10 juni 2021

UTMANINGEN 10 juni - Jes 27


 
HERREN SAMLAR SITT FOLK
Läs bibeltexten här

Bibelläsning: Jesaja 27

"Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem." (Jes 27:13 FB)

Herren samlar sitt folk. Många gånger i det Gamla Testamentet förutsägs att Herren ska återsamla sitt folk. Här talas det om en dag då de ska komma tillbaka från öst och väst för att tillbe Herren i Jerusalem.

Israels barn fick återvända till Jerusalem flera gånger. Efter fångenskapen i Egypten (från väst) fick de återvända på Mose tid. Från Assyrien och Babylonien (från öst) fick de återvända på Nehemjas tid. Men det stora återvändandet från öst och väst hände 1948 då judarna från alla väderstreck fick återvända till Jerusalem efter nästan tvåtusen års förskingring.

Profetian i kapitel 27 pekar också framåt till denna tidsålders avslutning. Den talar, på samma sätt som Uppenbarelseboken, om Herrens slutliga seger över ormen, satan (vers 1 samt Upp 12:9 och 19:20). På den dagen skall Herren samla sitt folk, dem som fortfarande tillhör honom.

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här" (Ps 110:3)

_________________
Innehåll:
Profetia om Herrens slutliga seger och om hur Guds folk kommer tillbaka till honom.

Kommentar:
Gud hade använt andra folk för att sända sina straffdomar över Israel. Men straffdomarna mot Israel var milda jämfört med domen mot dem som angripit Israel. Israels angripare blev fullständigt tillintetgjorda genom Guds dom (vers 7).

Även för Israels fiender finns det en möjlighet till frälsning om de omvänder sig till Gud (vers 8).

Uttrycket att "Herren klappar ut kornen" i vers 12 beskriver processen för att skilja agnarna från vetet. Man klappade ut kornen och de värdelösa agnarna fördes bort av vinden medan sädeskornen föll ned på tröskplatsen. Det pekar fram mot Guds domar i den sista tiden (Luk 3:17). Domen kommer inte att bli en kollektiv dom, utan Herren samlar in sitt folk "en och en" (vers 12).

Till eftertanke:
Genom historien har Guds straffdomar ofta varit kollektiva och drabbat hela folket. Men i den slutliga domen öppnas livets bok och var och en får träda fram en och en och svara för sina gärningar och sina val i livet (Upp 20:11-15).

Inga kommentarer: