4 juni 2021

UTMANINGEN 4 juni - Jes 21

 

VÄKTAREN

Bibelläsning: Jesaja 21
Läs bibeltexten här

"Ty så har HERREN sagt till mig: "Gå och ställ ut en väktare. Han skall meddela vad han ser."  (Jes 21:6 FB)

Vi behöver väktare idag som studerar ordet och lyssnar på den Helige Ande.


Mycket av vår information och våra värderingar kommer från massmedia. De bestämmer vad som är rätt att tycka och många kristna skyndar sig att tycka detsamma. Man försöker till och med vrida och vända på bibelorden så att Gud ska tycka detsamma som det som för tillfället är politiskt korrekt. Det skapar en församling som vänder kappan efter vinden och låter sig ledas dit vinden för tillfället blåser.

Vi behöver idag väktare som lyssnar till den Helige Ande. Väktare som utrannsakar Guds ord för att höra vad Anden säger till församlingen. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Anden till församlingen idag? Vad säger Anden till mig idag?

___________________

Innehåll kapitel:
Babels fall (vers 1-10)
Profetia Edom (vers 11-12)
Profetia om Arabien (vers 13-17

Kommentar:
När Babel föll 539 f.Kr. och Perserriket tog över fick de fångna judarna i Babel återvända till Jerusalem (Esra 1:1f). Babel var inte bara ett stort och mäktigt rike, det var också centrum för avgudadyrkan, häxkonst och tempelprostitution. Staden var och förblir en symbol för allt som sätter sig upp mot Gud (vers 9).

Festen som beskrivs i vers 5 kan möjligen syfta på festen som beskrivs i Daniel 5 och som föregick Babylons fall.

I den sista tiden beskrivs Babylons fall (Upp 18). Babylon beskrivs där som en symbol för det ogudaktiga system som plågar jordens befolkning. Både Babylons fall 539 f.Kr. och i den sista tiden åtföljs av stor glädje bland Guds folk (Upp 18:20 och 19:1).

Till eftertanke:
- Vad säger Anden till församlingen idag? Vad säger Anden till mig idag?

Inga kommentarer: