30 juni 2016

Varm, kall eller mittemellan?

«TA TEMPEN PÅ TERRITORIET VÅRT!»
Ruts tal under den Skandinaviska kongressen i Oslo, juni 2016

Når jeg fikk oppdraget å si noe om dette tema tenkte jeg umiddelbart:
Hvordan må
ler man åndelig liv?
- Er vi varme? er vi kalle? eller er vi lunkne?
Jeg har egentlig ikke lyst å måle - Der er allerede så mange som gjerne måler. Der er en masse termometermennesker der ute, termometermennesker, som bare henger på veggen og måler og rapporterer om tilstanden i Frelsesarmeen – oftest rapporterer de om hvor lav temperaturen er i armeen – negative rapporter!
Jeg vil ikke være et termometermenneske, men et termostatmenneske, et menneske som ikke bare måler temperaturen, men som er med å regulerer, som er med å forvandler den åndelige temperaturen, slik at den blir som Gud vil ha den. Og jeg ønsker at alle disse passive termometermenneskene også skulle bli forvandlet til termostatmennesker.

Jeg har sett...

Vi reiser mye i hele dette territoriet i vår tjeneste, og jeg har sett en del. Jeg har sett
      De varme – de som brenner for evangeliet og gir sine liv helt og fullt for Guds sak
      De kalle – de som åpent trasser Guds vilje for sine liv
      De lunkne – de likegyldige, de som er med, uten å egentlig være med, de som ikke bryr seg om hvordan det går for Guds rike i denne verden i dag
Og jeg stiller spørsmålet:
     
     Hvordan ser det ut i korpset mitt? Hvordan ser det ut i livet mitt?
      Er jeg varm? - brenner jeg for evangeliet og gir mitt liv helt og fullt for Guds sak?
      … er jeg kall?lever jeg i åpent motstand mot Guds vilje for mitt liv
      eller er jeg lunken? – er jeg med, uten å egentlig være med?
Der er håp for de kalle og de varme, men for de lunkne, de likegyldige er der ikke mye håp – Se til at du er enten kall eller varm … Gud vil at du skal velge side!
Vi lever i en tid, i en verd, som preges av utrygghet, uro, krig, fortrykk, ødeleggelse. Det er kalt der ute i verden nå…
Gud trenger en Frelsesarme som ikke bare måler temperaturen rundt seg, men som fungerer som en termostat. Har vi den kraften? Lever vi så nær til ilden i Jesu hjerte at en gnist av hans ild får spre seg gjennom våre liv?

Jeg har sett mange ting i Frelsesarmeen under året som gått. Jeg har sett
      Mye smerte
      Mye kamp
      Hvordan fiendens lumske angrep har satt dype sår i mange av våre offiserer og soldater
      Hvordan synden har fått herje, og ødelegge enkelte individer, felleskap og relasjoner ja hele korps
Men jeg har også sett
      Seier og glede, når mennesker har fått sine liv forvandlet gjennom frelsen i Jesus
      Nyfødte åndelige barn som har begynt å vandre på troens vei
      Jeg har sett frafalne komme tilbake til Herren og fornyelse hos mange.
      Jeg har sett de gamle soldatene som holder ut og trofast står på sin post år etter år
      Jeg har sett de unge offiserene som brenner av entusiasme for Guds rike og som sakte, men stadig vinner ny mark
      Jeg har sett kjemper, krigere i Guds rike, som midt under fiendens angrep har holdt ut, stått fast og vunnet seier.

Er jeg varm, er jeg kall eller er jeg lunken? Er du varm, er du kall eller er du lunken?

Jeg har sett, men jeg har også hørt, hva mennesker rundt om i territoriet tror at Gud vil si til Frelsesarmeen

I sør har noen hørt Gud si:
      : «Jeg skulle ønske at jeg kunne få gå foran deg, slik at jeg kan rydde veien, ikke bare gå bak deg og reise deg opp når du faller…»
I nord har noen hørt:
      «La Jesus igjen bli sentrum i deres arbeid.
      «Kom tilbake til det som dere gjorde så bra i begynnelsen – å føre mennesker til korsets fot»
      Dere har ikke lyttet oppmerksomt på mitt Ord … men kompromisset for å få Ordet til å si det som passer deres egne tanker.
      Kom ydmykt tilbake til meg og mitt Ord og dere skal få oppleve min herlighet. En underfull glede venter dere.
      Stå stadig på mitt Ord. Les det. Lær det å kjenne. Lær det utenat.
I vest har noen hørt
      Jeg vet hva du har gått igjennom, men du har holdt ut og ikke forlatt menigheten
      Jeg ser din frykt … en frykt som får deg til å sitte rolig da jeg ber deg gå videre … Du tør ikke å gå ut av båten når jeg strekker ut mine armer mot deg og sier «Kom». Hvis andre tar et skritt ut av båten blir du aggressiv, for det truer din verden. Men vær ikke redd, mitt elskede barn, jeg ser at du lengter. Åpne deg for lengselen…«Følg meg»
I øst har noen hørt
Jeg vil se mine barn jeg vil at de skal komme ut av sin fasade.
Jeg vil se dem sitte på mitt fang og la seg elske av meg, og la meg bære dem, og deres byrder. At de vil slippe meg inn i sine smerter og sine sår.
For jeg vil rense sårene, jeg vil rense mine barn. Ja, jeg vil rense min brud, for jeg kommer snart»

Hvordan måler/mæter man liv…åndelig liv?

Ja, ikke med vare seg termometra eller termostat.

Men der er en målestokk – Bibelen, Guds ord.
Guds Ord er ikke et gummistrikk som man kan strekke og tøye etter behag. Ordet er en målestokk som står fast
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. (Hebr. 4:12)
Ønsker vi å vite om vi er varme eller kalle eller lunkne må vi måle oss mot Bibelen
Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.” (Johannes 8:31-32)
Jeg lengter etter å se en Frelsesarme som reiser seg å går. En Frelsesarme i Skandinavia som igjen lar Jesus være sentrum i alt hva vi gjør! Jesus, han er svaret for vår verd i dag!
Jeg lengter etter å se alle oss 785 skandinaviske offiserer enda sterkere leve ut det løftet vi en gang gav, om å tjene Jesus helhjertet, og å gjøre menneskers frelse til vår høyeste prioritet – ikke så lenge vi er i aktiv tjeneste, men så lenge vi lever.
Jeg lengter etter å få se alle oss 9.402 skandinaviske frelsessoldater og alle tilhørige, helhjertet følge Jesus, la Jesus og hans Ord være vårt sentrum – Glohete, fordi vi lever i hans nærhet! 
Jeg lengter etter å få se en blods- og ildsarme som forkynner frelse i Jesu blod og som tjener i den hellige ånds kraft. Glohete, fordi de lever i hans nærhet!

Er du varm? Er du kall? Er du lunken?

Jesus vil at du skal brenne for ham og han kaller på deg nå. Han sier:
o   Til noen - Kom tilbake til meg!
o   Til noen - Kom tilbake til mitt Ord!
o   Til noen - Frykt ikke!
o   Til noen - Stol på meg! Stol på mitt Ord!


o   Til alle - Følg meg! La din Gud bestemme veien – La Jesus får regjere!

28 juni 2016

Faran av ett steg i rätt riktning

Vikten av att gå hela vägen med Gud
David Wilkerson September 2010

Jag vill tala med dig om den smygande faran i en tendens som är vanlig bland många kristna. På ytan kan denna tendens verka vara harmlös, men i realiteten kan den förorsaka haveri. Jag kallar denna farliga tendens för bruket av ”att ta ett steg i rätt riktning.”

Det är alltid bra att ta ett steg i tro när vi har satt vår förtröstan till Kristus. Som en Herrens tjänare applåderar jag den sortens steg. Men Bibeln visar oss att det är en stor fara om vi inte följer upp det där första steget med förökad tillit.

Lot är en av Bibelns främsta exempel. I Första Mosebok 19 läser vi om Lots övernaturliga räddning från Sodom och Gomorra. Vredens ängel från Gud hade dykt upp på scenen och varnat Lot, ”Ty vi skola fördärva detta ställe; ropet från dem har blivit så stort inför HERREN, att HERREN har utsänt oss till att fördärva dem" (Första Mosebok 19:13).

När Lot hörde detta handlade han omedelbart i tro. ”Då gick Lot ut och talade till sina mågar, som skulle få hans döttrar, och sade: "Stån upp och gån bort ifrån detta ställe” (19:14). Lot trodde på ängelns varning och tog den på tillräckligt stort allvar för att berätta om den för sin familj.

Sedan läser vi att Lot ”dröjde” nästa dag: ”När nu morgonrodnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade: ’Stå upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, på det att du icke må förgås genom stadens missgärning.’ Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen…

”Och medan de förde dem ut, sade den ene: ’Fly för ditt livs skull; se dig icke tillbaka, och dröj ingenstädes på Slätten. Fly undan till bergen, så att du icke förgås.’ Men Lot sade till dem: "Ack nej, Herre. Se, din tjänare har ju funnit nåd” (19:15-19).

Lot visste att han blivit välsignad med Guds frälsande nåd. Han hade blivit barmhärtigt räddad från Sodom, som Gud var redo att döma. Herren gav till och med Lot specifik vägledning och sa att han skulle fly till det närbelägna berget.

Men Lot tvekade återigen, och begärde av Gud något som låg i hans eget intresse: ”Stor är den barmhärtighet som du gör med mig, då du vill rädda mitt liv; men jag förmår icke fly undan till bergen; jag rädes att olyckan hinner mig, så att jag omkommer. Se, staden därborta ligger helt nära, och det är lätt att fly dit, och den är liten" (19:19-20).

Sanningen är den att Lot inte ville ta sig till berget. Han ville i stället slå sig ner på slätten, i en stad som hette Soar, vars namn betyder ”liten”. I Lots tanke var det en ”liten sak” att begära av Gud.

Här är en bild av en man som tar ett steg i rätt riktning, ett steg i tro. Om Lot hade fortsatt efter det där första steget med ytterligare förtröstan hade han varit på väg mot en plats av välsignelse i enlighet med Guds fullkomliga vilja.

Enligt min åsikt är Lot som många kristna idag. Det är möjligt för oss att bli räddade från vår egen typ av Sodom. Vi kan räddas från ett liv i synd, fruktan och besvikelse och i stället smaka på Guds förunderliga barmhärtighet. Och vi börjar höra Gud vägleda oss, ”Gå upp på berget.”

Läs mer HÄR.

26 juni 2016

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 26 juni

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen efter innehållsfylld vecka. Lite utanför det personliga har det ju hänt stora saker i Europa. Några skribenter har beskrivit det som en midsommarnatssmardröm. Storbritannien har beslutat att gå ur EU. Det kommer antagligen att få stora konsekvenser för många människor över hela världen. Skottland som är en del av Storbritannien röstade för att stanna kvar i EU. Skottarna hade för kort tid sedan en omröstning om de skulle forstätta att vara en del av Storbritannien och den frågan aktualiseras nu igen. Allt detta kan leda till att vi får rita om den politiska och ekonomiska Europakartan den närmaste tiden.

Men jag har inte haft så mycket tid att fördjupa mig i det storpolitiska skeendet, eftersom vi har varit fullt upptagna med Frälsningsarméns Skandinaviska kongress i Oslo.

För vår del började kongressen med en bönedag inför kongressen. Det var gruppen "Åndelig Vekst" som anordnade dagen. Det är en grupp som arbetar med den andliga utvecklingen i Frälsningsarmén i Norge. Det motsvarar kanske mest "Eldsflamman" i Sverige. Du kan läsa mer om gruppens arbete HÄR.

En gedigen grupp bedjare var samlad under dagen på Majorstua där vi bad för kongressens olika medverkande och besökare. Vi fick också många tilltal från Gud om vad Han önskade för sitt folk.

Sedan har det ena mötet följt det andra. Vi upplever en stark gudsnärvaro under mötena och många människor söker sig fram för förbön.

I lördags hade vi den enda utåtriktade aktiviteten under kongressen. Det var marsch nedför paradgatan "Karl Johan" och konsert på Oslos knutpunkt Jernbanetorget. Men det var inte bara Frälsningsarmén som hade parad den lördagen. Samtidigt firades Oslo Pride paraden i centrala Oslo. Lyckligtvis var vi färdiga med Frälsningsarméns marsch då de började, så de två paraderna slapp att kollidera.

Nu är det söndagsmorgon och vi är snart på väg till de två avslutande mötena under kongressen. Om du läser detta tidigt på morgonen kan du gå till FA-TV hemsida och ta del i mötena. Mötena är klockan 10 och 13.30. FA-TV hittar du HÄR.

Sedan är det dags för en ny vecka med nya utmaningar. Jag ber att du ska få en välsignad vecka.
/Peter Baronowsky

25 juni 2016

Kongressen den 24 juni

Förvandlad!    Kongress i Oslo 23-24 juni 2016
Lördag den 25 juni
11:30 Marsch från från Universitetsplatsen
12:00 Konsert på Jernbanetorget
15:00 We Are Family (Oslo Kristne Senter, Kjeller)

18:00 "Forvandlet til fellesskap" (Oslo Kristne Senter, Kjeller)
21:30 Musiknattiné
(Oslo Kristne Senter, Kjeller)
 

24 juni 2016

Idag börjar kongressen

Förvandlad!    Kongress i Oslo 23-24 juni 2016


Officersskolan 2016
Idag börjar den Skandinaviska kongressen i Oslo. Kongressen hålls i OKS lokaler norr om Oslo (OKS=Oslo Kristne Senter).

Kongressen inleds klockan 18.00 med invignings- och utsändningsmöte för de ny löjtnanterna. 

Mötet fortsätter sedan med "The first night of the lieutenants" klockan 19:15.

Då man blir officer i Frälsningsarmén ingår man en pakt med Gud där man ger löften till Gud. Bland annat lovar man att älska och tjäna Jesus så länge man lever och att leva för att vinna människor och att göra deras frälsning till sin viktigaste livsuppgift (min egen översättning från norska). Så om du möter en frälsningsofficer så vet du vilken uppgift som är den viktigaste för honom eller henne!

Klockan 21:30 blir det "Väckelsetoner". Kongressens program i sin helhet finner du HÄR.
Kongressens huvudtalare
Huvudtalare under kongressen är Brian och Rosalie Pender. De kommer ursprungligen från Kanada. I presentationen kan man läsa att de har en stark övertygelse att Gud också i fortsättningen vill använda Frälsningsarmén. De är medvetna sin kallelse och sitt ansvar att förkunna evangeliet, uppmuntra de troende och betjäna människor i nöd.  
Läs mer om dem HÄR.


Ledarna för Sverige/Lettland, Danmark/Grönland och Norge/Island/Färöarna kommer också att medverka.


Dessutom blir det gemensam musikkår, kör och gospelkör.

Parallellt med kongressen hålls också Barnas kongress och Ungdomskongressen Transformed.

Läs mer om Ungdomskongressen HÄR.

Läs mer om Barnas kongress HÄR.

/PB

23 juni 2016

Dagen innan kongressen börjar

Förvandlad!    Kongress i Oslo 23-24 juni 2016

Den Skandinaviska kongressen
i Oslo börjar i morgon, men redan idag "tjuvstartar" den med en bönedag och på senare på kvällen Brass-Café.

Under bönedagen kommer vi att be för kongressens talare och övriga medverkande, för alla deltagare som kommer till kongressen, för Barnas kongress, för Ungdomskongressen, för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland, Danmark/Grönland och Norge/Island/Färöarna. Vi ska be visionärt och lyssna till vad Gud vill säga oss i vår tid.

Bönedagen kommer att hållas mellan klockan 10:00 och 15:00 på Majorstua-kåren i Oslo. På tal om Skandinavisk och Majorstua, så har kåren en svensk kårledare. Mirjam Kjellgren heter hon och är en av mer än 20 nya sergeanter som utnämnts de senaste två åren i Norge.

Kvällens Brass-Café blir också säkert en kväll värd att minnas. Det är Templets musikkår som inbjuder till musikalisk samvaro med fantastiska solister. Läs mer om det HÄR.

I morgon börjar Kongressen "på riktigt" med kadetternas Invignings- och sändningsmöte 18:00. Mötet följs sedan direkt med "First night of the Lieutenants". Gå inte misste om det. Du kan följa alltsammans på Webb-TV HÄR.

Förra norska kongressen var det ett speciellt program dagen före kadetterna invingsmöte. Den samlingen hade namnet "Last night of the Cadets". Men i år kommer den samlingen efter Invigningsmötet och kan därför naturligtvis inte heta "Last night of the Cadets", utan har fått rubriken "First night of the Lieutenants".

Här kan du få se en trailer och påannonsering för "Last night of the Cadets"  från förra kongressen:

         

22 juni 2016

Följ kongressen på TV

Förvandlad!    Kongress i Oslo 23-24 juni 2016Om du inte kan åka till Oslo i helgen, kan du ändå följa med det som händer under kongressen. 
Länken till sändningarna finner du HÄR. Följande möten sänds direkt:

Fredag den 24 juni
18:00 Forvandlet til tjeneste - Kattedenes innvielses- og utsendselsemöte + "First nights of the Lieutenants"
21:30 Veckelsestoner

Lördag 25 juni

15:00 We are Family
18:00 Forvandlet til fellesskap
21:30 Musiknatiné

Söndag den 26 juni
10:00 Forvandlet til hellighet
13:30 Generationsmøte - Forvandlet til å gå ut i hele verden og gjøre alle folk til disipler

21 juni 2016

Brasscafé

Förvandlad! Kongress i Oslo 23-24 juni 2016

På torsdagskvällen inbjuder Templets Hornorkester till Brasscafé. Samlingen blir på Templet och börjar klockan 18:00. Inträde 100 norska koronor.

20 juni 2016

Bönedag inför kongressen

Förvandlad! Kongress i Oslo 24-26 juni 2016
Kongressen "tjuvstartar" redan på torsdag den här veckan. Alla bedjare välkomna till Majorstua kår mellan 10.00 och 15.00.

Axelina – hon som fick silverstjärneorden fyra gånger

Under Frälsningsarméns kongress ordineras kadetterna till frälsningsofficerae. Alla mödrar som har ett barn som blir frälsningsofficer får en speciell utmärkelse: "Silverstjärneorden ". Läs mer om detta HÄR.

Från bootheum.se:
Rut Baronowsky har översänt ett brev angående ”Silverstjärnan” skrivet av hennes mormor Axelina Håkansson.

Brevet är skrivet 1934 från Ramdala i Blekinge till general Evangeline Booth.

Axelina, som fick fyra ”Silverstjärnor”, hade alltså fyra barn som valde att säga ”ja” till kallelsen och blev frälsningsofficerare tre i Sverige och en i USA. Det var Hertie Håkansson, Erik Håkansson, Gunnar Hawkinson och Mirjam Hanson f. Håkansson (Ruts mor).

Läs brevet och Rut Baronowskys berättelse HÄR.

19 juni 2016

Tidig söndagsmorgon den 19 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Den här morgonen är vi på väg tillbaka hem till Moss i Norge efter några dagars ledighet tillsammans med mellansonen och hans familj.

Här kan du se mellansonen med familj. Bilden är en vecka gammal, tagen på äldsta barnbarnets studentfirande. Tänk att få vara tillsammans med familjen två helger i rad!

Den gångna veckan la jag ut den sista delen av bibelstudieserien ´Tidens tecken´ med Anders Wigholm. Har du missat de elva bibelstudierna finner du dem lagrade HÄR. De är verkligen värda att lyssna på för alla som vill förstå den tid vi lever i och vad som kommer att hända framvöver.

Under veckan blev jag också färdig med del 2 av NT-boken. Den första delen var om evangelierna och del 2 delen handlar om Apostlagärningarna. På samma sätt som med alla våra e-böcker kan du beställa den utan kostnad. Läs mer om boken HÄR, och om alla våra andra böcker HÄR.

Väl hemkomna väntar tre intensiva arbetsdagar innan den Skandinaviska kongressen i Oslo börjar. Kongressen "tjuvstartar" med bönedag på torsdag på Majorstua-kåren i Oslo mellan 10 och 15. Rut och jag kommer att leda dagen och ungdomarna från Polarteamet leder oss i lovsång. Alla som vill vara med att be till Gud är välkomna! Senare på kvällen blir det "Brasscafé" på Templet i Oslo klockan 18.00 med Templets musikkår och solister.

Från och med i morgon (måndag) lägger jag varje dag ut information om vad som händer under kongressen.

Och för alla er som inte kan åka till Oslo går det bra att följa mötena i direktsändning på TV. Mer information även om detta under veckan.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky