5 juni 2021

Kyrkoårets texter inför söndagen den 6 juni

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Hesekiel kapitel 36, vers 25-28

Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena.
Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.
Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem.
Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

FRÅN BREVEN

Romarbrevet kapitel 6, vers 3-11

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.
Ty den som är död är frikänd från synden.
När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.
Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom.
När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud.
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

FRÅN EVANGELIERNA

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-8

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd.
Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.”
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 66, vers 5-12

Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.

Han förvandlade havet till torr mark,
de gick till fots genom floden.
Låt oss glädjas över honom.

Han härskar för evigt i sin makt.
Hans ögon vakar över folken —
inga upprorsmän skall resa sig.

Prisa vår Gud, alla folk,
låt lovsången ljuda!

Han bevarar oss vid liv,
han låter inte våra fötter slinta.

Du prövade oss, o Gud,
du renade oss som man renar silver.

Du lät oss fastna i nätet,
du slog oss i bojor,

du lät människor rida fram över oss.
Vi gick genom eld och genom vatten,
men du förde oss ut i frihet.

(Bibelcitaten hämtade från Bibel 2000)

Inga kommentarer: