18 juni 2021

Mitt vittnesbörd del 6 - DAGS FÖR UPPBROTT

 


Året var 1979 och vi hade haft bönesamlingar i vårt hem i fem år. Men det skulle bli ett slut på fredagskvällarna i Sollentuna. Gud sa det först till Rut. Eller det kanske är så att hon lyssnar bättre än jag. Till slut förstod även jag att Gud önskade en förändring i vårt uppdrag. Jag kommer ihåg att jag sa till Gud: ”Om du säger det tillräckligt tydligt så att jag är säker på att det är du, kommer jag att åka vart som helst när som helst.”

Då man vet att Gud har en förändring på gång måste man börja röra sig i den riktning man tror är riktig och lita på att Herren ska öppna och stänga dörrar så att det blir rätt.

Efter ett tag såg vi en annons i Stridsropet att Frälsningsarméns folkhögskola i Norge sökte en lärare i ”Kristen Ledarträning”. Jag visste inte ens om att Frälsningsarmén hade en folkhögskola i Norge. Ja, det kunde ju vara något, så jag sökte. Jag blev kallad till intervju och reste till Jelöy i Norge. Sedan gick tiden och jag tänkte inte så mycket mer på det.

Men så en fredagskväll då vi väntade invasionen till bönemötet hemma hos oss ringde rektorn på Jelöy Folkhögskola från Norge. Han sa att jag fick tjänsten, men att jag måste bestämma mig innan helgen var över, för om jag inte tog tjänsten ville han att nummer två skulle få tjänsten som om han varit nummer ett.

Det var naturligtvis inte något lätt beslut att ta. Det fanns mycket som talade emot. Rut var gravid och väntade barn ungefär samtidigt som vi då skulle flytta. Vi talade och bad en stund tillsammans, men sen var det kvällens bönemöte som tog över all uppmärksamhet.

Sedan, sent på kvällen då den siste från bönemötet hade gått hem, tog jag en lång promenad och talade med Herren. Vi gjorde en överenskommelse. Eller rättare sagt jag gjorde en överenskommelse med Gud. Jag sa till Honom att då jag kommer hem efter promenaden ska jag sätta mig som vanligt i den fåtöljen där jag brukar sitta och läsa Bibeln. Jag ska slå upp Bibeln på det ställe som jag är i min dagliga bibelläsning och om Herren i det kapitlet tydligt visade att vi skulle resa till Norge så skulle det bli så. Annars stannar vi hemma. Jag hade inget emot att stanna hemma så jag tyckte det var en bra överenskommelse. Det är ju inte så vanligt att bibelverser talar om Norge. Du vet väl att det finns bibelverser om Sverige? I Gamla Testamentet kan vi vid flera tillfällen då israeliterna var på väg till löfteslandet läsa "Herren ska föra dig till ett Gott-land". Men bibelverser om Norge hade jag aldrig hört talas om.

Jag kom hem, satte mig i fåtöljen, slog upp Bibeln där bokmärket låg och läste:
Du blir inte sänd till ett folk med främmande språk och obegripligt tal.”

Jag vet att denna bibelvers inte säger till alla som läser den att de ska åka till Norge. Men till mig, just där och just då, talade den Helige Ande tydligt. På söndagen ringde jag till rektorn i Norge och talade om att vi kommer till den 1 augusti.

Då jag långt senare ville gå tillbaka och läsa bibelordet kunde jag inte hitta det. Det tog lång tid innan jag hittade det igen för att kontrollera att det verkligen stod så. En period trodde jag nästan att Herren skrivit in det i Bibeln bara för mig just den kvällen och sedan tagit bort det igen, men så var det inte. Det står i Hesekiel 3:5.

Jag har senare fått veta att det fanns en viss tveksamhet i folkhögskolans styrelse om att anställa mig. Det var speciellt ledningen för Frälsningsarmén i Norge som var tveksam att anställa någon från den karismatiska väckelsen i Stockholm. Man tyckte nog att hade nog med problem ändå. Men rektorn stod på sig och jag fick tjänsten.

Året var 1979. Vi väntade på att vår tredje son skulle födas. Vi visste ingenting om Frälsningsarmén i Norge. Vi kände ingen i Norge. Men nu började vi förbereda oss för uppbrott.

Nästa avsnitt i mitt vittnesbörd kommer på måndag. Vittnesbördet består av 21 delar.

/PB

När kommer den stora Vedermödan?


 FRÅGA

God morgon,
Refererar till ditt inlägg i dagens bibelvers - tror du att vi redan är inne i tiden då Gud börjar göra allt nytt dvs. i början av den stora vedermödan, jordens födslovåndor?

SVAR

Ett kort svar på en fråga som egentligen kräver ett långt svar.

Jag tror inte att den Vedermöda Jesus talar om i Matt 24, och som huvuddelen av Uppenbarelseboken handlar om, har börjat. Jag tror att händelseförloppet kommer att bli så här:
1/ Uppryckelsen. Jesus hämtar hem bruden (församlingen)
Joh 14:1-3 och 1 Tess 4:16-18

2/ Vedermödan. Enligt Jesus är detta en större nöd på jorden än all tidigare nöd som har drabbat jorden (Matt 24). Under beskrivningen av Vedermödan i Uppenbarelseboken ser vi en oräknelig skara i himlen som har blivit räddade undan nöden och som lovsjunger Gud i himmelen (Upp 7:9-14).

3/ Vedermödan avslutas enligt Jesus med att han kommer synligt tillbaka till jorden (Matt 24:29-30 och Upp 19:11-14).

4/ Då Jesus kom första gången kom han inte för att döma världen utan för att världen ska bli frälst (Joh 3:17), men då Jesus kommer tillbaka kommer han för att döma världen och utrota all orättfärdighet.

Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken kan hjälpa oss med den kronologiska ordningen:
Kap.1-3 Handlar om situationen på jorden (=idag)
Kap. 4 börjar med en öppen dörr i himlen och en röst som ropar ”Kom hit upp” (Upp 4:1) (= Uppryckelsen?)
Kap 4-19 Ger en inblick i de stora katastroferna som drabbar jorden och en inblick i vad som sker i himlen under tiden.
I kap.19:11 öppnas himlen en andra gång och Jesus kommer tillbaka. Inte som då han fredligt red in i Jerusalem på en åsna utan på en krigshäst rustad för strid och hans namn är ”Guds Ord”. Jesus var med i den första skapelsen. Han var Ordet genom vilket Gud skapade världen. Då Jesus kom till jorden var han Ordet som blev kött (Joh 1:14). Då han kommer tillbaka är hans namn ”Guds Ord”. Jesu var med i den första skapelsen och Jesus är med i den nya skapelsen, ”En ny himmel och en ny jord” (Upp 21:1)

Jag påstår inte att det är så här det kommer att gå till. Jag påstår att jag tycker att är det är det mest logiska och trovärdiga  händelseförloppet enligt Bibeln.

/PB.

DAGENS ANDAKT, den 18 juni


 ”De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.” (Joh 17:16-17)

En dykare arbetar under vattnet i ett element, där han egentligen inte har någon förutsättning att klara sig längre än en kort stund. Dykaren är beroende av att antingen vara förenad med syret i luften ovanför vattnet genom en slang, eller genom att han har med sig syre i en särskild tub på ryggen. Han måste till varje pris vara förenad med eller ha tillgång till syret i luften, annars kan han inte leva. 

Som kristen lever jag i världen men inte av världen. Jag lever i ett element som jag egentligen inte kan överleva i. Jag måste hela tiden hämta ”syre” från mitt rätta element som är Guds rike. Jag måste hämta näring från Guds ord och från gemenskapen med honom i lovsång och tillbedjan, annars dör jag andligen. 

BÖN

Jesus, jag vill idag ha en öppen tillförsel av det friska syret från ditt rike in i mitt liv. Jag behöver ständigt hämta näring från dig så att det nya livet, som jag äger i dig, kan växa sig starkt.

UTMANINGEN 18 juni - Jes 35

 

VÄCKELSEN KOMMER

Bibelläsning: Jesaja 35
Läs bibeltexten här

"En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar."  (Jes 35:8 FB)

Här talas det om en kommande väckelse. Många vandrar idag i ett andligt mörker, men "blinda ögon öppnas" (vers 5). Många upplever idag en andlig torka, men "vatten skall bryta fram i öknen" (vers 6).


Det talas om en ny glädje bland Herrens friköpta. De kommer att vara fyllda av glädje och jubel "Herrens friköpta skall vända tillbaka. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort" (vers 10).


Vi kommer att ledas på "den heliga vägen" (vers 8), där Herrens ledning ska vara så påtaglig att ingen ska behöva gå vilse (vers 8).


Och Guds folk kan bara utbrista: Ja, Herre, låt väckelsen komma

- Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag förbereda väckelsen och förbereda mig för väckelsen?

___________________
Innehåll:
Frälsningen - den heliga vägen

Kommentar:
Kapitlet före (kap 34) handlade om Guds vrede som utgöts över världen och i detta kapitel kommer en stark kontrast. Kapitel 35 handlar om vederkvickelse och väckelse för ett sargat och prövat folk.

Kapitlet kan handla om de goda åren under Hiskia efter att den assyriska hären har dragit sig tillbaka. Men framför allt pekar den fram mot den kommande Messias, Jesus. Det är som att få läsa ett stycke Nya Testamentet mitt i Gamla Testamentet.

Vers 3, "Stärk maktlösa händer, styrk vacklande knän" citeras i Hebr 12:12.

Vers 5 nämns av Jesus som ett tecken på Messias ankomst (Matt 11:5)

Vers 8 pekar fram mot Upp 21:27

Vers 10 pekar fram mot Upp 21:4

Till eftertanke:
I kapitlet upplever vi en stark väckelsevind som drar fram med en stark gudsnärvaro (vers 4), märkliga helanden (vers 5-6), ett flöde av Guds livgivande vatten in i en förtorkad kristendom (vers 7). Till allt detta kan vi bara be Herrens bön "Låt ditt rike komma".