30 apr. 2022

Inför söndagen. Tema: DEN GODE HERDEN


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Hesekiel 34:23-31

23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han skall föra dem i bet och vara deras herde. 24 Jag, Herren, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara furste ibland dem. Jag, Herren, har talat.

25 Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. 26 Jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag skall låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. 27 Träden på marken skall bära sin frukt och jorden skall ge sin gröda och själva skall de bo trygga i landet. De skall inse att jag är Herren, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri. 28 Sedan skall de inte mer vara ett byte för hednafolken, och markens djur skall inte sluka dem, utan de skall bo trygga, och ingen skall skrämma dem. 29 Jag skall låta en plantering växa upp som skall bli till berömmelse för dem. De som bor där skall inte mer dö av hunger eller föraktas av hednafolken. 30 De skall inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren, Herren. 31 Ni, mina får, den hjord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren, Herren."

FRÅN BREVEN
Hebreerbrevet 13:20-21

20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.


FRÅN EVANGELIERNA
Johannes 10:11-16

11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. 


FRÅN PSALTAREN
Psalm 23

1 En psalm av David.

 • Herren är min herde,
 • mig skall intet fattas.
 • 2 Han låter mig vila på gröna ängar,
 • han för mig till vatten
 • där jag finner ro.
 • 3 Han vederkvicker min själ,
 • han leder mig på rätta vägar
 • för sitt namns skull.
 • 4 Om jag än vandrar
 • i dödsskuggans dal,
 • fruktar jag intet ont,
 • ty du är med mig.
 • Din käpp och stav, de tröstar mig.
 • 5 Du dukar för mig ett bord
 • i mina ovänners åsyn.
 • Du smörjer mitt huvud med olja
 • och låter min bägare flöda över.
 • 6 Idel godhet och nåd skall följa mig
 • i alla mina livsdagar,
 • och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbiben 2015)
 • DAGENS ANDAKT, den 30 april

  ”Var inte förskräckt för dem. Se jag gör dig idag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar som håller stånd mot hela landet ... De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren och jag skall rädda dig.” (Jer. 1.17-19)

  Jeremia var utvald av Gud. Han hade fått ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. (Jer 1:5) Men Jeremia var rädd. Han kunde inte tala och han tyckte att han var för ung. Men Gud fortsatte att tala till honom trots hans invändningar. Gud uppmanade honom att ”gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig” (v. 7). Sedan är det som om Gud tar honom i sin famn och säger: ”Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig” (v. 8).

  I oss själva har vi inte mycket att sätta emot de väldiga krafter som står emot evangeliet. Men Gud själv vill ”röra vid vår mun” och utrusta oss för det uppdrag han vill använda oss till.

  BÖN

  Jag ber dig Herre om mod att tala det du vill idag och att handla så som du önskar. Det spelar ingen roll om dagens uppdrag är stort eller litet, eller om det får små eller stora och långsiktiga konsekvenser. Du lovar att vara med och då behöver jag inte vara rädd.

  Psalm 52 - VAR FINNS DIN TRYGGHET?

   


  Bibelläsning: Psalm 52

  Läs bibeltexten här

  "Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt." (Ps 52:9-10 FB)

  Här beskrivs två sätt att leva. Det ena sättet är att roffa åt sig (vers 9), skryta (vers 3), älska lögnen (vers 5) och att förlita sig på sin egen rikedom (vers 9). Det andra sättet är att leva i tacksägelse till Gud och hoppas på Gud (vers 11) och att alltid förtrösta på Guds nåd (vers 10)

  Det första sättet liknas vid ett träd utan rötter. Uppryckt och utrotat (vers 7). Det andra sättet liknas vid ett grönskande olivträd (vers 10).

  Hur lever du? Var finns din trygghet? I din egen förmåga och i dina egna tillgångar eller i hoppet och förtröstan på Guds nåd?

  Mannakorn att tugga på under dagen:
  Vem vill jag vara? Var finns min trygghet?

  Kommentar:
  Den här psalmen i en speciell situation. Kung Saul försöker få tag i David för att döda honom. I sin flykt kommer David till prästen Ahimelek i Nob. David får bröd att äta och utrustas med Goliats svärd som förvarades hos Ahimelek. Men Saul hade utsända spioner som rapporterade till Saul vad som hade hänt hos Ahimelek. Saul kallad Ahimelek och alla de andra prästerna från Nob till hovet och dödade allesammans (1 Sam 21+22). David är förtvivlad för att hans handlande ledde till oskyldiga människors liv.

  Vers 3-9
  Beskrivning av Saul och hans orättfärdiga liv. Han litade på sig själv och sin rikedom.

  Vers 10-11
  Beskrivning av David själv som en man som förtröstar på Gud.

  29 apr. 2022

  Mitt vittnesbörd del 21: TILLBAKA TILL SVERIGE IGEN  Så flyttade vi tillbaka till Sverige och det har hunnit bli augusti 2021 och vi bor i Västerås (Bilden från den skogspromenad vi går de flesta dagarna får symbolisera vägen vidare).

  Vi fick ganska snart en fråga från Frälsningsarmén i Sverige om vi kunde vara mentorer för officerare i Sverige och Lettland, och det tackade vi ja till. I tjänsten ingick också en del undervisning på Distansbibelskola Norr i Örnsköldsvik. Vårt uppdrag fick benämningen "Territoriellt mentorsstöd".

  Det blev mycket resande för vår del. I mentorskapet i Sverige reste vi med bil från Skåne till Norrland. Dessutom flög vi regelbundet till Lettland som mentorer för lettiska officerare. Våra nya grannar i villaområdet i Västerås frågade bekymrat "Trivs ni inte här? Ni är ju aldrig hemma?"

  Om jag ska summera intrycken från många timmars mentorssamtal med många olika officerare vill jag göra det med orden: Vi har verkligen många fantastiska officerare i Sverige och Lettland!

  Förutom mentorsresorna reste vi också varje läsår till Bibelskolan i Örnsköldsvik. Finns det något mer underbart att få undervisa i Guds Ord inför en grupp människor som "hungrar" efter att lära sig mer från Bibeln?


  Då vi var lediga reste vi de åren också på kallelser och undervisade på bibelhelger/kurser på Färöarna, Danmark, Norge och Sverige.

  Nu är vi framme på sommaren 2021. Vi har arbetat som mentorer i Sverige/Lettland i fyra år. Hur ser framtiden ut?

  Men först vill jag bara göra en reflektion på tiden som varit.
  Tänk vilken förmån att jag har fått arbeta med det jag brinner mest för här i livet: Att förkunna Guds Ord!

  Tänk vilken förmån att jag har fått göra alltsammans tillsammans med Rut. Vi har huvuddelen av våra liv haft samma jobb.
  Tänk vilka möjligheter vi har fått. Vi har fått privilegiet att tala/förkunna/undervisa i Kanada, USA, Argentina, Sydafrika, Spanien, England, Tyskland, Danmark, Färöarna, Island, Norge, Sverige, Finland, Lettland, Estland, Polen, Moldavien och Ryssland.

  Det är med stor tacksamhet till Gud jag ser tillbaka på allt jag har fått vara med om.

  Men hur ser framtiden ut?
  Ja, det vet vi inte riktigt ännu.
  Vi räknar med att fortsätta skriva (Det är en viktig del av vår förkunnartjänst).
  Vi har tackat ja till en del uppgifter det kommande året (Både skriva och tala).
  Vi räknar med att vi kommer att ha mer tid att tacka ja till olika inbjudningar. 

  Men en sak vet jag. Då jag blev officer lovade jag att älska och tjäna Gud så länge jag lever. Och lever, det gör jag fortfarande.

  Moses började sin tjänst då han var åttio år gammal, och jag har en del år kvar till dess. Om Herren dröjer.

  DAGENS ANDAKT, den 29 april

  ”Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.” (Jos 1:9)

  Under mina studier hade jag en period en lärare och handledare som var väldigt uppmuntrande. När jag stod inför stora utmaningar och krävande uppgifter brukade jag brevväxla med honom via e-mail. Han var inte kristen, men han slutade alltid sina meddelanden med orden: ”Be strong!”.  De där orden hjälpte mig mycket och fick mig att fortsätta där jag annars kanske hade gett upp.

  Senare, när jag vid ett tillfälle läste den engelska Bibeln upptäckte jag att orden står också där. Men i Bibeln finns också förklaringen till varför jag kan vara tapper och stark. Det är för att Herren själv är med mig i allt vad jag gör. Jag behöver inte bara lita på min egen förmåga utan får räkna också med Guds kraft.  

  BÖN

  Jesus, idag säger du till mig att vara tapper och stark i allt som möter mig. Om jag frestas att ge upp, ber jag att du ska påminna mig om att Du lovat vara med i allt som händer.

  EVIGT LIV REDAN NU – Johannes 17


  Bibelläsning: Johannesevangeliet 17

  Läs bibeltexten här

  "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." (Joh 17:3 FB)

  Då man tänker på evigt liv tänker man ofta på längden. Att det håller på länge. I evighet..

  Dagens bibelord ger en annan definition av evigt liv. Det handlar mer om kvalitet än kvantitet. Det eviga livet handlar om att känna Jesus. För att känna någon måste man tillbringa tid tillsammans med denne.

  Alltför ofta kommer vi inte längre än till att känna till om Jesus. Men att verkligen känna honom. Det är livskvalitet. Det är evigt liv.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lära känna Gud.

   

  Översikt – Kommentar – Till eftertanke


  "Jag har gett dem sitt ord"
  Två gånger säger Jesus dessa ord i kapitel 17.
  Den första gången talar han om hur lärjungarna hade förhållit sig till Guds ord: "...de har tagit emot dem" (vers 8)
  Den andra gången talar Jesus om konsekvenserna av att ta emot Guds ord: Världens hat (vers 14)
  Till eftertanke:
  - Vad menar Jesus med att ´ta emot´ hans ord?
  - Hur är situationen idag? Tar församlingen emot Guds ord eller ifrågasätter man det?
  - Tar vi emot världens hat idag? Om vi inte gör det, beror det på att vi kompromissar med Guds ord, eller att världen har blivit mer positivt inställd till Guds ord?

  Utsänd av Gud
  Jesus säger att han sänder sina lärjungar på samma sätt som Fadern har sänt honom till världen (vers 18)
  Till eftertanke:
  Vad innebär det att vara utsänd på samma sätt som Jesus?

  "Då skall världen förstå..."
  Jesus säger att då de kristna har blivit ett, då ska världen förstå att Jesus var utsänd av Gud (vers 23).
  Till eftertanke:
  Förstår världen i vår generation att Jesus var utsänd av Gud?  Vad är det som fattas?

  28 apr. 2022

  Nu släpper den tidigare ateisten kristen musik

   


  - Världen idag -
  I femtio år var Skellefteåbon Håkan Lindh en övertygad ateist och engagerad politiker. Men när han öppnade dörren i hjärtat på glänt för Gud öppnades en helt ny värld, där han nu brinner för att vittna och sjunga om Jesus.

  Läs mer här: https://www.varldenidag.se/vittnesbord/nu-slapper-den-tidigare-ateisten-kristen-musik/repvdt!uCumk02c51B1akSzilWIw/

  DAGENS ANDAKT, den 28 april

  ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä gräs eller halm och det skall visa sig hur var och en har byggt.” (1 Kor 3:11-3)

  Jag gick genom den lilla skogsgläntan och njöt av färgprakten. Det var så många vårblommor som lyste upp marken långt framför mig invid stigen. När jag kom närmare upptäckte jag att många av de mest sprakande färgklickarna där framme var godispapper och skräp som någon kastat och inte alls några underbara väldoftande blommor.

  Ibland möter vi människor som tycks spraka av liv, men när vi lär känna dem bättre förstår vi att entusiasmen inte är äkta vara. De är som färgstarka godispapper, utan doft och utan verkligt liv, och de ramlar lätt igenom när de möter motgång.  I Petrus första brev står det att de prövningar av olika slag som vi får utstå är till för att pröva vad som är äkta i vår tro (1 Petr 1:7). Det sätt som vi möter motgångarna på är ett test på vår andliga status.   

  BÖN

  Herre, jag sträcker mig emot dig idag och ber att du ska vara grunden för allt jag företar mig. Jag ber att människor som möter mig ska känna den levande doften från dig själv. Och om jag idag får möta det som är svårt, hjälp mig att komma ihåg att det är i motgången som äktheten i min tro prövas.

  SYND, RÄTTFÄRDIGHET OCH DOM – Johannes 16


  Bibelläsning: Johannesevangeliet 16

  Läs bibeltexten här

  "Och när han (Hjälparen) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig" (Joh 16:8-9 FB)

  Synd är inget populärt begrepp i dag. Många menar att det inte finns något som är synd. Men den Helige Ande vill överbevisa oss om synd. Det är först när jag ser synden i mitt liv som jag kan ta emot förlåtelse och den befrielse som Jesus vann på korset.

  Det grekiska ordet för "synd" kan också översättas med "att missa målet". Att inte tro på Jesus, att inte leva i gemenskap med honom är att missa målet med livet.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fokusera på målet med mitt liv!

   

  Översikt – Kommentar – Till eftertanke


  Jesu lärjungar kommer att få möta motgångar
  Kapitlet både inleds och avslutas med att Jesu lärjungar kommer att möta motstånd och lidande här i världen.
  - "Den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud" (vers 2)
  - "I världen får ni lida" (vers 33)
  Kristna har fått ge sitt liv för sin tro i olika perioder av världshistorien. Men det har aldrig tidigare funnits en tid med så många kristna martyrer som idag. Idag uppfylls också Jesu ord mer än någonsin att de som dödar kristna tror att de tjänar Gud (vers 2).
  Till eftertanke:
  Hur ser det ut med kristendomsförföljelser i vår tid? Kan du ge exempel på det?

  "Det är bäst för er att jag går bort" - Vers 7
  Jesus talar om för lärjungarna om att det bästa är att han lämnar dem. Jag tror att det var svårt för lärjungarna att se något gott med att Jesus skulle lämna dem.
  Till eftertanke:
  På vilket sätt var det bättre för lärjungarna att Jesus lämnade dem? Och för oss?

  Synd, vad är det? - Vers 9
  Människor tänker säkert på synd som negativa handlingar som vi gör. Här säger Jesus att synd är att inte tro på Jesus.
  Till eftertanke:
  - Hur skulle du förklara vad synd är för någon som inte är troende?
  - Det grekiska ordet som är översatt med ´synd´ betyder ordagrant ´att missa målet´. Vad är det för mål vi missar då vi syndar?

  Bön i Jesu namn - Vers 23-28
  Här finns det löfte om bönhörelse om vi ber i Jesu namn. Men vad innebär det att be i någon annans namn? En polis som säger ´I lagens namn´ talar om att han handlar med en mycket större auktoritet än sin egen.
  Till eftertanke:
  Vad innebär det för mig att be i Jesu namn?

  27 apr. 2022

  Mitt Vittnesbörd del 20: TILLBAKA TILL NORGE  Så var det dags för flytten till Norge. Vi hade hela tiden föreställt oss att vi skulle bo i Oslo eftersom vi skulle arbeta direkt under ledningen. Men så blev det inte. Vi skulle i stället bo på Jelöy i Moss där Frälsningsarmén har folkhögskola, officersskola, kurscenter, resurssenter och en kår. 

  Vi fick bo i ett likadant hus som vi hade bott i 25 år tidigare med en fantastisk utsikt över Oslofjorden. Men det allra bästa var att vi fick bo granne med vår mellanson och hans fru samt deras två döttrar. Barnbarn som kommer och hälsar på varje dag. Något sådant hade vi aldrig upplevt tidigare. Ibland överraskar Herren med extra bonus. (Bilden: utsikten från vår nio meter långa balkong ut mot Oslofjorden).

  Det var meningen att vi skulle bo där i två år, men de två åren blev till fyra. Vi hade vårt kontor på officersskolan men huvuddelen av tiden reste vi runt i landet för att besöka löjtnanter och för att ha möten/bibelhelger. 

  Längst uppe i norr i Norge ligger Vadsö. Där startade Frälsningsarmén Polarteamet, en ettårig lärjungaskola för ungdomar. Vi fick många tillfällen att besöka Vadsö. Dels hade vi en av våra löjtnanter som kårledare där och dels hade vi undervisning för Polarteamet. För att komma till Vadsö börjar man med flyg till Kirkenäs. Det är ungefär lika långt från Oslo som Rom. Kirkenäs ligger nära den ryska gränsen och närmaste stad är Murmansk. Därefter flyger man vidare med ett litet propellerplan först till Vardö, sedan till Båtsfjord, sedan till ett ställe till som jag inte kommer ihåg vad det heter för att till slut landa i Vadsö. De där småplanen flyger i alla väder. Även i snöstorm. Om de inte klarar att landa gasar de på och lyfter igen. Om det inte går på första försöket brukar gå på andra eller tredje försöket. Jag kan tänka mig att dessa flygresor gjorde deltagarna i polarteamet till energiska bedjare. De flesta av dem är nu officerare.

  Det blev också många resor till de västra delarna av territoriet, Island och Färöarna.

  Förutom att resa land och rike runt för att besöka löjtnanterna anordnade vi fyra "löjtnantskurser" som löjtnanterna måste gå igenom för att bli kaptener.

  Rut och jag vet nog bättre än de flesta hur det känns att komma ut på sin första kår som nybakad löjtnant. Vi har hört alla berättelser och torkat alla tårar då vi samlade dem till den första löjtnantskursen efter bara några månader ute på sin kår.

  Det var framför allt två problem som orsakade mycket frustration:
  Problem nummer 1: Det finns inga underbefäl på kåren som kan hjälpa till att ta ansvar.
  Problem nummer 2: Det finns underbefäl på kåren. Underbefäl som vet exakt hur löjtnanter borde vara.


  Förutom att resa runt i landet och att ha löjtnantskurser ville vi också göra något för vår "hemkår" i Moss som vi alltför sällan kunde delta i verksamheten. Vi inbjöd till en "soldatkurs" för dem som funderade på att bli soldater, för dem som redan var soldater men kanske glömt bort varför de blev soldater och för dem som bara ville veta mer om Frälsningsarmén. Över trettio deltagare anmälde sig. Vi träffades varannan veckan under fjorton veckor. (Bild 2: Grupparbete på soldatkursen). Kursen avslutades med soldatinvigning.


  Fyra år går fort. Sammanlagt har vi bott i Norge i tretton år. Våra tre söner är uppvuxna i Norge. Norge kommer alltid att ha en stor plats i vårt hjärta. Det var också fantastiskt att få leva sida vid sida med en av sönerna, en svärdotter och två barnbarn.

  Men tiden går och efter fyra år var det dags att flytta hem till Sverige igen.

  DAGENS ANDAKT, den 27 april

  ”I Honom har också ni, sedan ni hört det sanna Ordet, evangeliet om er frälsning - I Honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade Helige Anden som ett sigill” (Ef. 1: 13 )

  Kristen tro börjar med att vi hör det sanna Ordet. Nästa steg är att vi kommer till tro på det. Resultatet blir att vi får den utlovade Helige Anden som ett sigill.

  Många människor vill idag skilja sin kristna upplevelse från det som står i Bibeln, men utan att vi grundar vår tro i Bibelns budskap – evangeliet, det glada budskapet om att människan kan bli frälst, kommer vi helt fel och det vi bekänner oss till är inte kristendom. Samtidigt finns det människor som läser Bibeln, som om den vore vilken bok som helst. Man studerar och analyserar den med sitt mänskliga förstånd. Inte heller då kommer man rätt.  Men när vi hör Ordet och tror på det i våra hjärtan, flyttar Gud in i våra liv med sin Helige Ande och vi blir delaktiga i hans liv och Gud själv vägleder oss fram till Sanningen.

  BÖN

  Herre, idag vill jag läsa ditt Ord – Bibeln, och lyssna till din röst när du talar till mig. Tack för att du idag har ett budskap till mig där. Hjälp mig söka mig fram till det du vill säga, antingen det är uppmuntran, förmaning eller tröst.

  ATT BÄRA FRUKT - Johannes 15

   


  Bibelläsning: Johannesevangeliet 15
  Läs bibeltexten här

  "Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB)

  Förutsättningen för att bära frukt är att förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra. Fruktbärandet är inte något vi gör, utan något han gör då vi förblir i honom.

  Han har bestämt om oss att vi ska bära frukt som består. Amen = låt det ske!

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i honom!

   

  Översikt – Kommentar – Till eftertanke


  "Förbli i mig" - Vers 1-10
  ´Förbli i mig´ är ett uttryck som kommer tillbaka i kapitel 15. Uttrycket sammankopplas med olika löften som bara gäller om vi förblir i honom.
  - "Förbli i mig, så förblir jag i er" - vers 4
  - Den som förblir i mig bär rik frukt - vers 5
  - Den som inte förblir i honom torkar bort  -vers 6
  - "Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det" - vers 7
  - Vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud - vers 10
  Till eftertanke:
  Vad innebär det att förbli i honom?
  Hur förblir vi i hans ord? (vers 6)
  Hur förblir vi i hans kärlek? (vers 10)

  Bära frukt - Vers 1-16
  Ett genomgående tema i kapitlet är att bära frukt (vers 2, 4, 5, 8, 16).
  Till eftertanke:
  Vad menar Jesus då han talar om att bära frukt? Handlar det om att vinna andra människor för Gud? Eller handlar det om att bära Andens frukt (Gal 5:22-23) och bli mer lika Jesus? Eller är det båda, eller något annat?

  En befallning om att älska varandra - Vers 12-17
  Jesus ger oss budet att vi ska älska varandra (vers 12), och han befaller oss att älska varandra (vers 17).
  Till eftertanke:
  Hur kan kärlek vara en befallning?

  Hatade av världen - Vers 18-27

  Jesus säger också att världen kommer att hata den som följer Jesus.
  Till eftertanke:
  Om världen inte hatar oss, vad kan det bero på? Har vi blivit alltför lite radikala i vår tro och kompromissat med ´världen´? Eller har ´världen´ blivit snällare?

  26 apr. 2022

  Guds folk behöver rannsaka sig gällande 2000-talets andliga torka


   - Olof Edsinger i Världen idag -

  Varje epok under det svenska 1900-talet hade sitt väckelseskeende. Under århundradets första decennier bubblade det lite varstans. Folkväckelsen bröt fram i olika landsändar, med olika skyltar ovanför bönhusportarna. Det var ungdomsväckelse, missionsväckelse, pingstväckelse …

  Delar av detta fortsatte under 1900-talets andra hälft, men generellt var ändå strömmen en aning svagare än tidigare. Likafullt kan vi se förnyelsevågorna, decennium för decennium:

  • 1960-talet hade maranataväckelsen.

  • 1970-talet hade karismatiska väckelsen.

  • 1980-talet hade trosväckelsen.

  • 1990-talet hade Toronto­välsignelsen.

  Men vad hände sedan?

  Självklart verkar den helige Ande alltjämt i vårt land. Även under 2000-talet finns det församlingar som upplevt en betydande tillväxt. De flesta av dessa har dock haft en internationell snarare än svensk profilering. Och ingen av dem har fått ett sådant brett och bestående genomslag i Sverige som 1900-talets väckelse- och förnyelserörelser.

  Det här väcker naturligtvis frågor. Och när det gäller väckelse är det ju aldrig riktigt självklart med svaren.

  Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/guds-folk-behover-rannsaka-sig-gallande-2000-talets-andliga-torka/repvds!cG5N3yshArIJV4lXsF90g/

  DAGENS ANDAKT, den 26 april

  Ni är ju kallade till frihet… Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek…
  Låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär "
  (Gal 5:13,16)

  Frihet är något som de flesta eftersträvar. Ordet har en positiv klang. Ändå blir friheten endast meningsfull om man kan lägga till ordet ”ifrån”. Om det inte finns något som man är fri ifrån, blir friheten utan mening. Friheten på det öppna havet blir bara meningsfull om det finns en strand att komma fram till eller återvända till. Annars blir friheten bara tomhet och ett ändlöst irrande.

  Som kristna är vi kallade till frihet från syndens slaveri. Egentligen kan vi göra allt vi vill. Det finns inga begränsningar, men eftersom vi lever i en fallen värld och vår ande har sin boning i den mänskliga naturen måste vi använda vår frihet med varsamhet, så att vi inte bildligt talat ”går på grund” och ger köttet en möjlighet att ta över. För då förlorar vi vår frihet. Men Paulus talar om hur vi kan navigera rätt. Vi ska låta anden leda oss; den helige anden, Jesu ande, som bor i oss genom frälsningen i Jesus Kristus.

    BÖN

  Herre, låt mig vara ledd av din helige Ande idag så att jag kan njuta av friheten fullt ut. Låt mig glädjas över livet och vara tacksam för de gåvor du gett mig och det uppdrag som är mitt idag.

  KÄRLEKEN OCH GUDS ORD – Johannes 14


  Bibelläsning: Johannesevangeliet 14
  Läs bibeltexten här

  "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB)

  Kärleken till Jesus är inte bara en känsla. Den tar sig också praktiska uttryck. Jesus definierar vem som älskar honom: Den som håller hans ord. Man kan inte älska Jesus om man samtidigt förnekar Guds ord.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kärlek är inte bara en känsla, det är framför allt hur vi handlar mot den vi älskar. 

   

  Översikt – Kommentar – Till eftertanke

   

  Jesus ska komma tillbaka
  I detta kapitel talar Jesus om att komma tillbaka på två olika sätt.
  1. Jesus kommer tillbaka för att hämta sina lärjungar (vers 1-3). Här kommer Jesus inte tillbaka för att vara med oss här, utan för att hämta oss till ett annat ställe som han i förväg har förberett för oss. Här refererar Jesus säkert till det som vi brukar kalla uppryckelsen som beskrivs i 1 Tess 4:16-18.

  2. Jesus kommer tillbaka till oss här på jorden på ett osynligt sätt (vers 18-19). Här talar Jesus om den helige Ande som kommer till oss på ett sätt som världen inte kan uppfatta, men som vi kan uppleva. 

  Till eftertanke:
  Vad tänker du inför Jesu återkomst? Är det något du överhuvudtaget tänker på? Fyller det dig med glädje eller fruktan? Bibelns budskap då den den talar om Jesu återkomst är "Trösta därför varandra med dessa ord" (1 Tess 4:18)

  Det finns bara en väg till Fadern
  Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. (vers 6).

  Till eftertanke:
  Vad får detta för konsekvenser för människor i andra religioner? För dem som inte tagit emot Jesus? Vad får detta för konsekvenser för vår iver att missionera?

  Samma gärningar
  Jesus säger bestämt att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus gjorde då han gick här på jorden (vers 12).

  Till eftertanke:
  Om vi inte ser det hända idag, vad kan orsakerna till det vara?

  Större gärningar
  Vad menar Jesus med att vi ska göra större gärningar än han? (vers 12). Det kan kanske vara att vi kan leda människor till frälsning. Jesus verkade på jorden före korset och uppståndelsen, och vi kan idag ta emot frälsning genom Jesu fullbordade verk på korset. Jesus kunde ge mat till femtusen män, förutom kvinnor och barn, men lärjungarna fick se tretusen frälsta på den första pingstdagen.

  Vem är det som älskar Jesus?
  Jesus säger att tecknet på om vi verkligen älskar Jesus är att vi håller fast på vad Jesus har sagt (vers 21), och tecknet på att vi inte älskar honom är att vi inte håller fast vid Jesu ord (vers 24).
  Till eftertanke:
  På vilket sätt kan vi konkret visa att vi älskar Jesus? Ge några exempel.

  Den helige Ande ska påminna oss
  Jesus säger att den helige Ande ska lära oss allt och påminna oss om allt vad Jesus sagt oss (vers 26). Men vi kan inte bli påminda om något som vi inte har hört eller läst. Det betyder att om vi inte läser och begrundar Guds Ord, får den helige Ande inte något att påminna oss om.

  Till eftertanke:
  Vad får det för konsekvenser för min bibelläsning? Hur är min bibelläsning idag? Hur skulle jag önska att den skulle vara?

  Min frid ger jag er
  Jesus säger att han ger oss en annan slags frid än den som världen ger (vers 27).

  Till eftertanke:
  Vad är det för skillnad på den frid som världen ger och den fred som Jesus ger?

  25 apr. 2022

  Mitt vittnesbörd del 19: SUNDSGÅRDEN


  Vi hade just flyttat in i huset på Sundsgården (Bilden), etablerat oss och slagit oss till ro. Så ringer telefonen...

  Det är de nytillträdda ledarna för Frälsningsarmén i Norge som ringer och de frågar om vi kan tänka oss att flytta till Norge och arbeta där i två år. Vi blev förvånade för vi kände knappt ledarna från Norge.

  De hade nyligen varit ledare för Frälsningsarmén i Finland och Estland, samtidigt som vi var i Lettland. Där hade vi träffats några gånger. Vi hade även varit inbjudna som talare på Finlands kongress/roots. Men vi kände inte varandra.
  Vårt spontana svar var att det låter intressant och att det vill vi gärna höra mer om.

  Vi blev då inbjudna till Oslo för att samtala med ledningen om en eventuell tvåårig anställning i Norge. Nu börjar berättelsen bli lite spännande, för det jag nu ska berätta är okänt för nästan alla. Frälsningsarméns ledning var angelägna att vi inte skulle träffas på högkvarteret i Oslo för att inte väcka förväntningar, eller möjligtvis farhågor, på att vi skulle återvända till Norge.

  De bokade ett hotellrum åt oss i centrala Oslo och skulle morgonen efter komma till hotellet för ett samtal med oss. På morgonen kom kommendören, fru kommendören och chefsekreteraren till hotellet. Hotellets bar var det enda ställe vi kunde sitta ned och samtala. Där satt vi fem personer i Frälsningsarméns uniform i baren (det var bra att ingen av kvällstidningarna fanns på plats). 

  Vi märkte ganska snart att det inte fungerade så bra att sitta i baren och samtala ostört, så vi bjöd in dem att följa med upp till vårt dubbelrum som de hade beställt åt oss. Vi hade inte väntat besök den dagen, vår dubbelsäng var obäddad och det var den enda plats vi kunde sitta. Där satt vi, fem personer, kommendören, kommendörens fru, chefsekreteraren, Rut och jag. Då man sitter runt en dubbelsäng sitter man dessutom med ryggen åt varandra.

  Det uppdrag de hade åt oss var att ansvara för de nya löjtnanterna som kom ut från officersskolan de första fem åren i tjänsten. Vår tjänst i Norge skulle börja den första augusti. Vår befattningsbeskrivning skulle utformas under arbetets gång (vilket naturligtvis aldrig skedde). Vår officiella titel var "Utveckling och träning av löjtnanter".

  Vi reste hem till Sundsgården och började planera för att packa ned våra tillhörigheter och flytta till Norge. Vi var alltså heltidspensionärer i sju månader, varav en stor del av tiden användes för flytten från Lettland och senare flytten från Sverige. 

  PS
  Då vi hade flyttat från Lettland till Sverige som pensionärer funderade jag lite grand på vad pensionärer egentligen gör. Jag läste på lite grand och började förstå att pensionärer sitter på parkbänken och matar duvor. Sundsgården ligger väldigt vackert vid Mälaren och där finns en hel del duvor. Jag hade börjat göra mig bekant med duvorna och de förstod att det nu fanns det pensionärer på Sundsgården och jag kan tänka mig att det började vattnas i munnen på dem då de tänkte på alla brödbitar det skulle generera. Då vi kom hem från samtalet i Oslo gick jag ned och informerade duvorna att dom nog får vänta några år på duvmatningen. Det var ingen som protesterade. Det såg nästan ut som om två av duvorna nickade att det var OK.


  /PB

  DAGENS ANDAKT, den 25 april

  Sök i stället hans rike, så skall ni få det andra också"
  (Luk 12:31)

  Dessa ord uttalade Jesus när han hade undervisat lärjungarna om att de inte skulle bekymra sig. Han talade om för dem både vad de skulle tänka på och vad de inte skulle tänka på för att de skulle må bra. Han sa ”tänk på” att ingen människa kan ”lägga en enda aln till sin livslängd” (vers 25). Det tjänar ingenting till att oroa sig. Han sa också ”tänk på” liljorna, och påminde om att de växer utan att varken arbeta eller spinna, men ändå är så ofantligt vackert klädda (vers 27). Så fortsatte han och sa ”tänk inte på” hur ni ska få något att äta och dricka – oroa er inte, för Gud vet precis vad ni behöver (vers 29 -30).

  Vi kan aldrig hindra att en tanke kommer, men vi kan hindra att tanken får fäste i oss. Vi väljer själva vad vi fäster våra tankar vid och det är våra tankar som sedan avgör hur vi mår, vilka känslor som regerar i vårt inre, och ytterst hur vi kommer att handla.

  BÖN

  Jag ber om ensamhetens stillhet i mitt inre. Jag ber dig Jesus att du ska uppenbara ditt rike i mitt inre när jag söker dig, och jag tackar dig för att du lovar att sörja för alla mina behov om jag bara söker dig först av allt.

  ETT NYTT BUD – Johannes 13


  Bibelläsning: Johannesevangeliet 13

  Läs bibeltexten här

  "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)

  Det nya budet är att lärjungarna ska älska varandra. På samma sätt som Jesus älskade dem. Det är ett tecken på sant lärjungaskap.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att älska mina medsyskon. Inte bara dem som jag har lätt att älska, utan även de andra.

   

  Översikt – Kommentar – Till eftertanke

   

  Den sista måltiden tillsammans med lärjungarna - Vers 1-17
  Under den sista måltiden tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Jesus befaller också att lärjungarna ska tvätta varandras fötter. Han säger till och med att de är ´skyldiga´ att göra det (vers 14).
  Till eftertanke:
  Denna befallning från Jesus efterföljs normalt inte av Jesu lärjungar idag. Varför inte?
  Menar Jesus att tvätta fötter är en bild på något annat? I så fall vad?

   

  Jesus förutsäger Judas förräderi och Petrus förnekelse - Vers 18-38

  Det måste ha varit en svår stund för Jesus. Jesus berättar om vad som kommer att hända. En av hans egna lärjungar skulle förråda honom (vers 27) och en annan förneka honom (vers 38).

  Mellan avslöjandet att en av lärjungarna ska förråda Jesus och en annan förneka honom, ger Jesus sina lärjungar ett nytt bud: Att älskar varandra som Jesus har älskat dem.
  Till eftertanke:
  Hur uttrycker Jesus sin kärlek till dem som är hans lärjungar? På vilket sätt kan vi uttrycka kärleken till våra medsyskon på samma sätt?

  Jesus säger också till sina lärjungar, då och nu, att alla kommer att förstå att de är Jesu lärjungar genom den kärlek de visar varandra.
  Till eftertanke:
  Förstår alla idag att vi är Jesus lärjungar? Varför/varför inte?

   

  24 apr. 2022

  Tidig söndagsmorgon den 24 april

   

  Veckorevy från min högst personliga utsiktspunkt på livet

  Ännu en vecka som håller på att ta slut. Under veckan har jag haft mentorssamtal med frälsningsofficerare och Rut har fått ännu en bok från det kristna bokförlaget som ska översättas till svenska. Det är den tredje boken från samma förlag.

  Den gångna veckan har inläggen i serien "Mitt vittnesbörd" handlat om vår tid i Lettland. Missade du inlägget "Från drömmar till verklighet" kan du läsa det här:
  http://rupeba.blogspot.com/2022/04/mitt-vittnesbord-den-17-drommar-blir.html

  Då jag förberedde inläggen från tiden i Lettland kom jag över några korta filmklipp från den tiden. Dom är verkligen korta, 1-2 minuter styck. Här kan du se dem.

  Den här bilden är från en kongress i Stockholm. Vår kör från Riga var inbjudna att vara med och sjunga på kongressen. Kören bestod av officerare och blivande officerare. Här sjunger vi på ett friluftsmöte i Vasaparken i Stockholm.

  Men vi hade också en egen kongress i Riga. Här ser du ett klipp från ett friluftsmöte under den kongressen. Platsen är torget mellan mellan Riksdagshuset och Handelshuset från Hansatiden. Det är musikkåren från Västerås som spelar och några soldater och officerare från Riga som hanterar tamburinerna.
  https://youtu.be/Ai5ykyg_2IQ

  Vi hade också, efter en flera månaders tillståndsprocess, fått tillstånd att ha friluftsmöte i en av de stora parkerna i Riga på torsdagarna. Här kommer två klipp från de tillfällena.
  1/ Kårledarna på Riga 2 sjunger tillsammans med sin svärdotter, som nu är officer och tillsammans med sin man kårledare i Saldus (mellan Riga och Rigas västkust).
  2/ Rut och Isabel (Australiensisk officer som undervisar på officersskolan i Riga) spelar piano för en entusiastisk publik.
  https://youtu.be/We41CI4PKGM

  Med den musiken önskar vi er alla en välsignad ny vecka.
  /Peter Baronowsky