29 dec. 2009

Frälsningsarmén i lettisk TV

I förbindelse med julgryteinsamlingen i Riga uppmärksammades vår julinsamling av en reporter på LNT, en av Lettlands ledande TV-kanaler.
De ringde och bad att få göra ett inslag om Frälsningsarméns hjälparbete och hur folk kunde hjälpa Frälsningsarmén att hjälpa.
Olesja blev intervjuad utanför Riga andra kår. Du kan se inslaget här. Du hittar det ca 45 minuter in i programmet.

Gott slut...

2009 går mot sitt slut. Det har varit ett händelserikt år på hemsidan rupebeba.se med närmare 93.000 besök. Besökarna har varit från hela världen. Se världskartan ovanför där varje röd prick markerar platser varifrån någon surfat in på hemsidan.

De allra flesta besökarna kommer naturligtvis från Sverige, eftersom huvudsidan är på svenska.
På kartan nedanför visas "recent visitors", det vill säga besökare de allra sista dagarna av året.

Vi önskar alla läsare en god avslutning på det gamla året och ber att Herren ska ge dig ett välsignad 2010.

Nyårsafton 2009 på Östersjön någonstans mellan Riga och Stockholm
Rut och Peter

10 dec. 2009

Gemensam tjänst

För en tid sedan var vi med på en pastorssamling i Riga. Det var i stort sett "frikyrkopastorer" från olika delar av Lettland. Det var mycket som var intressant och annorlunda. Til exempel var en av de närvarande biskop för pingstförsamlingarna i Lettland. Kanske ett tips till den svenska pingströrelsen?
Församlingen består huvudsakligen av medelålders och äldre män. I Sverige hade det förmodligen varit betydligt fler inslag av kvinnor i församlingen. De enda två kvinnorna som var närvarande (förutom de som serverade maten vid borden) var från Frälsningsarmén.
Då jag ser på bilden tänker jag också på en annan sak som är helt unik med Frälsningsarméns sätt att arbeta. Den gemensamma tjänsten. Både mannen och hustrun är ordinerade pastorer. Det förekommer inte i något annat kristet sammanhang.
Alla de andra hade fått lämna sin äkta hälft hemma, medan man i Frälsningsarmén har möjlighet att tjäna tillsammans. Att stå sida vid sida i en gemensam tjänst på lika villkor.
Vilken styrka! - Konstigt att ingen annan kommit på det.

Adventstid

Adventstid - tid att sätta sig ned, tända ett ljus ta fram Bibeln och tala med "han som kommer" och låta honom tala.

Julpynt inne och ute

För ett år sedan, vid ungefär den här tiden, var Rut och jag i Hawaii. Där körde vi förbi ett hem där man redan i slutet på november börjat förbereda sig för julen. Tomten på taket hade ramlat. För mycket julöl kanske.

Ett par dagar senare hade tomten rest sig (eller fått hjälp att resa sig) och hade fått en lysande ren vid varje sida för att stå stadigare.

Det finns många sätt att förbereda sig för julen. Problemet blir ofta att man fokuserar på festen och glömmer bort födelsedagsbarnet......eller att man bryr sig så mycket om utsidan att det inte blir någon uppmärksamhet för insidan.

Tänk om detta skulle bli en jul där många firade Jesu ankomst (=advent), inte bara utvändigt som det lilla barnet som ligger i krubban (till vänster på bilden) bland alla andra saker, utan tog emot Jesus som sin frälsare inombords.

Tänk om det skulle bli en jul där det kunde stå på julkorten (men framför allt i verkligheten): "Han kom till sitt eget, och de tog emot honom med öppna armar"

3 dec. 2009

Hur kunde det hända?

Så hände det som inte fick hända. Det har under veckan blivit känt att sexuella övergrepp mot några av barnen på Frälsningsarméns förskola i Jönköping, Vårsol, har ägt rum.
Här nedan finns länkar till en del av rapporteringen från olika media, men det finns många fler rapporter.
Misstänkt sexutnyttjande på kristen förskola
Hör Britt-Marie Rossiter berätta för SR Jönköping
Hör Frälsningsarméns informationsansvarige
Lärare på kristen skola häktad för övergrepp (kyrkanstidning.com)
"Ett sånt dubbelliv är förfärligt" (svt.se)
Barn utnyttjades sexuellt på Frälsningsarméns förskola (svt.se)
Bilder på barnen i mannens dator (svt.se)
Förskollärare hade barnporr i datorn (dn.se)
Åklagaren om sexbrott mot barn (nyhetskanalen.se)
Sexbrott mot barn på förskola (nyhetskanalen.se)
”Pedofili är en sjukdom som kan behandlas
Hans offer: dagisbarn (aftonbladet.se)
Ett misstänkt samtal anmäldes aldrig (svt.se)
Nekar till övergrepp men erkänner barnporr (svt.se)

Hur kunde det hända är det många som frågar sig. Och detta trots att Frälsningsarmén förmodligen har det mest ambitiösa program för att förebygga sådana händelser. Dagen skriver: "Frälsningsarmén arbetar med ett koncept som heter "I trygga händer", vilket går ut på att förebygga övergrepp inom barn- och ungdomsverksamheten. Alla som ska vara ledare för barn, såväl ideella som anställda, måste gå en kurs i ämnet för att få bli ledare. "

En annan fråga som dyker upp är om det inte varit till någon nytta att utbilda samtliga ungdomsledare inom Frälsningsarmén för att förebygga att det som hände inte skulle få hända.

Naturligtvis har det varit till nytta. Och varje organisation som arbetar med barn är skyldig att på alla möjliga sätt förebygga att övergrepp mot barn inte ska kunna förekomma. Men hur mycket man än förebygger kan man aldrig vara säker på att övergrepp inte kan förekomma.

-Bankerna arbetar ständigt för att förbättra säkerheten på bankerna. Och det måste de fortsätta att göra. Men bankrån förekommer i alla fall.
-Man arbetar ständigt för att förebygga att bränder inte ska blossa upp. Och om de trots allt blossar upp ska man förebygga att någon blir skadad. Men bränder förekommer och människor blir skadade.

Hur mycket man än arbetar med förebyggande arbete kan man aldrig vara helt säker på att inget ont vill hända. Men en så tragisk händelse som den som hänt på Vårsol kommer naturligtvis inte helt plötsligt. Innan man begår sådana handlingar har man ofta matat sitt tänkande med destruktiva tankar och bilder. Den man som gripits påstås ha haft 150.000 pornografiska bilder i sin dator. Redan hundra bilder är en stor mängd, tusen bilder en oöverskådlig mängd, och 150.000....

De bilder och tankar som vi tillåter oss att ta in kommer på olika sätt att påverka vem vi är och vad vi gör. Det ligger mycket i bibelordet: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. " (Jakob 1:15-16 FB).

Vi påminns ständigt om hur viktigt det är vad vi matar våra tankar med. Om vi inte är vaksamma blir vi mer och mer fångade i vår tankevärld, den ena gränsen efter den andra passeras och det kan sluta med att vi inte längre kan kontrollera våra handlingar.

Det som skett är naturligtvis djupt tragiskt och kommer att påverka många människors liv lång tid framöver. För många under hela livet.

Vi får alla omsluta de drabbade med våra förböner. Barnen, familjerna, kollegorna och alla övriga närstående.

1 dec. 2009

Oenighet om Jesusmanifestationen

Jesusmanifesttionen var från början tänkt att vara en samkristen manifestation för Jesus. Men inte för vilken Jesus som helst. Manifestationen var samtidigt en protest mot alla avvikande Jesusbilder som manifesterats i till exempel Ecce Homo-utställningen. Och en manifestation för evangeliernas Jesus.
Dagen skriver:
"- Men med den utvecklingen som nu sker i kristenheten med förnekelse av Bibeln som helhet och förnekelsen av Jesu gudom, har vi nått en dramatisk skiljeväg mellan nyliberal teologi och den historiska kristna tron. Där måste den här manifestationen markera en tydligare ställning för den historiske Jesus Kristus, säger Stanley Sjöberg.
En som kritiserar Stanley Sjöberg och menar att Jesusmanifestationen inte får tillåtas bli en protestaktion är domprosten Åke Bonnier som tidigare satt med i ledningen för manifestationen. På sin blogg vädjade han nyligen till de ansvariga för Jesusmanifestationen om att inbjuda Svenska kyrkan att vara med "inte bara som torgmötersarrangör, utan också med biskop... som talare i Kungsträdgården". Han vill inte att arrangemanget blir "en motmanifestation mot vare sig kyrkomötesbeslut eller andra religioner".


Läs mer i Dagen>>
Läs också "Biskop Eva Brunne: Stiftet är neutral inför manifestationen"
Se också rapport från årets Jesusmanifestation>>

29 nov. 2009

Är Jesus Gud eller bar en extremt bra människa?

Stanley Sjöberg drar paralleller mellan striderna om Jesu guddomlighet under de första århundradena efter Kristus och situationen i vår tid. Stanley skriver i Hemmets Vän:
"Just nu pågår en liknande kamp för kristen tro i Sverige och i det övriga Europa. Domprosten Åke Bonnier i Storkyrkan i Stockholm skrev den 14 november i sin blogg och klargjorde att evangeliernas vittnesbörd om Jesus inte ska uppfattas som historiskt trovärdiga skildringar. Han hånar dem som tror på jungfrufödelsen och tar avstånd från flera stora och viktiga sammanhang i både Gamla och Nya testamentet. Det vi upplever nu är en lika dramatisk förnekelsekampanj som på 300-talet. Det är viktigt att läsa Första Johannes brev och se hur Bibeln bedömer förnekelsen. ”Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern” (2:23). ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud”(4:2). Förnekelsen av det Bibeln berättar om hur Jesus blev människa, avslöjar den som inte tror som då inte heller kan räkna sig som kristen i Bibelns mening."

Läs mer i Hemmets vän>>

25 nov. 2009

Intervju i Latvijas Avize

Rut och jag blev intervjuade av en av Lettlands största tidningar, Latvija Avize, om oss själva och Frälsningsarméns arbete i Lettland. Dessvärre förstår jag inte vad som står i artikeln, men jag återkommer då jag fått hjälp att översätta artikeln till ett begripligt språk.

24 nov. 2009

Guds rike på internet . Internet liknar urkyrkan

Stefan Swärd skriver på amen.se:
"Den kyrka som vi möter i Nya Testamentet hade inga slutna rum. Jesus hade sina möten bland vanligt folk. Han undervisade vid tempelplatsen, på berget och vid sjön. Där folk samlades och där man brukade samlas. Och han undervisade sina lärjungar vid tempelplatsen, på berget och vid sjön - där folk samlades och där man brukade samlas. Långt senare började de kristna börja bygga avskilda kyrkorum, skilt från omvärlden, skilt från världen utanför. Under Jesu tid var det inte så mycket vi och dom, han hade sinalärjungar, men på mötena var det alltid en salig blandning av fariséer, prostituerade, liberalteologer som saducéerna, och vanligt folk. Och vem som helst kunde höja rösten på Jesu möten, och alla frågor var tillåtna, och alla frågor ställdes. Och Jesus var väldigt duktig på att svara.
Hur är det idag? Följer vi Jesu modell eller är vi fortfarande instängda på våra slutna kristna mötesplatser, våra egna konferenser, våra egna kyrkorum, våra egna möten för våra egna. Med vår egen kultur och mönster och språk, en annorlunda kultur och mönster och språk än hos de andra."

Läs mer>>

Ny kristen hemsida

Amen.se är ett projekt inom Svenska Missionskyrkan. Projektet syftar till evangelisation, kristen närvaro och aktivism på internet. Nils Bryntesson är pastor på internet och projektledare för Amen.se.

Se själv>>

13 nov. 2009

Fria församlingar eller biskopskyrkor

Ska varje lokal församling vara själständig, eller ska församlingen ha ett överordnat organ, som t.ex. en biskop eller en samfundsledning?
Det finns naturligtvis fördelar och nackadelar med båda modellerna och båda modellerna kan motiveras utifrån Bibeln.
En fördel med biskopskyrkor är att man kankse lättare kan hantera händelser som i Knutby. Samfundsledningen inom pingst kände till problemet och hade haft flera samtal med församlingsledningen i Knutby, men hade ingen formell makt att ingripa. I en biskopskyrka avsätts olämpliga ledare.

Stefan Swärd skriver ett blogginlägg om just den frågan. Han skriver: "En insändare i tidningen Dagen idag, skriven av Ingvar Peterson, f.d. styrelseledamot i Svenska Missionskyrkan, tar upp frågan om att vara biskopskyrka eller en kongregationalistisk församlingsrörelse. För den oinvigde är det fikonspråk, men kongregationalism innebär att den lokala församlingen fattar självständiga beslut, biskopskyrka innebär att det är mer styrt uppifrån, från en biskop, samfundsledning, styrande kongressbeslut m.m. Det Peterson refererar till handlar om Norrmalmskyrkans beslut att som kanske första baptistförsamling i världen tillåta enkönade vigslar. Och signalerna har också kommit från Baptistsamfundets ledning, och från Missionskyrkan att det är bra att den enskilda församlingen fattar egna beslut - speglat inte minst i tidningen Sändaren. Nu lyfts kongregationalismen fram som ideal.
Det är sant och riktigt att kongregationalismen är den bärande traditionen inom Baptismen. Påvar, prelater, biskopar, styrinstrument över församlingar, har aldrig varit populärt i baptistisk tradition. Lewi Pethrus kritik mot Baptistsamfundet för närmare 100 år sedan var att samfundet höll på att överge principerna om den fria och självständiga lokala församlingen."

Stefan Swärd skriver att biskopskyrkor går mot riktning sekularisering/liberalisering. Det kan också vara helt omvänt. Norrmalmskyrkans beslut att viga homosexuella par hade inte kunnat tas av en enskild församling i en biskopskyrka.

Vi har lätt att fastna i ett svenskt synsätt där pingstvännerna har haft det som "biblisk" princip att varje församling är självstyrande. Så är inte fallet i alltid fallet i andra delar av världen.

Jag var på en pastorssamling i Riga häromveckan. På samlingen fanns en pastor som alla vördnadsfullt titulerade "biskopen". Några dagar senare då jag träffade en av pastorerna frågade jag om biskopen kom från den lutherska kyrkan. Svaret jag fick var att han var en av pingstpastorerna i Lettland. Då jag frågade vidare fick jag veta att även baptisterna hade biskopar i Lettland. Så allting är tydligen inte alltid som det ser ut från ett svenskt perspektiv.

10 nov. 2009

Jag vågar påstå något om Gud

Jag läste ett blogginlägg med titeln: Till dig som vågar påstå något om Gud.
Inlägget handlar om att vi egentligen inte kan veta något och Gud, så varför ska vi tjafsa om våra olika uppfattningar om Gud.

Eftersom jag vågar påstå något om Gud, här kommer min kommentar:
Att vara kristen innebär att veta något om Gud.

Bibeln uppmanar oss att lära känna Gud. Och då vi lärt känna honom, att lära känna honom bättre. Det är omöjligt att känna någon man inte kan veta något om.

Bibeln vill att vi ska veta: "Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv." (1 Joh 5:13).

Om man inte kan veta något om Gud, kan man aldrig bli frälst. För hur kan man i så fall veta att Jesus dog på korset för mina synder.

Och om man inte kan veta vad Gud tycker är rätt eller fel, så kan man ju heller aldrig synda. För hur ska man veta att man gjort fel om det inte finns något som Gud tycker är fel. Och om det inte finns något som är fel, så har ju Jesus missuppfattat hela situationen. Och då dog ju Jesus på korset helt i onödan.

Vi uppmanas i Bibeln att vittna, berätta om Gud och Guds rike. Ett vittnesbörd om något man inte kan veta något om, blir ju helt meningslöst.

Det är stor skillnad om talet om Gud bara är ett filosofikst resonnemang, eller om det är mitt liv.
På Rigas andra kår finns idag ett tjugotal nya soldater och rekryter. De flesta har en långt liv i drogmissbruk bakom sig. Nästan alla dess nya soldater och rekryter är arbetslösa och hemlösa. De använder dagarna som frivilligarbetare på kåren och delar ut kläder och mat till dem som ännu inte hunnit bli frälsta. Det är ett mirakel att dessa människor har kunnat bevaras nyktra då de lever på gatan eller i tillfälligha härbärgen där ingen annan är nykter. Om man frågar dem hur det är möjligt berättar de att Jesus har frälst dem. De berättar om att de lever i gemenskap med Jesus och att han leder dem dag för dag. Om man sedan frågar hur det kom sig att de blev frälsta svara de att någon annan berättade för dem om Jesus.

Om jag skulle försöka berätta för dem om att man inte kan veta något om Gud, skulle de förmodligen tro att jag var tokig. För dom lever ju med honom varje dag....

Ingen blir frälst i tron på Gud-vem-som-helst, som man inte kan veta något om. Frälst blir man bara genom tron på Jesus. Och han är inte vem som helst.

peppebaron

En väldig massa andakter....

I början av året började det. Jag skrev en kommentar till min dagliga bibelläsning här på hemsidan varje dag. Det är inte en systematisk bibelkommentar. Det är bara ett "ord för dagen", eller ett "mannakorn" från varje kapitel i hela Nya Tesatmentet.

Nu är det färdigt! Det blev 259 andakter om jag räknat rätt. Du kan slå upp dem här nedanför.
De kommer att fortsätta att publiceras enligt planen för daglig bibelläsning. De kommer också att blandas med andakter från det Gamla Testamentet.


Matteusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet

Apostlagärningarna

Romarbrevet
Första Korintierbrevet
Andra Korintierbrevet
Galataterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
Första Tessalonikerbrevet
Andra Tessalonikerbrevet
Första Timoteosbrevet
Andra Timoteosbrevet
Titus
Filemon

Hebreerbrevet

Jakobs brev
Första Petrusbrevet
Andra Petrusbrevet
Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet
Tredje Johannesbrevet
Judas brev

Uppenbarelseboken

Peter Baronowsky

9 nov. 2009

Samuel Ljunglahd gör succé i Globen


Det var mycket folk i Globen på Kirk Franklin-konserten. Så kommer Samuel Ljungblahd in och gör succé. Bilden är från Dagen, fotograf Arne Hyckenberg.
Se videoklippet längre ned på sidan.
Läs i Dagen: Samuel Ljungblahd golvade Kirk Franklin7 nov. 2009

Stanna i Svenska kyrkan eller gå ur - det är frågan

För kort tid sedan bestämde sig Stefan Gustavsson i Svenska Evangeliska alliansen att gå ur Svenska Kyrkan i protest mot beslutet att viga samkönade par.

Själv gick jag ut Svenska kyrkan för ett antal år sedan. Idag kan jag beklaga det. Jag hade gärna också velat demonstrera genom att begära utträde ur Svenska Kyrkan. Men man kan ju inte gå ur något man inte är med i.

Någon som i vaje fall inte tänker gå ur Svenska Kyrkan är Göran Skytte, även om han delar min frustration över utvecklingen i Svenska Kyrkan.

Göran Skytte skriver i Svenska Dagbladet:
"För min del började jag fundera på frågan när jag under 1990-talet successivt började förstå att Svenska kyrkan styrs av politiker, som ofta inte ens tror på Gud. Det fortsatte när jag började förstå att en del ledande företrädare för Svenska kyrkan tycker illa om delar av Jesu budskap och vill skrota delar av Bibeln.
Jag upplevde dåvarande ärkebiskopens entusiasm inför Ecce Homo-utställningen i Uppsala domkyrka som chockerande, för att uttrycka det milt.
Som rätt erfaren journalist förstod jag dessutom att detta bara var ett första steg. Jag började uppleva att delar av ledningen höll på att förvandla kyrkan till en sekt.
Denna process kulminerade – för denna gång – när Kyrkomötet härförleden beslutade att öppna äktenskapet även för samkönade par.
.............
Tanken svindlar. Frågorna tränger sig på. Varför blev det så här? Varför väljer så många personer i prästskrud (men inte alla) att gå i ledband hos folk som inte bär korset på rockuppslaget, utan partimärket? Hur gick det till när vi fick ett styrande skikt i Svenska kyrkan som allt oftare reviderar ord från Jesus, Paulus och Bibeln – och allt oftare lutar sig mot Jonas Gardell och Helle Klein i Aftonbladet.
.............
Utvecklingen får säkert en hel del att fundera på att lämna Svenska kyrkan. Jag själv har bestämt mig för att stanna kvar. För att stödja de biskopar och präster som försöker stå emot sekulariseringen och politiseringen inom kyrkan. För att i enkelhet solidarisera mig med de fromma i kyrkan. Jag säger som en del andra: jag stannar tills de kastar ut mig."

Läs mer>>

5 nov. 2009

Åsiktsfrihet och demokrati

Nu har det hänt igen! En ledande politiker vill begränsa närvaron av vissa åsikter inom politiken. Ska inte demokratin bygga på åsiktsfrihet? Ska regeringen bestämma vilka åsikter som ska få göra sig hörda i politiken? Är vi på väg mot en sovjetisk "demokrati" där alla har rösträtt men det finns bar en åsikt att rösta om?

Läs om Sabunis uttalande i Dagen och om Alf Svenssons reaktion i samma tidning.

4 nov. 2009

Humanistkyrka i Falun?

Dagen skriver: "Humanister spekulanter på Frälsningsarméns kyrka.
"Intresset för att köpa S:t Johanneskyrkan i Falun är stort. En av intressenterna är humanisterna. - Det är en fantastisk plats för borgerliga ceremonier, säger Lars Broman, ordförande i Dalahumanisterna.
Frälsningsarméns lokal i centrala Falun, en vacker rosa kyrkobyggnad, med utsikt över ån är nu till försäljning. Byggnaden från 1890-talet är för dyr att värma upp. Bara elen kostar omkring 100 000 per år, och till 95 procent går den till värme."

Läs mer>>

3 nov. 2009

Bibeltroende församlingar växer

Idag är det många som hävdar att den kristna kyrkan måste överge sin bibeltrohet och anpassa sig till nutidens värderingar för att nå fram till dagens människa. Man påstår att kyrkan måste överge sina gamla trossatser och sina gammaldags moralföreställningar

I själva verket är det tvärtom. En trend i undersökningar över hela världen är att bibeltroende församlingar växer, medan bibelliberala kyrkor minskar.

Stefan Swärd, som är ordförande i den enda växande frikyrkan i Sverige, tydliggör detta i ett blogginlägg där han kommentarer Norrmalmskyrkans beslut att viga homosexuella par. Han skriver:
"Och är inte allt detta uttryck för att den traditionella frikyrkan fullständigt håller på att kollapsa. En församling som en gång i tiden har haft 3000 medlemmar, idag har 266 medlemmar, och en majoritet på 28 medlemmar kan klubba igenom ett beslut, som aldrig tidigare har fattats av en kristen kyrka i Sverige, och aldrig någonstans i världen av något baptistsamfund. Och knappast av någon enskild baptistförsamling i hela världen, även om jag på den punkten inte kan vara helt säker, det finns ju förmodligen miljoner baptistförsamlingar i världen.
Och kan man inte konstatera att det endast är utdöende och kraftigt tillbakagående kyrkor som går i denna riktning? Eller kan man ge något exempel på någon dynamisk väckelserörelse i världen som går i denna riktning? Svenska Kyrkan som står näst i tur, har halverat sina gudstjänstdeltagare under senaste 20 åren, trots oändligt mycket mer ekonomiska resurser än vad vi har i frikyrkorna
."

Boken, Religion in the modern world, av Steve Bruce, används som kurslitteratur på Teologiska Högskolan i Stockholm. I boken redovisar Bruce undersökningar från alla världsdelar som visar att Bibeltroende, konservativa, kyrkor växer medan liberala kyrkor minskar. Han skriver:
"Bibbys omfattande kanadensiska undersökning visar ett liknande mönster. Några konservativa kyrkor visar ingen relativ tillväxt i förhållande till den totala befolkningen, medan andra, speciellt pingstvänner, the Christian and Missionary Alliance och Frälsningsarmén, har vuxit snabbare än befolkningsökningen" (sid. 85-86).
Även i Australien finner man samma mönster att konservativa kyrkor ligger kvar på en stabil nivå, medan liberala och mainstream kyrkor minskar." (sid. 87)

Jag tvivlar inte ett dugg på de liberalas goda uppsåt, att göra evangeliet mer lättillängligt och mindre anstötligt. Men jag är rädd att man i stället för att göra evangeliet attraktivt och dra till sig människor, arbetar man i motsatt riktning, mot kyrkans sönderfall.

peppebaron

1 nov. 2009

Kvinnliga pastorer?

Igår publicerade vi här på rupeba.se en sammanfattande översikt av kommentarer med anledning av Ulf Ekmans uttalande om att kvinnor inte bör vara församlingsföreståndare.
Här följer en fördjupande artikel av Jonas Melin på Barnabasbloggen med många hänvisningar till andra källor:
"Jag menar att man på Bibelns grund kan hävda att både män och kvinnor kan tjäna församlingen som pastorer och äldste. Min övertygelse är att andliga gåvor och inte kön bör avgöra vilken tjänst man ska ha i församlingen och att Paulus begränsningar av kvinnans tjänst i 1 Kor och 1 Tim är kulturellt betingade.
Man kan naturligtvis inte godtyckligt förklara bort Bibelns ord med att det är kulturellt betingat. Det behövs väl genomtänkta riktlinjer för att avgöra vad i Bibeln som är alltid gällande principer och vad som är kulturellt. I den utmärkta boken
Att läsa och förstå Bibeln av Gordon Fee och Douglas Stuart finns mycket bra vägledning för detta. Författarna presenterar sju punkter på sidorna 56-62 (tyvärr har översättaren missförtått punkt 4 och översatt den felaktigt). I det engelska orginalet How to Read the Bible for all its Worth är det sid 70-76. Det är en mycket bra bok om bibeltolkning av två evangelikala exegeter.
Jag har inte möjlighet att själv gå igenom bibeltexterna här utan hänvisar till andra som gjort det med en bibeltrogen utgångspunkt. På svenska rekommenderar jag det som Per-Axel Sverker har skrivit. Hans kompendium
Man och kvinna som Guds avbild är kortfattat och lättläst. Den texten finns tillgänglig här och även här inbakad i en projektrapport från Göteborgs stift.
Tidigare nämnde Gordon Fee har medverkat i boken
Discovering Biblical Equality: Complementarity Without Hierarchy. På 500 sidor bearbetas frågan historiskt, exegetiskt, teologiskt och praktiskt på ett grundligt sätt av olika författare. De exegetiska texterna är lysande.
En betydligt kortare text finns här:
The Role of Women in Ministry as Described in Holy Scripture. Det är ett officiellt ställningstagande (Position Paper) från det amerikanska pingstsamfundet Assemblies of God. Utifrån Nya testamentets texter försvaras att kvinnor kan tjäna som pastorer och äldste i församlingarna.
Det finns också två internationella hemsidor med ett pingstkarismatiskt perspektiv som vill uppmuntra kvinnor till att stå i ledartjänster i Guds rike. Där finns också mycket intressant material som bearbetar de bibliska frågorna. Ta en titt på
God's Word to Women och International Christian Women's History Project om du är intresserad.
Alla blir kanske inte övertygade av de argument som presenteras i dessa böcker och på dessa hemsidor. Om du är tveksam hoppas jag att du tar tid att läsa och begrunda. Jag hoppas också att alla förstår att man kan tro att Bibeln är Guds sanna ord och samtidigt försvara kvinnans rätt att vara pastor och äldste i församlingen."

30 okt. 2009

"Här är inte...man och kvinna..."

För en tid sedan blev Ulf Ekman intervjuad i en morgonsoffa på en samling för pingstpastorer i Uppsala. Ulf Ekman gjorde då ett uttalande om att kvinnor inte var lämpliga som församlingsföreståndare. Detta uttalande har väckt en rad reaktioner.

Själv är jag uppväxt i Frälsningsarmén, där det är lika vanligt om inte vanligare, med kvinnliga församlingsföreståndare som med manliga. Jag har alltid haft svårt att förstå argumenten från kvinnoprästmotståndarna, trots att även jag utgår från en konservativ bibelsyn.

Linda Bergling har en intressant infallsvinkel på frågan i en artikel i Dagen:
"- Syndafallet blev en maktkonstruktion där mannen skulle råda över kvinnan, och det har för många blivit bilden av hur man och kvinna ska fungera, säger hon.
-Jag tror att i Jesus är maktkampen över, och Gud för oss tillbaka till tiden före syndafallet, där vi kan stå sida vid sida i ett ömsesidigt underordnande för att ge varandra plats och utrymme, säger Linda Bergling."

Teologen Håkan Kenne, också han i Dagen, följer upp frågan som Linda Bergling kommenterar och skriver att i den kristna gemenskapen återförs över- och underordnad till förhållandet före syndafallet:
"-Jag läser om hur Gud i dopet skapade församlingen som något helt nytt. I församlingen upplöstes den dåvarande samhällsordningen med kulturella markörer som satte människor över eller under varandra. Här var alla likvärdiga inför Gud och en slav kunde profetera Guds ord till sin ägare."

Stefan Swärd skriver i sin blogg:
"Jag tycker att det är bra att påminna sig om att Frälsningsarmén har varit drivande i att lyfta fram kvinnor i tjänst, och när deras verksamhet startade i Sverige, leddes det av en kvinna, Hanna Ouchterlony. I Evangeliska Frikyrkans historia kan vi finna framstående kvinnliga profiler, Nelly Hall (tror jag hon hette) var en framstående predikant på Torpkonferenserna under sent 1800-tal. ÖM:s grundare slogs för kvinnliga predikanter och sände ut många kvinnor som evangelister och predikanter, de brukade föraktfullt kallas för Ongmans flickor. Man behöver komma ihåg att detta inträffade när jämställdhetsagendan i samhället inte existerade, det fanns inget tryck utifrån att lyfta fram kvinnliga predikanter, utan vid den tidpunkten var det mycket kontroversiellt både innanför och utanför kyrkan.
När man ska tolka Bibeln i denna fråga är det viktigt med helhetsperspektivet. I ett kort blogginlägg kan man inte gå in på ingående teologiska diskussioner. Tycker dock att Gal. 3:28 att i Kristus är vi inte man eller kvinna, måste vara ett övergripande tolkningsperspektiv. Bibelord som 1 Kor 14:34,35 om att kvinnor ska tiga i församlingarna, och inte undervisa enligt 1 Tim. 2:12, måste tolkas i ett Bibliskt helhetsperspektiv. Det finns ett antal exempel i Bibeln på kvinnor som ledare, förkunnare, och lärare - och av detta måste man dra slutsatsen att Pauli uppmaningar inte kan betraktas som generella, utan måste vara kulturellt anpassade påbud. Även den mest konservativa kristna gruppering har ju inte heller klarat att driva detta konsekvent, att kvinnor har varit lärare för barn har aldrig ifrågasatts, och hon har kunnat vara predikant i vissa situationer, t.ex. i rollen som missionär. Jag drar i varje fall slutsatsen att de restriktioner i kvinnors tjänst som finns i dessa bibelord, inte är generella eller Bibelns samlade undervisning. Akvila och Priscilla var ett gift par som ägnade sig åt undervisning enligt Apg. 19 och vi har också ett antal exempel på kvinnor som medarbetare och deltagare i apostoliska team."

Mikael Karlendal skriver i sin blogg:
"Nu har jag nyligen läst ett intressant inlägg (Why Arguments against Women in Minstry aren’t Biblical) i denna fråga av NT-professorn Ben Witherington III på hans blogg. I detta inlägg försvarar han kvinnans rätt att predika och undervisa, och han gör detta som exeget, som bibelutläggare, inte utifrån några politiska idéer. Jag tycker att han argumenterar övertygande, och då tänker jag på hur han resonerar kring 1 Kor 14 (om “kvinnan tige…”) och 1 Tim 2 (om att Paulus inte tillåter kvinnor att undervisa). Vad tycker månne bloggens läsare om detta?"

Dagen skriver:
"Ulf Ekmans kommentar kring kvinnliga föreståndare väcker reaktioner. Pingstpastor Anethe Carlsson tycker att ledarna i hennes rörelse behöver tydliggöra var man står i frågan. Men pingstföreståndaren Pelle Hörnmark menar att det råder ingen som helst tvekan om att kvinnor i pingströrelsen kan vara föreståndare."

Då Frälsningsarmén startade sin verksamhet i Sverige var man helt ensam att acceptera kvinnliga församlingsföreståndare.

Nu, mer än 120 år senare, ser det ut som det är den helt dominerande uppfattningen i den svenska frikyrkyrörelsen.

(PS. I morgon kommer en fördjupningsartikel om kvinnliga pastorer på rupeba.se.)

Peter Baronowsky

27 okt. 2009

Ska foster med Downs syndrom få leva??


Torbjörn Tännsjö skriver i Aftonbladet:
"Det är inte fel att vilja ha perfekta människor"

Filosofen Torbjörn Tännsjö om fosterdiagnostik
Fler och fler väljer att abortera foster som har Downs syndrom. Fosterdiagnostik har gjort det möjligt.
Hur långt kan diagnostiken gå?
Och finns det faror med att välja bort svaga individer?
– Det är inte farligt att välja bort sjukdomar, det kan tvärtom leda till ett bättre samhälle, säger filosofen Torbjörn Tännsjö.
"

Läs mer>>

Några medlemmar i Claphaminstitutet svarar i en annan debattartikel i Aftonbladet:
Fasansfull retorik från Torbjörn Tännsjö>>

22 okt. 2009

Teologiprofessor: Internet har förändrat kristenheten

"Bilden av hela kristenheten kommer att förändras radikalt under de närmaste åren. Det menar den finsk-amerikanska professorn i teologi Veli-Matti Kärkkäinen. Och internet har redan förändrat kristenheten, anser han. Pingströrelsen och de karismatiska kyrkorna växer snabbt i världen, även om tillväxten är ojämn. Men det är inte den karismatiska rörelsens frammarsch som är den stora förändringen inom snar framtid utan det sker inom de traditionella kyrkorna."
Det skriver Dagen i ett reportage om Kärkkäinen. Kärkkäinen ser inte internet som ett hot mot kyrkorna, utan som ett naturligt inslag i kristenheten.

Professorn ser i framtiden en kommande positionering i två poler inom kristenheten. Den katolska kyrkan, med ca 1000 miljoner medlemmar och karismatikerna med ungefär lika många anhängare. Därefter kommer de ortodoxa kyrkorna och de övriga protestantiska kyrkorna som en klar minoritet.

Liknande strömningar inom kristenheten stöds av många religionssociologiska undersökningar. Bibeltroende församlingar ökar och bibelliberala församlingar minskar.

Som Kärkkäinen påpekar så behöver inte internet ses som ett hot för kristenheten. Den kan även ses som en tillgång. Det gäller bara att vi använder oss av den så att den kristna rösten finns med på den stora marknaden där dagens uppfattningar formas.

Den här sidan, http://www.rupeba.se/, vill vara just en sådan röst. Den försöker inte alls vara objektiv utan den vill föra fram ett starkt budskap om Bibelns trovärdighet och om Jesus som Herre. Inte bara över känslorna utan även över förståndet.
Även om vi ofta tar in artiklar som andra skrivit, så är urvalet av artiklar i sig själv opinionsbildande.

Så om du inte vill bli påverkad. Läs inte den här sidan. Det du läser på den här kan till och med förändra ditt liv.

peppebaron

Läs mer i artiklen om Kärkkäinen i Dagen>>

21 okt. 2009

Kristen radio 24 timmar om dygnet

Radio Linköping meddelar på sin hemsida:
Nu har vi startat...
Starten har gått. Vi sänder nu 24 timmar om dygnet.Välkommen att lyssna och njuta av mer musik på dagen och mer prat på sen kväll och natt.
mvh Radio Linköping

Är Norrmalmskyrkan ett tecken på att traditionella frikyrkan håller på att kollapsa?

Stefan Swärd fortsätter att reflektera på sin blogg över Norrmalmskyrkans beslut att viga samkönade par. Han konstaterar att sådant beslut bara fattas i utdöende församlingar. En församlingen som tidigare haft 3000 medlemmar har i dag 266 medlemmar. I ett församlingsmöte kunde en majoritet av 28 personer rösta igenom detta beslut. Stefan Swärd skriver:
"Återigen till Norrmalmskyrkan, Stockholms första baptistförsamling. Den 7 november kommer chefen för Europeiska baptistfederationen till Stockholm, han är britt och heter Tony Peck (Evangeliska Frikyrkan är också medlemmar i Europeiska Baptistfederationen). Jag har då möjlighet att vara med honom så mycket jag hinner den helgen. En fråga jag kommer att ta upp med honom är var gränserna går för att kalla sig baptistförsamling. Jag anser att Norrmalmskyrkan har gått över gränsen. Ett kännetecken för en baptist och en baptistförsamling är att Bibeln är rättesnöret för lära och liv och ställd ovanför församlingsmöten, kongresser, samfundsledare och andra auktoriteter. Hur man utifrån Bibeln radikalt kan ändra i äktenskapssynen är utöver min förmåga att begripa. Jag har en stark känsla av att Tony Peck kommer att dela mina betänktligheter. Det blir ett intressant samtal.
Och är inte allt detta uttryck för att den traditionella frikyrkan fullständigt håller på att kollapsa. En församling som en gång i tiden har haft 3000 medlemmar, idag har 266 medlemmar, och en majoritet på 28 medlemmar kan klubba igenom ett beslut, som aldrig tidigare har fattats av en kristen kyrka i Sverige, och aldrig någonstans i världen av något baptistsamfund. Och knappast av någon enskild baptistförsamling i hela världen, även om jag på den punkten inte kan vara helt säker, det finns ju förmodligen miljoner baptistförsamlingar i världen.
Och kan man inte konstatera att det endast är utdöende och kraftigt tillbakagående kyrkor som går i denna riktning? Eller kan man ge något exempel på någon dynamisk väckelserörelse i världen som går i denna riktning? Svenska Kyrkan som står näst i tur, har halverat sina gudstjänstdeltagare under senaste 20 åren, trots oändligt mycket mer ekonomiska resurser än vad vi har i frikyrkorna."


Läs mer>>

20 okt. 2009

Var går gränsen mellan svek och mognad

Tidningen Dagen rapporterar om splittringen inom partierna inför omröstningen om samkönade äktenskap.

En av dem som uttalar sig i tidningen, Stefan Jonäng, säger att han bytt åsikt sedan valet 2005. Han säger vidare att många av dem som kryssade in honom förmodligen gjorde det på grund av hans tveksamhet inför könsneutrala äktenskap.

Då man i demokratiska val väljer in en person med en speciell åsikt, gör man förmodligen det för att man vill att denne ska föra fram den åsikten och rösta för den. Om den personen sedan verkar för den motsatta åsikten under valperioden, skulle de flesta beteckna det som ett svek. Men inte Stefan Jonäng.

På frågan om inte väljarna uppfattar hans byte av åsikter som ett svek, svarar Stefan Jonäng: "-Jo, i vissa fall kan det säkert det. Men å andra sidan hoppas jag att de ska ha nått samma mognad som jag."

Inte nog att han själv menar att han uppnådd en högre grad av mognad. Han till och med förklarar alla människor som inte delar hans åsikt som omogna.

Skulle det inte kunna vara tvärtom? Att mognad är att våga stå kvar på sin övertygelse, även om opinionsvindarna svänger?

peppebaron

19 okt. 2009

"Tragedien har rammet svensk frikirkelighet - frafallet fra Guds ord er blitt tydeligere"

Dagen skriver:
"Norrmalms baptistförsamling i Stockholm säger ja till vigsel av homosexuella. Beslutet togs på söndagen på ett församlingsmöte.
Därmed blir Norrmalmskyrkan, som är en av de större församlingarna i Baptistsamfundet, den första enskilda frikyrkoförsamlingen som öppnar för vigsel av homosexuella. Samfundet har ännu inte beslutat om ett ställningstagande i frågan."

Med anledning av Norrmalmskyrkans beslut har många bloggare skrivit kommentarer. Den norske Bloggaren Björn O. Hansen skriver:
"Tragedien har rammet svensk frikirkelighet - frafallet fra Guds ord er blitt tydeligere.
"Så har tragedien rammet svensk frikirkelighet. En grense er passert når Norrmalms baptistförsamling i ettermiddag gikk inn for å si ja til å "vie" homoseksuelle. Nå var det kun 49 av menighetens medlemmer til stede. 28 av disse stemte ja, 14 nei og syv stemte blankt. Forsamlingen har 266 medlemmer. Et lite mindretall av menighetens medlemmer har dermed sørget for å gjøre et famøst vedtak klart i strid med Guds ord."

Stefan Swärd kommenterar på sin blogg:
"Vår närmsta granne som baptistförsamling är Norrmalms baptistförsamling, det har varit Sveriges ledande baptistförsamling från 1850-talet och framåt. Som första frikyrka i Sverige har man nu beslutat att införa homovigslar. Beslutet är logiskt, jag är dock överraskad över att det har kommit så pass snabbt. De liberala frikyrkorna i olika samfund, som har orienterat sig bort från Bibelns undervisning och kyrkans 2000-åriga praxis på samlevnadens område, och därmed fullt ut accepterat utomäktenskaplig samlevnad och könsneutral samlevnad, det vore ologiskt att inte viga samkönade par. Norrmalmskyrkan är konsekventa och står för sin linje, och det är bra. Sedan har jag för min del en helt annan hållning i frågan om Bibelsyn och samlevnad.
Förespråkarna för kyrkans anpassning till tidsandan brukar ju ofta framföra evangelisationsargument, kyrkan måste hänga med sin tid, vi måste undvika att ta ställning i frågor som stöter bort folk m.m. Om detta stämde borde Norrmalmskyrkan vara en trendkyrka, som drar många nya människor till församlingen, jag noterar dock att det var 49 medlemmar närvarande på församlingsmötet som fattade beslutet, enligt tidningen Dagens uppgifter. Församlingen har idag under 300 medlemmar, eftersom bara 49 var med på ett avgörande församlingsmöte, så är förmodligen medelåldern ganska hög bland medlemmarna. Det var inte så länge sedan församlingen hade 700 medlemmar."

14 okt. 2009

Ulf Ekmans syn på kvinnliga föreståndare väcker starka reaktioner

Vid Ulf Ekmans frukostutfrågning i Pingstkyrkan i Uppsala sa han bland annat att kvinnliga föreståndare var oförenligt med Bibeln undervisning. Därmed distanserar sig Ulf Ekman i denna fråga från den stora majoriteten av frikyrkor som välkomnar kvinnliga föreståndare.
Många frikyrkor, däribland Frälsnignsarmén, har betydligt fler kvinnliga föreståndare än manliga.


13 okt. 2009

Ge dem något att äta

I går morse då jag redigerat färdigt dagens inlägg på rupeba.se, skannade jag igenom rubrikerna och såg plötsligt på ett nytt sätt rubriken "Ge dem något att äta".

Det var rubriken till kommentaren till Dagens bibelläsning: Ge dem något att äta. Kommentaren utgick från Jesu ord till lärjungarna i förbindelse med bespisningsundret där två fiskar och fem bröd räckte till femtusen män, förutom kvinnor och barn. "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." (Matt 14:16 Bibel 2000).

Kommentaren var skriven ur ett västerländskt perpektiv där folk i stort sett inte går hungriga. Men nu slog den bokstavliga betydelsen emot mig i rubriken: "Ge dem något att äta". Jag tänkte på situationen i Lettland:
-där vi just startat ett program för att ge skolluncher till barn där föräldrarna inte haft råd att betala för barnens skolluncher
-där vi startat ett program för att öka antalet matpaket till fattiga familjer
-där vi varje vecka delar ut över tusen portioner i våra soppkök och matserveringar

Vi beundrar verkligen alla duktiga medarbetare som finns i Frälsningsarmén i Lettland. Men det finns så många fler som svälter än dem som vi kan hjälpa. Och Jesu ord "Ge dem något att äta" utmanar oss att gå vidare...

10 okt. 2009

Ifrågasatt fredspristagare

Beskedet om att Barack Obama har tilldelats Nobels fredspris har mottagits med blandade reaktioner.

Dagens Nyheter skriver: "Gratulationer och tvivel. Blandade reaktioner efter offentliggörandet."

Dagen skriver: Obama vann fredspriset – men valet möter hård kritik

Björn Lindahl i SvD skriver: Han får priset för tidigt - ”Som att ge litteraturpriset till en som skrivit sin första bok.”

Många kommentatorer är starkt negativa. Till exempel Aftonbladets Staffan Heimerson: ”Han har inte gjort något för fred.” (Skärmklippet ovan kommer från Aftonbladet)

Svenska Freds ordförande skriver på Newsmill:
"Norska Nobelkommitten har tappat greppet. Utnämningen av Obama är skamlig och motverkar sitt syfte.
USA spenderar årligen 600 miljarder amerikanska dollar på sina militära styrkor. Det utgör hälften av världens samlade militära utgifter. USA innehar idag 2700 av världens 8000 kärnvapenstridsspetsar. I dagsläget bedriver USA två krig där tusentals civila dödas varje år. Senast i förra veckan kom nya rapporter på hur civila dödats av flygstridskrafter och andra offensiva delar av det amerikanska kriget mot terrorismen i Afghanistan, operation Enduring Freedom.
Obama må vara en bättre president än George W Bush. Men det kvalificerar knappast någon till att per automatik få världens finaste fredsutmärkelse. Utmärkelsen säger en hel del om hur mycket krig Nobelkommittén tycker är okej för att fortfarande ses som en fredshjälte."

De kommentarer som är försiktigt positiva har förhoppningen att Obamas fredspris kommer att vara med och påverka utvecklingen mot fred i framtiden. Men som en bloggare påpekar: Normalt får man fredspriset för vad man gjort och inte för vad man förväntas göra: Somliga får det postumt, andra får det i förväg

2 okt. 2009

Barns frälsning

På lördag inbjuder Frälsningsarmén i Lettland till en utbildningsdag för dem som arbetar med barn i våra församlingar. Söndagsskollärare, juniorsoldatledare och andra barnarbetare från hela landet samlas då i Riga för en inspirationsdag och en dag då man presenterar och samtalar om olika material för barnarbetet. I Lettland behöver vi dessutom material både på lettiska och på ryska. Fyra av våra kårer är rysktalande och de övriga lettisktalande.

En fråga som ofta diskuterats i västvärlden de senaste trettio åren är om man ska tala med barn om deras behov av frälsning. Vissa perioder har man, i sin iver att inte påverka barnen för mycket, helt undvikit ämnet. Juniorarbetet har då blivit en öppen junioförening där frälsningsfrågan och frågan om kristen livsstil tonats ned.

Vår önskan att inte påverka för starkt kan ibland ha blivit ett hinder för barnen att överlåta sig till Jesus och ta emot frälsningen. Alla människor behöver bli frälsta. Barn är också människor och Jesus framhåller starkt att vi ska låta barnen komma till honom.

Borde vi inte bli lite frimodigare och mer radikala i vår frälsningsförkunnelse för barn? Kommentera gärna.

/PB

30 sep. 2009

Ännu en natt på båten och en kvarts miljon besök

Ännu en natt på båten. Natten till tisdagen åkte vi till Stockholm för ett sammanträde med Lettlandsrådet och nu är vi på väg tillbaka till Riga. Överfarten har varit lugn. Höststormarna har inte börjat ännu.

Jag noterar att det har blivit den första oktober och att det idag är och ett halvt år sedan vi startade hemsidan http://www.rupeba.se/. Ungefär samtidigt visar "besöksräknaren" att vi har haft nästan en kvarts miljon besök, "pageloads", på vår hemsida.

Det betyder inte en kvarts miljon individer. "Pageloads" innebär att om någon går in på vår sida och efter ett tag bläddrar till en annan sida så registreras två "pageloads". Dessutom är det många som besöker vår hemsida dagligen.

Vi har nog aldrig gjort någon analys om varför man besöker http://www.rupeba.se/, men det kanske beror på blandingen. Vi försöker vara:

UPPBYGGANDE
-Varje dag finns Dagens Andakt på tre olika språk.

-Varje dag finns också en kortkommentar till den dagliga bibelläsningen.

UPPLYSANDE
-Vi bevakar ett antal kristna tidningar, bloggar och hemsidar och försöker ge en bild av vad som händer i den kristna världen.
-Vi rapporterar från olika kristna samlingar.

UNDERVISANDE
-Vi publicerar regelbundet egna och andras bibelstudier, predikningar och blogginlägg med undervisande innehåll.

UTMANANDE
-Vi går ofta in i debatten med dem som attackerar och ifrågasätter klassisk kristen tro.
-Vi vill gärna vara radikalt utmanande för dem som redan är kristna.

UNDERHÅLLANDE
-Vi vill gärna att hemsidan ska vara underhållande genom att vara lättläst. Ibland tillåter vi oss till och med några stänk av humor.

Så till sist ett tack till alla som besöker vår hemsida. Vetskapen om att det finns många människor därute i cyberrymden som läser det vi publicerar motiverar oss att fortsätta skriva. Men framför allt tror vi att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med på nätet där dagens uppfattningar formas. Vi vill tillsammans med många andra vara "en röst som ropar i öknen..."

Och, som sagt, är det alltid roligt att veta att det finns någon någonstans därute i öknen som lyssnar...

Peter Baronowsky

21 sep. 2009

Kyrkovalets förlorare - kyrkan

Så har det då varit kyrkoval igen. Vem är det då som bestämmer utvecklingen i Svenska Kyrkan? (Bilden: urklipp från Dagens Nyheter)
En stor del av valmanskåren består av icke-troende som normalt inte går i kyrkan eller är intresserade i kyrkans viktigaste uppgift, att "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!" (Jesus i Matteus 28:19).
Denna valmanskår representerar politiska partier som i flera fall är mer eller mindre kristendomsfientliga.
Vad kan Svenska Kyrkan vinna av detta politiska system? Om kyrkan har till uppgift att lyssna på Guds röst, profetiskt tala Guds ord till sin samtid och leda människor in i Guds rike, borde makten att leda kyrkan ligga i andra händer.
Sedan finns det också lyckligtvis många troende hängivna människor som engagerar sig för den kyrka de tror på. Men dessa har tvingats att anpassa sig till det politiska spelet som ett kyrkoval är.

peppebaron

SvD Dagen DN Dagen Expressen Dagen

17 sep. 2009

Ledarkonferensen avslutad

Ledarkonferensen på Smålandsgården är nu avslutad och Rut och jag har just kommit tillbaka till Riga. Här kommer en rapport från Ledarkonferensens sista dag. Text och bild: Bert Åberg.

26 ledare från territoriet samlade på Smålandsgården för att arbeta med strategifrågor utifrån nya organisationsplanen.

Den sista dagen i konferensen, som enbart var en halv dag, inleddes med att Astrid och Alistair Herring, chefsekreterare från Östra Europa, fortsatte sin bibelstudieserie om Jesus som Herre. De gav en radikal undervisning om hur Jesus själv levde en mot-kulturell livsstil, enkel och opretentiös och som ett föredöme för sina efterföljare i dag. Kampen för social rättvisa, liksom bekämpande av fattigdomen är en djupt biblisk princip som också är central i Frälsningsarméns teologi. Frälsningssoldatens förbund är radikalt.

Ett nytt sätt att tacka Gud för maten skulle kunna vara, ”…gode Gud, vi tackar dig för maten och ber om bröd till den som är hungrig. För oss som är mätta ber vi om hunger efter social rättvisa…”.

Dag Wilund och Viveka Wikström, hjälpte oss att sammanfatta det arbete som vi varit samlade till. Nästa steg är nu att kommunicera ut de målområden som konferensen rekommenderade att FA ska arbeta vidare med. Innan detta kan verkställas måste dessa formuleras utifrån dokumentationen, så att de blir tydliga även för den som inte deltog i konferensen. Den lokala verksamheten får sedan arbeta vidare med att definiera kvantiteter och lokalt se över vilka områden som respektive lokal verksamhet kan ta till sig. Man skulle kunna säga om omorganisationen att skeppet är sjösatt, men alla segel är ännu inte hissade. Vi tuffar framåt i styrfart och småningom kör vi med fulla segel. Under tiden förtröstar vi på Gud att han ger oss alla tålamod och ser möjligheterna som ligger framför oss.

Kommendör Vic Poke avslutade med att reflektera över tre stolar. En stol symboliserade vår arbetsdevis ”Sök din stads bästa…”, en annan stol symboliserade våra pengar och vårt givande, en tredje stol symboliserade det framtida ledarskapet för Frälsningsarmén i Sverige. Konferensen samlades i förbön för dessa tre viktiga områden i vårt nuvarande och framtida uppdrag.

16 sep. 2009

Ledarkonferens på Smålandsgården

Denna vecka deltar Rut och jag i en ledarkonferens för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland. Konferensen genomförs på Smålandsgården i Örserum, som ligger mellan Gränna och Tranås.

Här följer en rapport från konferensen av Bert Åberg:
Under rubriken "en Herre - en Armé - ett Uppdrag" samlar kommendör Vic Poke26 ledare till konferens. Syftet är att reflektera och arbeta vidare med konsekvenserna av den nyligen genomförda omorganisationen.

I sitt inledningsanförande under måndagen sade kommendören," Vi får inte tro att strukturella förändringar i sig kan garantera en förändring av kulturen i en organisation.
Vi kan inte tänka att uppgiften ens är i närheten av att vara slutförd. Vi bör inte förvänta oss att allting ska falla på plats av sig själv.
Vi får inte inbilla oss att vi har uppnått ett resultat som är fullkomligt, eller perfekt. Därför är ett av mina syften med den här veckan attmycket ska bli tydligare för oss.

De nödvändiga besparingarna kommer inte att bli så tydliga i år - den fulla effekten kommer att märkas under de kommande två budgetåren.
Men vi KOMMER att hamna i en styrkeposition OM vi har kraft att fullfölja det som behövs."

Angående vad territoriet ska fokusera på, säger kommendören
- Det som territoriet har lagt tonvikt på de senaste åren är fortfarande relevant. Därför har vi beslutat att stå fasta vid temat " Sök din stads bästa..." och det förefaller alldeles perfekt just nu.
Vi kommer också att framställa en ny affisch som påminner oss om detta.

Dag Wilund och Viveka Wikström, konsulter som funnits med i hela eller delar av förändringsprocessen i omorganisationen, finns på plats för att ledagrupparbeten och samtal. Fokus ligger på uppdraget och vilka drivkrafter respektive hinder som finns för att uppnå målen.

Under måndagskvällen gästade Fredrik Påhlson gruppen utifrån de tre speciellt viktiga områden som kommendören betonar gällande vår musikutövning.Tillbedjan och lovsång, att arbeta utåtriktat och att samla människor till en gemenskap kring musicerandet. Fredrik visade på vikten av friskhet och passion oavsett vilkengenre av musik som vi utövar.

Ledarkonferensen pågår till torsdag eftermiddag. Bed att Gud välsignar dessa dagar med insikt och fördjupar vår framtidstro, så att han får leda oss vidare i samma uppdragoch fyller oss alla med passion för att människor ska komma till tro.


(Från Pärleportalen. Publicerat med tillstånd)

15 sep. 2009

Led oss inte in i frestelse...

12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. 13 Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder. (Jakobs brev kap.1 FB)

10 sep. 2009

Han som bestämde straffet, betalade själv böterna

Igår hade vi ett kort besök av Sven och Gladys Ljungholm från England. Sven var en av pionjärerna då Frälsningsarmén återstartade sitt arbetet i Ryssland efter att ha varit förbjudna att verka där under många år.

Då vi körde genom Rigas gator berättade Sven om en händelse då han kört för fort och stoppades av en polis i Moskva. Polisen skrev ut ett kvitto på böterna för fortkörningen. Sven satt i bilen med Frälsningsarméns uniform och då polisen skrivit färdigt frågade han Sven: "Vart ska du åka." - "Till Baptiskyrkan", svarade Sven.

Polisen tog då upp bötesbeloppet ur sin egen ficka och stoppade ned det och böteslappen i den andra fickan, satte på blåljusen och körde framför Sven till Baptistkyrkan.

Sven predikade den kvällen över ämnet: "Den som bestämde straffet betalade själv böterna."

/PB

8 sep. 2009

Livet på kåren i Daugavpils

Daugavpils är en stad i sydöstra Lettland, inte långt från den ryska gränsen. Befolkningen är huvudsakligen rysktalande. (Bilden: Frälsningsarmén i Daugavpils)

Vi hade samtal med ledarna för Frälsningsarmén i Daugavpils nu i veckan och vi slås igen av att veckoprogrammet på en kår i Lettland ofta är ganska annorlunda än för en kår i Sverige.

Så här ser veckoprogrammet ut på Frälsningsarmén i Daugavpils:

Måndag:
-Soppkök för ca 100 personer
-Alphagrupp på fängelset

Tisdag
-Möjlighet att duscha på FA. ca 40 personer
-Soppkök för ca 100 personer
-Alphagrupp på kåren
-Bönepromenad och evangelisation i närområdet

Onsdag
-Soppkök för ca 100 personer
-Gudstjänst
-Bönemöte

Torsdag
-Möjlighet att duscha på FA. ca 40 personer
-Bibelstudium

Fredag
-Soppkök för ca 100 personer
-Kid´s club. Samlingar för barn 8-12 år.

Lördag
-Ingen verksamhet

Söndag
-Gudstjänst

Behoven i närmiljön är radikalt annorlunda än för en kår i Sverige. Det avspeglas i veckoprogrammet där man serverar ca 400 måltider per vecka.

Kårledare är ett gift par och till sin hjälp har de ett fåtal soldater och rekryter och åtta frivilliga som huvudsakligen rekryterats bland soppköksgästerna.

/PB

6 sep. 2009

Vad vill du???

"Ske din vilja" är ett uttryck som ofta citeras. Det är hämtat från Jesu bönekamp i Getsemane och används ofta för att tala om att vad som än händer så får det ske.

Men det finns en risk att "ske din vilja" blir en passiviserande hållning i det kristna livet. Vi slutar agera och sätter oss och väntar för att se vad som händer.

Väldigt ofta i evangelierna säger Jesus precis tvärtom:
"Din tro är stor. Det skall bli som du vill"
"Som du tror skall det ske dig"
"Vad vill ni att jag skall göra för er?"

I stället för att be kvinnan att fråga efter Guds vilja säger Jesus: "Det får bli som du vill."
I andra tillfällen frågar Jesus "Vad vill ni?" eller "Vad vill du?"

Det ser ut som om vår tro och vår vilja bidrar till att förlösa Guds kraft i olika situationer.

Är jag med och förlöser Guds kraft med min tro och min vilja eller håller jag Guds kraft tillbaka?

3 sep. 2009

Sekularisering eller inte - det är frågan

Många religionssociologer hävdar att sekulariseringen i Europa är en myt. Det är inte alls så att intresset för religion har minskat. Det har bara till viss grad flyttat bort från kyrkorna. Se bara på en vanlig bokhandel. det kan vara väldigt svårt att hitta världens mest lästa bok, Bibeln, medan det kan vara åtskilliga hyllmeter med new-age-inspirerad andlig litteratur.

Jag fick häromdagen i brevlådan en katalog med utbudet från SSIF (Stockholms Studenters Idrottsförening). I katalagen erbjuds många aktiviteter för studenter. Ett uppslag handlar om kurser inom Body and Mind. Kurserna som erbjuds är:
-Meditation
-Ashtanga Yoga
-Tai-Chi
-Qigong

Kurserna presenteras som något viktigt för att förändra våra liv:
-"...gör dig avslappnad och positiv, och hjälper dig att hitta den inre balansen och klarheten du behöver..."
-"Yoga som höjer hela kroppens kondition"
-"...kan förstärka den övergripande förmågan.....är ett effektivt sätt att utveckla sig själv"
-"Det är ett bra sätt att utveckla hälsan, tänkandet, kroppen, själen"

Vem vill ine bli positiv och utveckla den inre balansen? Vem vill inte utveckla sig själv? Vem vill inte förstärka den övergripande förmågan (vad det nu är??)?

Vilket rikt utbud för den andligt sökande och törstande själen!

Men, jag frågar mig bara: När får vi i SSIF:s katalog se en kurs som heter:
-Grundkurs i att be till Gud
Kursen kan förvandla hela ditt liv. Du kan faktiskt till och med bli född på nytt. Kursen kommer att hjälpa dig att få ett liv med mening och att få ro för din själ.

peppebaron

30 aug. 2009

Gift er!

Det är inte vanligt att Dagens Nyheters ekonomisidor ger några tvärsäkra råd. Man brukar normalt vara lite mer försiktig i sina uttalanden om hur ekonomin ska hanteras.

Då man för en gångs skull ger ett tydligt råd så är det inom ett område som normalt inte behandlas på ekonomisidorna, samlevnadsfrågor.

Rådet att gifta sig har oftast kommit från bibeltroende kristna. Och de har ofta varit väldigt ensamma i sitt försvar för äktenskapet.

Dagens Nyheters ekonomisidor skriver:
"De flesta tycker det är otrevligt att tala om död och uppbrott. Många drar sig för att skriva samboavtal och testamente. Gift er så slipper ni.

Rubriken på Din Ekonomis förstasida kanske fick en och annan att sätta kaffet i halsen. Och det kan jag förstå. För det är inte ofta vi skriver direkta uppmaningar till våra läsare.
Men just giftermålet är något jag gärna slår ett slag för. Det gör jag för att jag vet att många ekonomiska tragedier hade kunnat undvikas om paret bytt ringar.

Nu för tiden lever många som sambor, antingen av principiella skäl eller för att giftermålet helt enkelt aldrig blivit av. Men lagarna för par som lever tillsammans ser ut ungefär som för femtio år sedan.

Sambor som vill ha samma skydd som gifta par måste reglera ägandet med testamenten och samboavtal. Men det räcker ändå inte ända fram."

28 aug. 2009

Kyrka på väg åt fel håll

Kyrkomötets läronämnd konstaterar, i sitt yttrande över Kyrkostyrelsens skrivelse om vigsel och äktenskap, att det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön.
Läs mer i tidigare inlägg: Stor oenighet bland biskopar om samkönat äktenskap >>

Det är beklagligt att att se att Svenska Kyrkan är på väg åt fel håll. Besluten i lärofrågor styrs inte längre av tolkningen av Bibeln, utan efter statens beslut och efter vad som är politiskt korrekt för stunden.

En av reservationerna till beslutet framhåller just statens styrning i lärofrågor: "Skulle Kyrkomötet fatta beslut enligt Kyrkostyrelsens förslag så kan ett prejudikat skapas. Om Svenska kyrkan en gång låtit statens beslut avgöra innehållet i en lärofråga, så kan kyrkan göra det igen, i helt andra lärofrågor. En dörr öppnas som kan bli svår att stänga igen."

Jag blir automatiskt misstänksam då kyrkan skyndar sig att förändra sin lära för att anpassa den till en ändrad folkopinion i en viss fråga. Då opinionen i ett land ändrar uppfattning i en viss fråga och kyrkan då försöker bevisa att det Bibeln egentligen alltid menat är det samma som den nya opinionen anser, är risken stor att bibeltolkningen bygger på det jag vill se i Bibeln i stället för att bygga på vad som egentligen står.

Vidare tycker jag det är förmätet och föga trovärdigt då kyrkan genom sin nya hållning säger att alla tidigare generationer, alla hundratals miljoner kristna och alla kyrkor genom världshistorein har haft fel uppfattning. Svenska kyrkan har nu kommit fram till en annan uppfattning.

/PB

Läs också:
Kyrkomötet stöder kyrkostyrelsens förslag om samkönade äktenskap - Dagen
Biskopen vill bromsa samkönade äktenskap - Sveriges Radio
En öppen kyrka som är till för alla - nwt.se
”Vigselordningen är färdigutredd” - Dagen
”Samkönade äktenskap strider mot kyrkans lära” - Dagen

26 aug. 2009

Stor oenighet bland biskopar om samkönat äktenskap

Kyrkans tidning skriver:
"Kyrkomötets läronämnd konstaterar, i sitt yttrande över Kyrkostyrelsens skrivelse om vigsel och äktenskap, att det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön."

Även om det är nedtonat i Kyrkans Tidning så var oenigheten om beslutet stor. Nämndens beslut motiveras med att man tidigare inom kyrkan tagit ställning för partnerskap och att detta beslut bara är en naturlig konsekvens av det nya lagstiftngen.

En av reservationerna menar att det är en farlig väg som kyrkan nu går in på där man låter statens beslut vara avgörande för kyrkans lärofrågor.

Sändaren skriver:
"Svenska kyrkans läronämnd antog med röstsiffrorna 12-8 ett yttrande om att det är möjligt för kyrkan att acceptera samkönade äktenskap. Men sex av biskoparna och ett par lekmän i nämnden resverade sig på en eller flera punkter."

Dagen skriver om reservationerna:
Tre reserverade sig mot den äktenskapssyn som förs fram i förslaget. De hävdar, "med starkt teologiskt stöd i Bibeln och vår kyrkas bekännelsetradition" att äktenskapet inte kan definieras utan hänsyn till kontrahenternas kön. Men fem biskopar av fjorton, Sven Thidevall, Carl Axel Aurelius, Esbjörn Hagberg, Hans-Erik Nordin och Hans Stiglund, anser att kyrkostyrelsens förslag strider mot kyrkans lära.
Den tredje och längsta reservationen är på tolv sidor och innehåller en historisk dokumentation av frågan, där synen på samhällets respektive kyrkans ansvar för lärofrågorna kritiseras:
"Skulle Kyrkomötet fatta beslut enligt Kyrkostyrelsens förslag så kan ett prejudikat skapas. Om Svenska kyrkan en gång låtit statens beslut avgöra innehållet i en lärofråga, så kan kyrkan göra det igen, i helt andra lärofrågor. En dörr öppnas som kan bli svår att stänga igen."

Nämnden skriver i yttrandet:
”I denna situation är vi inte neutrala, eftersom vi tidigare bejakat homosexuellt partnerskap och förklarat det förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära att välsigna samkönade relationer. Frågan vi ställs inför nu blir: hur bejakas samkönade relationer på bästa sätt under de nya förutsättningarna?” skriver nämnden i yttrandet."

Dagen: Oenighet bland biskopar om samkönat äktenskap
Kyrkans Tidning: Läronämnden bejakar samkönat äktenskap
Sändaren: Oenig läronämnd bejakar samkönade äktenskap
Läs yttrande och reservationerna här
Läs också i Dagen: Ny vigselordning
Läs också i Dagen: Vigselfrågan splittrar biskopar

24 aug. 2009

EFK-debatten fortsätter

Jag har tidigare skrivit om debatten mellan EFK:s samfundsordförande Stefan Swärd och rektorn för Örebro Teologiska Högskola Pekka Mellergård. (Läs det tidager inlägget med flera länkar här>>)
Stefan Swärd hotar att avgå om missnöjet med hans ordförandeskap är så stort som Pekka Mellergård påstår.
Läs i Dagen och på Stefan Swärds blogg.

Det börjar med att Stefan Swärd skriver några blogginlägg där han kristiskt granskar Brian McLarens bok "Kristen på ett nytt sätt". Mellergård som förmodligen inte delar Swärds syn på McLaren och Emerging-church-rörelsen, kritiserar Svärd för att han överhuvudtaget uttalar sig och påpekar att Swärds inlägg lätt kan uppfattas som EFK:s officiella hållning.

För läsare av denna sida är det förmodligen ingen nyhet att jag delar Swärds misstänksamhet mot Emerging-church-rörelsen. I sin iver att vinna den postmoderna generationen försöker man anpassa budskapet så att det kan bli mottaget i den tid vi lever i. Det är naturligtvis ett mycket lovvärt och efterföljansvärt exempel.

Men då man försöker framställa att vara "kristen på ett nytt sätt", blir det lätt även "ett annat evangelium" där man tagit bort grundläggande inslag i kristen tro för att inte stöta sig med det postmoderna tänkandet. Och att förkunna "ett annat evangelium" är något som Bibeln försömer i starka ordalag (Gal 1:6-9).

Dessutom anser jag att Stefan Swärd har rätt att ha en åsikt. Och till och med att tala om sin åsikt. Till och med om han är en samfundsordförande.

/peppebaron

Läs också:
Stefan Swärd "sågar" Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt" Emerging Church - Vad är det? Fortsatt granskning av McLarens bok - Del 2McLaren - Kristen på ett nytt sätt JOHN MACARTHUR: SEEKER-FRIENDLY MOVEMENT IS THE NEW LIBERALISMBrian Mclaren firar Ramadan!