att du älskar och tack att du gläder dig över mig.

UTMANINGEN 30 juni - Jes 47 + 48

 

JAG OCH INGEN ANNAN

Bibelläsning: Jesaja 47
Läs bibeltexten här

"Du förtröstade på din ondska och tänkte: "Ingen ser mig." Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: "Jag och ingen annan."  (Jes 47:10 FB)

Jesaja går till rätta med den som lever självcentrerad i sin egen egoism: "Jag och ingen annan". Han går tillrätta med den som ständigt gör det som är ont och som säger att det är "ingen som ser mig".(vers 10)


Men det är någon som ser dig! Och vi är ansvariga för våra handlingar, ord och tankar. Det finns någon som ser dig, Herren, och Han vill få dig att lyssna då Han talar. Vi är ständigt utsatta för ett informationsflöde i ljud och bilder. Men Herren kallar oss in i tystnad och mörker (vers 5). Vi kan stänga av informationsflödet i våra liv och bli stilla och lyssna på Honom.


Då vi förstår hur fel vi har gått har vi en återlösare, som förlåter oss våra synder och löser oss ut i frihet igen (vers 4). 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Låt Ditt namn bli helgat (inte mitt), låt ditt rike komma (inte mitt), låt din vilja ske (inte min).

___________________

Innehåll:

Det stolta Babel faller

Kommentar:
Kapitlet handlar om det stolta Babylons fall på 500-talet f.Kr. Men det är också en förebild på det stora Babylons fall i tidens slut. I Uppenbarelseboken är Babylon den nytestamentliga församlingens fiende som plötsligt faller ihop (Upp 18).

Vers 1-5
Babylon kommer att krossas som man malde mjöl i en kvarn (vers 2). Babylon kommer att falla från höjden av välstånd till avgrundens djup.

Vers 6-15
Uppräkning av alla de synder som fick Gud att låta Babylon bli krossat:
- De visade ingen barmhärtighet och la en stor börda på de äldre (vers 6).
- Babylons stolthet, lyx och självcentrering (vers 7-10).
- Babylons avgudadyrkan, trollkonster och astrologi (11-15)

Till eftertanke:
I vilken utsträckning känner du igen dagens samhälle i beskrivningen av Babylon?

 

 

OM DU BARA HADE LYSSNAT

Bibelläsning: Jesaja 48
Läs bibeltexten här

"O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor."  (Jes 48:18 FB)


Som förälder är det svårt att se sina barn göra livsval som skadar dem. Då barnen lider, lider föräldrarna. Föräldrarna säger, eller i varje fall tänker, "om du bara hade lyssnat på mig!"

Herren lider då han ser oss leva våra liv på ett sätt som strider mot hans vilja. Han har gett oss vägledning i sitt ord och den Helige Ande vägleder oss. Herren vill att vi ska leva våra liv i fullkomlig frid och kapitlet avslutas med versen "Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren" (vers 22).


Vi uppmanas att lyssna på vad Herren säger och följa hans vägledning. då vi gör det gäller löftena:
"Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra" (vers 17)
"Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans väg skall vara framgångsrik." (vers 15)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lyssna till vad Herren säger till mig idag.
___________________

Innehåll:
Israels befrielse trots upproriskhet

Kommentar:
Gud går tillrätta med sitt folk för att de vill bekänna sig till Gud, "men inte i sanning och rättfärdighet" (vers 1-2). Det liknar väldigt mycket det som sägs om de kristna i den sista tiden "
De har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft" (2 Tim 3:5).

Då det går väl för folket ger de äran åt sina avgudar i stället för till Gud (vers 4-5). Äran för att folket kommer att bli fria från fångenskapen i Babylon beror inte alls på dem själva. Gud visste att se skulle vara fyllda av trolöshet mot Gud och synd (vers 8). Orsaken till den kommande befrielsen är Gud själv och han ger inte sin ära till någon (vers 9-11).

Herren uppmuntrar sitt folk att sätta sin lit till Gud och hans löften om den kommande befrielsen (vers 12-15). Fångenskapen i Babylon berodde helt och hållet på folkets synd, så den befrielse som ska komma beror helt och hållet på Guds nåd (vers 16-19). Kapitlet avslutas med en uppmaningen att dra ut från Babel i glädje för Herrens befrielse (vers 20-21), men det löftet gäller inre för de ogudaktiga (vers 22).

Guds uppmaning "dra ut från Babel" kan tolkas andligt som en uppmaning till Guds folk att ta avstånd från synden. Detta budskap ska förkunnas över hela världen (vers 20).

Till eftertanke:
Beskrivning om folkets andliga status under fångenskapen i Babylon och de kristna i den sista tiden kan betecknas som att de
"har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft".
- Hur väl tycker den beskrivningen stämmer med dagens kristna på en skala 1-10?

29 juni 2021

“Jesus började hjälpa mig i vardagen”


Igår kunde vi läsa i Dagen om en av våra fantastiska socialarbetare på Frälsningsarmén i Västerås. Hon berättar om sitt gudsmöte och sitt arbete i dag (Låst artikel i Dagen: https://www.dagen.se/familj/jubilar/2021/06/28/jesus-borjade-hjalpa-mig-i-vardagen/)

"Susanna Nordberg är uppvuxen i en troende familj som fem generationer bakåt tillhört Frälsningsarmén. Men hennes egen gudsrelation väcktes till liv på allvar först när hon fyllt 45.

Då fick hon, vad hon själv beskriver som, ett radikalt gudsmöte. Hon hade länge bett att få konkreta bevis från Gud och han tog tillfället i akt i samband med att Susanna var nyopererad.

– Jag var svag och sängliggande. För första gången hade jag tid att stilla mig så jag kunde höra hans röst.

– Jag fick uppleva hur Gud började prata med mig. Jag hade inte räknat med att Jesus är på riktigt, men han började hjälpa mig i vardagen."