30 aug. 2009

Gift er!

Det är inte vanligt att Dagens Nyheters ekonomisidor ger några tvärsäkra råd. Man brukar normalt vara lite mer försiktig i sina uttalanden om hur ekonomin ska hanteras.

Då man för en gångs skull ger ett tydligt råd så är det inom ett område som normalt inte behandlas på ekonomisidorna, samlevnadsfrågor.

Rådet att gifta sig har oftast kommit från bibeltroende kristna. Och de har ofta varit väldigt ensamma i sitt försvar för äktenskapet.

Dagens Nyheters ekonomisidor skriver:
"De flesta tycker det är otrevligt att tala om död och uppbrott. Många drar sig för att skriva samboavtal och testamente. Gift er så slipper ni.

Rubriken på Din Ekonomis förstasida kanske fick en och annan att sätta kaffet i halsen. Och det kan jag förstå. För det är inte ofta vi skriver direkta uppmaningar till våra läsare.
Men just giftermålet är något jag gärna slår ett slag för. Det gör jag för att jag vet att många ekonomiska tragedier hade kunnat undvikas om paret bytt ringar.

Nu för tiden lever många som sambor, antingen av principiella skäl eller för att giftermålet helt enkelt aldrig blivit av. Men lagarna för par som lever tillsammans ser ut ungefär som för femtio år sedan.

Sambor som vill ha samma skydd som gifta par måste reglera ägandet med testamenten och samboavtal. Men det räcker ändå inte ända fram."

28 aug. 2009

Kyrka på väg åt fel håll

Kyrkomötets läronämnd konstaterar, i sitt yttrande över Kyrkostyrelsens skrivelse om vigsel och äktenskap, att det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön.
Läs mer i tidigare inlägg: Stor oenighet bland biskopar om samkönat äktenskap >>

Det är beklagligt att att se att Svenska Kyrkan är på väg åt fel håll. Besluten i lärofrågor styrs inte längre av tolkningen av Bibeln, utan efter statens beslut och efter vad som är politiskt korrekt för stunden.

En av reservationerna till beslutet framhåller just statens styrning i lärofrågor: "Skulle Kyrkomötet fatta beslut enligt Kyrkostyrelsens förslag så kan ett prejudikat skapas. Om Svenska kyrkan en gång låtit statens beslut avgöra innehållet i en lärofråga, så kan kyrkan göra det igen, i helt andra lärofrågor. En dörr öppnas som kan bli svår att stänga igen."

Jag blir automatiskt misstänksam då kyrkan skyndar sig att förändra sin lära för att anpassa den till en ändrad folkopinion i en viss fråga. Då opinionen i ett land ändrar uppfattning i en viss fråga och kyrkan då försöker bevisa att det Bibeln egentligen alltid menat är det samma som den nya opinionen anser, är risken stor att bibeltolkningen bygger på det jag vill se i Bibeln i stället för att bygga på vad som egentligen står.

Vidare tycker jag det är förmätet och föga trovärdigt då kyrkan genom sin nya hållning säger att alla tidigare generationer, alla hundratals miljoner kristna och alla kyrkor genom världshistorein har haft fel uppfattning. Svenska kyrkan har nu kommit fram till en annan uppfattning.

/PB

Läs också:
Kyrkomötet stöder kyrkostyrelsens förslag om samkönade äktenskap - Dagen
Biskopen vill bromsa samkönade äktenskap - Sveriges Radio
En öppen kyrka som är till för alla - nwt.se
”Vigselordningen är färdigutredd” - Dagen
”Samkönade äktenskap strider mot kyrkans lära” - Dagen

26 aug. 2009

Stor oenighet bland biskopar om samkönat äktenskap

Kyrkans tidning skriver:
"Kyrkomötets läronämnd konstaterar, i sitt yttrande över Kyrkostyrelsens skrivelse om vigsel och äktenskap, att det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön."

Även om det är nedtonat i Kyrkans Tidning så var oenigheten om beslutet stor. Nämndens beslut motiveras med att man tidigare inom kyrkan tagit ställning för partnerskap och att detta beslut bara är en naturlig konsekvens av det nya lagstiftngen.

En av reservationerna menar att det är en farlig väg som kyrkan nu går in på där man låter statens beslut vara avgörande för kyrkans lärofrågor.

Sändaren skriver:
"Svenska kyrkans läronämnd antog med röstsiffrorna 12-8 ett yttrande om att det är möjligt för kyrkan att acceptera samkönade äktenskap. Men sex av biskoparna och ett par lekmän i nämnden resverade sig på en eller flera punkter."

Dagen skriver om reservationerna:
Tre reserverade sig mot den äktenskapssyn som förs fram i förslaget. De hävdar, "med starkt teologiskt stöd i Bibeln och vår kyrkas bekännelsetradition" att äktenskapet inte kan definieras utan hänsyn till kontrahenternas kön. Men fem biskopar av fjorton, Sven Thidevall, Carl Axel Aurelius, Esbjörn Hagberg, Hans-Erik Nordin och Hans Stiglund, anser att kyrkostyrelsens förslag strider mot kyrkans lära.
Den tredje och längsta reservationen är på tolv sidor och innehåller en historisk dokumentation av frågan, där synen på samhällets respektive kyrkans ansvar för lärofrågorna kritiseras:
"Skulle Kyrkomötet fatta beslut enligt Kyrkostyrelsens förslag så kan ett prejudikat skapas. Om Svenska kyrkan en gång låtit statens beslut avgöra innehållet i en lärofråga, så kan kyrkan göra det igen, i helt andra lärofrågor. En dörr öppnas som kan bli svår att stänga igen."

Nämnden skriver i yttrandet:
”I denna situation är vi inte neutrala, eftersom vi tidigare bejakat homosexuellt partnerskap och förklarat det förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära att välsigna samkönade relationer. Frågan vi ställs inför nu blir: hur bejakas samkönade relationer på bästa sätt under de nya förutsättningarna?” skriver nämnden i yttrandet."

Dagen: Oenighet bland biskopar om samkönat äktenskap
Kyrkans Tidning: Läronämnden bejakar samkönat äktenskap
Sändaren: Oenig läronämnd bejakar samkönade äktenskap
Läs yttrande och reservationerna här
Läs också i Dagen: Ny vigselordning
Läs också i Dagen: Vigselfrågan splittrar biskopar

24 aug. 2009

EFK-debatten fortsätter

Jag har tidigare skrivit om debatten mellan EFK:s samfundsordförande Stefan Swärd och rektorn för Örebro Teologiska Högskola Pekka Mellergård. (Läs det tidager inlägget med flera länkar här>>)
Stefan Swärd hotar att avgå om missnöjet med hans ordförandeskap är så stort som Pekka Mellergård påstår.
Läs i Dagen och på Stefan Swärds blogg.

Det börjar med att Stefan Swärd skriver några blogginlägg där han kristiskt granskar Brian McLarens bok "Kristen på ett nytt sätt". Mellergård som förmodligen inte delar Swärds syn på McLaren och Emerging-church-rörelsen, kritiserar Svärd för att han överhuvudtaget uttalar sig och påpekar att Swärds inlägg lätt kan uppfattas som EFK:s officiella hållning.

För läsare av denna sida är det förmodligen ingen nyhet att jag delar Swärds misstänksamhet mot Emerging-church-rörelsen. I sin iver att vinna den postmoderna generationen försöker man anpassa budskapet så att det kan bli mottaget i den tid vi lever i. Det är naturligtvis ett mycket lovvärt och efterföljansvärt exempel.

Men då man försöker framställa att vara "kristen på ett nytt sätt", blir det lätt även "ett annat evangelium" där man tagit bort grundläggande inslag i kristen tro för att inte stöta sig med det postmoderna tänkandet. Och att förkunna "ett annat evangelium" är något som Bibeln försömer i starka ordalag (Gal 1:6-9).

Dessutom anser jag att Stefan Swärd har rätt att ha en åsikt. Och till och med att tala om sin åsikt. Till och med om han är en samfundsordförande.

/peppebaron

Läs också:
Stefan Swärd "sågar" Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt" Emerging Church - Vad är det? Fortsatt granskning av McLarens bok - Del 2McLaren - Kristen på ett nytt sätt JOHN MACARTHUR: SEEKER-FRIENDLY MOVEMENT IS THE NEW LIBERALISMBrian Mclaren firar Ramadan!

21 aug. 2009

EFK-ordföranden Stefan Swärd kritiseras internt för bloggtexter

Dagen skriver om att Pekka Mellergård, rektor för Örebro teologisk högskola kritiserar EFK-ordföranden Stefan Swärd för sina bloggtexter.
"- Han verkar ha lite svårt att skilja på sina roller som privatperson och som ordförande i EFK, säger Pekka Mellergård, rektor för Örebro teologiska högskola, till Dagen.se."
Läs också kommentarerna till artikeln:
Michaels blogg - Vill inte Pekka försvara den kristna tron?>>
Mikael Karlendal - Vart är EFK på väg?
Aletheia - Gud … förbarma dig över vårt land>> med citatet från ytterligare en blogg med signaturen Johanna:
"Men snälla nån … vart är vi på väg i frikyrkan i Sverige. Jag blir mörkrädd. Studerar teologi och drömmer om att få tjäna Gud men när man läser såna här inlägg från Pekka så funderar man ju på ifall det är värt det. Ska man inte som ledare få dela sina åsikter på en blogg? Får man inte anse att det är religionssynkretism när en kristen ledare ska fira ramadan? Detta är ju pinsamt. Vakna upp Pekka! Stefan, du kommer få ta mycket smällar därför att du står upp för sanningen. Men lyssna in Gud, lyssna inte så mycket på människor, var frimodig att fortsätta, vi är många, inklusive jag, som vill tjäna Gud som ledare, som ser dig som en förebild i en väldigt märklig tid där man knappt kan yttra en biblisk sanning utan att någon ska trycka ner en. Nej gott folk, slappna av lite, låt oss ge varandra lite mer frihet att vara frimodiga och uttrycka våra åsikter. Det är inte så farligt. Stefan, jag tycker du är skarp, som ett Swärd. Var frimodig! Du kanske kommer bli ensam men det blir alla som står upp för Bibeln i tider av kompromiss. Gud välsigne er alla, och Gud … förbarma dig över vårt land."
Stefan Swärd svarar Pekka Mellergård: Svar till Pekka Mellergård - del 1

/PB

Läs också¨:
Stefan Swärd "sågar" Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt"
Emerging Church - Vad är det?
Fortsatt granskning av McLarens bok - Del 2McLaren - Kristen på ett nytt sätt
JOHN MACARTHUR: SEEKER-FRIENDLY MOVEMENT IS THE NEW LIBERALISM
Brian Mclaren firar Ramadan!

20 aug. 2009

Konservativa kyrkor växer

Det finns en utvecklingstrend inom den globala kristenheten. Konservativa kyrkor växer och mer liberalt inriktade kyrkor minskar.

Steven Bruce har i sin bok "Religion in the Modern World" redovisat undersökningar från olika delar av världen som visar just detta. Konservativa, bibeltroende kyrkor växer medan mer liberateologiskt inriktade kyrkor minskar. Bruce redovisar att i vissa delar av världen växer de konservativa kyrkorna snabbare än befolkningstillväxten. Ett exempel är en stor kanadensisk undersökning som visar att konservativa kyrkor som pingströrelsen och Frälsningsarmén växer fortare än befolkningsökningen (Bruce sid. 84-85). En orsak till detta menar Bruce är att de liberala kyrkorna inte erbjuder det människor efterfrågar då de går till kyrkan. Människor förväntar sig att möta det gudomliga, övernaturliga i kyrkan.

Samma slutsatser redovisas i en svensk undersökning. Jag citerar från Dagen:
"Magnus Hagevi är statsvetare vid Växjö universitet och har analyserat frågeundersökningar som SOM-institutet gjort med 3500 personer och drar utifrån det slutsatser i nyutkomna boken "Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland". Han konstaterar att det är stor skillnad mellan olika generationer.Inre religiositet drivkraft

-De äldre, som de i "förkrigsgenerationen" (födda 1940 eller tidigare), är oftast trogna: Går man till kyrkan så går man, nästan oavsett vad. Nu, hos dem födda på 1960-talet eller senare, är det den inre religiositeten snarare än den yttre som är motor och drivkraft.

Med en sådan utgångspunkt blir det tämligen meningslöst att gå till något som inte möter den inre längtan eller viljan, något som inte är tydligt och vägledande.

-En vän var nyligen på ett dop där prästen sa, typ: "Det finns ju olika religioner i olika delar av världen, beroende på kulturen. Här i Sverige råkar det vara kristendomen". Då minskar incitamentet att gå, då kan man lika gärna gå var som helst, säger Magnus Hagevi.

Om kyrkan däremot lär att kristendomen är speciell, att Jesus är centrum och att det är genom honom och bara honom som en människa kan få en gudsrelation - då ökar incitamentet enligt Hagevi.

Konservativa kyrkor växer
Den typen av tydlighet blir en motor snarare än skrämmer bort, och det är inget unikt för Sverige. Tvärtom.-Den här trenden är internationell: "Varför växer konservativa kyrkor medan andra, liberala går bakåt och slår igen" är frågan det funderas kring. Den trenden är kanske inte lika tydlig i Sverige, i alla fall inte om man bara tittar på nuet, men över tid är det likadant här. Det är de mer konservativa kyrkorna som ökat över tid."

Läs hela artikeln i Dagen>>

/PB

17 aug. 2009

Hjärnan skapad för religiös tro

Jag har tidigare vid flera tillfällen skrivit om förhållandet mellan hjärnan och tron på Gud:
Har Gud skapat hjärnan eller har hjärnan skapat Gud?
Hjärnan som gjord för att tro på gud

I Världen idag skriver Tuve Skånberg om hur hjärnan är skapad för Gudstro:
Människans hjärna är skapad och förprogrammerad för religiösa upplevelser. Den slutsatsen kan dras ur en studie publicerad tidigare i år i artikeln Cognitive and neural foundations of religious belief, i tidskriften Proceedings of the national academy of sciences. (PNAS 2009 106:4876-488).
Forskarna lät ett fyrtiotal troende försökspersoner tänka på religiösa och moraliska frågor samtidigt som de mätte vilka regioner i hjärnan som aktiverades. Det visade sig att personerna använde samma områden när de tänkte på moralfrågor eller frågor som hade med Gud att göra. Resultaten var de samma oavsett vilken religiös övertygelse försökspersonerna hade.
Enligt en av författarna, professor Jordan Grafman vid US National institute of neurological disorder and stroke i Bethesda, Washington, är den mänskliga hjärnan uppbyggd för att tro på nästan allting så länge det finns en grund för att göra det. Så snart något är mer mystiskt och man inte omedelbart kan se en logisk förklaring börjar Gudsområdena i hjärnan att bearbeta materialet. Av de områden som aktiverades var frontallobens ytskikt, ett område som är unikt för människan.
Läs hela artikeln i Världen idag>>

16 aug. 2009

C.S.Lewis: "En ockuperad värld"

Det har inte blivit så mycket tid för läsande denna sommar, men en av de böcker jag återvänt till under sommaren är C.S. Lewis "Kan man vara kristen" (Libris förlag).

På bokens baksida kan man läsa:
C.S. Lewis har kallats en av samtidens kvickaste och mest djupsinniga religiösa tänkare. Under en stor del av sitt liv var han ateist, tills han en dag ensam i sitt rum i Magdalen College i Oxford gav upp och "erkände att Gud var Gud". Han dog 1963, men han böcker är kanske mer aktuella än någonsin tidigare.

Lewis utgår i boken från naturrätten, det vill säga att människor i alla kulturer och tider har haft ett förhållandevis gemensamt synsätt på rätt och orätt. Han betecknar naturrätten "som en verklig lag som ingen av oss stiftat men vars tryck vi alla känner." Lewis ser denna morallag som ett uttryck för att det finns en skapare, en Gud.

Lewis skriver:
"Under mitt försök att bevisa att Gud inte existerade - att hela tillvaron med ett ord sagt var meningslös - fann jag mig sålunda nödsakad medge, att det fanns en del av verkligheten, nämligen min idé om rättfärdighet, som var meningsfylld. Följdaktligen visade sig ateismen vara alltför enkel. Om tillvaron i sin helhet inte hade någon mening, skulle vi aldrig ha kommit på tanken att den var meningslös.
Gott och väl alltså - ateismen är för enkel. Och jag ska nämna ännu en uppfattning som också är för enkel. Det är den som jag kallar "urvattnad kristendom"."
(sid 40)

Lewis skriver vidare:
"Vilket är då problemet? Ett världsallt som rymmer mycket som obestridligen är ont och till synes meningslöst, men också varelser som vi själva, som vet att det är ont och meningslöst.
Det finns bara åskådningar som tar hänsyn till båda dessa fakta. Den ena är den kristna, att detta är en god värld som gått snett men alltsjämt bevara minnet av vad den borde ha varit. Den andra är den livsåskådning som kallas dualism. Dualism innebär tron, att det till grund för allt ligger två jämnstarka och självständiga makter, den ena av dem är god och den andra är ond, och att tillvaron är et slagfält, där de utkämpar en ändlös kamp. Personligen anser jag, att dualismen näst kristendomen är den mest rationella av de trosläror som står oss till buds."
(sid.42)

Därefter argumenterar Lewis för att dualismen är mindre sannolik eftersom det krävs någon som skapat den onda makten. Skulle den goda makten välja att skapa den onda makten?

Lewis slutsast blir då:
"Skillnaden är att kristendomen anser att denna mörka makt skapats av Gud och var god då den skapades men slog in på en orätt väg. Kristendomen tror liksom dualismen att det pågår en kamp i tillvaron. Men den tror inte, att det är en strid mellan självständiga makter. Den tror att det är ett inbördeskrig, ett uppror, och att vi lever i en del av tillvaron som ockuperats av upprorsmakarna.
En av fienden ockuperad provins - det är vad denna världen är."
(Sid. 45)

14 aug. 2009

Söndagsöppet - modern form för slaveri?

SVT Sydnytt skriver:
"Modern form av slaveri, ja så reagerar komministern i Karlskronas stadsförsamling på planerna att införa söndagsöppet i butikerna som är anslutna till stadens handelsförening.

Tidigare har småbutiker reagerat och nu ger sig även kyrkan in i debatten. Med ett av guds tio budord höjer komministern i Karlskronas stadsförsamling rösten för att få fler att inse vikten av den vilodag som instiftades i bibeln.
- Människan måste få vila annars går hon sönder, säger komminister Helene F Sturefelt som menar att söndagsöppet är en modern form av slaveri."

Se inslaget i SVT sydnytt: I slutet av augusti tas beslut om söndagsöppet eller inte

Att tro eller inte tro - vad är mest förnuftigt

Det framställs ofta i debatten mellan ateism och kristen tro att den ena bygger på förnuft och den andra på tro. Men båda bygger naturligtvis på tro. Den ena på tron att Gud inte finns och den andra på tron att Gud finns.

Bengt Malmgren skriver i sin blogg under rubriken "Inte alls oförnuftigt att tro på Gud":
"Vi hör det allt oftare påstås från ateistiska tänkare att det är oförnuftigt att tro. Därför behöver vi kristna tänkare bemöta detta. "Jag tror därför att jag funnit det förnuftigt att tro", sade Göran Skytte i ett tal nyligen och kritiserade dem som avfärdar Gudstron som tro på "tomtar och troll". Själv har jag alltsedan barndomen inte kunnat låta bli att se på mig själv som en skapad varelse, och efter ett uppbrott i agnosticism under tonåren har jag utifrån fortsatt reflektion mera och mera konsoliderats i uppfattningen att det är förnuftigt att tro."

Bengt Malmgren citerar också Anders Piltz:
"Den som hävdar att Inget förvandlades till Något som förvandlades till Liv som förvandlades till Medvetande alldeles spontant eller efter en miljard misslyckade försök som slutligen råkade resultera i människan, detta kosmiska lyckokast (eller missöde), lanserar inte en rimligare teori än den som tror att Gud har skapat världen med en kombination av nödvändighet och slumpfaktorer och att människan är danad till Guds avbild, utrustad med intelligens och moraliskt ansvar". (Signum nr 7 2006)

Sten-Gunnar Hedin skriver i Dagen under rubkriken "Trosvissheten ger de militanta ateisterna problem":
"Vad är tro? Frågan ställdes av Sokrates till lärjungen Platon. Så resonerar de båda filosoferna sig fram; är tro och vetande egentligen samma sak med olika betoning på hur säker man är att man har rätt? Filosofernas resonemang gick ut på att det falska vetandet inte existerar. Antingen vet man, eller så visar det sig att vetandet inte var något vetande. Tron däremot är inte falsk för att den visade sig vara fel. Tvärt om är det just förhoppningen, förvissningen, den längtande förväntan som kännetecknar tron. Tron kan visa sig inte stämma, men är lika väl en tro - tron är nämligen ett begrepp för det vi inte vet. Tro och vetande är ingalunda synonyma begrepp.

Det är en minoritet av jordens befolkning som inte tror på en högre gudomlig existens. De många troendes övertygelse måste bygga på någon form av andlig erfarenhet. Ett antal miljarder människors erfarenhet måste ur en kognitiv aspekt vara intressant, även för en ateist. "

Debatten fortsätter i Dagen med att Dan Larhammar bemöter Hedins inlägg och att
Vesa Annala svarar Dan Larhammar.

Lars Westerberg skriver i en krönika i Helsingborgs Dagblad:
"Men P.C. Jersild är arg över att fundamentalisterna missunnar honom paradiset för att han är ateist. Det gör de förstås inte. De är utomordentligt angelägna om att han skall bli frälst. De är bara övertygade om att inga ateister blir saliga. De har ju själva valt att avvisa Gud.
Visst är det konstigt. Att någon skall dömas förlustig något, blott på grund av ett försanthållande. Det är ju inte så att man hör Gud knacka, går och öppnar och visar bort honom. Man hör aldrig någon knackning. Nå, tror man inte kan man åtminstone vilja tro, sägs det ibland. Men varför skulle man vilja önsketänka? När man är helt övertygad om att det inte finns någon Gud.
Nå, för en ateist är detta inget problem. Antag att det inte finns något helvete. Då får man förbli död och uppväcks aldrig. Precis som det är om Gud inte finns. Är det inte nästan vackert med en gud som respekterar en så till det milda grad att man aldrig någonsin behöver förstå att man tagit fel. "

Allt detta låter spännande. Från att man i många år försökt "tiga ihjäl" den kristna tron i Sverige verkar det som om den kristna tron för många har blivit ett problem som öppet måste bekämpas i media.

Miljarder människor tror sig veta att Gud finns och är beredda att inrätta sina liv efter detta. En liten minoritet känner sig hotade av detta och "evangeliserar" aktivt för att inte tro på Gud.

Men hur som helst är det intressant att notera att Gud är något som är värt att lägga ned energi på och att debattera. Även för ateister.

peppebaron

12 aug. 2009

"Ett stort tack till Gud för livet"

Pastorsparet Gniste från församlingen Fristaden i Uddevalla hälsar genom Världen idag till alla som varit med och stött dem i förbön och på andra sätt efter branden i deras hus.
Håkan skriver:
"Tack. Ett stort tack till Gud för livet. Ett stort tack till alla som har varit med under denna tid, alla böner, alla som hjälpt och stöttat oss både i Sverige och utomlands. Ett tack till min familj, framför allt till Gunilla som har burit så mycket under dessa månader. Ett tack till alla våra barn, familj och släkt. Ett tack till Fristaden och alla trossyskon i Uddevalla som på ett eller annat sätt har hjälpt till, ett tack till alla som stått med oss genom bloggen i bön och gåvor.
Kristi kropp är inte bara möten och arrangemang, Kristi kropp är mycket mera. Det är Kristi kropp som är attraktiv, det är kroppen som ska förändra. Detta sker genom att relationer får fördjupas i kristenheten, och detta behöver vi föra över till nästa generation."


Läs mer i Världen idag>>

Länk till bloggen om Håkan Gnistes hälsotillstånd>>

Läs också i Dagen>>

9 aug. 2009

Om könsidentitet

I tidningen Dagen kan man just nu läsa två artiklar om könsidentidet. Båda bygger på vetenskapliga undersökningar. Den ena säger att man inte kan byta könsidentitet och den andra säger att man kan byta könsidentitet.

I den första artikeln, ”Det går inte att bota sexuell läggning”, rapporterar Dagen att det amerikanska psykologförbundet fastslagit att det inte går att förändra sexuell läggning. Det påståendet stöder man på 80 undersökningar gjorda under femtio år.

Psykologförbundet i USA varnar sina medlemmar för att antyda för sina klienter att sexuell läggning går att bota.
- Det ökar på skuldkänslorna och ger en negativ självbild, säger Julia Stenberg på svenska psykologförbundet.

Den andra artikeln, Genusstudier ger ny sexuell identitet, rapporterar att ny kunskap kan leda till förändring av den sexuella identiteten. Dagen skriver:
"Många studenter ändrar sin sexuella identitet efter att ha läst genusvetenskap. Det framgår av en kartläggning vid fem universitet och högskolor.
– Genusvetenskap är ett fält som har som uppgift att ifrågasätta rådande normer och det är något som görs i stor utsträckning på utbildningarna. Därför tror jag att det inte är en slump att sånt här kan uppstå, säger Lovise Brade Haj, som har har genomfört kartläggningen, till Ekot.
Hon har i en magisteruppsats intervjuat 39 personer. 30 av dem svarar att de ser annorlunda på sin sexuella identitet sedan de började studera genusvetenskap.
............
Lovise Brade Haj säger:
– Jag har svårt att se att något ligger förprogrammerat i en bebis utan jag tror att det kommer som ett resultat av vad som hände runt om kring i ens uppväxt och ens liv generellt."

Då Lovisa Brade Haj säger att inget finns förprogrammerat i en bebis, så lämnar hon det vetenskapliga resonemanget och övergår till personliga gissningar. Naturligtvis finns det massor av saker förprogrammerade i en liten bebis. Rent fysiskt är de förprogrammerade till att vara pojke och flicka och förmodligen även psykiskt.

Däremot tror jag att hon har helt rätt i att den sexuella läggningen påverkas av uppväxten, miljön, de rådande värderingarna och kunskap, även om det amerikanska psykologförbundet inte skulle hålla med om det.

peppebaron

8 aug. 2009

Söndagen den 9 augusti

Söndagsmorgon i Riga med strålande sol.

Veckan som gick
Den gångna veckan var vår första hela arbetsvecka på Högkvarteret i Riga. Vi har den största delen av tiden suttit i samtal med ledare för olika verksamheter och i sammanträden. Vi lyssnar och försöker lära oss om människorna och vår verksamhet i landet.

Minnena från förra helgens familjeläger hänger kvar. Vi fick vara med om ett fantastiskt förbönsmöte på lördagskvällen. Många kom fram för att få förbön. Både unga och gamla. En äldre kvinna bad om förbön för sin alkoholiserade son. En liten flicka, kanske 9-10 år gammal, kom fram till förbönsplatsen, såg på oss med stora ögon och sa sitt böneämne: "Jag vill ha en familj".

Lettland är ett fantastiskt land med många möjligheter. Men det finns många människor som lider och har det svårt.

Här på rupeba.se har mycket handlat om "Emerging Church" under veckan. Har du missat artiklarna kan du läsa dem här:
Stefan Swärd "sågar" Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt"
Emerging Church - Vad är det?
Fortsatt granskning av McLarens bok - Del 2
McLaren - Kristen på ett nytt sätt
JOHN MACARTHUR: SEEKER-FRIENDLY MOVEMENT IS THE NEW LIBERALISM

Idag
Idag är en speciell dag. Om bara några timmar ska vi åka ned till hamnen och möta vår äldste son och hans familj, hans fru och tre barn. Det blir deras första besök i Lettland och vi ser fram till att få visa dem runt i Riga och åka ut till de fantastiska badstränderna runt Riga.

Ha en skön söndag
Peter Baronowsky


7 aug. 2009

De yngre generationerna genomskådar sexliberalerna.

Bengt Malmgren skriver i sin blogg:
"Det är uppmuntrande att se hur de yngre generationerna mera och mera genomskådar den förljugna ego-centrerade materialistiska syn på sexualiteten som började förmedlas av 40-talisterna och 50-talisterna och som sedan totalt kommit att prägla samhällsutvecklingen under senare år. I denna syn ingår också att uppfatta kyrkan som sexualfientlig. Detta är helt felaktigt. Fler och fler genomskådar sexliberalerna, och jag tror trenden håller på att vända. Trohet, ansvar, abstinens är på nytt ord som börjar få ett positivt meningsinnehåll."

Han syftar bland annat på ett inlägg i Världen idag skrivet av Nasrin Mosavi Sjögren:
"När jag var i de yngre tonåren för inte så vansinningt länge sedan, närmare bestämt på 1990-talet, hade artisten Haddaway en hitlåt. ”What is love?” hette den. En klassisk hjärta- och smärtasång med en text som inte framstod som särdeles djup vid första anblicken. I början av låten undrar sångaren vad kärlek är, ber om att inte bli sårad något mer och ställer sig undrande till varför hans kärlek inte besvaras utan bemöts av orättvis känslokyla. Han undrar vad som är rätt och vad som är fel. Ber om ett tecken. Så här 16 år senare ska jag försöka hjälpa Haddaway en bit på vägen och ge honom några svar.Vår samtid försöker lura i oss att kärlek är en flyktig och magisk samling fladdriga känslor. Sex i sin tur är en form av ömsesidig onani där människor använder sig av varandras kroppar för att stilla klådan där den råkar förekomma. Om detta har jag bara ett att säga; tro dem inte, Haddaway! Sexliberalerna har kommit att sätta dessa definitioner på några av de viktigaste och känsligaste områdena i människans liv. Problemet med den rådande kärlekskulturen är att den är en kompromisslös återvändsgränd. Den förminskar sexualiteten till ett sätt att slå ihjäl tid på i väntan på döden. Sex som ett desperat försök att känna sig levande och stilla ångesten som tjuter liksom ett hjärtats tinnitus. Det är inte bara direkt människofientligt utan dessutom lögn och rent förtal."

Läs hela inlägget i Världen idag>>

McLaren - Kristen på ett nytt sätt

"Emerging church" är inte en plats, det är människor. Det handlar inte om en vecko-samling; det är sju-dagar-i-veckan gemenskap. och man går inte till kyrkan. Man är kyrkan"
Citat från getreligion.org

Stefan Swärd skriver sitt tredje blogginlägg om McLarens bok "Kristen på ett nytt sätt":
"9. Begreppet synd vill McLaren naturligtvis omtolka. Vi har en synduppfattning genom vårt moderna kristna arv som är direkt farlig. Vi lägger ned för mycket energi på att fördöma sexuella synder, jämfört med att försöka undvika den där domarattityden som fariseerna hade. Enda sortens synder vi inriktar oss på som moderna kristna är isolerade, personliga synder som ljuga, göra abort, vältra sig i porr, knarka, använda fräcka ord. Vi saknar en heltäckande Biblisk helhetsuppfattning. Man är farisee om man kritiserar aborter, homosexualitet och utomäktenskaplig sex. Det låter väldigt välbekant. Men man är inte farisée om man kritiserar miljöförstöring, miljösynder, krig, trafficking, förtryck av mänskliga rättigheter etc. Finns det någon biblisk grund för att dela in synder på det sättet? McLaren ger ingen teologisk förklaring. Att synder är personliga eller mer allmänna är ju en mycket glidande skala.
10. En punkt jag tycker är mycket tveksam handlar om McLarens relativisering av frälsningsbegreppet och människans personliga frälsning. Han raljerar över evangelikalernas evangelisation. Vi fattar inte evangeliets innebörd. (menar McLaren alltså att Billy Graham inte fattar evangeliets innebörd, han är väl en av de mest namnkunniga evangelikalerna) Vi skrämmer bara bort folk om vi försöker omvända dem menar McLaren. Och han menar att sysslandet med att bli frälst är själviskt.
En postmodern kristen enligt McLaren är en kristen som tonar ned frågan om helvetet och eviga straff, som tonar ned frågan om personlig synd, som inte betonar kristna trons betydelse för vår frälsning och ligger lågt med att kritisera andra religioner, som inte lyfter fram betoningen av individens frälsning och omvändelse, som relativiserar Bibelsynen och betonar att hur vi uppfattar Bibeln beror mycket på våra “glasögon”. Tydliga och raka svar från McLarens sida, inget postmodernt relativiserande här inte - tydliga besked om att vara otydlig.
Men mitt problem, allt detta är ju gammal skåpmat, som har ältats om och om igen inom liberala kyrkor senaste 100 åren. När jag var verksam inom liberala SMU i Stockholm i mitten av sjuttiotalet, hade man redan då genomfört allt som ligger inom McLarens vision om kristen på ett nytt sätt. Och har inte allt detta varit mainstream inom Svenska kyrkan sedan i varje fall 60-talet. Och nu vill McLaren att pingstvänner, och EFK och andra evangelikaler ska gå samma väg.
Nu finns det ju en bred erfarenhet av liberala kyrkor i hela västvärlden. Med nästan inga undantag har man visat på 50 års tillbakagång med krympande medlemsantal, färre aktiva församlingsmedlemmar, växande medelålder, och krympande antal engagerade kristna. Det kan finnas enstaka församlingar som visar på en annan bild, men överlag är bilden denna. Det tycks vara så att folk vill inte ge sina liv för halvsanningar, eller trosövertygelser som relativiseras och nyanseras alltför mycket."

Läs hela inlägget på Stefan Swärds blogg>>

5 aug. 2009

Kyrkan som inte är riktigt säker på något

Markus Birro skriver en krönika i Expressen som också refereras i Dagen. Krönikan handlar om svenskarnas förhållande till Gud.

I krönikan citeras prästen Linda Annersten:
"- Kyrkan måste akta sig för att uppträda som om hon ägde hela sanningen. En kyrka som beter sig så kommer aldrig att intressera sig för människors andliga trevanden. Varför skulle hon? Hon vet ju ändå vad som är rätt. Ingen har hela sanningen, inte ens kyrkan. Kyrkan är också sökande i någon mening."

Kyrkans uppgift måste vara att förkunna Jesus, som påstår att han är vägen, sanningen och livet. Om kyrkans egen bekännelse är att man inte äger sanningen så abdikerar den från sitt uppdrag att vara sannningens förkunnare.

Jesus säger: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria" (Joh 8:32). Om kyrkan avstår på att göra anspråk på sanningen håller man människor kvar i fångesnkap.

peppebaron

4 aug. 2009

Fortsatt granskning av McLarens bok - Del 2

Stefan Swärd skrev i ett tidigare inlägg en kritisk analys av Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt”. Här kommer fortsättningen på analaysen av boken. Stefan Swärd skriver bland annat:
"Här blir dock McLarens argumentation försåtlig. Han inte bara kritiserar evangelikal och teologiskt-konservativ kristendom, han menar att sådan kristendom kommer att dö ut om man inte anpassar sig till det postmoderna samhället. Och att anpassa sig till det postmoderna samhället handlar i praktiken om att liberalisera teologin. Så samhällsförändringen ska alltså styra över teologin - hur kan man argumentera för en sådan tes?"

Läs hela blogginlägget>>

Emerging Church - Vad är det?

Vi följer här på rupeba.se en bloggserie av Stefan Swärd som analyserar McLarens teologi. McLaren är tillsammans med Rob Bell den mest kända företrädaren för Emerging Church-rörelsen inom amerikansk kristenhet.

Men vad innebär Emerging Church (EC)?
Nils-Olov Nilsson, teologie doktor, skriver på Aletheia ett blogginlägg med rubriken Där sanningen alltid är flytande. Han skriver:

"När en teolog eller pastor skall försöka lösa en människas innersta problem så är det normalt att han utgår från Skriften, från Guds Ord, där man hittar det gudomliga svaret.
Vad EC gör är att man i stället börjar med metod, psykologi och filosofi. Man närmar sig människorna och undersöker vilka deras behov är. Svaret blir ofta: Man önskar lycka, självförverkligande, gemenskap, bättre ekonomi etc. Man undviker synden och Kristi ställföreträdande död, (som man normalt sett menar är obegripligt för den postmoderna människan).
När man vet behoven skräddarsyr man ett budskap som tillfredsställer den postmoderna människan. För det finns ju enligt EC ingen absolut, ultimativ sanning. Och det traditionella bibliska budskapet är inte relevant för dagens människa. EC liksom uppmanar folk: Kom till oss om du saknar mening så ger vi dig det! Vi skall se till att budskapet är anpassat till ett språk som inte stöter bort henne eller honom."

Läs hela inlägget>>

3 aug. 2009

Jan Björklund: "Kyrkan måste anpassas efter dagens värderingar"

Jan Björklund intervjuas i Kyrkans Tidning och gör några uttalanden som får mig att höja på ögonbrynen.

1/ Fler konflikter i kyrkan
Ett problem med kyrkovalen är det låga valdeltagandet. Jan Björklund förklarar det låga valdeltagandet med att man alltför mycket söker samförståndslösningar i kyrkan. Kyrkan behöver ha fler konflikter för att öka valdeltagandet.

Citat från KT:
"Mellan tio och fjorton procent har röstat i de senaste kyrkovalen. Hur ska man öka valdeltagandet?
– Folk går och röstar om det finns konflikter så att det känns angeläget att ta ställning. Ofta styrs kyrkan i någon sorts samförstånd, men om man inte uppfattar att det finns någon skillnad i sakfrågor blir det mindre viktigt att rösta.
Alltså, mer konflikter?
– Om man vill öka valdeltagandet så är det ett sätt."

2/ Kyrkan bör behålla vigselrätten
Jan Björklund säger i KT:
"Generationer svenskar i tusen år har kunnat gifta sig i kyrkan och jag tror att många skulle tycka att det vore väldigt konstigt om man inte kunde göra det".

Det verkar som om Jan Björklund bortser från att orsaken till debatten om kyrkornas vigselrätt är att Jan Björklund och hans kollegor i Riksdagen ändrat innebörden i begreppet äktenskap och att man nu ger begreppet en annan innebörd än den haft för "svenskar i tusen år".

3/ Kyrkan måste anpassas till dagens värderingar
Jan Björklund säger i KT:
"En kyrka måste utvecklas med sin tid. Om den ska vara en folkkyrka måste den följa med i de värderingar som finns i vårt samhälle, som jämställdhet och en öppnare syn på äktenskapet — sådana som huvuddelen av svenska folket kan identifiera sig med."

Jag får intrycket att Jan Björklund förespråkar en kyrka som låter innehållet i sin lära bestämmas av den allmänna folkopinionen för tillfället. En Pastor-Jansson-kyrka som inte har några egna uppfattningar utan säger det som den tror att folk förväntar sig att höra.

Det är mycket möjligt att en sådan kyrka kan betecknas, som Jan Björklund gör, en folkkyrka. Men även om det är en folkkyrka måste man fråga sig om det är en kristen kyrka.

"Anpassa er er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar" (Romarbrevet 12:1)

peppebaron

2 aug. 2009

Stefan Swärd "sågar" Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt"

Brian McLaren är företrädare för "Emerging Church" - rörelsen. Vi har tidigare här på rupeba.se ställt oss frågande och kritiska till "Emerging church"-rörelsen. Rörelsen ser behovet att omformulera evangeliet så att det blir relevant för nutidsmänniskan, vilket naturligtvis är lovvärt. Risken är att det omformulerade evangeliet blir ett helt nytt (=annat) evangelium än det vi finner i Bibeln.

Läs mer om Brian McLaren här>>

Stefan Swärd skriver:
"När man sticker ut hakan så kraftigt som McLaren gör, och hävdar att världen håller på att förändras dramatiskt, och att det får stora konsekvenser för kristna kyrkan, och inte kommer med en intellektuellt hållbar analys om dessa förändringar - så kan jag inte göra annat än placera boken i kristna “kvacksalvarskrået” - där man självklart påstår saken om världen och samhället, men man saknar egentligen kunskaper för att kunna göra sådana bedömningar, och allt bygger endast på några enstaka böcker man har läst - förmodligen. Det är inte intellektuellt trovärdigt.
....................
McLaren ger en mycket summarisk översikt i boken på vad som kännetecknar moderniteten respektive postmoderniteten (det mesta är enkel skåpmat på högstadienivå), men han ger ingen bra defintion på vilka förändringar i världen som utgör övergången till postmoderniteten.
....................
Jag tror att McLarens förenklade och svart-vita analyser gör mer skada än nytta i kristen evangelisation."


Läs hela Stefan Swärds blogginlägg>>

Långvariga äktenskap gör människor lyckligare och nöjdare med tillvaron


Svenska Dagbladet rapporterar i en artikel om positiv psykologi och konstaterar att "Mycket av det som bidrar till att göra människor lyckliga, nöjdare med tillvaron och därmed starkare som individer är nämligen institutioner och sociala företeelser som entusiastiskt har övergivits."
Med tanke på det är det förvånande att så stora delar av det politiska etablissemanget så starkt nedvärderar äktenskapet, och till och med utropar "Död åt familjen", som en partiledare gjorde för inte så många år sedan.

Svenska Dagbladet skriver:
Positiv psykologi intresserar sig till stor del, men inte uteslutande, för vad som främjar och förhöjer mänsklig lycka. En viktig fråga är vilka institutioner som kan stödja lyckan. Och två av de bästa böckerna på den nya psykologins område är betecknade nog Ed Dieners och Robert Biswas-Dieners Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth (Blackwell, 2008) och det amerikanska psykologförbundets tidigare ordförande Martin Seligmans Verklig lycka: en handbok i positiv psykologi (Optimal, 2007).
Det är bland annat det här perspektivet som gör den positiva psykologin relevant för oss som engageras av bredare samhällsfrågor. Mycket av det som bidrar till att göra människor lyckliga, nöjdare med tillvaron och därmed starkare som individer är nämligen institutioner och sociala företeelser som entusiastiskt har övergivits. Dit hör exempelvis stabila familjeband, långvariga äktenskap och andra typer av varaktiga förhållanden. Stadiga gemenskaper i allmänhet, kan man säga.


Läs hela inlägget i Svenska Dagbladet>>