9 juni 2021

UTMANINGEN 9 juni Jes 26

 

FÖRTRÖSTAN FÖR MED SIG FRID

Bibelläsning: Jesaja 26
Läs bibeltexten här

"Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa."  (Jes 26:3-4)

Vill du leva i frid? I detta kapitel visar Jesaja på vägen till frid. Du ska vara fast i ditt sinne och framförallt fast i din förtröstan på Gud.


Visst kan det vara svårt att förtrösta då allt ser ut att gå fel väg i livet, men vägen till frid är att sätta all vår lit och förtröstan på Gud. Han är en evig klippa (vers 4).


Och då Jesaja ser sig tillbaka och ser att allt vad han har uträttat i livet i själva verket är utfört av Herren, då blir det lättare att förtrösta på Herren också i det som ligger i framtiden (vers 12).

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa."

_______________
Innehåll:
Lovsång till Herren för vad han varit, för det han är och för det han kommer att vara.

Kommentar:
I Kapitlet blandas lovsång med Guds domar. Guds folk uppmanas att gömma sig ett litet ögonblick medan Guds straffdomar ska drabba jorden (vers 20-21). Detta är Guds vanliga sätt att handla. Först sätter han sitt folk i säkerhet, sedan kommer straffdomen.

-Så var det på Noas tid: Gud tog bort sitt folk innan syndafloden kom (1 Mos kap 6 och 7).
- Så var det då Sodom och Gomorra skulle förstöras för sin synd. Gud tog bort Lots familj innan ödeläggelsen började (1 Mos kap 19).
- Så var det då Gud sände plågorna i Egypten. Plågorna drabbade hela Egypten utom Goshen. Där bodde Guds folk i trygghet (2 Mos kap 7-11).
- Så blir det säkerligen i den sista tiden. Innan den stora Vedermödan kommer Gud att ta bort sitt folk i Uppryckelsen (1 Tess 4:15-18). Då Jesus talar om den sista tiden säger han att som det var på Noas tid och som det var på Lots tid, så ska det vara då Människosonen kommer tillbaka (Luk 17:26-30). Först togs Guds folk undan, sedan kom staffdomen. 

Samtidigt som den stora Vedermödan drabbar jorden i Uppenbarelseboken finns det en oräknelig skara i vita kläder i himlen. De lovsjunger Gud. En av de äldste  frågar vem dom är och svaret blir: "Det är de som kommer ut ur den stora nöden." (Upp 7:9-15).

(Det finns naturligtvis många olika tolkningar om vad som kommer att hända i tidens slut. Det som jag presenterar här är den tolkning som jag håller för mest trolig /PB.)

Till eftertanke:
- "Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer (Matt 25:13)


Inga kommentarer: