5 dec. 2021

Tidig söndagsmorgon i Stockholm den 5 december

 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

 Så var det söndag igen efter en vecka med mentorssamtal och hemgrupp på tisdagen. I torsdags hade jag ett pass vid julgrytan. Den här gången tog jag inte med mig min kornett. Det var alldeles för kallt för kornetten (och även för mig). Jag drömde mig bort till Australien eller Argentina där det är sommar nu. Där hade jag kunnat stå och vakta grytan i shorts....

Fredag/lördag var vi med om konferensen "Uppdrag: Guds rike" i Korskyrkan i Stockholm. Det är en återkommande konferens som anordnas av SEA (Svenska Evangeliska Alliansen), Claphaminstitutet, Apologia och tidningen "Världen idag".

Konferensen inleddes med en "Bibeltimme" med Ewald Ring "How God build His People" med utgångspunkt i Nehemja bok kapitel åtta. Det anspelar på uppbyggande av Jerusalems murar efter frigivandet från fångenskapen i Babylon. Men det var inte bara murar som skulle byggas upp. Även folket behövde byggas upp igen genom Guds ord. Det uppbyggandet skedde i tre steg:

Vers 1-6  LYSSNA
Folket fick lyssna då Esra läste högt ur skriften

Vers 7-13  FÖRSTÅ
Efter läsningen fick folket ta emot förklaring och tolkning av skriften (vers 8).

Vers 14-17 PRAKTISERA
Då undervisningen var klar gick man ut och praktiserade det man lärt.

Då föreläsaren hade kommit så långt kände jag plötsligt igen de tre stegen i bibelstudiet som jag så ofta brukade undervisa om. Om man ska ha någon glädje bibelstudiet måste det ske i tre steg och svara på tre frågor:
1/ Vad står det? Läsa
2/ Vad betyder det? Förstå
3/ Vad ska jag göra med det? Handla

Konferens innehöll, förutom de gemensamma samlingarna i kyrksalen, både nätverksgrupper och seminarier. Vi hade anmält oss till nätverksgruppen "Förkunnare" och seminarierna "Drömmen om en Jesusrörelse" och "Utmaningen från Islam: Vad betyder den för Europa?"

Det var mycket intressanta dagar och givande att få möta och dela erfarenheter med kristna från många olika sammanhang.

Men nu är det söndag och idag ska åka tillbaka till Stockholm och "Adventskaffe" hemma hos yngste sonen med familj"

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Uppenbarelseboken i adventstid. GÖR DIN RÖST HÖRD – Upp 5

 


Bibelläsning: Upp 5

"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från ett himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Innehåll:
Bokrullen med de sju inseglen - Vers 1-5
Lammet inför tronen - Vers 6-8
Den nya sången - Vers 9-14

Kommentar: 
Jesus som lejonet och lammet
Johannes ser i en syn en bokrulle med sex sigill. Det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen och Johannes börjar gråta och får då uppmaningen att sluta gråta för det finns en som är värdig.
Då träder Jesus fram och han uppenbarar sig på två olika sätt 
1. Lejonet av Juda
2. Ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat.

Resten av kapitlet är en lovsång till honom som är värdig.

I synen i himlen från ett tidlöst panoramaperspektiv framställs Jesus både som ett lejon och som ett slaktat lamm. Då Jesus kom första gången var han som ett lamm som blev slaktat för vår skull. Vid Jesu andra tillkommelse kommer han inte att komma som ett försvarslöst lamm. Då kommer han som ett starkt lejon och allt motstånd får vika sig för honom - Då ska han komma för att upprätta sitt fridsrike på jorden 

Tolkning av Uppenbarelseboken
Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Apokalyptiska böcker är en speciell litteraturform i Bibeln, och förutom Uppenbarelseboken är också stora delar av Daniels bok skriven i denna litteraturform.


Denna litteraturform är inte avsedd att tolkas bokstavligt. Den ska läsas på samma sätt som man läser poesi. I de poetiska böckerna i Bibeln förstår vi helt naturligt att det inte går att tolka det som skrivs bokstavligt. Då det till exempel står i Höga Visan att "Dina tänder är som en flock tackor...Som Davids torn är din hals" (HV4:2-4), förstår vi att det inte är bokstavligt sant, utan mer en beskrivning av något som är vackert.

Så måste vi också förstå Uppenbarelseboken. Den beskriver med olika mer eller mindre fantastiska skepnader kampen mellan det onda och det goda, där det goda till slut segrar.

Men även om man inte kan tolka varje del bokstavligt ger den ändå en inblick i framtidens händelser. Ordet Apokalyps betyder helt enkel "uppenbarelse" och bokens avsikt är just att uppenbara framtida händelser.

Till eftertanke:
- Vilka är det som sjunger lovsången framför tronen?
- Hur beskrivs de troende i vers 10? Vad innebär det?

Dagens andakt den 5 december

 


”Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.”
(1 Petr 2:12)

”Jag får en preliminär känsla av Gud när jag möter er”. Så sa han tjänstemannen vid ett statligt verk, som vi samarbetade med under en period. Det var den finaste utmärkelse vi kunnat få. Vi hade mest talat om utbildningsfrågor och vi hade inte talat särskilt mycket om vår tro. Men utan att vi förstår hur eller varför, hade han uppfattat att vi, som kristna, stod i nära kontakt med levande Gud.

Samtidigt som hans ord blev en uppmuntran, blev de också en påminnelse om vikten av att vi kristna lever ett helgjutet liv, där vår kristna tro får genomsyra allt vad vi gör, oavsett vilka sammanhang vi rör oss i och vem vi möter.

BÖN

Herre hjälp mig i dag att leva så nära dig så att de som ännu inte har mött dig kan få uppleva en glimt av din härlighet och få lust att lära känna dig bättre.

UTMANINGEN 5 dec - Obadja

OBADJA

Obadja bok består av tre delar:

Vers 1-14
Domsord över Edom som låg söder om Juda. Genom hela bibelhistorien framstår Edom som en fiende till judarna, både då Israel var ett samlat rike och senare då riket delades i Nordriket (Israel) och Sydriket (Juda).
 
Vers 15-17
Profetia om den sista tiden då Herren ska döma Israels fiender.

Vers 18-21
Edoms (Esaus) slutliga dom

 


EN RÄDDAD SKARA

Bibelläsning: Obadja 1

Läs bibeltexten här

"Men på Sion skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig" (Ob 1:7 FB)

Obadja är Gamla Testamentets kortaste bok och handlar om att Herrens dag är nära (vers 15) och att det på denna domens dag skall finnas en räddad skara (vers 17).

Även om profetian riktas mot en historisk situation där och då, talar den också in i framtiden om den yttersta tiden då Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att bli en domens dag och det kommer att finnas en räddad skara, en helig skara.

Det är så Jesus vill se församlingen då han kommer tillbaka: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara" (Ef 5 27 FB).

"Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta." (2 Petr 3:10-12 FB)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:3 FB) 

_________________
Innehåll Obadja:
Domsord över Edom (vers 1-14)
Herrens dag (vers 15-21)

Kommentar:
Edom var Juda systerfolk i söder. Edomiterna härstammade från Esau. Från början rådde det strid mellan Esau och Jakob och den striden fortsatte genom generationerna.

Då israeliterna var på väg till det utlovade landet efter slaveriet i Egypten bad de att få gå igenom Edoms land. Edomiterna vägrade att låta dem passera genom Edom (4 Mos 20:13-21).

Då babylonierna många år senare gick till angrepp mot Jerusalem 588 f.Kr. deltog edomiterna på babyloniernas sida (Psalm 137:7).

Under mackabeertiden (100-talet f.Kr.) blev edomiterna besegrade av judarna och slutade att existera som folk.

Till eftertanke:
På Herrens dag, domens dag, ska det finnas en räddad skara (vers 17).

"Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:3 FB)