31 juli 2015

Har du sett så många tamburiner?

Tycker du om brassmusik och tamburinspelande flickor är detta ett måste för dig. Inspelningen är från Frälsningsarméns Världskongress i London i Juli 2015. Upplev stämningen!

30 juli 2015

Vad händer på rupeba.se?

Även om det mesta fortsätter som vanligt på rupeba.se är det alltid några saker som förnyas.

Efter att ha legat i stiltje en längre tid kan du numera finna en Bloggpredikan varje torsdag. Med Bloggpredikan menar jag en kortare undervisning i ett aktuellt ämne. Du kan finna översikten över publicerade Bloggpredikningar HÄR.

Vi har också under en tid lagt in norska och engelska inslag på Nyhetsflödet som kommer dagligen.
Du kan besöka den norska sidan HÄR, och den engelska sidan HÄR. På de sidorna finner du även länkar till Dagens Andakt på respektive språk.

Vi har också lagt ut ett antal mobilanpassade sidor som laddas ned snabbare i mobilen och som är anpassade för den mindre storleken på skärmen. Du kan läsa mer om det HÄR.

Det som inte är nytt är att du finner Bibelskolan varje tisdag, Söndagsmorgon varje söndag och en hel del andra fasta inslag varje vecka.

Dessutom återkommer varje dag Nyhetsflödet och kommentarer till den dagliga bibelläsningen. Men det är ju inte heller nytt.

/PB

Gideon-frågan

Domarboken är som en enda lång berg-och-dal-bana. Folket vänder sig bort från Gud och börjar dyrka Baal och Astarte. Då det händer blir folket ockuperade och undertryckta tills det kommer en ny domare som åter vänder folkets hjärtan till Gud, folket blir befriat och allt är väl. Ända till domaren dör. Då avfaller folket och blir ockuperade och undertryckta tills det kommer en ny domare som vänder folkets hjärtan till Gud.....

Så var det på Gideons tid. Folket hade avfallit från Gud, de dyrkade Baal och Astarte och de blev förtryckta och hårt trängda. De fick fly för sitt liv, "För att undkomma dem tog israeliterna sin tillflykt till bergen, till grottor och fästen." (Dom 6:2).

Och så kommer Gideon och ställer Gideon-frågan: "Men, herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade hur Herren förde oss ut ur Egypten?" (Dom 6:13).

Fäderna hade tydligen berättat om hur mäktig Gud är och hur han befriade israeliterna ur slaveriet i Egypten. Kanske hade den lille Gideon fått lyssna på berättelserna om Gud på kvällen då han skulle somna. Gideon fick problem med sin gudsbild. Den Gud som man berättade om för Gideon syntes inte till i det verkliga livet. De sa att Gud var god och mäktig, men varför såg man aldrig till hans makt och hans godhet?

Kanske är situationen inte så olik den vi upplever i dag. Redan i söndagsskolan får man lära sig om en stor och mäktig Gud som kan göra under. I gudstjänsterna läser man i Bibeln om densamme guden och predikan handlar kanske också om att Gud kan göra under. Men var är alla hans under?

Gud svarade på Gideons fråga genom att sända ut Gideon själv att i Guds kraft på ett övernaturligt sätt befria folket från förtryck och föra folkets hjärta tillbaka till Gud.

Vi behöver också idag kristna som har mod att ställa Gideon-frågan. Vi behöver förebilder som inte nöjer sig med att sakerna bara rullar och går utan att något händer i Guds församling. Vi behöver profetröster som förkunnar Guds makt, men som också i Guds kraft demonstrerar vilken mäktig Gud vi har. Det är sådan människor som Gud använder för att Hans rike komma ooch Hans vilja ske på jorden, som den sker i himlen.

Är du en av dem?

/PB

28 juli 2015

Seniorfestival på Storefjell (Norge)

Lördag  den första augusti starter Seniorfestivalen på Storefjell. Du kan följa alla möten på FA-TV.


Les mer HER. och se vilka tider FA-TV sänder från festivalen.

Den fantastiska välsignelsen av att vara i Kristus!

- David Wilkerson - Januari 1998 -

   Kristna idag lever i en tid av stort ljus. Den helige Ande har uppenbarat för oss den kraftfulla meningen av Jesu verk på korset, och den fantastiska välsignelse det betyder för våra liv.

   Ändå fanns det en tid då Kristi underbara verk var förmörkat för världen. Den tiden är känd som medeltiden helt enkelt därför att meningen med korset var dolt för mänsklighetens ögon.

   De flesta predikningar under den tiden fokuserade på Guds vrede och fördömelse. Påvar och präster predikade ett evangelium av gärningar och folket utförde ett antal handlingar för att försöka få frid med Gud. De reste miltals till helgedomar, böjde knä i tillbedjan till stenikoner, upprepade långa böner, tummade på radband. Ändå ökade dessa saker bara deras träldom och bringade ett djupare mörker till deras själar.

   Människor visste ingenting om de förmåner och välsignelser som fanns tillgängliga genom Kristi seger på Golgata. Men också idag, med all undervisning om detta ämne tillgänglig, förstår majoriteten av kristna ändå inte många viktiga aspekter av Kristi verk för oss. Jag skulle vilja tala om en av de aspekterna i detta budskap och det är, vad det betyder att vara "i Kristus".Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post.

Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening. (Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen).

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

/PB

Hebreerbrevet kapitel 1 - Gud talar

A - Översikt över kap 1
v.1-3 Ett världshistoriskt panorama. Från skapelsen genom det gamla förbundet till Jesu fullbordade verk.
v.4-14 Jesus är större än änglarna


B – Hebreerbrevet 1
I de tre första verserna får vi en överblick över Guds handlande genom historien.

Skapelsen
”I begynnelsen skapade Gud…” (1 Mos 1:1) och i den skapelseakten finns också sonen aktivt med. Hebreerbrevet 1:2 säger att Gud skapade världen genom Sonen.

Det gamla testamentet
I det gamla testamentet uppenbaras Guds tilltal till människorna. Där uppenbarar Gud sig själv och han har talat ”många gånger och på många sätt” (Hebr 1:1). Gud har talat genom profeterna, men han har inte bara uppenbarat sig genom profeternas ord, utan också i direkt handling på det universella planet, det nationella planet och på det individuella planet.

En utstrålning av Guds väsen
För att ännu tydligare uppenbara sig för människorna sände Gud sin egen son som en människa. Om vi inte tidigare kunde förstå vad Gud menade då han talade om kärlek, så demonstrerade Jesus den kärleken så att vi kan förstå vad som finns i Guds hjärta. Jesus var ”en utstrålning av Guds härlighet” (Hebr 1:3).
På samma sätt som Jesus är en utstrålning av Guds härlighet så säger Bibeln att vi också är kallade att förvandlas till samma avbild som vi betraktar: Jesus.
Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)

Rening från synden (Hebr 1:3)
Panoramabilden slutar med resultatet av Jesu verk. Korset och tronen. Resultatet av Jesu död på korset är att vi kan få ta emot förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Jesus, Guds offerlamm, gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv och genom hans blod har vi förlåtelse och rening för våra synder (1 Joh 1:7-9)

Jesu upphöjelse (Hebr 1:3)
Jesus på korset är garantin för förlåtelsen och frälsningen. Jesus på tronen är garantin för den Helige Andes kraft som blev utgjuten på pingstdagen. Apostlagärningarnas författare förklarar undret på pingstdagen med orden ”Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33)

Korset och tronen
Korset och tronen är centrala i Jesu verksamhet. Redan då Jesus presenteras första gången offentligt av Johannes döparen talas det om vem Jesus är och varför han kom.
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.” (Joh 1:29)
'Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.'(Joh 1:33)
I de tre övriga evangelierna står det att han skall döpa med helig ande och eld.

Därefter följer en del där Jesus jämförs med änglarna

Jesus och änglarna Hebr 1:4-14
För många judekristna var Jesus något mer än en människa, men eftersom han gick omring som en vanlig människa kunde han ju inte vara Gud själv. Så istället för att vara ”sann Gud och sann människa,” så blev Jesus för många varken sann människa eller sann Gud utan någonting mittemellan, kanske en ängel. Det är därför som hebreerbrevets författare lägger så mycket energi i kapitel ett och två på att visa att Jesus inte var en ängel utan stod långt högre än
änglarna.

C – Uppgifter för självstudium och samtal

1.Jämför Joh 1:1-4 med Hebr 1:1-3. Hur många paralleller kan du hitta?2.På vilka olika sätt uppenbarade sig Gud i det Gamla Testamentet?

3.På vilka sätt talar Gud till oss i dag?

4.Studera bibelhänvisningarna under avsnittet ”Korset och tronen.” På vilka sätt kan Jesu korsfästelse och upphöjelse påverka våra liv i dag?

5.  2 Kor 3:18 säger att då vi umgås med Jesus förvandlas vi till samma avbild. Vad menas med det och hur kan det fungera?

6.På vilka punkter jämförs Jesus och änglarna i verserna 4-14?

7.Har vi också lätt att göra Jesus mindre än han egentligen är? På vilka sätt?


Vers för eftertanke och memorering:
”Han…bär upp allt med kraften i sitt ord” (Hebr 1:3)

27 juli 2015

I morgon börjar bibelstudieserien från hebreerbrevet


Här kommer en inledning till studiehäftet. En ny del i serien läggs ut varje tisdag på rupeba. se, tretton veckor framöver.  Kom med i bibelstudiet från början!

InnehållsförteckningHebreerbrevet - inledning
Hebreerbrevet 3 – Att höra Jesus tala
Hebreerbrevet 4 – Kraften i Guds ord
Hebreerbrevet 5 – Fast föda
Hebreerbrevet 6 – Den kommande världens krafter
Hebreerbrevet 7– Ett bättre hopp
Hebreerbrevet 8 – Ett bättre förbund
Hebreerbrevet 9 – Kraften i Jesu blod
Hebreerbrevet 10 – Kasta inte bort er frimodighet
Hebreerbrevet 11 – Trons kapitel
Hebreerbrevet 12 - Med blicken fäst på Jesus
Hebreerbrevet 13 – FörebilderHebreerbrevet - inledning

Brevet är skrivet till judekristna, till människor som var väl hemmastadda i det Gamla Testamentet. Brevet kan delas in i två delar, läran och livet.

Del 1 Läran (1:1-10:18)
Den första delen handlar om läran. Budskapet är att det nya förbundet är oändligt mycket större än det gamla förbundet.
Ett nyckelord i den första delen är bättre: ett bättre förbund, bättre löften, bättre hopp, bättre offer, bättre uppståndelse, bättre land.

Del 2 Livet (10:19-13:25)
Den andra delen är en mer praktisk del som handlar om hur vi ska leva i det liv som beskrivits i del 1.
Uttrycket ”låt oss” kommer tillbaka flera gånger:
-Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast (10:23)
-…låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss.(12:1)
-Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.(13:15 FB)

Hur den här serien om hebreerbrevet är uppbyggd
Varje lektion behandlar ett kapitel i hebreerbrevet. Varje lektion är indelad i tre delar.
A.Översikt över innehållet i kapitlet
Denna del innehåller en indelning av kapitlet och vilka huvudämnen som blir behandlade i kapitlet. Det är viktigt att se sammanhanget, helheten, innan man börjar studera de olika delarna.
B.Kommentarer
Detta är ingen uttömmande vers för vers kommentar. Några utvalda delar i kapitlet kommer att kommenteras och de delar som inte kommenteras här kan man studera i C-delen.
C.Uppgifter för självstudium eller samtal
Detta är säkert den viktigaste delen. Om du är villig att lägga ned tid på den här delen kommer du säkerligen att få stort utbyte av dina studier. Ofta är det störst välsignelse med de upptäckter man själv gör i bibelordet, de sanningar som blir levande för mig.
Den här delen innehåller frågor och uppgifter sam är avsedda att leda dig i studiet och inspirera dig att söka dig djupare in i Ordet.

Jag rekommenderar att du har en anteckningsbok tillgänglig där du skriver ned svaren och vad du upptäcker för att du ska kunna gå tillbaka och repetera med jämna mellanrum under studiet.
Det allra bästa är kanske om du har några fler som studerar serien samtidigt och som du kan samtala med om svaren på frågorna. På så sätt kan vi lära mycket av varandra och mina erfarenheter kan bli till glädje för andra. Det går går även att använda materialet i olika former av cellgrupper.

Varje C-del avslutas med en bibelvers från kapitlet som du kan ta med dig genom veckan och meditera över. Ett råd kan vara att skriva ned bibelversen och ha den med dig så att du kan lära dig den utantill under veckan (memorera). Då vi går och tänker på bibelordet kan vi uppleva att bibelordet ”talar” till oss och leder oss. Följ rådet i 5 Mos 6:6-8:
Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat.
Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna.

Jesus säger att den Helige Ande ska påminna oss om allt vad han sagt. Men man kan bara bli påmind om något man hört tidigare. Då du mediterar över, och memorerar Guds Ord ger du den Helige Ande arbetsmaterial som han kan tala till dig genom.