11 juni 2021

UTMANINGEN 11 juni - Jes 28

 

GRUNDSTENEN

Bibelläsning: Jesaja 28
Läs bibeltexten här

"Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."  (Jes 28:16)

Herren är en hörnsten, en fast grundval för våra liv. Då vi bygger vårt liv på Honom behöver vi inte fly, utan kan stå fasta. I kapitlet talar Jesaja om makthavande hånare (vers 14), som inte alls vill höra talas om Guds ord och befallningar. De säger: "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där" (vers 10+13).


Herren talar till folket och säger: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila ut. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra" (vers 12).


Hundratals år senare uttrycker Jesus liknande ord. "Kom till mig.." (Matt 11:28) och upplever ibland samma gensvar "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn...men de ville inte" (Matt 23:37).


Tusentals år efter Jesus ser det likadant ut. Herren, hörnstenen, "erbjuder liv och liv i överflöd" (Joh 10:10).

Många vänder sig bort från Herren och låter tjuven stjäla det goda som Herren vill ge dem. Hånarna finns där också i våra dagar och det verkar som om de blir mer och mer högljudda.


Men Herren är en fast grundval och den som tror på den behöver inte fly (vers 16). 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill bygga mitt liv på den fasta grundstenen Jesus.

___________________ 

Innehåll:
Jesaja talar mot det utbredda alkoholbruket.
Till och med präster och profeter är berusade då de profeterar och skipar rätt. Men det finns ett folk som vänder sig till Herren.

Kommentar:
Kapitel 28-32 talar om händelser som skulle inträffa den närmaste tiden, men det är samtidigt en profetia om den sista tiden.

I den första delen av kapitel 28 profeterar Jesaja om Nordrikets fall (722 f.Kr.). Nordriket Israel med huvudstaden Samaria beskrivs som ett "vinberusat" folk (vers 1). Till och med prästerna och profeterna taglar av stark drycker (vers 7).

Då kommer en "som är stark och mäktig" (vers 2) och krossar allt motstånd och intar Samaria. Detta pekar förmodligen på assyriernas kung som besegrade Samaria 722 f.Kr. Men mitt i det stora nederlaget finns det ett löfte om en rest som blir räddad (vers 5-6). 

Assyrierna talar till folket i Samaria på främmande språk (vers 11). Denna vers citeras senare av Paulus som en profetia om tungotalets gåva (1 Kor 14:21).

I den andra delen av kapitel 28 profeterar Jesaja över Sydriket Juda med huvudstaden Jerusalem (vers 14f). Juda ingår ett förbund med döden och en pakt med döden (vers 15+18). Detta syftar säkerligen på en allians med Egypten som Juda ingår i strid mot Herrens vilja och som leder till Jerusalems fall.

Uppmaningen från Herren är att inte sätta sin tillit till att andra nationer ska rädda folket i svåra situationer utan att folket i stället ska sätta sin tillit till Herren som är en grundsten och en dyrbar hörnsten, "den som tror på honom behöver inte fly" (vers 16). Denna vers citeras av Paulus (Rom 9:33) och av Petrus (1 Pet 2:6) som en profetia om Messias.

Till eftertanke:
- Vad sätter jag min tillit till? Egen förmåga? Egna resurser? Hjälp från andra människor? Herren?

Inga kommentarer: