28 juli 2021

Hur går vägen vidare?


Under större delen av sommaren har jag delat med mig av mitt vittnesbörd i 21 delar. Det vittnesbördet är till största del också vårt gemensamma vittnesbörd. En fråga som vi alla bör ställa oss med jämna mellanrum är: hur går vi vidare?

Här kommer några tankar från oss om nuet och framtiden.

Vår grundkallelse finns nog inom områdena: mentorskap, skrivande och förkunnande.

MENTORSKAP
De sista fyra åren i Norge var vår uppgift att vara mentorer för de nya löjtnanterna. Då vi flyttade hem till Sverige fick vi uppgiften att vara territoriella mentorer för både yngre och äldre officerare i Sverige och Lettland.
Vi är fortfarande mentorer för ett antal officerare och tänker oss att kunna fortsätta med det i någon utsträckning även i fortsättningen.

SKRIVANDE
Rut har under året gett ut en ny bok "Dags att reflektera" och håller nu på med ett översättningsarbete av en engelsk bok för ett av de svenska bokförlagen. Peter går in i det sista halvåret av att skriva kommentarer till varje kapitel i Gamla Testamentet.
I framtiden har vi en hel del tankar om vårt fortsatta skrivande och en del av de tankarna kommer förmodligen att förverkligas. Vi räknar med att dagligen fortsätta att uppdatera vår blogg och Facebook-sida

FÖRKUNNANDE
Skrivandet är naturligtvis en del av förkunnandet, men under den här punkten tänker vi mest på muntlig förkunnelse i mötesserier, bibelhelger och kurser.
Inför höstterminen har vi sedan länge lovat ett par helger. En helg i Uppsala och en helg i Bergen (Norge). Vi har under hösten också lovat att bidra med undervisning på en bibelskola.
Vi räknar med att även i framtiden vara tillgängliga för besök på kårer och församlingar ett antal helger varje termin.

DAGENS ANDAKT, den 28 juli


 ”Kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare, och de lämnade genast sina nät och följde honom. ” (Mark 1:17)

Jag såg dem på stranden. Vågorna var ganska höga och surfarna hade en toppendag. Men de här människorna skiljde ut sig från de etablerade surfarna. De var ett omaka par – han lång och grovlemmad, och hon så liten att hon knappt nådde honom till knäna. Det var en pappa med sin lilla dotter. Pappan ville lära sin dotter att surfa, men flickan var rädd. Pappan gick ut i vattnet bland vågorna, visade henne hur roligt det var när surfingbrädan guppade på vattnet och gradvis lockade han henne ut i vattnet och allteftersom flickan blev mer och mer trygg så lekte de tillsammans, och hon vågade till och med prova att ligga på surfingbrädan och följa med vågorna.

När jag såg de båda tänkte jag på Jesus, som varligt lockar oss ut på äventyr i ständigt nya uppgifter och utmaningar.  Han tvingar oss aldrig. Han vill att vi ska bli så trygga i honom, så övertygade om att han vill vårt bästa, så att vi gör som lärjungarna i dagens bibelord, vi bara lämnar det vi håller på med och följer honom.

BÖN

Jesus, tack för att du håller att lita på. Tack för att du aldrig för oss in i uppgifter som är till skada för oss, eller tvingar oss, utan du går före och bereder vägen för oss och så får vi tryggt följa efter.

UTMANINGEN 28 juli - Jer 10

 

TA INTE EFTER HEDNINGARNA

Bibelläsning: Jeremia 10

Läs bibeltexten här

"Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem." (Jer 10:2 FB)

Jeremia drar upp skiljelinjen mellan den Gud som skapat himmel och jord och de gudar som har skapats av människor (vers 11).

Guds folk har ofta haft allt för lätt att ta efter de andra folken runt omkring. I stället för att förvandla världen har vi ofta blivit anpassade till världens sätt att tänka och att handla.

Det har till och med gått så långt att kristna kyrkor öppnat för avgudar från främmande religioner. Mycket av New Age tänkandet smyger sig in i kyrkorna.

Här går Jeremia till rätta med tillbedjan av avgudarna bland Guds folk. "Var inte rädd för dem" (vers 5) säger Jeremia därför att "Ingen är som du Herre" (vers 6).


Hur är det med ditt liv? Bidrar du till att förändra världen eller anpassas du till världens sätt att tänka? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Bidrar jag till att förändra världen eller anpassas jag till världens sätt att tänka? 

___________________
Innehåll:
Gud och avgudarna (vers 1-16)
Kommande fångenskap och förödelse (vers 17-22)
Profetens bön (vers 23-25)

Kommentar:
Den första delen av kapitlet talar om det meningslösa i att tillbe döda Gudar, skapade av människohänder. Man hugger ved i skogen, formar ett trästycke med yxan, spikar fast figurer av silver och guld, och sedan tillber man det man själv har skapat (vers 3-4). Men dessa människoskapade "gudar" är döda. De kan inte tala och de måste bäras för de kan inte gå (vers 5). Men det finns bara en sann Gud och det är Herren. Han är den levande Guden, den evige kungen (vers 10).

Vers 17-22 talar om den kommande fångenskapen och katastrofen är nära förestående: "Lyssna, det hörs något! Se, det kommer! Ett väldigt dån från landet i norr..." (vers 22).

Kapitlet avslutas med Jeremias bön till Herren (vers 23-25).

Till eftertanke:
Gud går tillrätta med folket för att de tillber det de själva skapat.
- Kan det vara likadant i våra liv? I församlingen? I våra egna liv?

27 juli 2021

VITTNESBÖRDET: Kirurgen Jenny fick förbön för handlederna


- Från tidningen Inblick -
Jenny Rosen Älvebrandt som är kirurg drabbades av utmattningssyndrom, men när hon fick förlåta vänners oförätter kom kraften tillbaka. Dessutom led hon av domningar i fingrarna och nedsatt kraft i händerna. Men efter förbön kunde hon åter igen lyfta händerna i lovsång och hålla i en bok, något som tidigare var omöjligt.

Jenny Rosen Älvebrandt längtade efter att få bli helad och utrustad för tjänst. Hon fick tag på en bok av Anita Barker och blev inbjuden till Helandeskolan i Uddevalla.

– Helandeskolan präglas av bibeltrogen undervisning och öppenhet för den helige Ande. Det är en ljuvlig plats att vara på, en oas som har förvandlat mitt liv, berättar Jenny.

Jenny har varit kristen hela livet, men drabbades av utmattningssyndrom på grund av att hon upplevde sig sviken av vänner.

– Jag har praktiserat förlåtelse sedan barnsben, men när sveket från nära vänner krossade mitt hjärta, kunde jag inte sluta sörja och älta dessa oförätter, fortsätter hon.

– När jag försökte ta ett steg till försoning avvisades jag bryskt. Detta tog min hälsa och jag drabbades av utmattningssyndrom.

Jenny arbetade som läkare på en öron-näsa-halsklink med mycket hög arbetsbelastning.

– På grund av min ohälsa var jag uträknad på jobbet. Mina barn var tyngda av min hälsosituation och min man fick sköta allt praktiskt arbete på egen hand.

Läs mer här: https://www.inblick.se/livsberattelser/kirurgen-jenny-fick-forbon-for-handlederna/5659

 

DAGENS ANDAKT, den 27 juli

 


”Stark är den som utför hans order… ” (Joel 2:11b FB)

        Du har sett det – och jag har sett det. En liten späd kvinna sträcker upp sin hand i vädret och stoppar med denna enda lilla gest all trafik - hundratals bilar. Hon har makt över stora starka lastbilschaufförer som kör tunga långtradare. Hon har makt över storkapitalisten som sitter och vräker sig i sitt vrålåk. Hon har makt över yrkeschauffören som antagligen tillbringat många hundratals fler timmar på vägarna än vad hon har gjort. När hon sträcker upp sin hand stannar de alla lydigt. Vad är hemligheten? Ja, du har säkert räknat ut det. Det är en kvinnlig polis jag talar om.

Trots att hon i sig själv antagligen inte skulle haft styrka nog att stoppa en cykel, kan hon i kraft av sin ställning som polis utöva en enorm makt. Bakom hennes lilla hand finns nämligen auktoriteten av hela Sveriges trafiklagstiftning och hela domstolsväsendet. Bakom hennes lilla späda hand finns det en auktoritet som är så mycket större än hennes egen.

I Guds rike får vi räkna med att Gud står bakom sitt Ord. Han ger sin auktoritet till svaga människor som inte har någon egen kraft att komma med. Men i hans kraft kan de göra storverk.

BÖN

Jesus, tack att jag får räkna med din väldiga makt i allt som sker. Även om jag inte förmår så mycket i mig själv, så kan jag få vara med och göra storverk när du är med.

UTMANINGEN 27 juli - Jer 9

 

"DE HAR ÖVERGIVIT MIN UNDERVISNING"

Bibelläsning: Jeremia 9
Läs bibeltexten här

"HERREN svarade: Jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan"  (Jer 9:13-14)

Jeremia uttrycker sin besvikelse över folkets ogudaktighet. De ljuger, bedrar, utför illdåd, är trolösa och bedragare (vers 2-4).


Hur kan det gå så illa? Jo, svarar Herren, därför att de har övergivit min undervisning och följt sina egna tankar. Det är där allt avfall börjar. Att inte ta Guds ord på allvar. Att låta mänskliga tankar dominera över Guds ord.


Ormens svekfulla fråga är nu mer aktuell än någonsin: "Skulle Gud ha sagt?" 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv. (Den första av Frälsningsarméns elva lärosatser)

_______________________

Innehåll:
Klagan över folkets ogudaktighet (vers 1-16)
Israels nöd vid Jerusalems undergång (vers 17-26)

Kommentar:
Jeremia fortsätter att beklaga sig över folkets svekfullhet och ogudaktighet (vers 1-5). Men trots folkets orättfärdighet är det inte Guds avsikt att förgöra folket, utan att rena det (vers 7; jämför också med Mal 3:3).

Därefter fortsätter Jeremia att tala om folkets svekfullhet och konsekvenserna av deras synd (vers 8-16). Herren talar också om orsaken till att det går så illa för folket: De har övergett Guds Ord och inte lyssnat på hans röst (vers 13). Konsekvenserna pekar mot två händelser:
1/ Jerusalems och Templets erövring och förstörelse som leder till fångenskapen i Babylon 586 f.Kr. (vers 11)
2/ Jerusalems erövring av romarriket som 70 e.Kr, ledde till att judarna landsförvisades och spreds ut över hela jorden (vers 16).

Vers 17-26 talar om nöden vid Jerusalems förestående erövring.

Till eftertanke:
Orsaken till den katastrofala utvecklingen var att folket övergav Herrens ord och inte lyssnade på Hans röst (vers 13).
- Man kan se samma tendenser inom Guds församling idag? Vad får det för konsekvenser för församlingen idag?