2 juni 2021

UTMANINGEN 2 juni - Jes 19

 

PÅ DEN DAGEN

Bibelläsning: Jesaja 19
Läs bibeltexten här

"Ty när de ropar till HERREN på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem." (Jes 19:20 FB)


Den första delen av kapitlet handlar om dom över dem som inte vill tro på Herren (vers 1-17). Den andra delen talar om att väckelsen ska nå många av dem och de ska vända sig till Herren (vers 18-25).


Det finns många löften om förknippade med uttrycket "På den dagen" eller "På den tiden" .
På den dagen:
-ska man tala Bibelns språk (vers 18)
-ska ett altare vara rest åt Herren (vers 19)
-ska Herren sända en frälsare som befriar folket (vers 20)
-ska de lära känna Herren (vers 21)
-ska de avge löften till Herren och infria dem (vers21)
-ska Herren bönhöra dem och hela dem (vers 22)
-ska de tjäna Herren (vers 23)
-ska Herren välsigna dem (vers 25)

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Låt ditt rike komma" (Matt 7:10)
___________________
Innehåll kapitel 19:
Egyptens förnedring och upprättelse

Kommentar:
Vers 2 talar om att egypter mot egypter och broder mot mot broder ska strida mot varandra. Utombibliska källor (Herodotos) berättar att det var inbördeskrig i Egypten under stora delar av 600-talet f.Kr.

Vers 4 talar om en grym härskare som ska råda över Egypten. Detta syftar troligen på assyriernas herravälde på 600-talet f.Kr.

Sannolikt var det den inbördes splittringen i Egypten (vers 2), som banade vägen för assyriernas maktövertagande av Egypten (vers 4).

Från och med vers 19 profeterar Jesaja om det som kommer att hända i ett längre tidsperspektiv. Där ser Jesaja fram mot Jesu andra tillkommelse där både egyptierna och assyrierna i enhet tillber Gud (vers 23). Det framtidsperspektivet återkommer flera gånger i Jesaja bok, både Jesu första tillkommelse "Ett barn blir oss fött..." (Jes 9:6) och Jesu andra tillkommelse med fridsriket där "Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar" (Jes 11:6). I den del av profetian i Jes 19 som rör Jesu andra tillkommelse återkommer uttrycket "På den dagen" och "På den tiden".

Till eftertanke:
Jesu uppmaning att vi ska be
"Låt ditt rike komma" (Matt 7:10) kan peka i två riktningar. Dels Jesu återkomst då han ska upprätta sitt fridsrike på jorden, dels att Guds rike uppenbaras i mitt liv och i vår gemenskap.
- På vilket sätt kan gudsriket manifesteras i mitt liv? I vår församlingsgemenskap?

Inga kommentarer: