6 juni 2021

UTMANINGEN 6 juni - Jes 23

 

HELGAT ÅT HERREN

Bibelläsning: Jesaja 23
Läs bibeltexten här

"Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt HERREN. Det skall inte lagras eller läggas undan"  (Jes 23:18 FB)

Tyrus, den mäktiga handelsstaden, präglades av åtrå till materiella ting och av ha-begär. Kapitlet handlar om att Tyrus härlighet ska förgå och dess rikedom ska försvinna.


Men "efter sjuttio år" ska Herren igen se till landet och landets handel ska återigen blomstra (vers 18). Men denna gång ska all vinst vara given åt Herren. Målet ska inte längre vara att samla skatter och bli så rik som möjligt. Målet ska vara att investera all vinst i Guds rike.


Herren söker även idag människor med rätt fokus. Människor som inte lägger all sin energi för sin egen tillfredsställelses skull, utan lägger sina resurser, sin tid och sin energi på att bygga Guds rike. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Helgat åt Herren

____________________

Innehåll:
Profetia om Tyrus

Kommentar:
Tyrus var en blomstrande handelsstad på Medelhavskusten norr om Israel.

Babel var centrum för mänsklig makt och Tyrus var centrum för handeln. Då Uppenbarelseboken talar om Babels fall i den sista tiden är Babylon symbolen för både den mänskliga makten handelsmakten (Upp 18).

Orsaken till Tyrus sönderfall var att Gud bestämt att "slå ned all stolt härlighet och ödmjuka jordens alla stormän" (vers 9).

Den historiska uppfyllelsen om profetian om Tyrus gick i uppfyllelse:
1/ 663 f.Kr. då assyrierna intog Tyrus
2/ ca 580 f.Kr. då babylonierna intog och förstörde Tyrus
3/ Då Alexander den store och grekerna slutligen jämnade Tyrus med marken på 300-talet f.Kr.

Till eftertanke:
Bakgrunden till Tyrus fall var att Herren slog ned all stolt härlighet och ödmjukade dem som upphöjer sig (Jämför med 1 Kor 1:27-29): Det som "för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam....för att ingen människa ska berömma sig inför Gud".
- Hur mycket av stolt högmod och självberömmelse finns det i mitt liv? I församlingen?

Inga kommentarer: