11 juni 2021

Vem har rätt att definiera vad en kvinna är?


 - Hanna Cajdert i Dagen -

Ordet kvinna har genom historien varit laddat med en mängd betydelser. Ett av feminismens mål har varit att ta bort alla stereotypa fördomar om kvinnors egenskaper, fallenhet och kompetens. En hel del av detta arbete har varit gott och verkligen gett kvinnor större frihet. Men någonstans gick man över gränsen, från att förkasta kulturella stereotyper till att också förkasta vetenskapligt belagda könsskillnader mellan män och kvinnor. Lager på lager skalades så innebörden av begreppet kvinna bort. Till slut fanns det bara en beståndsdel kvar av ordet: den biologiska. För bara några år sedan var det en accepterad definition att en kvinna är en person med en livmoder och två X-kromosomer i sitt DNA. Men nu har vi kommit fram till slutstationen av projektet: den biologiska definitionen måste också skalas bort, och plötsligt finns ingenting längre kvar av innebörden i ordet kvinna.

Så vem har nu rätten att definiera vad en kvinna är? Varken biologerna eller beteendevetarna eller lingvisterna får göra det. Ingen har rätt att definiera ordet, eftersom det nu ska vara upp till varje individ att själv finna sin betydelse. Problemet med detta är att ett ord som ingen kan definiera är ett meningslöst ord. Och meningslösa ord försvinner snabbt ut från språket. Därmed har feminismen ätit upp sig själv, för vem kan tala om kvinnors rättigheter när själva ordet kvinna har raderats ur ordboken? 

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/2021/06/10/vem-har-ratt-att-definiera-vad-en-kvinna-ar/

Inga kommentarer: