31 maj 2019

Ohederlig abortdebatt skadade EU-valet

- Per Evert i Världen idag -
I den här frågan uppstår närmast den absurda situationen att den som anser det som en självklar rättighet att ta små människors liv beskrivs som självklart god, medan straffdomen fälls över dem som ens knystar att även dessa små kan ha ett människovärde.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/ohederlig-abortdebatt-skadade-eu-valet/repsdc!ggqRcKB8Xrhl9vNz88fjEQ/

Vittnesbördet: MIN VÄG TILL GUD - Ihlona

Dagens Andakt 31maj

”Jesus svarade: Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig” (Joh 14:23-24)

”Lust att läsa Bibeln, får man av att läsa Bibeln”, brukade vi säga när väckelsen var ny och Bibelordet öppnade sig för oss på ett nytt och omtumlande sätt. Och visst läste vi Bibeln och visst fick vi lust att läsa ännu mer. Vi läste i soffan, vi läste på bussen, vi läste på toaletten, vi läste i badet – ja det var nästan så att vi läste Bibeln till och med i duschen. Det var som om vi inte kunde läsa oss mätta. Vi läste ”Levande Bibeln”, och den var verkligen levande. De tidiga upplagorna var så dåligt inbundna att bladen ramlade ur så fort man öppnade boken - och vi spred på detta sätt Guds ord runt oss var vi gick. 
Men det är inte alltid den där stora lusten att nära sig själv med Guds ord infinner sig. Då var vi utsvultna. Senare blev vi nästan dästa och det var inte alltid lika lockande att slå sig ner med Guds ord. Då fick vi lära oss att om vi vill hålla det inre livet friskt och levande, måste vi disciplinera oss till att ge näring åt vår inre människa. 
När det gäller kroppen, är det inte alltid vi känner för att äta, men vi äter ändå – därför att vi vet att om kroppen inte får näring så dör den. Så är det också med vårt inre. Vi behöver ständig påfyllning av Guds ord för att hålla oss levande som kristna.

 BÖN
Tack Gud att jag idag har tillgång till ditt eget Ord, Bibeln. Tack för att jag får läsa en portion i den idag, och på så sätt ge näring till min inre människa, till det andliga liv som du planterat i mig genom din Ande.


Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English:
http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 31 maj - Ps 64

ORD SOM SÅRAR

Bibelläsning: Psalm 64

"Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar" (Ps 64:4 FB)

Ord kan såra. En del ord är avsedda att såra. Andra ord kanske inte alls är det, men träffar ändå som pilar.

Ord som skadat oss kan sitta kvar länge, som pilar som fastnat i vårt inre. Orden påminner oss om sin närvaro hela dagen och följer med oss in i sömnlösa nätter. Alla blir vi träffade någon gång.

Den enda lindring vi kan få uppleva finns i gemenskapen med Herren. Han förstår vad vi går igenom. Han har själv varit där. Då han var försvagad av tortyr hörde han folkmassan ropa om honom: "Korsfäst! Korsfäst!"

I psalmens sista vers tar författaren sin tillflykt till Herren. Du är också välkommen dit: "Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom." (vers 11)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får glädja mig i Herren och ta min tillflykt till honom.

30 maj 2019

"Alla är väl egentligen emot abort"

Abortfrågan dyker av och till upp i debatten i Sverige. Inte för att debattera frågan utan för att förgöra den som av någon anledning har "fel" uppfattning.

Stefan Gustavsson skriver i en ledare i Världen idag: "Debatten kring abort, som präglat tiden innan EU-valet, har återkommande gett mig en känsla av déjà vu. Även abort är en fråga där det i vår demokrati bara får lov att finnas en uppfattning som kan betraktas som hedervärd. Råkar du göra misstaget att stå för ett självständigt tänkande ska du obönhörligt jagas med mediala blåslampor."

Nu basunerar media ut att en före detta EU-politiker för fyra år sedan röstade emot abort. Precis som om det vore självklart att varje tänkande människa skulle vara för abort. I dagens samhälle är sanningen mestadels subjektiv, vad man känner är rätt eller vad man känner är fel. Men inte då det gäller abort. Det är en av de få frågor där man tror på en absolut sanning, nämligen att abort skulle vara en självklar rätt.

Men så enkelt är det inte. Jag tror att alla egentligen är emot abort. I alla fall i den åttonde månaden av graviditeten. Då talar man inte längre om att kvinnan har rätt till sin egen kropp. Vad frågan egentligen gäller är hur långt fram i graviditeten man kan göra abort. Plötsligt är inte frågan lika självklar.

I svensk lagstiftning har man bestämt att i ett visst ögonblick av graviditeten upphör barnet att vara en del av kvinnans kropp och blir en egen individ. Det förstår ju alla att det inte plötsligt sker någonting som omdefinierar fostret till en människa. Tidpunkten har fastställts utan att tro att det just det dygnet inträffar något livsförvandlande.

Det vore kanske värt att närma sig frågan som man inte får diskutera med lite mer ödmjukhet. Allt är inte självklart. Någonstans menar alla att det kommande barnet är en skyddsvärd individ. Frågan gäller snarare när detta inträffar.

Naturligtvis ska en kvinna få bestämma över sin egen kropp, men någonstans så finns det två skyddsvärda individer som måste försvaras.

/PB

Apostlagärningarn DEL 11 - KRAFTKÄLLAN

Kraftkällan - Apg del 11 av 12Bönelivet i Apostlagärningarna
När man läser Apostlagärningarna blir man ständigt påmind om vilken stor betydelse bönen hade för de första lärjungarna. Det ser ut som det är bönen och bönemötet som var källan där de tog emot kraft, inspiration och ledning för att kunna leva ett segrande liv i en värld där kristendomen, mänskligt sett, hade mycket små möjligheter att överleva. I slutet av det andra kapitlet ser vi hur lärjungarna samlades dagligen för att be och prisa Gud - och varje dag blev nya människor frälsta.

Hur fungerar bönelivet i den kristna gemenskap som du är en del av? Man kan kanske också fråga sig hur det skulle ha gått om den första församlingen i Jerusalem bytte ut sitt veckoprogram med veckoprogrammet i din kår eller församling?


Läs mer HÄR.

Dagens Andakt 30 maj”Men håll fast vid det ni har tills jag kommer” (Upp 2:25)

Jag är fascinerad av vimplar. Sådana där vimplar som hänger uppe dygnet runt i alla väder. När vinden tar tag i vimpeln fladdrar den så stolt och vecklar ut sig med alla sina färger. Andra dagar, när det är vindstilla hänger vimpeln rakt ner som en trasa utefter flaggstången. Våra kristna liv är som den där vimpeln. Vissa dagar blåser Andens vind friskt genom våra liv och vi kan veckla ut vår fulla potential. Andra dagar, verkar det inte hända något alls.
Poängen med vimpeln är emellertid att den hänger kvar antingen det blåser friskt eller är vindstilla. Som kristen har jag ett ansvar att hålla mig fast vid Jesus varje dag antingen han behagar använda mig till något stort eller jag bara får hänga med och se på när han använder andra. Bibeln använder ibland ordet ”förbli”. Till exempel säger Jesus i Joh 8:31 ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria”. 
Förblivandet i Guds ord, att vi läser och begrundar Bibelordet, är viktigt, för det är ett tecken på sant lärjungaskap.

BÖN
Jesus, hjälp mig idag att hålla fast vid dig och ditt ord, antingen du vill använda mig fullt ut i tjänsten eller om du vill att jag bara ska vara stilla i vila.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 30 maj - Apg 19

"VI HAR INTE ENS HÖRT AT DEN HELIGE ANDE HAR BLIVIT UTGJUTEN"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 19
"Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?" (Apg 19:2 FB)

Paulus har kommit till Efesus. Som vanligt "predikade han frimodigt" (Apg 19:8) och "Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer" (Apg 19;11)

I Efesus möter Paulus några lärjungar och frågar dem: "Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?"(Apg 19:2). De svarar: "Nej, vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" (Apg 19:2).

När lärjungarna fick höra att det fanns mer att få var de genast villiga att ta emot det: "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade" (Apg 19:6)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att frimodigt ta emot den kraft du vill ge mig i dag!

29 maj 2019

Kan vi verkligen anse oss ha "löst" abortfrågan?

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Debatten kring abort, som präglat tiden innan EU-valet, har återkommande gett mig en känsla av déjà vu. Även abort är en fråga där det i vår demokrati bara får lov att finnas en uppfattning som kan betraktas som hedervärd. Råkar du göra misstaget att stå för ett självständigt tänkande ska du obönhörligt jagas med mediala blåslampor.

Demokratiskt sett, vad är problemet med att en politiker är abortmotståndare och kritisk till vår nuvarande lagstiftning? Politiker av alla kulörer är kritiska till olika delar av vår lagstiftning och arbetar för en förändring. Demokratiskt sett, vad är problemet om en riksdagsman i en viss fråga skulle avvika från det egna partiets uppfattning?

Visst behöver det finnas lojalitet gentemot det parti man företräder, men det måste väl också finnas utrymme för att personligen ha en annan åsikt på en viss punkt?

I Sverige är det i dag i stort sett omöjligt att offentligt uttrycka en annan åsikt än att vår nuvarande abortlagstiftning är helig och god och fortfarande få lov att verka som politiker. Media sätter sådan press på den enskilde politikern och på partierna att man antingen håller tyst om vad man egentligen tycker eller så tvingas man bort från politiken.

Så skapar media en rädsla för det självständiga tänkandet.


Läs mer HÄR.

Bokpresentation 20: NT-boken (4 delar)

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop AFFÄREN. Detta är nummer 20 i serien. Du kan läsa om de andra böckerna här: https://rupebabutiken.blogspot.com/


NT-boken  (4 delar)

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke. Totalt 1.228 sidor.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor). Innehåller även ett omfattande temabibelstudium över Apostlagärningarna.
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor).
Innehåller även ett omfattande temabibelstudium över Efesierbrevet.
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (331 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm)
+porto.
Se portotabell
här: https://rupebabutiken.blogspot.com/2019/05/portotabell.html Skriv ett mejl till info@rupeba.se för att beställa boken.  

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du här:

   http://rupebabutiken.blogspot.com/2018/08/innehall-nt-boken-1.html
Översikt över innehållet i del 2 finner du här:

   http://rupebabutiken.blogspot.com/2018/08/innehall-nt-boken-del-2.html
Översikt över innehållet i del 3 finner du här:

   http://rupebabutiken.blogspot.com/2018/08/nt-boken-del-3.html
Översikt över innehållet i del 4 finner du här:

    http://rupebabutiken.blogspot.com/2018/08/innehall-nt-boken-del-4.htmlDet går också att köpa NT-boken som e-böcker (pdf-filer). Varje del kostar 80:- som e-bok. Köper du hela serien får du dessutom 20 procents rabatt.

Dagens Andakt den 29 maj

”Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset” (Kol 2:14)

Det vilar en dom över varje människa. Oavsett hur ”goda” människor vi är och även om vi aldrig medvetet har syndat. Domen, skuldebrevet finns där sedan Adams och Evas dagar och ligger fast som ett arv i våra gener - potentialen att synda finns hos alla. ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom 3:23).
I Jesus Kristus ogiltigförklaras emellertid denna dom för ”skuldebrevet” så fyllt av krav och anklagelser revs sönder när Jesus dog på korset. Då betalade han priset för varje människas synd. Denna rätt till frihet sker emellertid inte automatiskt. Varje människa måste själv komma till Kristus, han som ”äger” försoningen – och hämta ut sin skuldfrihet. Vi blir frälsta - räddade från domen.
Ordet frälst kommer egentligen från fornnordiskans ”frihalsad”. En tjuv fick ofta avtjäna sitt straff genom att han slogs i järn. Han fick en järnring runt sin hals och tjudrades fast vid en skampåle, där alla kunde se honom. När tjuven hade avtjänat sitt straff, kom smeden och såg till att järnringen runt hans hals knipsades av så att tjuven blev fri igen. Det hette då att han frihalsades – det ord som senare blev till vårt nutida frälst.  

BÖN
Jesus, låt mig idag leva till din ära. Tack att du har sonat min skuld och att jag får hänvisa till din död på korset, när egna och andras anklagelser hotar att stjäla min frid.


______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

UTMANINGEN 29 maj- Apg 18

"VAR INTE RÄDD, UTAN TALA OCH TIG INTE"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 18
"En natt sade Herren i en syn till Paulus: ´Var inte rädd, utan tala och tig inte´!" (Apg 18:9 FB)

I Apg 18 är Paulus fullt upptagen med att predika: "...var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias." (Apg 18:5 FB).

Paulus förkunnelse möts som vanligt av motstånd. Då möter Herren Paulus med orden "Var inte rädd, utan tala och tig inte" (Apg 18:9 FB)

Det är ord som vi också kan få ta emot för dagen i dag.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Var inte rädd, utan tala!(Till varje kapitel i NT finns även en avdelning med Översikt, Kommentarer och något att tänka vidare på. Om du skriver ett mail till info@rupeba.se och skriver UTMANINGEN kommer du med på vår utsändningslista. Då får du ett morgonmejl varje dag med kommentarer till dagens kapitel)

28 maj 2019

Gud berör mänskligheten genom det judiska folket

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den 14 maj 1948 proklamerade Ben Gurion Israels självständighet som stat i sitt gamla hemland. Israelvänner med förankring i Skrifterna såg i detta uppfyllelsen av årtusengamla löften om att Gud än en gång skulle återföra det judiska folket till Löfteslandet. I deras utsatthet känner vi för folket och ber om att de äntligen skall få komma till ro i sitt land efter en 2000-årig exil och 71 års kamp för sin överlevnad som Mellanösterns enda demokratiska statsbildning. Just nu vill jag ta upp israel­frågan ur ett annat perspektiv, som både ger oss en djupare förståelse för vad Israel går igenom och samtidigt förstärker vår motivation för att välsigna Israel, nämligen genom att lägga betoningen vid vad Israel betyder för Gud enligt profeternas samstämmiga vittnesbörd.

I Jesaja kapitel 44 talar profeten om Israel som Guds tjänare och trovärdiga vittne. ”Hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt … Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns någon Gud förutom mig?”

Om vi höjer oss över medievärldens kortsiktiga bedömning av vad som händer från den ena dagen till den andra, så ser vi ett större perspektiv som visar att Gud, genom sitt förhållande till det judiska folket i olika avseenden, bevisar sin närvaro och suveränitet över mänsklighetens historia.


Läs mer HÄR.

Aposltagärningarna del 10 - I JESU NAMN

  Varje tisdag, torsdag och lördag under maj månad lägger vi ut ett nytt avsnitt i bibelskoleserien Apostlagärningarna
______________________

I Jesu namn - Apg del 10 av 12

I det tredje, fjärde och femte kapitlet i Apostlagärningarna möter vi ofta uttrycket "I Jesu namn". Apg 3:6+16; 4:7+10+12+17+18+30; 5:28+40+41.

Då apostlarna blev förhörda av Rådet frågade rådsherrarna: "Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?" (Apg 4:7 FB). Petrus svarade: "...i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn" (Apg 4:10 FB).

Lärjungarna verkade ständigt i Jesus namn:
-De helade sjuka i Jesu namn (3:6)
-De förkunnade i Jesu namn (5:28)
-De bad om tecken och under i Jesu namn (Apg 4:30)
-De förkunnade att Jesus är det enda namn som kan frälsa (4:12)
-De blev förbjudna att ta la i Jesu namn (5:40)
-De gladde sig över att förnedras för namnets skull (5:41)

Lärjungarna verkade inte i sitt eget namn. Grunden för verksamheten var inte deras styrka, makt, kunskap eller erfarenhet.

I sig själva var de bara enkla och olärda män (4:13). Men de verkade i någon annans namn, och i det namnet fanns all den kraft de behövde för att kunna utföra sin kallelse.

Att göra något i någon annans namn innebär att göra det
-på uppdrag av någon
-med uppdragsgivarens hela auktoritet bakom sig
-med tillgång till uppdragsgivarens resurser


Läs mer HÄR.

Dagens Andakt den 28 maj

”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas den heliga vägen. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar” (Jes.35:8-9)

Under det kalla krigets dagar var Berlin en del av Västtyskland, även om staden geografiskt låg långt inne i det kommunistiska Östtyskland. För att kommunikationerna mellan Berlin och den övriga västvärlden skulle fungera, fanns en transitväg rakt igenom Östtyskland fram till Berlin. Den var omgiven av stängsel och för att få färdas på den vägen behövdes ett speciellt visum. De allra flesta östtyskar, som bodde i Berlins grannskap fick aldrig möjligheten att beträda den här vägen. Den var till endast för de människor som bodde i det fria Västeuropa eller i Berlin. Jag kan tänka mig människorna i Östtyskland, som bodde granne med vägen och som såg alla som färdades på den. Jag kan förstå om de hade en längtan att på samma sätt få färdas fritt, bort från det ockuperade området.
Vår värld är under ockupation av ondskan. Men det finns en transitväg till vår himmelska bestämmelse, en helig väg. Den är öppen för alla, som hämtat ut sitt visum, förlåtelsen och reningen i Jesus Kristus.

BÖN
Herre, tack att jag får följa den heliga vägen. Bevara mig ren så att jag får fortsätta att vandra på den. Tack att du då kommer att leda mig rätt.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 28 maj-Apg 17

EN NY KUNG

Bibelläsning: Apostlagärningarna 17
"De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus." (Apg 17:7)

Det blev en total kulturkollision. I romarriket där det bara fanns en kung, herre och kejsare, kommer det plötsligt ett folk och påstår att de hör till en helt annan herre och kung.

Att bli en kristen, att bli frälst, innebär att byta herre i livet. "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. " (Rom 10:9 FB)

Oavsett vem, eller vad, som varit herre över ditt liv tidigare, så innebär det ett maktskifte att bli frälst. Jag får bekänna Jesus som Herre och leva mitt liv i Guds herradöme, Guds rike.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad får det för konsekvenser för mig i dag att Jesus är Herre i mitt liv?

27 maj 2019

TA GUD PÅ ORDEN - Del 11

Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".  En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"

- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Detta är det elfte inlägget i serien. De tidigare inläggen i serien kan du läsa HÄR.


Här kommer det sista inlägget i serien "Ta Gud på orden". Här får du vårt bästa tips på hur du kan både läsa och höra vad Gud vill säga i sitt ord.

_____________________

Vårt bästa bibelläsningstips 

Du behöver en Bibel, en anteckningsbok och något att skriva mer.

1/ Läs ett kapitel om dagen.
Läs fortlöpande och läs igenom en bibelbok åt gången.

2/ Skriv ned vad som "talar" till dig då dy läser kapitlet.
Ibland kanske du måste läsa kapitlet flera gånger innan du hittar något som verkligen "står fram".
Det kan vara ett löfte, en förmaning, en bön eller en uppmaning. Någon gång kanske kapitlet väcker tankar hos dig som inte direkt är uttalade i kapitlet.

3/ Plocka ditt "manna" från kapitlet.
Israels barn fick under ökenvandringen manna att äta varje dag. En speciell portion just för den dagen. Vi ber i FaderVår "giv oss idag vårt dagliga bröd". Det handlar inte bara om maten vi äter utan också om det gudsordet vi äter varje dag för att överleva andligen.
Du får tro att i just det kapitel du läser finns det något som Gud vill säga just till dig för just den här dagen. Nästa gång du läser samma kapitel kanske Gud ger dig något helt annat att tugga på för den dagen.
Plocka ditt manna utifrån det du skrivit ned och formulera ditt manna så kort att du kan lära det utantill så att du kan tugga på det under dagen.
Repetera det middag och kväll.

Om du vill kan du dessutom skaffa dig en bibelläsningsvän. Läs samma kapitel och fråga varandra varje dag: "Vad är ditt manna för dagen?" Om ni inte träffas dagligen kan ni fråga varandra per telefon, SMS eller e-mejl.

Lyssna - Gud talar - Ta Gud på orden

Vem var det som vann?

Ja, jag ställde en liten fråga igår i "Tidig söndagsmorgon". Frågan handlade om en lördagsutflykt till Ruts födelsestad. Det kom en del förslag: Jönköping, Vaxholm, Nora, Södertälje, Åby, på landet utanför Stockholm.

Till slut kom det rätta svaret från Anna-Lena Paulsson: ARBOGA.
Rut bodde bara där några få månader och flyttade därefter vidare tillsammans med sina föräldrar som var frälsningsofficerare.

Övriga kända personer med anknytning till Arboga är Engelbrekt Engelbrektsson som på ett möte år 1435 valdes till rikshövitsman.
   Han hade tidigare lett dalkarlarna till uppror mot unionskungen Erik av Pommern. Mötet samlade biskopar, prelater, riddare, svenner och köpstadsmän från hela landet för att smida planer mot kungen. Detta har kommit att kallas Arboga möte och brukar ses som Sveriges första riksdag.


Namnet Arboga härrör från 1200-talet. Staden hette då Arbuga. Ar=å och buga=båge. Alltså en krök på floden som rinner genom Arboga.

Som pris fick Anna-Lena välja en bok från vår webbshop. Hon valde ett exemplar av nuBibeln. 

(Se våra böcker i webbshopen här: https://rupebabutiken.blogspot.com/)

Dagens Andakt 27 maj

”Vår Fader, du som är i himlen… giv oss idag vårt bröd för dagen som kommer” (Matt 6:9)

När vi behöver något i arbetslivet, kan vi inte bara rusa in till chefen och kräva: ge mig det eller ge mig detta. Om det är högste chefen som ska bestämma måste vi kanske avtala tid om när vi kan få koma och kanske måste vi vänta både en och två veckor innan vi får tillträde till chefen.
Så är det inte i familjelivet. När barnen behöver något rusar de direkt till mamma eller pappa. Deras önskelista är inte alltid så genomtänkt. Inte heller behöver det gälla ett reellt behov. Så fort en önskan gör sig gällande springer de med detta till föräldrarna.
I Guds rike är det inte arbetslivets formella principer, utan familjelivets generositet och öppenhet som gäller. Vi får komma till Gud vår far, när som helst och med vad som helst. Han vill att vi alltid ska göra våra önskningar kända för honom (Fil 4:6)

BÖN
Herre, tack att jag får komma till dig, när som helst och med vad som helst, och du finns där för att lyssna. Inte alltid får jag vad jag ber om, men jag vet att när jag talat om mina önskningar för dig så hanterar du detta så att det som är bäst för mig kan hända.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________