31 juli 2022

Tidig söndagsmorgon den sista dagen i juli
 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Under veckan har vi haft möjlighet att vara med på Livets Ords Europakonferens några kvällar (se bilderna). Det är en del år sedan vi hade möjlighet till det senast och det var inspirerande att, tillsammans med mer än tusen mötesbesökare, få lyssna till god förkunnelse. Vi hade nog inte räknat med att möta några bekanta i det folkhavet, men där mötte vi både officerskollegor och andra goda vänner som vi inte sett på ett tag.

Det sista kvällsmötet på Europakonferensen avslutades med en inbjudan till förbön för ungdomar som ville inviga sina liv för Gud. Inbjudan vände sig till alla som var under 25 år. Från alla delar av kyrkan strömmade hundratals ungdomar (jag överdriver inte) fram till förbön. Det var starkt att få bevittna denna iver att överlåta sitt liv för Gud!

I måndags hade vi besök av min lillasyster som var på väg från Uppsalatrakten där hon har sin dotter och till Tranås där hon bor, även om hon under sommaren huvudsakligen bor ute på bondgården i Skruvhult. I Skruvhult bor också permanent min lillasysters son och min storebrors son. 

Skruvhult var också för oss en plats där vi och våra barn tillbringade många somrar. Då Rut och jag studerade tillbringade vi somrarna i Skruvhult och sommarjobbade i Tranås. Rut jobbade på stadens konditori och jag jobbade som "sopgubbe". Sommarjobbet som sopgubbe fick jag av chefen för renhållningsfirman i Tranås. Han slog trumma i Frälsningsarméns musikkår i Tranås. Min morbror var ledare för den musikkåren och där spelade också de flesta av min kusiner. Min andra morbror var fanbärare i musikkåren och gick i täten varje söndag på sommaren då musikkåren marscherade till torgmötet. Det var en stor musikkår. Vi hade under mina uppväxtår en tavla med fotografi på Tranås musikkår och jag brukade räkna till 54 musikanter. Min andra morbrors fru (det vill säga min moster) var ledare för strängmusikkåren som också var med på friluftsmötena.

Orsaken till vår starka anknytning till Tranås var att både min pappa och min mamma växte upp i Tranås. Dom gick bägge två på Frälsningsarméns söndagsskola. Där träffades dom och sedan höll dom ihop hela livet.

På tal om somrarna i Skruvhult så var det nyttigt för våra barn som växte upp i storstaden att komma ut på landet och lära sig naturens kretslopp. Vi brukade gå ned till lagården på kvällarna för att köpa mjölk av bonden. En kväll tänkte vi skicka ner vår äldste son för att hämta mjölk i lagården. Sonen var kanske 8-9 år. Men sonen protestare och sa att det fanns ingen mjölk där ännu för mjölkbilen hade inte kommit ännu. Han trodde att mjölken kom med mjölkbilen och fyllde på i bondens mjölkcistern. Ja, se stadsungar!

Under veckan fick vi också besök av ett par ungdomsvänner som vi till stor del växte upp tillsammans med på Frälsningsarmén i Stockholm. Med tanke på den mängd minnen vi delade med varandra från alla år som gått, måste vi nog nu ha blivit ganska gamla.

Under juni och juli har jag varje måndag, onsdag och fredag lagt ut ett avsnitt under temat "Han ska komma tillbaka". De inläggen finns nu samlade i en bok som vi kallar "Ankomstboken".

Vi kommer inte att trycka boken men vill ändå göra den tillgänglig som e-bok i pdf-format. Boken kostar 80:- och består av 184 sidor i A5-format.

Du kan köpa den genom att Swisha 80:- till rupeba på Swishnummer 123 117 3301. Skriv som meddelande "Ankomstboken" och din e-postadress så skickar vi boken digitalt till dig.

Från Norge kan du köpa boken genom att betala 80 NOK med Vipps till 984 222 31. Skriv din e-postadress så skickar vi boken digitalt till dig (Boken är på svenska).

En intensiv och givande vecka börjar gå mot sitt slut. I morgon är vi inne i augusti och jag önskar dig Guds välsignelse.

Peter Baronowsky

DAGENS ANDAKT, den 31 juli”Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig…” 
(Luk 9.23) 

Alla som har lärt sig att spela ett instrument, vet att om man någon gång ska kunna lära sig spela så måste man disciplinera sig och koncentrera sig på inlärningen. Ingen vuxen människa, som aldrig lärt sig spela, sätter sig vid ett piano och säger: Nu ska jag spela fritt! Man vet att det först handlar om strukturerad disciplin – skalor, övning och tragglande – sedan kan man få uppleva friheten att kunna spela. 

Jag tror inte heller att någon skulle vilja bli opererad av en kirurg som vill operera fritt. Vi måste vara trygga på att kirurgen först disciplinerat lärt sig varenda detalj i människokroppen och det hantverk som han utövar, innan vi låter oss opereras av honom eller henne.

Dagens bibelord handlar om disciplin. Det handlar om att varje dag göra det som förväntas av mig. En del människor säger att de inte vill ha disciplin i sitt kristenliv. De vill ha frihet. Men utan att vi dagligen har tagit upp vårt kors och följt efter Jesus har vårt vittnesbörd ingen trovärdighet och den frihet vi uppnår, kommer inte att ha något med verklig andlig frihet att göra. Den friheten kommer endast när vi troget övar oss i Gudsfruktan (1 Tim 4:7)

BÖN

Jesus jag vill lära mig vad verklig frihet är. Hjälp mig att troget umgås med dig i bibelläsning, bön och lovsång, så att jag kan lära mig mer och mer om hurdan du egentligen är, och så uppleva den frihet som bara du kan ge.

UTMANINGEN: Psalm 92 och 93


Psalm 92 - DET ÄR GOTT ATT TACKA HERREN

Bibelläsning: Psalm 92
Läs bibeltexten här

"Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste" (Ps 92:2 FB)

Psalmförfattaren konstaterar att det är gott att tacka och lovsjunga Herren. Det är bra för oss och för vår hälsa, både den mentala och den fysiska hälsan, att stanna upp och se upp till Herren i tacksamhet.

Det vi fokuserar på, det vi tänker på, sätter spår i oss, både mentalt och fysiskt. Då vi fyller våra tankar med oro, bekymmer och klagan drar det oss nedåt. Men om vi byter fokus och ser upp till Herren, ser vem han är och vad han gör drar det oss uppåt.

Psalmen talar om ett liv i denna livsdimension. På morgonen börjar vi med att förkunna hans lov och om natten hans trofasthet (vers 3).

En sådan livsinställning håller de kristna levande och gör att: "ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig" (vers 15-18).

Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att lyfta blicken till dig. 

Kommentar:
Psalmen sjöngs varje sabbat (lördag) i Templet av leviternas kör (vers 1).

Psalmen börjar med lovsång till Gud (vers 2-6) och fortsätter sedan med de oförnuftigas och gudlösas situation (vers 7-8). Det kan se ut som om de har framgång men de är på väg mot en evig undergång. Herren kommer att gripa in och skipa rättvisa. Guds fiender kommer att förgås (vers 9-12) och de rättfärdiga ska grönska och bära frukt även vid hög ålder (vers 13-16).


Psalm 93 - VARFÖR VACKLAR INTE VÄRLDEN?

Bibelläsning: Psalm 93
Läs bibeltexten här

 "HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte." (Ps 93:1 FB)

Vad är det som gör att världen finns till, står fast och inte vacklar? Psalm 93 svarar på den frågan: ”Herren är nu konung!”

Psalmen är en lovsång om Herrens storhet. Om att han håller hela världen i sin hand.

Men psalmen talar också om tillförlitligheten i Guds ord: "Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid" (Ps 93:5 FB).

Tanken på att Herren sitter på tronen och uppehåller världen genom sitt ord återfinner vi även i Nya Testamentet:
"....han… har skapat världen genom honom (Jesus). Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden." (Heb 1:2-3 Bibel 2000)

Mannakorn att tugga på under dagen: Han håller hela världen i sin hand. 

Kommentar:
Psalmerna 93-100 är en grupp psalmer som framhåller Guds herravälde över jorden. Hans kungarike når sin fullbordan i Jesus. Gud räddar sitt folk och dömer folken. Guds tron står fast sedan tidernas begynnelse och varar i evig tid (vers 2), från evighet till evighet.


30 juli 2022

Inför söndagen. Tema: JESUS FÖRHÄRLIGAD


FRÅN EVANGELIERNA
Mark 9:1-13

1 Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt." 2 Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. 3 Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. 4 Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. 5 Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 6 Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. 7 Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: "Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!" 8 Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus.

9 På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda. 10 De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. 11 De frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?" 12 Han sade till dem: "Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? 13 Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom."


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
2 Mos 34:27-35

27 Herren sade till Mose: "Skriv upp åt dig dessa ord, ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel." 28 Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.

29 När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med Herren. 30 Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. 31 Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. 32 Därefter kom alla Israels barn fram till honom, och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt honom på Sinai berg. 33 När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. 34 Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom, tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. När han kom ut, talade han till Israels barn det som han fått befallning om. 35 Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med Herren.


FRÅN BREVEN
2 Kor 3:9-18

9 Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet. 10 Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. 11 Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet.

12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 14 Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.


FRÅN PSALTAREN
Ps 89:12-18

 • 12 Din är himlen,
 • din är också jorden.
 • Du har grundat världen
 • och allt som finns i den.
 • 13 Norr och söder har du skapat,
 • Tabor och Hermon
 • jublar i ditt namn.
 • 14 Du har en arm med hjältekraft,
 • mäktig är din hand,
 • hög är din högra hand.
 • 15 Rättfärdighet och rätt
 • är din trons fäste,
 • nåd och sanning
 • står inför ditt ansikte.
 • 16 Saligt är det folk
 • som vet vad jubel är,
 • Herre, i ditt ansiktes ljus
 • vandrar de.
 • 17 I ditt namn gläder de sig alltid,
 • genom din rättfärdighet upphöjs de.
 • 18 Ty du är deras styrka
 • och prydnad,
 • genom din nåd upphöjer du vårt horn.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  DAGENS ANDAKT, den 30 juli  ”Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig…”
  (Mark 10:21) 

  Det unga paret skulle resa på bröllopsresa – långt bort. Föräldrarna skjutsade dem till flygplatsen och skojade om att de säkert hade glömt passen hemma. Men nej då, passen plockades fram och kollades. Mannens pass såg prydligt och nästan oanvänt ut. Den unga fruns pass såg ut som om det hade legat i duschen en vecka, och föräldrarna blev lite bekymrade eftersom de kände till de strikta restriktionerna för inresa i destinationslandet.

  När resehandlingar kontrollerades vid incheckningen drog föräldrarna en lättnandets suck när fruns pass hade klarat granskningen. Desto mer förvånade blev de när resan tycktes gå i stöpet på grund av ett litet fel i den unga mannens pass. En sida satt inte fast ordentligt. Det blev språngmarsch till polisen och en timslång oro innan paret till slut kom på sitt flygplan sekunderna innan avgång.

  Det kan vara så också i våra liv, att ett stökigt yttre kan vara helt OK, medan det liv som på ytan ser prydligt och välordnat ut, innerst inne saknar något väsentligt. Ett fattas dig, säger dagens bibelord. Ett - är för mycket…

  BÖN

  Herre, hjälp oss att se över våra liv så att vi inte lurar oss själva till att tro att allt är väl trots att något fattas oss där inne. Hjälp oss att våga överlämna våra liv helt och fullt till dig och låta dig hela och reparera det som är trasigt.

  Psalm 91 - BUREN AV ÄNGLAR


  Bibelläsning: Psalm 91

  Läs bibeltexten här

  "Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig" (Ps 91:11 FB)

  Psalm 91 uttrycker förtröstan och tillit till att Herren ska beskydda den som tar sin tillflykt till honom, till den som säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." (vers 2)

  Psalmförfattaren bortser inte från att problem och svårigheter kommer i vår väg: "Över lejon och huggormar skall du gå fram" (vers 13), men genom allt ska Herrens änglar "bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten." (vers 12).

  Förtröstan bygger på att Gud ser oss och hör oss och svarar på våra böner: "Han ropar till mig och jag skall svara honom" (vers 15)

  Mannakorn att tugga på under dagen: Vad ropar Herren till mig idag?

  Kommentar:
  Vers 11-12
  Guds änglar kan vara utsända för att beskydda de troende i speciella situationer (Heb 1:14). Det finns flera exempel på det i Nya Testamentet (Matt 18:10; Luk 16:22; Apg 12:7).
  Guds änglar kan också vara budbärare (Matt 1:20-21; Apg 27:23-24).

  29 juli 2022

  Avsnitt 20: Medan vi väntar – Hur ser spelplanen ut?


  Då man ska spela fotboll är det viktigt att ha kunskap om grundidén med fotboll och hur spelplanen fungerar. Det är en fördel om man vet var man ska göra mål och var man ska försöka hindra motståndarna att göra mål.

  Några av våra kvinnliga barnbarn började spela fotboll i lag då de var väldigt små. De hade nog inte riktigt förstått hur fotboll går till. Eller också var de mer intresserade av att ha trevligt tillsammans än att spela fotboll. Lagledarna var lite frustrerade över spelarna då de såg på matcherna och de tvingades införa speciella regler då småflickorna skulle spela fotboll. Under matchen fick inte spelarna:
  1/ Hjula
  2/ Hålla varandra i handen
  3/ Fläta varandras hår.

  Jag tror inte att våra småflickor vann någon match på den tiden. Men nu har de blivit äldre och har börjat förstå idén med fotboll. Dom är faktiskt ganska bra och vet var dom ska göra mål.

  Om det är så viktigt att känna till spelplanen då man spelar fotboll, så är det ännu mycket viktigare att förstå hur spelplanen ser ut för oss kristna i den värld vi lever i.

  Det kan kanske vara ibland i den kristna församlingen som det var för flickorna då de var små. Vi kanske har glömt varför vi håller på. Vi kanske är så fokuserade på att ha det trevligt så att vi glömmer bort var vi ska göra mål. Vi kan kanske ha glömt att vi har en fiende som ihärdigt försöker besegra oss.

  Om vi med Guds hjälp ska vinna den kamp vi är inbegripna med måste vi förstå hur spelplanen ser ut för oss som kristna idag.

  Då Jesus träder fram så bestod spelplanen, eller snarare sagt världsbilden, av två tidsåldrar.

  Den nuvarande tidsåldern och den kommande tidsåldern.

  I den nuvarande tidsåldern regerade det onda. Den kännetecknades av synd, sjukdom och lidande. Det såg ut som de ogudaktiga hade framgång och att Guds folk led nederlag och fick lida. Man levde med en fråga som upprepas fler gånger i Gamla Testamentet ”Hur länge ska detta fortgå?”.

  Men man visste också att det en gång skulle bli ett slut på att det onda regerade. Det skulle komma en tid av rättvisa där Gud skulle råda. Den nya tidsåldern skulle inte längre präglas av synd, sjukdom och lidande. Istället skulle rätten flöda fram med rättfärdighet och frid.

  Mitt i den världsbilden träder Johannes fram och predikar ”Himmelriket är nära” (Matt 3:2). Det blev väckelse. Det var ju detta de längtade efter. Det var svaret på frågan de levt med under så många generationer ”Hur länge ska det dröja?”

  Då Jesus började predika var hans budskap detsamma som Johannes predikade ”Himmelriket är nära” (Matt 3:2). Hoppet tändes hos folket. Det var detta man väntande på. Då Jesus predikade att himmelriket var nära betydde detta, enligt deras världsbild att nu är snart den nuvarande tidsåldern förbi och snart ska den kommande tidsåldern bryta fram.

  Men senare då Jesus hade drivit ut onda andar säger han: ”Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er” (Matt 12:28).

  Plötsligt stämde det inte längre med folkets världsbild. Jesus säger att Guds rike har kommit, men det stämmer ju inte. Det finns ju fortfarande synd, sjukdom, lidande, besatthet. Guds rike kan inte ha kommit då allt detta onda finns ibland oss. I deras ögon framstod plötsligt Jesus som en falsk lärare.

  Till och med Johannes döparen hade blivit osäker om Jesus verkligen var den de väntade på. Johannes döparen hade ju varit så säker på att det var Jesus som var den som skulle komma. Då Jesus döptes proklamerade han frimodigt om Jesus ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd” (Joh 1:29).

  Men nu hade till och med Johannes döparen blivit osäker. Då han sitter i fängelse skickar han sina lärjungar till Jesus med frågan ”Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan” (Matt 11:3,4).

  Då Jesus kommer förändras spelplanen. Han kommer inte då den nuvarande tidsåldern har tagit slut. Han kommer mitt i den nuvarande tidsåldern, mitt i alla ondska träder han fram. Det är fortfarande det onda som regerar i Nya Testamentet: ”Hela världen är i den ondes våld” (1 Joh 5:9). Samtidigt som Jesus verkar i den nuvarande onda tidsåldern, demonstrerar han den kommande tidsålderns, Gudsrikets, kraft.

  Det är så vår spelplan ser ut. Vi lever fortfarande i den nuvarande, onda tidsåldern (är det någon som kan tvivla på det då vi ser allt ont omkring oss). Men även om vi lever i den nuvarande tidsåldern kan vi redan här och nu få smaka ”den kommande världens krafter” (Hebr 6:5).


  Vi skulle kunna definiera den tidsålder vi lever i med orden (redan här…men inte ännu). Vi lever fullt ut i den nuvarande tidsåldern, men trots det kan vi redan här och nu få smaka på det som hör till den kommande tidsåldern, Guds riket.

  Då jag var ung brukade ”de gamla” sjunga ”Ty vad vi smakat här, en droppe endast är, av sällhetshavet ovan där”. Det tror jag är rätt teologi. Vi får av och till smaka det som hör till den kommande världen.

  DAGENS ANDAKT, den 29 juli  ”Inte alla som säger ”Herre, herre” till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”
  (Matt 7:21) 

  Vi tror ibland att vår tid är helt unik och att det aldrig har varit svårare än idag att vara kristen. Sanningen är sannolikt den att kristna i varje tidsepok har sin egen kamp att utkämpa mot otro och olika angrepp på kristendomens anspråk. Catherine Booth som levde i slutet av 1800-talet hade en framgångsrik förkunnartjänst tillsammans med sin make och de fick se stora skaror av människor ta emot Kristus i sina liv. Hon sade vid ett tillfälle: ”…vi kan inte komma åt massorna – de har såna gruvliga fördomar emot allt vad sekter heter att de inte kommer... Må Herren visa oss vad vi ska göra… jag inser …. att den religion som behagar Gud består mer i att göra hans vilja än att erfara goda känslor…”. Massor av människor kom till tro. Ändå var hon medveten om svårigheten att nå massorna på grund av deras fördomar. Känns det bekant?

  Men det viktigaste budskapet är kanske den sista delen i hennes uttalande, där hon beskriver två slags kristendom, den ena som gör Guds vilja och den andra som bara vill uppleva härliga känslor. Om vi vill behaga Gud och om vi vill komma in i himmelriket en gång, måste vi ställa frågan till oss själva: Vill jag göra Guds vilja eller vill jag bara uppleva härliga känslor?

  BÖN

  Jesus, tack för alla underbara upplevelser som vi får vara med om i livet tillsammans med dig. Men hjälp oss att vi inte blir så upptagna av de hänförande känslorna att vi glömmer att göra din vilja.

  ÖVERLISTAD AV SATAN – 2 Kor 2

   


  Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 2
  Läs bibeltexten här

  "Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till." (2 Kor 2:10-11 FB)

  Att inte förlåta andra är att bli överlistad av Satan. Det kanske är lätt att tänka att "hämnden är ljuv". Det kan vara svårt att släppa en oförrätt.

  Om vi inte förlåter någon blir vi själva fångade i den situationen.

  Om vi inte förlåter andra kan vi inte heller ta emot förlåtelse: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6: 14-15 FB)

  Då vi lurar oss själva på Guds förlåtelse - då kan man verkligen tala om att bli överlistad av Satan.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  Hjälp mig att leva i utgivande förlåtelse, så jag inte låter mig överlistas av Satan.

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


  Om förlåtelse - Vers 1-11
  I den första delen  av kapitlet talar Paulus om förlåtelse. Han nämner speciellt en icke namngiven person som har skadat andra. Paulus anser att den personen lidit länge nog nu, och att det är dags att förlåta och trösta honom (vers 7).
  Till eftertanke:
  Då vi inte förlåter andra blir vi överlistade av Satan enligt vers 11. Kan du utveckla den tanken?
  Paulus säger vidare att vi alla känner till Satans avsikter (vers 11). Känner du Satans avsikter? Vilka avsikter har han? Är vi lika medvetna om hans verkan bland oss som Paulus verkar vara?

  Om hur vi luktar - Vers 12-16
  Paulus skriver att vi sprider Guds väldoft som en rökelse där vi går fram (vers 14-15).
  Till eftertanke:
  -Vi sprider olika doft till de frälsta och till dem som är förtappade (vers 15-16). Försök förklara vad Paulus menar med det.
  -Vi kanske också för med oss olika doft in i församlingen som till exempel högfärd, avundsjuka, missunnsamhet. Hur ska vi kunna ´förfina´ den doft vi sprider.

  Förfalska Guds ord - Vers 17
  Paulus skriver att de flesta förfalskar Guds ord.
  Till eftertanke:
  Varför vill man förfalska Guds Ord? Vilka förfalskningar är vanliga i vår tid?

  28 juli 2022

  VITTNESBÖRDET – Det bästa som hänt mig


  - Från Jesus.se. 
  Text: Charlotta Sewerinson: Foto: MARCUS VORNOLD -

  Efter en stökig uppväxt med alkohol, droger och kriminalitet var Ritchie Lehtoniemi på den absoluta botten. Mitt i natten ringde han sin lillebror som var kristen och frågade om de kunde be tillsammans. Den natten, hemma i duschen, blev han frälst.

  – Det var som att ta av sig ryggsäcken med alla stenar, det är det bästa som har hänt mig, säger han.

  Ritchie Lehtoniemis barndom var stökig. Han placerades på LVU-hem och kom tidigt i kontakt med droger och alkohol. Det var svårt att hitta rätt. Han hade inga bra förebilder.
  – Det var som när en blind leder en blind, konstaterar han.
  I sju år levde han som knarkare med ett dagligt missbruk. I perioder lyckades han sluta, men var snabbt tillbaka.

  Läs mer här: https://www.blogger.com/blog/post/edit/7467119735173498277/3284089241312990826?hl=sv

  DAGENS ANDAKT, den 28 juli  ”Kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare, och de lämnade genast sina nät och följde honom. ”
  (Mark 1:17) 

  Jag såg dem på stranden. Vågorna var ganska höga och surfarna hade en toppendag. Men de här människorna skiljde ut sig från de etablerade surfarna. De var ett omaka par – han lång och grovlemmad, och hon så liten att hon knappt nådde honom till knäna. Det var en pappa med sin lilla dotter. Pappan ville lära sin dotter att surfa, men flickan var rädd. Pappan gick ut i vattnet bland vågorna, visade henne hur roligt det var när surfingbrädan guppade på vattnet och gradvis lockade han henne ut i vattnet och allteftersom flickan blev mer och mer trygg så lekte de tillsammans, och hon vågade till och med prova att ligga på surfingbrädan och följa med vågorna.

  När jag såg de båda tänkte jag på Jesus, som varligt lockar oss ut på äventyr i ständigt nya uppgifter och utmaningar.  Han tvingar oss aldrig. Han vill att vi ska bli så trygga i honom, så övertygade om att han vill vårt bästa, så att vi gör som lärjungarna i dagens bibelord, vi bara lämnar det vi håller på med och följer honom.

  BÖN

  Jesus, tack för att du håller att lita på. Tack för att du aldrig för oss in i uppgifter som är till skada för oss, eller tvingar oss, utan du går före och bereder vägen för oss och så får vi tryggt följa efter.

  AMEN ELLER JA, MEN.... – 2 Kor 1

   


  Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 1
  Läs bibeltexten här

  "Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära." (2 Kor 1:20 Bibel 2000)

  Gud har redan svarat på sina löften. Hans svar är ja. Han vill att du ska bli frälst. Han vill att du ska ta emot förlåtelse. Han vill att du ska bli fylld med den Helige Ande.

  Gud har redan svarat, men det krävs ytterligare ett gensvar för att det ska bli verklighet i ditt liv. Du får säga ditt "Amen", som betyder "Låt det ske". Gud frälser ingen som inte vill bli frälst. Han tvingar sig inte på. Han väntar på ditt gensvar. Ditt Amen.

  Men många människor gör det så svårt för sig. I stället för att säga Amen säger de: "Ja, men så lätt är det väl ändå inte!"

  -Man blir inte frälst genom att säga Ja, men. Man blir frälst genom att säga Amen till Guds löfte. -Man tar inte emot förlåtelse genom att säga Ja, men. Man tar emot förlåtelse genom att säga Amen till Guds löfte.
  -Man blir inte fylld med den Helige Ande genom att säga Ja, men. Man blir fylld med den Helige Ande genom att säga Amen till Guds löfte.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  Amen!


  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

  Vem är du?

  Då Paulus talar om vem han är i den första versen, presenterar han sig inte med sitt yrke eller var han kommer ifrån. Han presenterar sig utifrån Guds kallelse: "Genom Guds vilja Kristi Jesu apostel" (vers 1).
  Till eftertanke:
  Om du skulle presentera dig på samma sätt som Paulus, hur skulle din presentation låta?

  Ta emot och ge vidare
  Paulus berättar att han har gått igenom svåra prövningar. Han berättar om den tröst han har tagit emot av Gud "han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud" (vers 4).
     Principen är tydlig. För att vi ska kunna ge något vidare, måste vi själva först ta emot från Gud.
  Vi måste själva ta emot frälsning för att kunna ge det vidare.
  Vi måste själva ta emot förlåtelse för att ge det vidare.
  Vi måste själva ta emot kraft för att ge det vidare.
  Vi måste själva ta emot glädje för at ge det vidare.
  Vi måste själva ta emot hopp för att ge det vidare.
  Vi måste själva ta emot tro för att ge det vidare.
  Vi måste själva ta emot tröst för att ge det vidare.
  Till eftertanke:
  Tycker du själv att du inte har så mycket att ge vidare? Vad behöver du gå till Gud för att få för att kunna ge det vidare?

  Ledd av Guds nåd
  Paulus skriver att de inte har blivit ledda av värdslig visdom utan av Guds nåd (vers 12)
  Till eftertanke:
  Vad tror du Paulus menar med ´världslig visdom´? Hur kan man bli ledd av Guds nåd?

  En nyckel till att ta emot det Gud har lovat
  Här får vi en fantastisk nyckel till hur vi kan ta till oss det Gud vill att vi ska ha:
  "Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära." (2 Kor 1:20 Bibel 2000). Lär versen utantill och praktisera den i ditt liv.
  Till eftertanke:
  Hur kan du praktiskt använda denna vers för dig själv och för vägledning av andra?

  27 juli 2022

  Avsnitt 19: Kan vi veta något om när allt detta kommer att hända?


  Det är många som försökt fastställa tidpunkten för Jesu återkomst och tagit fel. Jag tror inte att någon kan veta det. Inte ens Jesus kände till den tidpunkten.

  Men även om vi inte kan bestämma tidpunkten ser det ut som om Gud förväntar att vi ska iaktta tidens tecken och dra våra slutsatser av det. Jesus anklagar Fariseerna och Sadducceerna för att inte kunna tyda tidens tecken:

  Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda” (Matt 16:3)

  Vilka tecken kan vi se idag på att tiden närmar sig?

  Vi har redan talat om statens Israels tillkommelse. Jag tillhör den första generationen efter Jesu generation som lever med en judisk stat på jorden. Jag ser det som ett starkt tecken på scenen lägger sig tillrätta för Jesu återkomst.

  I Jesu stora tal om den sista tiden ger han oss en liknelse om hans återkomst till jorden. Det är liknelsen om fikonträdet som under lång tid har använts i sånger och tal som ett tecken på Jesu ankomst:
  Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.” (Matt 24:32-34)

  Här tänker man sig att fikonträdet representerar Israel och då landet (fikonträdet) börjar få liv då vet vi att tiden är nära.

  Landet har tidigare inte varit känt för att vara speciellt blomstrande. Då Mark Twain besökte Israel 1867 och publicerade vad han såg i sin bästsäljande reseskildring från Europa var beskrivningarna inte särskilt uppmuntrande för den som då längtade efter landet Israels upprättelse. Så här skriver han: "Ett öde land vars jord är rik nog, men som har tagits över av ogräs... en tyst och sorglig yta... en ödemark... Vi såg aldrig en människa på hela vägen... knappast ett träd eller en buske någonstans. Till och med olivträdet och kaktusen, som brukar var trogna vänner också till en värdelös mark, har lämnat landet."

  Jesus säger också att det släktet som ser detta hända inte ska förgå förrän allt detta sker. Allt detta syftar på Jesu undervisning om den sista tiden, och det ord som översatts till svenska som ”släkte” finns i svenska som ”generation”.

  Om detta är riktigt skulle det betyda att den generation som ser landet och staten Israel blomstra inte kommer att ta slut innan Jesu tillkommelse är nära. Det skulle betyda att den generation som levde 1948 inte kommer att ta slut förrän detta sker.

  Det finns naturligtvis en risk att varje generation tolkar in sin tid i det som händer, men jag vill ändå peka på några saker som gör att jag tror att tiden närmar sig.

  Då profeten Jesaja talar om den dag då Israels barn skulle få återvända till Israel. Han ser Sions kommande härlighet då hans folk får återvända hem: ”Lyft din ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen.” (Jes 60:4)

  Och då hans ser dem komma tillbaka säger Jesaja: ”Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag” (Jes 60:8)

  Jag kan naturligtvis inte veta vad Jesaja såg, men uppenbarligen såg han dem komma tillbaka i luften. Han liknar dem vid moln och duvor som kommer från olika håll och slår ned på samma ställe.

  Det står i versen efter att de också kommer tillbaka med skepp och det var framför allt på dessa två sätt judarna återvände till sitt land. Med flygplan och med skepp.

  De som kom tillbaka tillhörde den första generation där det var tekniskt möjligt och normalt att transportera sig med flyg.

  Scenen börjar lägga sig tillrätta…

   

  Om vi går till bildspråket i Uppenbarelseboken ska vi naturligtvis vara försiktiga att tolka vad de olika symbolerna betyder. Apokalyptisk litteratur består ofta av fantasifulla bilder som talar om kampen mellan det onda och det goda.

  Men det finns ändå en del bilder som det bara finns täckning för i våra dagar. Här kommer några exempel:

  Uppenbarelseboken 4:1-19:11 betraktas ofta som en beskrivning av den Stora Vedermödan som Jesus talar i i Matteus 24.

  Där beskrivs pansarklädda krigsmaskiner som gräshoppor som såg ut som hästar (Upp.9:7). De hade ”bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna” (Upp 9:9-10)

  I Uppenbarelseboken möter vi också ett helt nytt handelssystem. Det räcker inte att ha pengar för att köpa något. Man måste vara ansluten till ett globalt handelssystem som bygger på en sifferkombination. För att vara med i handelssystemet måste man också underordna som ”vilddjuret”.

  Vilddjurets bild, som man måste tillbe kunde till och med tala (Upp13:15). Bilder som kan tala var inte speciellt vanliga på den tiden, medan vi varje dag ser bilder som kan tala på TV.

  Vi som lever idag tillhör sannolikt den första generationen där det är tekniskt möjligt med ett sådant handelssystem. Det finns till exempel i våra kreditkort.

  Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess tal.” (Upp 13:16-17)

  I förbindelse med beskrivningen av handelssystemet talas det också om en bild av vilddjuret som alla måste tillbe. Det speciella med den bilden var att den kunde tala! En bild som kan tala ligger nog långt utanför den föreställningsvärld man hade under vår första tidräknings århundrade.
  Men om du har sett på TV någon gång så har du blivit matad med många bilder som kan tala.

  I Uppenbarelseboken möter vi också två evangelister som profeterar på Jerusalems gator och som har makt att göra tecken och under. Jordens invånare tyckte mycket illa om att höra sanningen och till slut dödas de två vittnena. Människor över hela jorden ”av olika folk och stammar och språk och folkslag ser deras kroppar i tre och en halv dagar” (Upp 11:9).

  Då jordens invånare ser att de är döda gläder de sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra.

  Vi är väl också den första generation där hela jordens befolkning kan se vad som händer på gatorna i Jerusalem? Vi ser dagligen rapporter och bilder från hela jorden på TV.

  Då vi börjar närma oss slutet av Uppenbarelseboken ser vi hur jordens ekonomiska centrum kollapsar och drar världsekonomin med sig (Upp 18:10-19). Jordens köpmän gråter, ingen köper deras varor (vers 11). Den rikedom man längtat efter försvinner (vers 14). Köpmännen som blivit rika ska stå där skrämda och gråta (vers 15). Men det kanske mest anmärkningsvärda är att världsekonomins sammanbrott sker ”på en enda timme”. Tre gånger i detta avsnitt nämns orden ”på en enda timme” (vers 10, 17 och 19). Detta måste bygga på ett system där hela världsekonomin är sammanlänkad ekonomiskt och informationsmässigt. Idag räcker det med ett oförsiktigt uttalande från någon av världens mäktiga ledare för att börserna över hela världen reagerar. Behöver jag säga att även i detta avseende är vi den första generationen som lever i ett sådant globalt system.

  Det ser ut som om scenen som beskrivs i Bibelns profetior börjar lägga sig tillrätta för de dramatiska händelserna i tidens slut.

  DAGENS ANDAKT, den 27 juli  ”Stark är den som utför hans order… ”
  (Joel 2:11b FB)

  Du har sett det – och jag har sett det. En liten späd kvinna sträcker upp sin hand i vädret och stoppar med denna enda lilla gest all trafik - hundratals bilar. Hon har makt över stora starka lastbilschaufförer som kör tunga långtradare. Hon har makt över storkapitalisten som sitter och vräker sig i sitt vrålåk. Hon har makt över yrkeschauffören som antagligen tillbringat många hundratals fler timmar på vägarna än vad hon har gjort. När hon sträcker upp sin hand stannar de alla lydigt. Vad är hemligheten? Ja, du har säkert räknat ut det. Det är en kvinnlig polis jag talar om.

  Trots att hon i sig själv antagligen inte skulle haft styrka nog att stoppa en cykel, kan hon i kraft av sin ställning som polis utöva en enorm makt. Bakom hennes lilla hand finns nämligen auktoriteten av hela Sveriges trafiklagstiftning och hela domstolsväsendet. Bakom hennes lilla späda hand finns det en auktoritet som är så mycket större än hennes egen.

  I Guds rike får vi räkna med att Gud står bakom sitt Ord. Han ger sin auktoritet till svaga människor som inte har någon egen kraft att komma med. Men i hans kraft kan de göra storverk.

  BÖN

  Jesus, tack att jag får räkna med din väldiga makt i allt som sker. Även om jag inte förmår så mycket i mig själv, så kan jag få vara med och göra storverk när du är med.

  EN ÖPPEN DÖRR – 1 Kor 16

   


  Bibelläsning: Första Korintierbrevet 16
  Läs bibeltexten här

  I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. (1 Kor 16:8-9 FB)

  Paulus korrigerade sina planer för att han hade upptäckt en öppen dörr där han kunde gå in och tjäna Gud och människor.

  Det finns också en öppen dörr för tjänst i ditt liv. Du kanske inte har upptäckt den än, men se dig omkring och lyssna på Gud. Den öppna dörren kanske innebär att du måste förändra det som du planerat.

  Men, då du upptäcker den öppna dörren så måste du gå in i den tjänsten. Herren vill välsigna dig och låta dig bli till välsignelse.

  ==> Mannakorn att tugga på under dagen:
  Hjälp mig Herre att se den dörr du öppnat för mig idag.

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


  Apostelns resplaner - Vers 1-9
  Man ser tydligt att Paulus resplaner inte är alltför fastlåsta. Det finns en plan, men den planen är öppen för korrigeringar av den helige Ande. Just nu skall han stanna i Efesos eftersom en dörr står öppen för honom till ett stort och omfattande arbete. Samtidigt skriver han att det finns många motståndare.
  Till eftertanke:
  Det verkar här, som i kyrkohistorien i övrigt, att de stora framgångarna sker under stort motstånd. Det var inte lätt för Frälsningsarmén att öppna verksamhet i Sverige. Myndigheterna och gatans folk gjorde allt för att motarbeta Frälsningsarmén. Samtidigt växte Frälsningsarmén och spred sig i en enorm hastighet över landet.

  Avslutande hälsningar

  I de avslutande hälsningarna uppmanar Paulus församlingen att vaka och stå fasta (vers 13), att låta allt de gör ske i kärlek (vers 14).
  Paulus nämner också några personer som har upplivat hans ande (vers 18).
  Till eftertanke:
  Hur är det med mig? Och hur är det med dig? Skulle samma sak sägas om oss? Blir människor upplivade av att träffa dig, eller blir de nedslagna? Bestäm dig att låta Gud göra dig till en människa som upplivar andra.

  En helig kyss (vers 20)
  Så uppmanar han församlingen till slut att de ska hälsa varandra med en helig kyss.
  Till eftertanke:
  Varför hälsar inte vi varandra på det sättet? Se kommentar till kapitel 11.