3 juni 2021

De sju församlingarna del 1: HERREN TALAR TILL HELA SIN KYRKA


 - Olof Edsinger i Världen idag -

Min tanke med den här serien är att ge en inblick i vad Jesu ord betydde för mottagarna där och då, men också att lyfta fram vad de har att säga till oss i dag. Precis som med Bibelns övriga böcker anser jag att Uppenbarelseboken har ett tilltal till kyrkan i alla tider – och sändebreven är inte något undantag från detta.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/tro-och-liv-serie/de-sju-forsamlingarna-herren-talar-till-hela-sin-kyrka/reptiD!dDlk1JK9FurkNuZJo9at@Q/

Inga kommentarer: