30 apr. 2010

Stresstest

Jag fick ett mail från en god vän med ovanstående bild. I mailet stod det:
"Jag är inte helt säker på hur det funkar, men det gör det - och det är ohyggligt precist. Läs hela instruktionen innan du tittar på bilden.
Bilden ovanför visar 2 helt identiska delfiner. Bilden användes i förbindelse med ett test om försökspersoners stressnivå på St. Mary's Hospital i London.
Titta noga på de 2 delfinerna som hoppar upp ur vattnet. Delfinerna är helt identiska, men undersökningen visar att även om de är identiska, vill människor med förhöjd stressnivå uppleva att de är olika. Ju större skillnaderna upplevs, ju mer stressad är personen.
Titta på bilden, och om du hittar mer än ett par olikheter, behöver du semester."
Under bilden stod det med feta bokstäver:
Svara inte på detta mail, jag är på semester!

26 apr. 2010

Strykjärnet

Då vi flyttade in i vår lägenhet i Riga fanns det där ett ångstrykjärn. Det var ett mycket bra ångstrykjärn och det fräste riktigt till av ångan som kom ut ur det då vi skulle stryka våra vita skjortor. Det går åt ett antal nystrukna vita skjortor i vårt hem under en vecka.
Efter ett tag började strykjärnet att missköta sig. Det kunde fräsa till lite extra någon gång och spotta ut stora svarta fläckar på de vita skjortorna.
Vi försökte på alla sätt rensa innandömet på strykjärnet, men ingenting hjälpte.
Efter att fått lov att kassera ytterligare en vit skjorta bestämde vi oss för att investera i ett nytt strykjärn.
Vi åkte till en stormarknad och kom hem med vårt nya strykjärn. Vi tog ett relativt billigt strykjärn eftersom vi tänkte att dyrare strykjärn behöver nödvändigtvis inte vara bättre än billiga.
Då vi kom hem var vi naturligtvis ivriga att prova det nya strykjärnet. Det blev inga svarta fläckar, men skjortorna blev inte heller riktigt strukna. Järnet blev varmt, men inte tillräckligt varmt för att det skulle komma ut ånga ur det.
Besvikna åkte vi tillbaka till affären samma kväll. Vi försökte förklara vad det var som var fel på strykjärnet. Jag på engelska och Rut på lettiska. Tolkar och avdelningschefer tillkallades. Papper och dokument skulle skrivas på och till slut fick vi byta strykjärnet mot ett annat av samma märke.
Nöjda med att ha löst situationen reste vi hem för att stryka våra skjortor. Men...samma sak hände. Ingen ånga kom. Och poängen med ett ångstrykjärn är just att det ska komma ånga. Ett ångstrykjärn som inte är hett nog är oanvändbart.
Det hade blivit för sent att åka tillbaka till affären den dagen så vi fick vänta till nästa dag. Nästa dag, efter kontorstid, åkte jag tillbka till affären. Ny personal i kundtjänst och ny tjänstgörande avdelningschef på strykjärnsavdelningen.
Jag försökte förklara att vi dagen innan hade köpt ett strykjärn som inte blev hett nog, och att vi sedan kom och bytte det mot ett annat strykjärn som inte heller det blev hett nog och att jag nu ville byta det mot ett dyrare strykjärn av ett annat märke. Det tyckte avdelningschefen var en bra idé för det strykjärnet vi hade köpt var "bara skräp". Hade språkkunskaperna varit lite bättre hade jag kanske frågat avdelningschefen varför de säljer skräp i affären.
Efter att ha fått betala det dubbla mot det "gamla" strykjärnet så åkte jag hem och vi kunde konstatera att det dyrare strykjärnet fungerade som det skulle och blev hett nog. Och sedan levde vi lyckliga med vårt nya strykjärn i alla våra dar....
Men så tänkte jag att vi är nog många kristna som inte är heta nog då det gäller att sprida vår tro. Gud har ingen kundtjänst att gå till där han kan säga: "Den här kristne fungerar inte som han ska. Han är inte het nog. Kan jag få byta honom mot en som fungerar?"
-Jesus säger att vi är världens ljus. Men vad har man för användning för ljus som inte lyser så klart att man kan se?
-Jesus säger att vi är jorden salt? Men vad har man för användning för salt som har förlorat sin sälta?
-Jesus vill att vi ska vara heta. Att vi ska vara brinnande i anden. Men vad gör man med dem som inte är "heta" nog?
Eftersom inte Gud har någon kundtjänst där han kan lämna tillbaka oanvändbara kristna får vi nog ödmjuka oss och komma till Honom, be om förlåtelse för att vi inte varit heta nog och be Honom på nytt tända elden inom oss som kan förändra den här världen.

/PB

19 apr. 2010

Domen börjar med Guds hus

Wikipedia skriver under rubriken Sexuella övergrepp i Romersk-katolska kyrkan:
"Sexuella övergrepp i Romersk-katolska kyrkan har uppmärksammats framför allt från och med år 2001, när också ett antal åtal väcktes i flera länder. Övergreppen som uppmärksammats handlar om ett stort antal fall där där präster, munkar och nunnor begått sexualbrott mot barn, ungdomar och vuxna, eller skyddat sina brottsliga kollegor.

Över 4 000 av den Katolska kyrkans präster i USA har anklagats för sexuella övergrepp på nära 11 000 barn och ungdomar sedan 1950. Fallen har lett till att flera präster avgått, fängslats eller begått självmord. Förlikningar har lett till skadestånd till offren på hundratals miljoner dollar."

Dagligen kan man i media läsa om avlöjanden av katolska präster som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp. Men det är naturligtvis inte något som är begränsat till den katolska kyrkan. Avslöjanden dyker i många olika kristna sammanhang.

Är det som händer början på den rening av Guds församling som förutsäges i Bibeln: "Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus" (1 Petr 4:17 FB). Om det är så finns det säkert mycket mer som måste avslöjas innan Guds församling kan stå fram som den brud som brudgummen förväntar sig möta då han kommer tillbaka: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara" (Ef 5:27 FB).

I det perspektivet är det naturligtvis inte så att en del av oss är svarta och andra vita, utan vi får alla ta till oss uppmaningen inför den sista tiden: "Då nu allt dett agår mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst." (2 Pet 3:11-12 FB)
/PB

18 apr. 2010

Run for Water, Stockholm

I söndags genomfördes "Run for water"-loppet i Stockholm med Frälsningsarmén som medarrangör. På bilden syns Karin Baronowsky som visar upp sin nummerlapp.
Ett av projekten som stöds är en flickskola i Kenya. Läs mer här>>
Läs mer om projektet här och här.

17 apr. 2010

Tack Christer Sturmark!

Det är få människor som de senaste åren bidragit lika mycket som Christer Sturmark till att aktualisera den kristna tron. Sturmark och Humanisterna har verkligen lyckats med det som tidigare varit svårt för kyrkan: att lyfta fram kristendomen i det offentliga rummet.
Sturmarks angrepp på kristendomen har engagerat tusentals svenskar att skriva tidningsartiklar, blogginlägg och kommentarer som antingen kritiserar eller försvarar den kristna tron.
Det har varit helt ointressant att försvara den kristna tron innan den blev angripen. Vem orkar läsa försvar för något som inte angrips?
Så, Christer Sturmark, sluta inte med dina angrepp. Vi behöver din hjälp. Fortsätt att inbjuda oss på den offentliga arenan.

/PB

16 apr. 2010

Vulkanutbrottet på Island

Det kom ett mail från kårledarna Gooswilligens på Island. De berättar att allt är väl med dem så här långt.

14 apr. 2010

Rekordår för Myrorna

Eskiltunakuriren skriver om rekordår för Myrornas butik i Eskilstuna.
"Myrorna i Eskilstuna har genomgått en välbehövlig ansiktslyftning och hoppas på fortsatt goda försäljningssiffror."

Faktaruta från ekuriren:
-Myrorna har i dag 30 butiker i 20 städer. Ytterligare en butik öppnas under våren.
-Myrorna är en del av Frälsningsarmén.
-Frälsningsarmén är en del av The Salvation Army, en kristen världsvid rörelse med säte i London.
-Myrorna satsar stort och medvetet på att bli en butikskedja bland andra butikskedjor. En kedja med standardiserad butiksutformning och uttalad prisstrategi.
-Myrornas överskott går till Frälsningsarméns sociala verksamhet. 2007 var överskottet 20 miljoner kronor, i fjol 35 miljoner

Kristen humor

Då jag tittade runt lite vad bloggare skriver om Frälsnignsarmén hittade jag det blogginlägg med FA-reklam med humor. Det finns många fler bilder. Se själv>>

12 apr. 2010

Ingen Coop-bojkott av Israelvaror

Konsumentföreningen Väst, som ingår i Kooperativa förbundet (KF), beslutade på sin stämma på lördagen att driva frågan om en bojkott mot israeliska varor i Coops butiker.
Detta rapporterades i de tidningar och nyhetsbloggar under söndagen. (Se till exempel Dagens Nyheter)

Men i ett pressmeddelande på söndagen tillrätavisas Konsumentföreningen Väst och KF centralt skriver, att de inte kommer att genomföra en sådan bojkott.
"KF:s och Coops kriterier vid val av leverantörer tar inte hänsyn till nationalitet. Enligt KF:s policy ska en eventuell bojkott mot handel med enskilda länder avgöras av Sveriges regering och riksdag eller EU och/eller FN", skriver KF i ett pressmeddelande.

11 apr. 2010

Sex och äktenskapet

Sex har plötsligt blivit ett aktuellt ämne i den kristna bloggosfären. Det började med att Max Wetterlund inbjöd till diskussion. Framförallt tycker jag att Stefan Swärds inlägg kan vara läsvärda.
Sex är ett ämne som alltför sällan tas upp i den kristna undervisningen. Resultatet av det blir att all information och alla värderingar om sex formas av den icke-kristna film- och massmediaproduktionen.
Här kommer länkar till Stefan Swärds inlägg, som dessutom har en lång rad kommentarer för den som vill vara informerad om den pådående debatten.
>Max Wetterlund, sex och äktenskapet
>Ännu mera sex

1 apr. 2010

Två år

Nu är det två år sedan vi startade rupeba.se. Orsaken till att vi startade sidan var att vi upplevde en kallelse från Gud att finnas med på nätet som en kristen förkunnande röst bland alla andra röster. Vi ser hemsidan som en predikstol. Vi når många människor varje dag. Dagens värderingar formas inte i kyrkorna utan på nätet. Och där vill vi finnas med.

Under de två åren har vi haft hundratusentals besök på hemsidan. Vi har publicerat flera tusen artiklar. Vetskapen om att så många läser sedan motiverar oss att fortsätta.

Det är många saker vi skulle vilja göra bättre. Vi skulle till exempel vilja ha tätare uppdateringar på den engelska och den norska sidan. Men tiden räcker inte till. Hemsidan gör vi vid sidan av krävande heltidsjobb. Uppdateringarna gör vi normalt på tidiga morgnar mellan fem och sju.

Men en dag kanske vi får mer tid till förfogande för hemsidan, och då....

Ett stort tack till alla ni som läser sidan och hör av er med uppmuntrande tillrop!