4 aug. 2009

Fortsatt granskning av McLarens bok - Del 2

Stefan Swärd skrev i ett tidigare inlägg en kritisk analys av Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt”. Här kommer fortsättningen på analaysen av boken. Stefan Swärd skriver bland annat:
"Här blir dock McLarens argumentation försåtlig. Han inte bara kritiserar evangelikal och teologiskt-konservativ kristendom, han menar att sådan kristendom kommer att dö ut om man inte anpassar sig till det postmoderna samhället. Och att anpassa sig till det postmoderna samhället handlar i praktiken om att liberalisera teologin. Så samhällsförändringen ska alltså styra över teologin - hur kan man argumentera för en sådan tes?"

Läs hela blogginlägget>>

Inga kommentarer: