7 maj 2019

BIBELSKOLAN APOSTLAGÄRNINGARNA


Apostlagärningarna del 1 - INTRODUKTION


Apostlagärningarna del 2 - "ÄNDA TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS" 

Apostlagärningarna del 3 - LÖFTET OM DEN HELIGE ANDE

Apostlagärningarna del 4 - "HAN SKALL KOMMA TILLBAKA"

Apostlagärningarna del 5 - ATT TOLKA APOSTLAGÄRNINGARNA

Apostlagärningarna del 6 - PINGSTUPPLEVELSEN

Apostlagärningarna del 7 - "VAD BETYDER DETTA?"

Apostlagärningarna del 8 - "ÖVER ALLA MÄNNISKOR"

Apostlagärningarna del 9 - HUR MYCKET KOSTAR DET?

Apostlagärningarna del 10  - I JESU NAMN

Apostlagärningarna del 11 - KRAFTKÄLLAN

Apostlagärningarna del 12  - TECKEN OCH UNDER

Inga kommentarer: