9 feb. 2023

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET – Kapitel 2

 

Paulus skriver att Gud gav dem mod att predika, och det behövdes verkligen mod att predika på den tiden. Det var starkt motstånd förenat med livsfara att predika evangeliet.

Hur är det idag? Behöver vi mod att predika? Ja, i vissa delar av världen är det ännu idag förenat med livsfara att förkunna Jesus. Men även om vi inte riskerar vårt liv i Sverige då vi vittnar och förkunnar om Jesus, tror jag ändå att det krävs mod att predika sanningen idag. Det är varken vanligt eller populärt idag med förkunnelse om synd och om den dubbla utgången av livet. Det är vanligare att förkunnelsen handlar om att du är bra nog som du är.

Problemet med den förkunnelsen är att den är falsk. Du är inte bra nog som du är. Om du hade varit bra nog som du är hade inte Jesus behövd dö på korset. Han dog på korset för att jag helt enkelt inte är bra nog som jag är. Det är sant att du får komma till Gud precis som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du var. Han vill ge dig ett nytt liv.

Profeterna i Gamla Testamentet blev inte populära av sin förkunnelse. Jesus blev inte populär då han förkunnade att de som inte tror på honom är på väg mot fördärvet (Matt 7:13), och att de som inte tror på honom är på väg mot undergången (Joh 3:16), och det gäller att bestämma sig för att en dag kommer det att vara för sent (Matt 25:12-13) och de som inte är beredda kommer att mötas av en stängd dörr. Nej Jesus blev inte populär av sin förkunnelse. Han dödades på ett kors.

TILL EFTERTANKE

-Hur upplever du att det är att vittna om Jesus?

-Gud älskade människorna så mycket att han gav din enfödde son för att alla som tror på honom skulle slippa att hamna på fel plats i evigheten. Älskar du människorna så mycket att du har mod att berätta sanningen för dem?

-Hur kan vi vittna om den dubbla utgången av livet och att våra val här i livet avgör vårt eviga väl?

-Hur kan vi vittna så att det är möjligt att ta emot det vi säger.

 

Paulus skriver att han inte förkunnar för att vara människor till lags – utan Gud (vers 4), och att han inte strävar efter att bli ärade av människor (vers 6).

TILL EFTERTANKE

Visst är det gott då andra människor talar väl om oss. Det talas mycket i våra dagar om vårt behov av bekräftelse. Det kan till och med gå så långt att vårt välbefinnande är beroende av hur mycket bekräftelse jag får den dagen.

Vi måste fråga oss vad det är som driver oss i livet. Lever jag mitt kristna liv för att få bekräftelse av de andra? Vittnar jag för att bli bekräftad av de andra? Eller gör jag det för att ära Gud? Vad är drivkraften i mitt liv?

 

I det förra kapitlet talades det om att predika Guds ord i den Helige Andes kraft. Men det hjälper inte om Odet förkunnas med kraft om det inte finns en mottagare som tar emot budskapet. Thessalonikerna lyssnade till budskapet (vers 6), men de gjorde mer än lyssnade de tog emot budskapet som Guds ord. Det står till och med att gudsorden de tog emot visade sin kraft hos de troende.

Erik Bernspång skriver i sin kommentar till Första Thessalonikerbrevet:

”Varför är så många kyrkbänkar tomma idag? Är det inte därför att det i så många predikstolar talas människoord? Bara Guds ord mättar människohjärtats hunger.

Vad predikar vi? Socialt patos? Moral och humanism? Sådant kan aldrig ersätta Guds ord.”

Och så citerar Bernspång Fjellstedts förklaring hundra år tidigare:

”En av de största orsakerna till otron, avfallet och ogudaktigheten i Kristi kyrka nu är just det, att mycket mer människoord än Guds ord predikas. Och att även Guds ord, då det predikas, icke mottages som Guds ord, utan såsom människoord, så att många tror, att de har rättighet att utgallra och förkasta allt, som icke behagar dem.”

Guds ord måste både sås ut och tas emot i den Helige Ande. Då kan det visa sin kraft.

William Booth lär ha sagt till sin son Bramwell, då han låg på dödsbädden: ”Det finns kraft i Guds löften……. Om vi bara tror dem.” Det är då vi tar emot Guds löften och handlar som de är sanna, som Guds kraft kan frigöras.

Hebreerbrevets författare talar om två grupper av människor som hör samma budskap. För den ena gruppen blev budskapet livsförvandlande, och för den andra gruppen till ingen nytta. Tänk vilket slöseri med tiden att gå och lyssna till långa predikningar till ingen nytta:

”Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro.” (Heb 4:2)

TILL EFTERTANKE

Jesus berättar en liknelse om hur samma såkorn (gudsord) sås in i olika mottagare. Tänk igenom de olika mottagarna och funderar på hur du själv och andra tar emot Ordet.

Fundera också på vad det kan ha för olika orsaker att vi som mottagare kan ta emot Ordet så olika.

Paulus upplever Satan som en verklig person som på olika sätt försöker hindra att evangeliet om Jesus sprids vidare.

TILL EFTERTANKE

Hur är det i vår kår/församling. Upplever vi också att Satan gör vad han kan för att hindra oss evangelisationsiver? Eller är vi så ofarliga att han låter oss hålla på med vår verksamhet utan att störa oss?

 

På samma sätt som alla andra kapitel i Första Thessalonikerbrevet avslutas det andra kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka.

TILL EFTERTANKE

Jesu återkomst är det ämne som det talas mest om i hela Nya Testamentet. Jesus talar väldigt mycket om det och några av Jesu längsta tal handlar om just detta. I brevlitteraturen finns detta perspektiv med i nästan alla brev och i fler av breven är detta huvudämnet. Johannes Uppenbarelse har den sista tiden och Jesu återkomst som huvudtema.

-Om detta nu är ett så viktigt ämne i Nya Testamentet, varför talar vi så sällan om det? Varför hör vi så lite förkunnelse om Jesu andra tillkommelse? Borde inte det som är viktigt i Bibeln också vara viktigt i våra vittnesbörd, vår förkunnelse och vår undervisning?

/PB

Dagens andakt, den 9 februari

 

”Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som härjar i vingårdarna, våra vingårdar som går i blom.” (Höga visan 2:15) 

Jag kom ut en vacker sommardag i vår trädgård och upptäckte att rådjuren hade ätit upp varenda blomma på framsidan av huset. Penséerna som varit så vackra dagen innan spretade rakt upp med sina kala stjälkar och rosorna som prunkat hade bara bladen kvar. Det var en stor förödelse, men jag hade ändå hopp om att nya blommor skulle komma att slå ut inom kort.

I en annan rabatt hade det emellertid strax innan kommit någon liten osynlig skadeinsekt som faktiskt gjorde lika stor om inte värre skada. Den liksom åt upp bladen från undersidan och skapade stora fula hål i bladen. Man kunde nästan inte se den. Man såg bara dess härjningar.

Det är inte alltid, som det är de stora synderna i livet, som får oss på fall. ”De små rävarna” som härjar i våra liv kan ofta åstadkomma en väldigt stor förödelse. Jag tänker på de negativa tankarna, det dåliga morgonhumöret som blivit en ovana, eller irritationen över någon medmänniska. Vi har så lätt att ignorera dessa små rävar, men om vi tillåter dem i våra liv kommer de att förstöra oss som människor. Låt oss bekänna och ta emot rening för alla dessa ”småsynder” som smyger sig på oss nästan utan att vi märker det.

BÖN

Herre, jag vill fånga rävarna, de småsynder som vill smyga sig in i mitt liv och förstöra det. Jag vill leva rent och heligt idag. Hjälp mig att rensa bort allt det, som inte du har behag till.

GUDS VÄGAR – 1 Mos 41


Bibelläsning: Första Moseboken 41

Läs bibeltexten här

"Farao sade vidare till Josef: "Se, jag sätter dig över hela Egyptens land."  Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals." (1 Mos 41:41-42 FB)

Efter år i fängelset kallar farao på Josef för att få hjälp att tyda en dröm. Det hela leder till att Josef blir upphöjd och får befälet över hela Egypten.

Hela historien är ett vittnesbörd om att det Gud sagt kommer att ske hur mycket människor än försöker styra utvecklingen i en annan riktning.

Gud hade lovat Abraham en rik avkomma. Och många år innan en kraftig hungersnöd inträder som hotar Abrahams och Isaks avkomma, låter Gud Josef på underliga vägar komma till makten i Egypten där han samlar ladorna fulla, vilket senare räddar släktens liv och fortlevnad.

Herrens vägar kan ibland se underliga ut, men det Gud har sagt ska gälla! 

-  Mannakorn att tugga på under dagen:
Det Gud har sagt ska gälla.

______________

Översikt:
- Vers 1-36
Josef tyder faraos drömmar om sju år i överflöd och sju år av hungersnöd.
- Vers 37-57
Josef blir satt att förvalta landet. Han sparar överflödet under de sju rika åren och då hungersnöden kommer, reser man från hela jorden till Egypten för att köpa säd hos Josef.

Kommentar:
- På en enda dag förvandlas Josefs liv från att ha varit i fängelse till att bli styresman för helga Egypten.
- Josef är nån om att ge all ära till Gud. Då Farao frågar honom om han kan tyda drömmar svarar han "Inte jag, men Gud" (vers 16). Då Josef lägger fram planen för att rädda Egypten utbrister farao "Finns det någon som har Guds ande som denne man?" (vers 38).

- "Farao tog av sig ringen och satte den på Josefs hand" (vers 42) Med den ringen kunde Josef underteckna alla dokument i faraos namn (Se 1 Kung 21:8)

Till eftertanke: 
- "Inte jag, men Gud" svarade Josef. I vilken utsträckning är jag mån om att ge ära till Gud i stället för att själv ta emot ära för det som sker?
- Det är just detta som Jesus ber oss att be i bönen FaderVår:
- Låt ditt namn bli helgat (eller vill jag hellre att mitt namn blir ärat?)
- Låt ditt rike komma (eller ber jag om att mitt "rike" sa växa?)
-Låt din vilja ske (eller ber jag att min vilja ska ske?)
Ställ dessa tre frågor till dig själv.

- Josef som förebild till Jesus: "Gör som han säger" (vers 55). Samma ord uttalas om Jesus "Gör vad han säger till er" (Joh 2:5). - Om jag skulle följa den uppmaningen, vad skulle det innebära för mig idag?

/PB

8 feb. 2023

"Guds ord öppnar min ögon" Psalm 119 avsnitt 3. Vers 17-24


Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
___________________
Psalm 119 avsnitt 3. Vers 17-24
"
Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning." (vers 18)

17 Var god mot din tjänare, så att jag får leva och hålla mig till ditt ord.
18 Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
19 Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig!
20 Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar.
21 Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud.
22 Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd.
23 Även om furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar.
24 Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare.
__________________
Synonymer till Guds Ord:
din undervisning, dina bud, dina domar, dina vittnesbörd, dina stadgar.

Det är bra att börja bibelläsningen med bönen "Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning" (vers 18), så att vi inte bara ser bokstäverna utan också ser vad Gud vill säga till mig idag.
/PB

Dagens andakt, den 8 februari

”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.” (Matt 5:44-45)

För den naturliga människan är det onaturligt att älska sina fiender. Hon kan helt enkelt inte göra det. Det stämmer inte med hennes rättsbegrepp. Men när Jesus beskriver hur vi ska behandla våra fiender påstår han att vi ska övervinna fiendskapen genom kärlek.

Dietrich Bonhoeffer skriver i boken ”Efterföljelse” att ”Lärjungens måttstock för sitt handlande skall inte grunda sig på hur människor behandlar honom, utan på hur Jesus behandlar honom. Hans handlande har bara en källa: Jesu vilja”. Och Bonhoeffer frågar: ”Vem behöver kärlek mer än den som lever i hat? Vem har… mer rätt till min kärlek än min fiende….ju mer fientlig fienden är, desto mer behöver han min kärlek.” 

Jesus ber oss inte bara att stå emot det onda utan att älska våra fiender. Det kan bara den göra som lever i en nära kontakt med källan själv Jesus, och drivs av den helige andes kraft. ”Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud.” (Rom 8:3).

BÖN

Herre hjälp mig att leva nära dig. Lär mig att älska, så som du älskar. Använd mig som ett redskap för din kärlek idag.

MEN HERREN HADE INTE GLÖMT – 1 Mos 40


Bibelläsning: Första Moseboken

Läs bibeltexten här

"Men överhovmästaren kom inte ihåg Josef utan glömde honom" (1 Mos 40:23 FB)

Josef var en drömmare. Han drömde om ett liv i framgång. Men det såg inte alltid så bra ut. Hans bröder var avundsjuka på honom och kastade honom i en torr brunn för att dö. Josef måste känt sig ensam och övergiven i brunnen. Sedan kom bröderna på att de kunde tjäna pengar på Josef, så de sålde honom som slav till handelsresande som råkade passera brunnen.

Josef var inte gammal då han fick följa med de handelsresande till Egypten där han blev såld vidare till Potifar. Ensam, övergiven och bortglömd.

Senare blev han oskyldigt anklagad och kastad i fängelse. Oskyldig, ensam, övergiven och bortglömd.

I fängelset uttydde Josef en dröm som en medfånge hade haft. Medfången var högt uppsatt hos Farao. Uttydningen var att medfången skulle bli fri om tre dagar och få tillbaka sin höga ställning hos Farao. Det skedde och innan medfången lämnade fängelset bad Josef honom att lägg ett gott ord för Josef hos Farao (vers 14). Men då medfången kom tillbaka till Farao glömde han bort Josef. Josef var ensam, övergiven och bortglömd i fängelset.
MEN GUD HADE INTE GLÖMT!

Kanske har också du känt dig ensam, övergiven och bortglömd. Då ska du veta att det finns en som ser dig och han har inte glömt bort dig.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Men Gud har inte glömt mig.

_________________

Översikt:
- Vers 1-4  
Josef får sällskap i fängelset av Faraos munskänk och bagare.
- Vers 5-19
Både munskänken och bagaren har samma natt varsin dröm som Josef tyder. Josef talar om för munskänken att han ska bli fri om tre dagar och få tillbaka sin ställning som munskänk. Josefs tydning av bagarens dröm är att han ska hämtas ur fängelset om tre dagar och hängas upp på en påle. Josef ber dem att lägga ett gott ord om honom inför Farao.
- Vers 20-23
På den tredje dagen sker det som Josef förutsagt. Munskänken får komma tillbaka inför Farao, medan bagaren dödas. Men munskänken tänkte inte på Josef utan glömde bort honom.

Kommentar:
Drömmar framställs ofta i Bibeln som ett sätt Gud uppenbarar sig.
- Josef hade själv tidigare haft drömmar som uppenbarade framtiden (1 Mos 37:5ff).
- Josefs far Jakob hade också Gudsmöten i form av dröm (1 Mos 28:12ff)
- Också i Nya Testamentet uppenbarar sig Gud i en dröm för Josef, Marias man (Matt 1:30ff)
- Vid andeutgjutelsen på pingstdagen predikar Petrus från Joels bok och förkunnar att Gud ska meddela sig med sitt folk genom profetiska budskap, syner och drömmar (Apg 2:17)

Till eftertanke:
- Har du själv upplevt sammanhang där Gud talat genom syner, profetior eller drömmar? Kan du ge exempel sådana situationer?
- På vilka sätt upplever du mest att Gud talar till dig?

/PB

7 feb. 2023

Yonggi Chos profetröst ekar över Sverige: Krig eller väckelse?


- Anders Gerdmar på ledarsidan i Världen idag -

Gud reste upp väckelser i ett Sverige med superi och fattigdom och gav oss välstånd under lång tid, innan socialismens ande lyckades förvandla landet till världens mest gudlösa. Och kyrkorna lät sig påverkas.

När Herren sände David Wilkerson till Filadelfia i Stockholm 2004 var det med ett skarpt budskap: ”Herren har något emot de evangeliska kyrkorna i Sverige. Det kan sammanfattas i ett enda ord: apati [det vill säga likgiltighet]. Detta är er andliga väckarklocka. Ni har kommit till den punkt när ni har förlorat kraften, den helige Ande, på grund av apati … Det finns ingen som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen.”

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/gastledare/yonggi-chos-profetrost-ekar-over-sverige-krig-eller-vackelse/repwax!sAYUPwm4YgWFjKar7@E9vw/

Dagens andakt, den 7 februari

 

”Vid den tiden sade Jesus: Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja fader så har du bestämt.” (Matt 11:25-26)

Barn är direkta. De har inte lärt sig att förställa sig. De kommer med sina funderingar precis som de är. I boken ”Barn skriver till Gud” av Eric Marshall och Stuart Hample, ber lilla Martha: ”Jag har tappat min vante igen och jag kommer att gråta ihjäl mej om ingen försvarar mig. Gör du det?”

Som vuxen kanske jag inte behöver någon som försvarar mig för en tappad vante, men jag får komma till Gud med allt det, som andra kanske skulle tycka var småsaker, men som för mig är ett bekymmer. Och jag får komma till honom när som helst. En del människor blir så väldigt vuxna, och så lärda och kloka. De vill helst klara av allt själva. De får göra det, men  då har de inget att hämta hos Gud.

BÖN
O Jesus låt mig aldrig bli så stor att jag inte får plats i din famn
Nej jag vill alltid leva nära dig, jag vill komma till ditt land.

EN LEDARE MED INTEGRITET – 1 Mos 39


Bibelläsning: Första Moseboken 39

Läs bibeltexten

"Herren var med Josef och allt lyckades väl för honom. Han var i sin egyptiske herres hus, och hans herre såg att Herren var med honom, ty allt som han gjorde lyckades väl." (1 Mos 39:2-3 FB)

Josef hade mognat till ledare. Han blev snabbt satt till ledare för allt i Potifars hus. Senare, då han blev kastad i fängelse, fick han snart ansvar för det mesta i fängelset.

Orsaken att han blev kastad i fängelse var att han inte var villig att kompromissa med sin övertygelse om vad som var rätt. (vers 10).


Många människor har fått betala ett högt pris för att inte kompromissa med sanningen. Josef blev kastad i fängelse. Men det kommer till slut att löna sig att göra det som är rätt. Josef fick erfara det, och många med honom.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur är det med min integritet?

___________________

Översikt:
- Vers 1-6
Ismaeliterna, som också de hade Abraham  som stamfader; sålde Josef vidare till Egyptern Potifar. Josef fick efterhand ansvaret för allt i Potifars hus. Och Gud välsignade Potifars hus på grund av Josefs ledarskap.
- Vers 7-20 

Potifars hustru började intressera sig för Josef och ville ligga med honom. Vid ett tillfälle då hon ville ligga med Josef, sprang Josef därifrån och Potifars hustru höll kvar hans mantel. Hon anklagade sedan Josef för att han försökt ligga med henne och Josef blev kastad i fängelse.
- Vers 21-23
I fängelset fick Josef efterhand fängelsechefens förtroende och fick ansvar för "allt som skulle göras där". Och "Herren lät honom lyckas i allt han företog sig".

Kommentar:
Josef är på många sätt en förebild på Jesus:
1/ Älskad av sin far
"Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje." (Matt 3:17)
2/ Avvisad av sina egna. "Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom." (Joh 1:11)
3/ Hans egna planerade att ta hans liv
"Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom". (Mark 14:1)
4/ Han förlåter dem som ville döda honom
"Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." (Luk 23:34)
5/ Blev en välsignelse för de sina 
"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!" (Ef 1:3)


Till eftertanke:

- Kan du finna några fler exempel på att Josef är en förebild till Jesus? Vilka?
- Har du upptäckt några exempel där Josef absolut inte är en förebild till Jesus? Vilka?

/PB

6 feb. 2023

Guds ord hjälper mig att leva rätt. Psalm 119 avsnitt 2. Vers 9-16


Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
____________________
Psalm 119 avsnitt 2. Vers 9-16
Hur kan jag hålla mitt liv rent?

9 Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent?
    Genom att hålla sig till ditt ord.
10 Jag söker dig av hela mitt hjärta.
    Låt mig inte villas bort från dina bud.
11 Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig.
12 Lovad är du, Herre! Lär mig dina stadgar.
13 Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar.
14 Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter.
15 Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar.
16 Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord.
____________________
Synonymer till Guds ord i avsnittet:
dina bud, dina stadgar, din muns domar, dina vittnesbörds väg, dina befallningar, dina stadgar.

Frågan är:
Hur ska jag kunna hålla mitt liv rent?
Svaret är:
Att hålla mig till Guds ord och leva med bönen att Gud ska bevara mig från att villas bort.

/PB

Dagens andakt, den 6 februari

 

”Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin.” (Ords 3:9-10)

Det visar sig alltid var en människa har sin trygghet. En människa som har sin trygghet i pengar och det materiellt goda har ofta svårt att dela med sig av sina tillgångar till andra. För den som har sin trygghet i Gud är det emellertid lätt att använda pengarna till det som gagnar andra. Och när man gör det ärar man samtidigt Gud.

I 1 Kon 17:1-24 kommer Elia till en änka där allt höll på att ta slut. Profeten ber henne om bröd, och hon svarar att hon inte har något bröd att ge honom. Hon ska just gå hem och tillaga en sista brödkaka åt sig och sin son av det sista lilla mjölet och oljan. Profeten, Guds representant, säger till henne att tillreda brödet som hon har tänkt, men att hon allra först ska ge honom ett bröd. På Guds uppdrag lovar han sedan kvinnan, att hennes mjöl och olja inte ska ta slut, förrän det igen skulle kunna växa ny säd.  Kvinnan gjorde som Gud hade sagt genom profeten, och hon fick uppleva undret som profeten lovat.

Uppmaningen att ära Gud med våra ägodelar, har alltid med sig ett löfte om att Herren själv ska sörja för alla våra behov. Att ge till Guds sak är ett prov på vår tillit till honom.

BÖN

Herre, tack för att du lovat att sörja för alla mina behov. Hjälp mig att inte hålla något tillbaka, så att jag försöker ta tillbaka det ansvar som du lovat ta för mitt liv.

GUD HÅLLER VAD HAN LOVAT – 1 Mos 38


Bibelläsning: Första Moseboken 38

Läs bibeltexten här

"Och Juda kände igen dem och sade: "Hon har rätten på sin sida, inte jag, eftersom jag inte har gett henne åt min son Sela." (1 Mos 38:26 FB)

I kapitel 38 ser vi i berättelsen om Juda och Tamar hur Guds löfte till Abraham om en rik avkomma inte ändras även om människor gör allt vad de kan för att förhindra det.
-Juda hade tre söner. Han gav Tamar till hustru till den äldste sonen.
-Äldste sonen dog på grund av sitt orättfärdiga liv.
-Judas plikt var då att ge Tamar till den näst äldste sonen, Onan, så att han kunde skaffa avkomma åt sin storebror.
-Onan unnade inte sin storebror den avkomman, så han "lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru" (vers 9) (Från detta härstammar ordet onani)
-Onans orättfärdiga liv ledde även honom till döden.
-Judas plikt var då att ge Tamar till den yngste sonen, men det ville han inte göra.
-Tamar lurar då sin svärfar att ligga med henne (i tron att han var hos en sköka) så att Tamar till slut blev havande och födde tvillingar.

Summan av historien är att en av Tamars tvillingar blev stamfar till David och Jesus.

Berättelsen visar att hur än människor lurar och bedrar varandra och hur mycket människor än gör det motsatta av Guds vilja så kommer ändå det Gud har sagt och lovat att fullbordas.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud håller vad han lovat. Alltid!
______________
Översikt:
- Vers 1-3 
Juda och Shua
- Vers 4-7 
Judas förstfödde son Er, och Tamar
- Vers 8-10 
Judas andre son Onan, och Tamar
- Vers 11-14 
Löftet till Tamar om att få Judas tredje son Sheia uppfylls inte
- Vers 15-26
Tamar lurar Juda att ligga med henne i tron att hon var tempelprostituerad
- Vers 27-30 
Tamar föder Peres och Serach

Kommentar:
Namnet Onan (vers 9) används idag i ordet onani.
Då Juda ser sin sondotter, Tamar, tror han att hon är en prostituerad (vers 15), på kananeiska Tempelflicka (vers 21). En tempelflicka bar brudslöja som brudar till Baal och erbjöd fruktbarhetsriter.

Till eftertanke:
I Bibeln möter vi både villkorliga och ovillkorliga profetior från Gud.
Villkorliga profetior säger ofta saker som: "om ni gör så, kommer Gud att göra så".
Ovillkorliga profetior däremot, som löftet till Abraham, kommer att bli verklighet hur vi än handlar.
- Ge exempel på några villkorliga profetior i Gamla Testamentet.
- Ge exempel på några ovillkorliga profetior i Gamla Testamentet.
- Guds löften till oss i Nya Testamentet är oftast villkorliga: "Om vi gör så kommer Gud att göra så"
"Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12). Löftet om att bli Guds barn, beror på om vi tar emot honom eller inte. 
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).
- Vad är, enligt detta bibelord, förutsättningen för att vi ska få våra synder förlåtna? 
- Vilka andra löften i Nya Testamentet kan du komma på där Guds löfte är beroende av vårt handlande?

/PB

5 feb. 2023

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 5 februari


Förra söndagen berättade jag om boken "Mannen som väckte ett folk" som handlar om John Wesley och den stora väckelsen i England på 1700-talet. Miljoner människor blev frälsta, alkoholister blev nykterister och söndertrasade familjer blev mönsterfamiljer.

Frågan som jag funderar över idag är om splittring i Guds församling är bra eller dåligt?

John Wesley var präst, men i boken kunde jag läsa att då Wesley började predika pånyttfödelse och Andens fullhet stängdes dörrarna till kyrkorna för honom. Han predikade därefter mestadels utomhus från hästryggen och det ledde fram till den största folkväckelse som England någonsin upplevt. Vad hade hänt om man inte hade stängt kyrkportarna för Wesley? 

Några hundra år tidigare hade kyrkan fastnat i sin form. Man gav sin egen tradition samma värde som Guds ord. Martin Luther predikade "Skriften allena" och kyrkan splittrades i den katolska delen och den protestantiska. Var den splittringen bra eller dålig?

Århundradet efter Wesley startade William Booth Frälsningsarmén i England. Han hade inte alls tänkt sig starta ett nytt kyrkosamfund, men då Booth tog med sig de nyfrälsta till kyrkan var de helt enkelt inte välkomna. De var inte lika välklädda som de andra kyrkobesökarna och luktade förmodligen illa. Så startades Frälsningsarmén och spred sig som en löpeld över Världen. Var den splittringen bra eller dålig?

En hel del år senare hade vi en baptistpastor i Sverige som hette Lewi Petrus. Han och hans församling blev uteslutna ur baptistsamfundet och Pingströrelsen växte fram som den största väckelserörelsen i Sveriges historia. Bra eller dåligt?

Metodisterna som startade med John Wesley har idag många miljoner medlemmar. Det stora metodistsamfundet i USA, United Methodist church, upplever nu en delning. Ett stort antal församlingar håller nu på att bilda ett nytt metodistiskt kyrkosamfund Global Methodist Church. Så United Methodist Church är inte längre "United". Bakgrunden till splittringen är HBTQ-frågan där Global Methodist Church har en mer bibeltrogen tolkning än United Methodist Church.
Man har tröttnat på att använda så mycket energi på att ständigt ha det som en stridsfråga, och visst ligger det nånting i det.

Är splittring bra eller dåligt? Om man inom kyrkan skulle komma fram till en kompromiss där alla olika åsikter skulle tillgodoses skulle den läran vara så urvattnad att den inte hade något existensberättigande. Då är kanske splittring en bättre lösning i många tillfällen. Det är bara att konstatera: Väckelse är splittrande! Men det är ändå det vi ber och längtar efter. Eller hur?

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå på gudstjänst. Ber du om väckelse över ditt land, din stad, din församling, ditt liv? Jag tror att Gud, "som vill att alla människor ska bli frälsta" (1 Tim 2:5), vill höra den bönen.

Med önskan om en välsignad kommande vecka,
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 5 februari

 

”Men Jesus sa till kvinnan: Gå i frid. Din tro har hjälpt dig.” (Luk 7:50)

Vi promenerade utmed vattenbrynet på den lilla skogstjärnet. Det var alldeles stilla i luften och vattenytan låg verkligen som en spegel. Allt andades ro och djup frid.

Tanken gick till Samuel Logan Brengle som i en av sina böcker beskriver vad som hände när han hade fått uppleva andedopet, eller det som han kallade för ”den andra välsignelsen”. Livet och omständigheterna runt honom hade naturligtvis inte förändrats. Men, säger han, efter den upplevelsen var ”lågvattenmärket” i hans liv fullkomlig frid.

Tänk att ha det så, att när man är på botten, så kan man ändå uppleva fullkomlig frid. Det kan bara den göra, som har en fast tro på Guds allmakt och nåd. Som David – när han utbrister i den 23:dje psalmen: Herren är min herde. Det fattas mig ingenting. – Det är fullkomlig frid! Och vi kan också få leva i den friden om vi bara har blicken stadigt fäst på Jesus.

BÖN

Herre tack att jag får vara trygg i dag och leva i din frid. Tack att jag får flytta mitt fokus, från bekymmer och oro till din allmakt och nåd.

HAN KOM TILL SITT EGET... - 1 Mos 37


Bibelläsning: Första Moseboken 37
Läs bibeltexten här

"De sade till varandra. "Där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn! Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar."
(1 Mos 37:19-20 FB)

Här möter vi berättelsen om hur Josef blir bemött då han kommer till sina bröder för att se att allt är väl med dem. Vi kan i denna berättelse se hur Josef på många sätt är en förebild för Jesus i det Nya Testamentet:

- Fadern sänder sonen till sina egna (vers 13)

- Hans egna tar inte emot honom utan lägger upp planer på att döda honom (vers 20)

- De säljer honom för några silvermynt (vers 28)


Jesus blev sänd till jorden av Fadern: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom." (Joh1:11 FB)

 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur tar vi emot Jesus i våra liv idag? Vad kommer det att stå skrivet om oss? Jag ber att det kommer att stå:
"Han kom till sitt eget, och hans egna tog emot honom med glädje och tacksamhet"

 _________________

Översikt:

- Vers 1-11  
Josef berättar om sina två drömmar

- Vers 12-17  
Israel sänder Josef till sina bröder för att se efter om allt är väl med dem.

- Vers 18-30  
Bröderna kastar Josef i brunnen och tänkte lämna honom att dö där, men så kommer några köpmän förbi och bröderna drar upp Josef ur brunnen och säljer honom som slav till köpmännen.

- Vers 31-35 
Bröderna sölar ned Josefs dräkt med blod och tar den tillbaka till Israel för att fadern ska tro att Josef är död.

- Vers 36 
Köpmännen fortsätter till Egypten där de säljer Josef till Potifar.

Kommentar:

Hatet mot Josef byggs upp succesivt
- Jakob älskade Josef mer än sina andra söner (vers 3)
- Jakob lät göra en hellång dräkt till Josef (vers 3)
- Josef berättar om två drömmar där de andra sönerna skulle buga sig för Josef (vers 8-9). 

Allt detta gjorde de andra sönerna avundsjuka på Josef (vers 11)


Till eftertanke:

Avundsjuka kan vara som ett gift som förstör relationer. Då vi börjar jämföra oss med andra kan det leda till att vi förstör både de andras och vårt eget liv?

Jag hade en god vän som ofta sa "Fräls oss från jämförelse".

- Inom vilka områden har jag lätt att bli avundsjuk?

- Vad kan jag göra för att inte fastna i avundsjuka?

/PB

4 feb. 2023

Inför söndagen. Tema: UPPENBARELSENS LJUS


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Mika 7:7-8
7 Men jag, jag skall skåda efter Herren, jag skall hoppas på min frälsnings Gud.Min Gud skall höra mig.
8 Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Apg 2:42-46
42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

FRÅN EVANGELIERNA
Luk 2:22-40
21 När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv.

22 När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, 23 som det var befallt i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet skall räknas som helgad åt Herren. 24 De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor, enligt Herrens lag.

25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28 tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:

29"Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat.
30 Ty mina ögon har sett din frälsning,
31 som du har berett att skådas av alla folk,
32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel."

33 Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. 34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan."

36 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, 37 och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 38 Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

39 Sedan de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag, vände de tillbaka till sin hemstad Nasaret i Galileen. 40 Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom.

FRÅN PSALTAREN
Ps 138
1 Av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna vill jag lovsjunga dig.
2 Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och din sanning, ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.
3 När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft.
4 Herre, alla jordens kungar skall tacka dig, när de får höra orden från din mun.
5 De skall sjunga om Herrens vägar, ty Herrens härlighet är stor.
6 Herren är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån.
7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede
räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig.
8 Herren skall fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk!

(Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

Dagens andakt, den 4 februari”Men dessa (tecken) har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn”
(Joh 20:31)

När man läser Bibelns förstår man att tron på Jesus är vägen till Gud. Om man har lite eller mycket tro spelar egentligen inte så stor roll. Vi illustrerar detta ibland genom att ta fram en stol och ställa den mitt på golvet. Man kan gå runt den där stolen och fundera tills man dör om den där stolen verkligen kan hålla min tyngd. Jag kan sätta mig i luften ovanför stolen för att pröva, eller sätta mig försiktigt, men bära upp det mesta av min tyngd med benen. Men det är först när jag vågar sätta mig med hela min tyngd på stolen, som jag verkligen får veta om stolen håller att sitta på.

Så är det också med tron. Många människor går runt tron och undrar om det ska hålla för dem. De har sett andra ”sätta sig på stolen” och det har hållit. Men ska det verkligen hålla för mig?

Poängen är, att det inte är min tro, som gör stolen hållbar. Mycket tro eller lite tro spelar ingen roll. Om stolen håller beror på om den är stabilt konstruerad. Med tron på Gud är det på samma sätt. Min stora eller lilla tro påverkar varken Guds existens eller Jesu anspråk på att han är Guds son. Antingen är det sant och då håller det, eller också är det inte sant. Enda sättet att få veta är att pröva själv.

BÖN

Herre, tack för alla miljoner kristna som prövat tron före mig, och som funnit att det håller att tro på dig. Hjälp mig idag att vila tungt i tron på dig.

MIN FORTSATTA HISTORIA –1 Mos 36


Bibelläsning: Första Moseboken 36

Läs bibeltexten här

"Detta är Esaus fortsatta historia. Esau är densamme som Edom." (1 Mos 36:1 FB)

Kapitel 36 börjar med att tala om vad kapitlet ska handla om. Det handlar om Esaus fortsatta historia, vilka barn han fick, var han bosatte sig och så vidare.
   Esaus fortsatta historia är resultatet av många olika val som Esau tog i livet.

Hur ser min fortsatta historia ut från och med idag och framåt? Om den historien någonsin skulle skrivas ned, vad skulle det stå? Min fortsatta historia avgörs av de olika val jag tar framöver. Kommer det att skrivas i min fortsatta historia om olika människor som jag berört på olika sätt? Kommer några "andliga barn" att födas genom min fortsatta historia?

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud hjälp mig att välja rätt så att min fortsatta historia kan skrivas som du vill. 
______________ 

Översikt:
- Vers 1-8
Esau och Jakob hade så mycket ägodelar och boskap att landet inte räcker till för båda. Esau flyttar därför från Kanaans land till Edom.
- Vers 9-19
Förteckning över Esaus släkt.
- Vers 20-30
Förteckning över Seirs släkt, de folk som bodde i Edom dit Esau flyttade.
-Vers 31-43
Förteckning över kungarna i Edom

Kommentar:
I Esaus släktregister finner vi Amalek (vers 16), vars släkt längre fram i historien blir Israeliternas arvfiende (2 Mos 17:8, 5 Mos 25:17-18, 1 Sam 15:2f).

Till eftertanke:
På samma sätt som Esau val formade hans liv, finns det val i mitt liv som format mig till den jag är idag.
- Vilka är de viktigaste val du har gjort i ditt liv (negativa och positiva)? På vilket sätt har de påverkat dig och format ditt liv? 
- Vilka val vill du ta i framtiden för att bli det du önskar bli?
- Vilka val kan du ta idag?

3 feb. 2023

Psalm 119 avsnitt 1: Vers 1-8

Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
____________________
Psalm 119 avsnitt 1: Vers 1-8
"Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar!"

1 Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
2 Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta, 
3 som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar.
4 Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga.
5 Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar!
6 Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud.
7 Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar.
8 Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig!

____________________
Guds Ord benämns här med:
Herrens undervisning, hans vittnesbörd, dina befallningar, dina stadgar, dina bud, dina rättfärdiga domar, dina stadgar.

Saliga (vers 1 och 2).
Enligt SAOL (Svenska Akademins Ordlista) betyder salig: "
lycklig; frälst". Jag skulle vilja tillägga "välsignad".
Psalm 1 ger en bra beskrivning på en salig man.

Vers 5 och 6
Psalmisten uttrycker en längtan, en bön, att bättre kunna följa Guds Ord. En bön värd att be för oss var och en.

/PB

Dagens andakt, den 3 februari

 

”Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: Var inte orolig, mitt barn…(Matt 9:2)

Dagens bibelord är en stark uppmuntran för alla oss som har människor runt oss som vi regelbundet ber för. Det var när Jesus såg vännernas tro, som Jesus började tala till den lame. Du har kanske ett barn, en förälder, en släkting eller en vän, som du ber för. Har du tro för att Herren ska börja tala till henne eller honom?  Vet du, jag tror att när jag ber för mina vänner, öppnas en gudomlig kanal upp, där Gud kan tala rakt in i den människans liv. Jag brukar se framför mig att det blir ett fritt utrymme över den människa jag ber för – ett utrymme där den helige ande kan verka.

Stephen Caldwell skriver i artikel ”Tro är att förtrösta på att Gud ska göra det han lovat. Lydnad är att backa upp denna förtröstan genom handling.” Den lame mannens vänner trodde att Jesus kunde beröra den lame och hela honom, och de visade denna förtröstan i handling och Gud belönade deras tro. Ibland måste vi också lyda den där impulsen att ringa upp den vi beder för eller göra någon annan liten handling som backar upp vår tro. Och så ska Herren beröra den vi beder för på ett underbart sätt.

BÖN

Herre, jag förtröstar på att du hör mina böner och att de får bereda väg för ditt tilltal och din kärlek in i människors liv. Men hjälp också att handla i tro när du påminner mig om något du vill att jag ska göra.