9 dec. 2019

Frälsning är lösningen på det dödliga våldet

- Stefan Svärd i Världen idag -
Det dödliga våldet har uppmärksammats alltmer i Sverige de senaste åren. Det verkar som om politiken är ganska handfallen. Mer poliser, strängare lagstiftning och hårdare straff är standardlösningen.

För någon vecka sedan samtalade jag med en pastorskollega som arbetar med de kriminella ungdomsgängen i Stockholm. Han berättade att han inte kände till något fall av mördare med en närvarande och engagerad pappa. Mördandet är på många sätt ett uttryck för familjens kollaps.

Det är märkligt att man från politikens horisont inte inser att värnandet om familjen är helt avgörande för att motverka kriminalitet. Skolor, socionomer och fängelser kan aldrig ersätta närvarande och engagerade pappor.

Att döda en annan människas liv är enligt Bibeln en synd som vi ytterst är ansvariga för inför Gud. Hur vi än försöker förklara synden med socioekonomiska förklaringar är det synd, ett brott mot Guds lag och uttryck för att vi har vänt Gud ryggen. Vi kommer alla en dag stå till svars för våra synder och syndens lön är döden.

Dödandet är också uttryck för ett andligt vakuum och en gudlöshet. Det tycks inte heller politikerna inse.

Omvändelsen och frälsningsupplevelsen är, ytterst sett, lösningen på problemet med det dödliga våldet och den brutala kriminaliteten. Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Evangeliet kallar stora syndare till omvändelse och det kallar små syndare till omvändelse.

Dagens andakt 9 dec


”Var alltid glada…” (1 Tess 5:16)

John C Maxwell berättar i en av sina böcker om sin far, som alltid varit en fin förebild för honom. En av faders starka sidor var hans positiva attityd till allt som mötte honom. Vid ett tillfälle upptäckte Maxwell att fadern hade en hel hög med böcker om hur man får en positiv inställning till livet. Han frågade sin far om han, som nu var sjuttio år och alltid hade varit en så positiv människa, fortfarande läste sådana böcker. Fadern svarade: ’Min son, jag måste konstant arbeta med mitt tankeliv. Det är mitt ansvar att skaffa mig en positiv inställning och det är mitt ansvar att bevara den. En positiv attityd är inte något som man får automatiskt.’
Dagens bibelord uppmanar oss att alltid vara glada. Glädjen är det starkaste vapnet i den andliga kampen. Vem kan argumentera mot glädje? Man kan säga emot mitt vittnesbörd om Jesus och mena att jag har fel, men man kan inte säga emot min glädje, och säga att så där glad är du inte. Profeten Nehemja visste detta när han skrev: ”Den glädje Herren ger är er styrka” (Neh 8:10). Men att bevara glädjen är något som vi måste vaka över hela tiden, så att vi inte surnar med åren.
BÖN
Jesus, tack för att du vill hjälpa mig att ha en positiv inställning till de människor jag möter idag och de situationer som jag kommer att hamna i. Hjälp mig att bevara glädjen i dig oavsett vad som möter mig. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 9 dec - Upp 7

TVÄTTADE KLÄDER

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 7
 "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)

Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.

Om alla handlingar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.

Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag (2 Pet 3:11)


    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt
144.000 människor på jorden som märks med ett sigill som Guds tjänare - Vers 1-8
En oräknelig skara i himlen som prisar Gud - Vers 9-17

Kommentar:
Här kommer vi till en paus i öppnandet av de sju sigillen. Sex av dem är öppna och en order går ut från himlen att hålla tillbaka ödeläggelsen till dess Guds tjänare har blivit märkta med ett sigill på pannan. Dessa 144.00 betecknas som judar, 12.0000 ur varje stam.

Samtidigt som Guds tjänare märks ut på jorden får vi en inblick i himlen. Gruppen i himlen är mycket större än den som är på jorden. Den är så stor så den betecknas som oräknelig (vers 9). De står inför Lammet iklädda vita kläder och tillbeder Gud. Gruppen i himlen måste vara alla de kristna som blev uppryckta före vedermödan (1 Tess 4:17). De har kommit ur "det stora lidandet" (vers 14).

Kvalifikationen att få vara med där är att "de har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod." (vers14).

I kommentaren till Kapitel fyra skrev jag:
´Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.
   Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.
   Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se skiss i kapitel 4).

 Om denna tolkning är riktig är det logiskt att de som inte blev med under uppryckelsen, och som blivit kristna efter det, märks med Guds sigill medan den stora vedermödan tar en paus (vers 3).

Den uppryckta församlingen finns samtidigt logiskt i himlen. De är människor från "alla folkslag och stammar och länder och språk" (vers 9)

Då Jesus talar om den sista tiden i Matteus 24, talar han framförallt om tre saker:

1/ Det kommer att bli en svår tid under den sista tiden med stora lidanden för jordens befolkning.

2/ Denna period avslutas med att Jesus kommer tillbaka synligt till jorden och alla ska se honom.

3/ Men Jesus talar också om en situation där människor bara försvinner: två män ska var ute på åkern och en av dem ska tas bort och en lämnas kvar, två kvinnor ska mala vid samma kvarn och en ska tas med, den andra lämnas kvar.

Vid det ena tillfället kommer Jesus tillbaka till jorden och vid det andra tillfället hämtar Jesus något från jorden. Frågan som många diskuterar är om uppryckelsen ska ske före, under eller efter den stora Vedermödan.

Som framgår av undervisningen här, menar jag att det mesta pekar på att Jesus hämtar de sina före den stora Vedermödan. Jesus säger även att det ska bli på den dagen som det var på Noas dagar och på Lots dagar. Hur var det då? Jo Gud tog först bort de sina och sedan kom ödeläggelsen.


Till eftertanke:
- Hur tänker du om de sista tiderna? Hur tänker du dig att Jesu tillkommelse kommer att gå till?
- Vilka tankar väcker läsandet om den stora Vedermödan hos dig?

8 dec. 2019

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 8 december

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Förra söndagen var det stor fest på kåren i Västerås. Tre nya frälsningssoldater och en ny civilmedlem (Bild 1 från kårens Facebooksida).

Under veckan har Rut och jag varit ute på "mentorsresa" och besökt officerare på en rad platser.

Under veckan jag också fått ett mail med en fråga från en frälsningsofficer som jag inte har träffat på länge. Jag fick också samma fråga härom helgen då vi hade en bibelhelg på kåren i Västerås om Jesu återkomst, och jag har även fått frågan från Norge. Här kommer frågan: "Hur går det med din bok om Jesu återkomst? Kommer den under 2020?". Svaret är: Ja (om jag hinner med och om Herren dröjer).

Vi kom hem från mentorsresan på fredagskvällen och på lördagen hade jag förmånen att få stå vid julgrytan utanför köpcentret där vi bor.
(Bild 2: Den unge mannen till vänster är undertecknad och den ännu yngre mannen till höger blev soldat förra söndagen. Se bild 1)

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka till Frälsningsarmén i Västerås och förmiddagsgudstjänst. Rut och jag ansvarar för mötet. Rut leder lovsången och jag predikar. Ikväll är det ekumenisk bönesamling i Mikaelikyrkan och då är det Rut som predikar.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky


Dagens andakt 8 december


”Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.” (1 Pet 2:15-16)
Vi kan aldrig skydda oss helt från att andra människor talar illa om oss. Ibland kan vissheten om detta sker, tynga oss till marken och det är inte lätt att tvätta bort ett dåligt rykte. Men andra människor kan aldrig hindra oss från att göra det som är gott, och detta är det motmedel som Bibeln föreskriver. Gör gott, var fria − men använd inte friheten till att göra det onda, som t.ex. att försöka hämnas. Också Platon hade insikt om att enda botemedlet mot förtal är ett liv som proklamerar motsatsen till det som sägs. Han sa: ”När människor talar illa om dig. Lev så att ingen tror dem.” 
Om vi dagligen lever i lydnad för Guds ord och tjänar honom, kommer han att försvara oss och vaka över oss så att vi inte kommer till skada.
BÖN
Jesus, hjälp mig att välja det som är gott idag. Hjälp mig att leva min dag så att andra kan se att jag är din tjänare.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 8 dec - Upp 6

SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULLBibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
 (Upp 6:9 FB)I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?
   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKEI kapitel 6 bryts sex av de sju sigillen som fick Johannes att gråta i kapitel 5. Den ende som var värdig att öppna sigillen var lammet som blev slaktat. Här börjar beskrivningen av den stora vedermöda som Jesus talar om i Matteus 24.


Översikt:
 Det första sigillet (vers 1-2):

En vit häst och den som satt på hästen fick en segerkrans. Kan vara en bild på den kristna församlingen under vedermödan.Det andra sigillet (vers 3-4):

En eldröd häst och den som satt på hästen fick makt att ta bort freden från jorden och många människor blir dödade:Det tredje sigillet (vers 5-6):

En svart häst och den som satt på den hade en våg i handen.Det fjärde sigillet (vers 7-8):

En gulblek häst och den som satt på den hette Döden och fick makt över en fjärdedel av jorden. Han gavs makt att döda med vapen, svält och pest.Det femte sigillet (9-11):

Bakom det femte sigillet fick Johannes under altaret se själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. De ropade och frågade hur länge Gud tänkte dröja med att hålla dom. Åt var och en av dem gavs en vit klädnad.Det sjätte sigillet (vers 12-17):

Bakom det sjätte sigillet fick Johannes se kommande naturkatastrofer: en väldig jordbävning, solförmörkelse och månen som blir till blod.Kommentar:

Här börjar beskrivningen av den stora nöden som Jesus talar om då han talar om den sista tiden. Liknande händelser har inträffat många gånger tidigare i historien men om den här perioden säger Jesus "Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas." (Matt 24:21).Händelserna under vedermödan skiljer sig från tidigare naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Tidigare har dessa katastrofer huvudsakligen varit lokala och bara drabbat avgränsade områden.Vad vi ser i Uppenbarelseboken är att katastroferna inte längre är lokala utan globala. De drabbar hela, eller i varje fall stora delar av världen. I kapitel 6 talas det om att det drabbar en fjärdedel av jorden och liknande uttryck kommer vi att möta i den fortsatta läsningen av Uppenbarelseboken.Vi kan redan nu se tecken på sådana globala katastrofer: stora stormar och vädersystem, global uppvärmning, global spridning av sjukdomar (delvis beroende på att vi reser i mycket högre utsträckning än tidigare). Ett eventuellt kommande världskrig kommer också, med tanke på de vapensystem som finns idag, inte bara drabba geografiskt utan kommer att påverka hela jordens befolkning.Till eftertanke:

Detta, och de kommande kapitlen i Uppenbarelseboken, handlar om varningar, Guds vrede och den kommande domen.

- Vilket svar får martyrerna då de ropar till Gud och frågar hur länge det ska dröja innan Gud ska utkräva hämnd? Vad innebär det svaret?- Uttrycket "församlingen" eller "församlingarna" nämns mer än 20 gånger i de tre första kapitlen. Varför tror du att "församlingen" inte nämns i de följande kapitlen (6-19 som handlar om Guds vredesskålar)? Vad kan det ha för betydelse att uttrycket församlingen/församlingarna försvinner från Uppenbarelseboken samtidigt med att Johannes kallas upp till himlen? (Kap 4:1)

7 dec. 2019

Inför söndagen: Guds rike är nära

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära
Jer 33:14-16, Heb 10:32-39, Mark 1:14-15, Ps 85:9-14


- Från kyrkoaretstexter.se -
När Jesus uttalar orden "Guds rike är nära" i inledningen på Markus evangeliet står världen inför ett skifte. Johannes döparen, den sista gammaltestamentliga profeten, har nyligen blivit fängslad. Samtidigt som Johannes döparens inflytande minskar får Jesus en mer och mer framträdande roll. En tidsepok är fullbordad, en ny tid börjar då Guds rike är nära. I söndagens text säger Jesus:

”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Mark 1:15)


Läs mer här: https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2884299098261392/?type=3&theater

Lördagsgodis: Humor på kyrkans annonstavla


Kritisera inte din hustrus omdöme 
- se vem hon gifte sig med!

Dagens andakt 7 december

”I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade jag till min Gud och han hörde min röst i sitt tempel, mitt rop nådde fram till hans öra.” (Sam 22:7)
Det var ganska sent på kvällen. Telefonen ringde och en okänd kvinna bad att få tala med mig. När jag kom till telefonen sa hon: ’Jag måste få tala med någon som är kristen’. Många år tidigare hade hon varit på någon kurs hos oss, jag vet inte vilken, och nu när hon hade kommit i stora svårigheter i livet, blev hon påmind om en av de ytterst få kristna som hon hade haft kontakt med i livet, och grep ett halmstrå genom att leta upp mitt telefonnummer.
Jag hade inga förutsättningar att kunna hjälpa henne med hennes problem, varken rent praktiskt eller på annat sätt, men jag hade en tydlig känsla av att hon visste det. Vad hon egentligen sökte var inte kontakten med mig, men med någon som kunde sätta henne i förbindelse med levande Gud. Hon visste intuitivt att bara en övernaturlig kraft skulle kunna lyfta henne ur hennes desperata situation. Jag gjorde det enda jag kunde, jag bad för henne i telefon, och hela den efterföljande kvällen och natten.
Jag vet inte hur det har gått för kvinnan, men jag blev påmind om alla de människor, som finns därute och som kanske inte känner någon kristen, som kan förmedla himmelsk tröst. Finns du och jag där för dessa människor? 
BÖN
Jesus, tack för att du ser varje människa som idag kämpar med tunga bördor. Hjälp mig att vara beredd att vittna om dig och att förmedla en hälsning från dig, till dem jag möter i livet.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 7 dec - Ps 144

DET SALIGA FOLKET

Bibelläsning: Psalm 144

"...saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud." (Ps 144:15 FB)

Då jag läste denna psalm hade jag just läst två artiklar som sa just detta. Att tro på Gud innebär högre livskvalitet.

Den ena artikeln hette ”Religiösa är gladare och lever längre”. Den handlar om att starkt troende människor är lyckligare, får färre hjärtsjukdomar och lever ett sundare liv. Artikeln bygger på en stor internationell undersökning.

Den andra artikeln är skriven av en stressforskare och har rubriken ”Fria zoner banar väg för ett lyckligare liv”. Den handlar om vårt behov av neutrala zoner i livet. Artikeln säger att det framförallt är tre kännetecken på ett liv med hög livskvalitet:
1/ Att man är aktiv. Att producera något.
2/ Att man får tillräckligt med sömn.
3/ Att man har kontakt med ett högre väsen, Gud.

Båda artiklarna bekräftar något som psalm 144 vetat mycket länge. Att ha Herren till sin Gud skapar saliga, lyckliga människor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

6 dec. 2019

Svaga drabbas av dödshjälp

När en person är i ett svårt skede i livet ska statens svar vara livshjälp, inte dödshjälp, skriver Linus Forsberg och Mikael Oscarsson.

- Debattartikel i Dagen -
Nu har frågan om dödshjälp, eller assisterat självmord, återigen aktualiserats genom att såväl Miljöpartiet som Liberalerna och Sverigedemokraterna vill utreda om och hur dödshjälp skulle kunna införas i Sverige. Även Moderaterna har en internutredning med samma inriktning.

Förespråkarna av dödshjälp pekar­ ofta ut gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning som sådana som skulle kunna ha intresse av detta. Frågan vi måste ställa oss är vad följden blir av att staten pekar ut befolkningsgrupper som det vore sanktionerat att döda. Svaret är att vi får ett samhälle där vissa människor kommer ses som mindre värda, ett kallt och farligt samhälle.

Internationell erfarenhet visar att införande av dödshjälp är ett sluttande plan. Från början säljs det in med argumentationen att det enbart ska ges till obotligt sjuka som högst har sex månader kvar att leva. I Nederländerna och Belgien har hundratals patienter med depression, autism eller demens fått dödshjälp. I de här länderna har det gått så långt att till och med barn har drabbats.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/svaga-drabbas-av-dodshjalp-1.1626806

Dagens andakt 6 december

”Gå genast till Raka gatan…” (Apg. 9:11)
 
I min lärarutbildning fick jag lära mig vikten av att motivera mina elever. När man planerade sina lektioner skulle man alltid enligt konstens regler ha med ett motivationsmoment. På senare tid har jag börjat ifrågasätta detta förfaringssätt, för om man strikt följer dessa principer så blir det lärarens fel om eleverna inte har lust att lära. 
Alltför många människor vill känna för en sak innan de handlar. I verkliga livet är det faktiskt inte så, att man alltid känner sig motiverad för att göra det man måste, men man måste göra det ändå. Och man mår bäst av att inte ens fundera över sin egen lust att utföra arbetet. Det handlar bara om att sätta igång och göra det.  Någon har sagt: Det är mer sannolikt att dina handlingar får dig att känna på ett visst sätt, än att dina känslor får dig att handla. 
Herrens ord kom till lärjungen Ananias. Han fick uppdraget att gå till Saulus, senare kallad Paulus, och den person som kanske kommit att betyda mest för kristendomens utbredning. Ananias skulle vittna för honom och föra honom till tro. Ordet genast i dagens Bibelord är viktigt. Herren sa inte: Tänk över om du skulle kunna tänka dig att göra något i den här situationen. Han sa bara: Gå genast!
När Herren talar till oss idag, vet vi ofta tydligt vad han vill att vi ska göra. Men vi kan lätt känna och analysera oss bort från vissheten om vad det var han egentligen sa. Herrens ord till dig och mig i dag är: Gå genast!
 
BÖN
Herre, när du talar till mig idag vill jag handla omedelbart och göra det som du ber mig om. Hindra mig, om jag försöker slingra mig
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 6 dec - Ps 143

SOM ETT TÖRSTIGT LAND

Bibelläsning: Psalm143
"Jag sträcker ut mina händer till dig: Som ett törstigt land längtar min själ efter dig" (Ps 143:6 FB)

Den här psalmen är skriven i en mycket svår situation. Rubriken på psalmen är "Bön om räddning från undergång". I den desperata situationen kommer törsten efter Gud.

Törst efter Gud. Varför upplever vi så lite av törst efter Gud i dag? Varför är vi så nöjda med det vi har? Vi skulle verkligen behöva mer av desperation efter Gud. Måste vi verkligen komma nära undergången för att vi ska söka Herren av hela vårt hjärta?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, skapa i mig den törst som drar mig närmare dig även om jag just nu inte befinner mig nära undergången.

5 dec. 2019

Hantering av konvertiter påvisar rättsskandal

- Världen idag -
I fredags anordnade Skandinaviska människo­rätts­juristerna, tillsammans med Newman­institutet och arbetsgruppen #rättilltro, ett seminarium på temat ”Kristna konvertiter i asylprocessen – rättssäkert behandlade eller utvisade till dödsstraff?”.

Programmet var digert, många röster kom till tals, och det som presenterades talade starkt till både hjärta och hjärna. Allra mest berörande var mötet med den afghanske konvertiten Mastafa Mohammedrezai, vars juridiska ombud är Ruth Nordström från Skandinaviska Människo­rätts­juristerna.

Migrationsverket menar att Mohammedrezais konversion är falsk, medan han själv och människorna runt omkring honom hävdar det motsatta.

Med tanke på detta skar det i hjärtat även när Peter Paulsson från Open Doors presenterade fakta om vad man som konvertit kan komma att vänta om man sänds tillbaka till Afghanistan. Landet är nummer två på listan av de värsta länderna för en kristen att leva i.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/muslimsk-handlaggare-konvertitens-tro-inte-genuin/repslb!4gMxBbLvj0VcqFMEDv8mA/

Dagens andakt 5 december


”Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.” (1 Petr 2:12)
”Jag får en preliminär känsla av Gud när jag möter er”. Så sa han tjänstemannen vid ett statligt verk, som vi samarbetade med under en period. Det var den finaste utmärkelse vi kunnat få. Vi hade mest talat om utbildningsfrågor och vi hade inte talat särskilt mycket om vår tro. Men utan att vi förstår hur eller varför, hade han uppfattat att vi, som kristna, stod i nära kontakt med levande Gud. 
Samtidigt som hans ord blev en uppmuntran, blev de också en påminnelse om vikten av att vi kristna lever ett helgjutet liv, där vår kristna tro får genomsyra allt vad vi gör, oavsett vilka sammanhang vi rör oss i och vem vi möter.
BÖN
Herre hjälp mig i dag att leva så nära dig så att de som ännu inte har mött dig kan få uppleva en glimt av din härlighet och få lust att lära känna dig bättre.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.

______________________

UTMANINGEN 5 dec - Upp 5

GÖR DIN RÖST HÖRD

Bibelläsning: Upp 5
"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från ett himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Innehåll:
Bokrullen med de sju inseglen - Vers 1-5
Lammet inför tronen - Vers 6-8
Den nya sången - Vers 9-14
Kommentar: 
Jesus som lejonet och lammet
Johannes ser i en syn en bokrulle med sex sigill. Det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen och Johannes börjar gråta och får då uppmaningen att sluta gråta för det finns en som är värdig.
Då träder Jesus fram och han uppenbarar sig på två olika sätt
1. Lejonet av Juda
2. Ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat.

Resten av kapitlet är en lovsång till honom som är värdig.

I synen i himlen från ett tidlöst panoramaperspektiv framställs Jesus både som ett lejon och som ett slaktat lamm. Då Jesus kom första gången var han som ett lamm som blev slaktat för vår skull. Vid Jesu andra tillkommelse kommer han inte att komma som ett försvarslöst lamm. Då kommer han som ett starkt lejon och allt motstånd får vika sig för honom- Då ska han komma för att upprätta sitt fridsrike på jorden 
Tolkning av Uppenbarelseboken
Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Apokalyptiska böcker är en speciell litteraturform i Bibeln, och förutom Uppenbarelseboken är också stora delar av Daniels bok skriven i denna litteraturform.

Denna litteraturform är inte avsedd att tolkas bokstavligt. Den ska läsas på samma sätt som man läser poesi. I de poetiska böckerna i Bibeln förstår vi helt naturligt att det inte går att tolka det som skrivs bokstavligt. Då det till exempel står i Höga Visan att "Dina tänder är som en flock tackor...Som Davids torn är din hals" (HV4:2-4), förstår vi att det inte är bokstavligt sant, utan mer en beskrivning av något som är vackert.

Så måste vi också förstå Uppenbarelseboken. Den beskriver med olika mer eller mindre fantastiska skepnader kampen mellan det onda och det goda, där det goda till slut segrar.

Men även om man inte kan tolka varje del bokstavligt ger den ändå en inblick i framtidens händelser. Ordet Apokalyps betyder helt enkel "uppenbarelse" och bokens avsikt är just att uppenbara framtida händelser.
Till eftertanke:
- Vilka är det som sjunger lovsången framför tronen? 
- Hur beskrivs de troende i vers 10? Vad innebär det?

4 dec. 2019

Skolors religionsfobi ett hot mot samtalet

- Sändaren -
När skolans norm blivit att inte tro, riskerar den som går emot att frysas ut och hånas. Vi måste få ett slut på religionsfobin och premierandet av ateism på akademierna, menar Josefin Holmström.

”En lektion var jag tvungen att gå ut för att de började attackera mig, jag orkade inte vara kvar.” ”Vi måste alltid försvara oss.” ”Lärarna verkar tro att de är rebelliska när de angriper kristen tro. De tror att de attackerar makten, men de är bara mobbare.” Rapporter från ett land där kristendomen är förbjuden och de troende förföljs av staten? Nej, rapporter från ett modernt svenskt klassrum anno 2019. Under Svenska kyrkans kyrkomöte har biskop Mikael Mogren träffat sina ungdomsrådgivare, och i ett uppmärksammat Facebookinlägg delar han med sig av deras ”hårresande egna erfarenheter” från skolan. De berättar om hur religionsfientliga lärare attackerar dem för deras tro, säger att den är helt oförenlig med vetenskapen och på andra sätt hånar dem och det mest centrala i deras liv.


Läs mer här: https://www.sandaren.se/ledare/skolors-religionsfobi-ett-hot-mot-samtalet

Dödlig attack på kristen kyrkan på första advent

- Dagen -
Minst 14 personer dödades i en attack mot en kyrka i östra Burkina Faso på söndagsmorgonen.

Attacken skedde enligt det afrikanska landets säkerhetsstyrkor i samma område som flera dödliga angrepp med islamistiska förtecken ägt rum det senaste året.

Offren deltog i en gudstjänst i en protestantisk kyrka i orten Hantoukoura nära gränsen mot Niger och enligt vittnen var det cirka tio "kraftigt beväpnade individer" som genomförde attacken.


Läs mer här: https://www.dagen.se/nyheter/dodlig-attack-mot-kyrka-i-burkina-faso-pa-forsta-advent-1.1626950

Dagens andakt 4 dec”Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.”(Ef 6:19-20)
Jag kan ännu se henne framför mig, missionären som skulle komma på besök till skolan och berätta om sitt arbete. Jag hade hört mycket positivt om henne, men när jag först såg henne gav hon inte intryck av att vara särskilt speciell. Det var en äldre präktig dam med knut i nacken och hon var klädd i en alldaglig klänning och ganska grova skor. 
Så började hon tala och jag minns tydligt hur hon började sin berättelse: ”Jag är stolt över att vara en kristen” sa hon, och hennes utstrålning som underströk orden, blåste i ett enda nu undan åhörarnas alla förutfattade meningar om henne. Jag kommer inte ihåg så mycket mer av det hon sa den där kvällen, men hennes inledningsord hade tänt en längtan hos mig efter att äga samma frimodighet som hon. 
Många kristna idag ber om ursäkt för att de har tro. Till och med Paulus tycks kämpa med sin frimodighet, eftersom han ber att efesierna ska hjälpa honom att be för detta. Men vi får liksom Paulus både be själva, och be andra om stöd i förbön, så att vi kan förkunna ordet med frimodighet.
BÖN
Jesus, hjälp mig idag att vara stolt över att Du är min Herre. Hjälp mig att frimodigt berätta om dig, när det öppnar sig en möjlighet för detta.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 4 dec - Upp 4

HAN SOM INTE ÄNDRAS

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4
"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer."(Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt, ska vi bygga på Jesus.

- Han ändrar inte åsikt. 
- Hans ord står fast.
- Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

==> 
Mannakorn att tugga på under dagen: Han som inte ändras, han densamme är idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den himmelska synen - Vers 1-11
Kommentar:
Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.

Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.

Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se översikten över kapitlen i Uppenbarelseboken nedan).

I kapitel fyra får vi en inblick ifrån livet i himlen. Det ser ut att handla om en ständigt pågående lovprisning till Gud. Dag och natt säger de: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer" (vers 8)

Till eftertanke:
- Det är inte ofta vi får en så levande inblick i himlen. Vad upplever du under läsningen av kapitlet? Vördnad? Förvåning? Önskan att tillbe Gud? Förvirrad? Rädd? Känsla av ödmjukhet?