1 juli 2022

Avsnitt 8: VAD SKRIVER JUDAS?


Alla som skriver något i Nya Testamentet har med perspektivet om den sista tiden och Jesu återkomst. I den här serien presenterar vi vad de olika författarna säger om den sista tiden och Jesu återkomst. Detta här avsnitt försöker svara på frågan: Vad skriver Judas?

Judas har bara skrivit ett enda kapitel i Nya Testamentet. Men även om brevet är kort finns det flera hänvisningar till den sista tiden och Jesu återkomst.

Vers 14 Herren kommer för att hålla dom
Även om Judas citerar Gamla Testamentet ser det ut som om detta citat mer handlar o Jesu andra tillkommelse och inte då Jesus kom till jorden i mänsklig gestalt.

Citatet talar om att Jesus inte kommer ensam, utan tillsammans med sina mångtusen heliga. Jesus kommer då inte med nåd i första hand utan med dom över de orättfärdiga.

Vers 14 I väntan på Kristi ankomst
Här talar Judas om människorna i den sista tiden. De hånar och följer sina egna gudlösa begär. Men Judas skriver också hur vi bör vara i vänta på Jesu ankomst. Vi ska uppbygga varandra och be i den Helige Ande. Vi ska hålla oss kvar i Guds kärlek medan vi väntar.

Vers 24 Fläckfria och jublande
Gud förmår att bevara sina barn från fall och ställa oss inför hans härlighet, fläckfria och jublande.

DAGENS ANDAKT, den 1 juli”De har vänt ryggen mot mig, inte ansiktet, och fastän jag gång på gång undervisat dem har de inte lyssnat och tagit varning”
(Jer. 32:33)

I Jeremia bok, kan man gång på gång höra hur Gud genom Jeremia klagar på att folket vänder ryggen mot Gud istället för att vända sig till Gud i sina svårigheter. Jag kan se folket framför mig – och visst kan jag känna igen mig i deras situation. De vill klara av sina liv själva. De hittar på sina egna lösningar och de söker efter utvägar på sitt eget sätt. Och i sökandet efter hur de ska hantera sin vardag mitt i en fientlig omgivning, blir deras ryggar allt mer böjda. De söker efter ”jordiska” lösningar. De glömmer att den enda lösning som verkligen kan var dem till hjälp finns hos den levande Guden, Jehova. Han längtar efter att se deras ansikten vända mot honom i förväntan att han ska hjälpa dem, men får bara se deras böjda ryggar.

BÖN

Herre inpränta idag de båda bilderna i mig: bilden av den böjda ryggen och bilden av det uppåtvända förväntansfulla ansiktet och hjälp mig att leva efter det uppåtvända ansiktets princip.

RÄTTFÄRDIGHET, FRID OCH GLÄDJE – Rom 14Bibelläsning: Romarbrevet 14
Läs bibeltexten här

"Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." (Rom 14:17 FB)

Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande. Det är det livsrum Gud vill att jag ska leva i.

Guds rike är inte något som vi själva kan skapa. Det är något vi tar emot - och lever ut.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig att idag leva i din rättfärdighet, frid och glädje.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 


Mat och dryck och mina syskon i Herren
Det handlar om vår frihet och vårt ansvar för våra medsyskon i Herren.
Någon sätter en dag högre än den andra (vers 5), någon äter allt medan andra bara äter grönsaker (vers 2). Någon håller på en viss tradition och andra föraktar traditionen. Undervisningen handlar om att vi inte ska döma varandra, utan respektera och ta hänsyn till varandra.

Vi möter ibland syskon som, för att demonstrera sin frihet i Herren, gör saker som väcker anstöt hos andra.
Men om din frihet blir någon annan till fall, har du missbrukat din frihet: "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av" (vers 21). "Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för" (vers 15).

Det är bland annat på den här grunden som frälsningssoldater avlägger nykterhetslöfte. Att dricka vin är inte synd i sig själv, men det blir synd om det leder till att någon annan kommer på fall. Frälsningsarméns nykterhetslöfte bygger inte på teologiska utan på solidariska skäl.
Till eftertanke:
Hur förhåller vi oss till denna undervisning? Då det gäller sabbatsbudet, mat eller alkohol? Var går gränsen för att inte väcka anstöt? Vi kan väl inte bygga våra liv på att vara alla till lags?

30 juni 2022

Bibelskola på distans


BIBELSKOLA PÅ DISTANS NORRLAND
Läs mer:  https://www.agesta.nu/utbildningar/bibelkurser/bibelskola-distans-norr.html

BIBELSKOLA PÅ DISTANS STOCKHOLM
Läs mer: https://www.agesta.nu/utbildningar/bibelkurser/bibelskola-pa-distans.html

Evangelina blev officer efter fight med Gud

 


- Från Dagen.se -

Rotad som frälsningsofficer i Örnsköldsvik.
Då kommer ordern: Evangelina Bergh ska lämna staden och flytta till Nässjö.
– Det var en chock, och i början var jag helt emot tanken på att flytta. Inte för att det är något fel på Nässjö, utan för att jag inte var redo, säger hon.

För 88 år sedan fick Frälsningsarmén sin första kvinnliga general. Hon hette Evangeline Booth. Den här artikelns huvudperson heter Evangelina Bergh. Låter som en tanke....
Läs mer här: 
https://www.dagen.se/familj/jubilar/2022/06/26/evangelina-blev-officer-efter-fight-med-gud/

DAGENS ANDAKT, den 30 juni”Herren Israels Konung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont… Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.
(Sef 3: 15b, 17)

Första gången jag läste dagens bibelord var jag ganska nyfrälst, eller rättare sagt hade jag för första gången i livet fått det, som de gamla kallade för ”frälsningsvisshet”. Jag var 25 år gammal. Jag hade varit med i församlingen hela mitt liv, men jag hade aldrig etablerat en personlig relation till Gud och till hans ord. Bibeln var en otillgänglig bok, vars berättelser jag visserligen kunde ganska väl från söndagsskolan, men vars övergripande budskap fortfarande var ganska okänt för mig. Ordet från Sefanja bok blev mycket personligt när någon gav mig detta bibelord på en lapp. Tänk att budskapet var till mig - Det handlade ju om att Gud bodde i mig och att han gladde sig över just mig, att han älskade mig och att han fröjdade sig över mig. Ofattbart och underbart!

Senare i livet när jag skulle delta i, och tala vid, en konferens långt bort i världen, kände jag mig ensam och ganska hjälplös inför det viktiga uppdraget. Då mötte Gud mig ännu en gång med samma hälsning. Herren bor i dig! Och plötsligt blev det svåra överkomligt för Gud skulle vara med.  

BÖN

Tack Gud, min far för att du har tagit din boning i mig och att jag därför aldrig behöver frukta något ont. Tack att du räddar, tack att du älskar och tack att du gläder dig över mig.

MÖRKRETS GÄRNINGAR – Rom 13


Bibelläsning: Romarbrevet 13

Läs bibeltexten här

"Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning" (Rom 13:12 FB)

I mörkret kan vi dölja vem vi är. Men då det börjar dagas uppenbaras allt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tål mitt liv solljuset? Mina handlingar, mina ord, mina tankar?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Den kristne och överheten - Vers 1-8 

Här framhåller Paulus vikten av att underordna sig den överhet vi har över oss. Att sätta sig emot överheten är att gå emot det Gud har bestämt (vers 1-2).

Om vi inte underordnar oss det myndigheterna har bestämt skapar vi kaos. Om vi vill ha vår frihet att köra på vänster sida av vägen istället för på den högra sidan är vi en stor fara för oss själva och många andra. 

Men ska vi i alla situationer underordna oss överheten som står över oss? Vi får i detta kapitel exempel på bestämmelser där vi ska underordna oss: att betala skatt och tull enligt myndigheterna beslut (vers 7). Vi ska uppfylla våra medborgerliga skyldigheter. Men finns det gränser?

Ja, i apostlagärningarna kan vi läsa att lärjungarna gick emot överhetens beslut med motiveringen "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).


Till eftertanke:

Var går gränsen där man inte längre kan lyda överheten? 

 

Tiden är nära - Vers 9-14

Sedan följer uppmaningen att det är hög tid att vakna upp ut sömnen (vers 11) för dagen är nära (vers 12). Hur ska vi då leva när vi ser dagen närma sig?

- vi ska lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning (vers 12)

- vi ska ikläda oss Herren Jesus Kristus och inte hemfalla åt kroppens begär (vers 14)

Till eftertanke:
Är dessa levnadsråd lika aktuella idag som då de skrevs? Hur klär man sig i ´ljusets vapenrustning´?

Vad är det för dag som ´är nära´?

29 juni 2022

Abortfrågan handlar om det ofödda barnets rätt till sin kropp


 I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från 1973, som innebar att abort ansågs vara en rättighet som skyddades av konstitutionen, upphävdes.

Beslutet var väntat, både utifrån den nya sammansättningen av domare och utifrån läckta dokument. För den amerikanska prolife-rörelsen är det en enorm framgång. Efter decennier av arbete kan de konstatera: Konstitutionen innebär inte att abort är en rättighet. 

Reaktionerna i Sverige 
illustrerar den intellektuella fattigdom som dominerar debatten om abort. Från höger till vänster – Ulf Kristersson, Annie Lööf, Nooshi Dadgostar – talades det bestört om ”rätten för varje kvinna att själv bestämma över sin kropp”. Men det är inte vad frågan handlar om. Ingen ifrågasätter kvinnans rätt till sin kropp; frågan handlar om barnets rätt till sin.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/abortfragan-handlar-om-det-ofodda-barnets-ratt-till-sin-kropp/repver!BT3HBujY4SZmd7sNHx5y8Q/

Avsnitt 7: VAD SKRIVER PETRUS?


Alla som skriver något i Nya Testamentet har med perspektivet om den sista tiden och Jesu återkomst. I den här serien presenterar vi vad de olika författarna säger om den sista tiden och Jesu återkomst. Detta avsnitt försöker svara på frågan: Vad skriver Petrus?

Förutom ett citat i Apostlagärningarna om hur länge himlen måste behålla Jesus (Apg 3:20-21), har Petrus skrivit två brev.


1 Pet 1:7 När Jesus uppenbarar sig
Petrus skriver här om hur värdefull äktheten i vår tro är när Jesus uppenbarar sig.

1 Pet 4:7 Slutet på allt är nära
Då vi förstår att slutet på allt är nära måste vi vara förståndiga och nyktra så att vi kan be. Framför allt ska vi älska varandra innerligt och tjäna varandra med de nådegåvor vi har fått.

 

1 Pet 5:4 När den högste herden uppenbarar sig
När Jesus uppenbarar sig ska vi få härlighetens segerkrans som inte vissnar.

1 Pet 5:17 Domen börjar på Guds hus
När tiden för domen är inne kommer den att börja på Guds hus. Om den börjar på Guds hus hur ska det då inte gå för dem som inte lyder evangeliet?

2 Pet 2:9-11 Domens dag
Herren frälser de gudfruktiga ur frestelsen och håller de orättfärdiga i förvar till domens dag.

 

2 Pet 3:3-7 I de sista dagarna
Människor i de sista dagarna kommer att håna de kristna och fråga hur det går med löftet om Jesu återkomst?

2 Pet 3:9 Varför dröjer Herren?
Herren dröjer för att han inte vill att någon enda ska gå förlorad, utan att all ska få tid att omvända sig.

2 Pet 3:10 Herrens dag kommer som en tjuv
Då ska jorden inte mer finnas till.

2 Pet 3:11-12 Medan ni väntar
Här får vi på nytt rättningslinjer för våra liv i den sista tiden. Vi ska leva heligt och gudfruktigt medan vi väntar och till och med påskyndar Guds dag

2 Pet 3:13 Nya himlar och en ny jord
Även om denna jord inte kommer att finnas kvar, kommer det nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

2 Pet 3:14-18 Eftersom ni väntar…
Brevet avlutas med några slutförmaningar ”eftersom ni väntar”
- gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom.
- var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.
- väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus, Kristus.


DAGENS ANDAKT, den 29 juni”Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.”
(Hab 3:19 FB)

Det står att Herren ”gör mina fötter som hjortens”. Hurdana är hjortens fötter? Jag tror att de är snabba och effektiva och ger tydliga avtryck. Och vi får be att vår tjänst för Herren, hur den nu än ser ut, ska vara effektiv och ge tydliga avtryck.

När det står att ”han låter mig gå fram över mina höjder” tänker jag på de utmaningar och svårigheter som ska övervinnas och tar till mig löftet om att han som är min starkhet ska låta mig övervinna dessa – Han ska se till att det sker!

BÖN

Jesus, tack för löftet om att du vill vara min starkhet. Tack att du vill göra min tjänst till en effektiv tjänst och att du vill vara med och låta mig övervinna de svårigheter som kanske kommer att möta mig idag.

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA - Rom 12


Bibelläsning: Romarbrevet 12

Läs bibeltexten här

"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21 FB)

Den bibliska principen är inte att "ge igen med samma mynt". Hämndlystnad existerar inte.
-"Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor" (vers 17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Välsigna och be för dem som talar illa om dig.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Anpassa er inte efter den här världen - Vers 1-2
Vad är en andlig gudstjänst? Här får vi en definition. Det är inte ett program med olika inslag av bibelläsning, bön och sång. En andlig gudstjänst handlar om vår överlåtelse till Gud. Att vi ska frambära oss själva, överlämna oss själva som ett offer till Gud (vers 1).

Vi blir påverkade av den värld vi lever i. Vad vi ser och hör bidrar till forma våra liv och vem vi är. De TV-program, böcker och allt annat vi tar in kan vara med att forma oss.

Här får vi uppmaningen att vara noga med vad det är som formar oss. Vi ska formas efter det som är Guds vilja i våra liv. Vi ska förvandlas genom sinnets förnyelse inifrån och vi ska inte låta världen runt omkring oss forma oss. Vi ska inte anpassa oss till den här världens sätt att tänka och handla (vers 2).
Till eftertanke:
På vilka områden har vi lätt att på verkas av ´världens´ sätt att tänka? Hur kan vi låta vårt sinne förnyas efter Guds vilja?

En kropp med många lemmar - Vers 3-8
Vi är olika lemmar i samma kropp. Olika lemmar med olika uppgifter. Här talas det om profetians gåva, gåvan att tjäna, uppgiften att förmana och uppgiften att leda församlingen.

Goda levnadsråd - Vers 9-21
Här följer ett antal fantastiska levnadsråd. I vers 2 läste vi att vi ska formas efter Guds vilja. Dessa råd är uttryck för Guds vilja i våra liv och anger riktningen för vart vi ska utvecklas. Här kommer några av råden. vi ska:
- älska varandra uppriktigt (vers 9)
- vara brinnande i anden (vers 12)
- tjäna Herren (vers 9)
- glädja oss med dem som är glada och gråta med dem som gråter (vers 15)
- hålla fred med alla människor (vers 18)
- vi ska besegra det onda med det goda (vers 21)
Till eftertanke:
Vad menas med att samla glödande kol på någons huvud (vers 20) Och hur gör man det?

28 juni 2022

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person


 - Marcus Ringbäck i Världen idag -

För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje tunnelbanevagn annonserades det om en kommande mässa med temat nyandlighet.

I samma stund jag såg affischerna slog mig tanken. Där måste vi som kristna finnas representerade! Jag fick med mig den lokala församlingen jag tillhörde och tillsammans med två vänner från bibelskolan ställde vi upp en monter fullpackad med biblar och annan kristen litteratur....

Läs mer här: 
https://www.varldenidag.se/kronikor/svaret-pa-var-djupaste-langtan-finns-hos-en-enda-person/repvey!wkyMURPKDQynn7dnhP@A/

DAGENS ANDAKT, den 28 juni

 


”Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet”  (
Ps 119:138)

Det är av omsorg och i stor trofasthet som Herren sätter gränser. Psalmisten vet detta väl. Därför vågar han be i versarna innan dagens bibelord

-      Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar (vers 135)

-      Led mina steg som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig (vers 133)

-      Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag kan lära känna dina lagbud (vers 125)

-      När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd (vers 130)

Så får också vi vara förvissade om att Gud har omsorg om oss, och be honom fostra oss på det sätt som han finner för gott.

BÖN

Jag ber dig Jesus att dag lära mig dina stadgar. Jag ber om att ingen ondska ska få makt över mig. Jag ber att du ska ge mig förstånd så att jag kan ta emot ditt ord. Tack för att jag får vara din tjänare idag.

VINNA GENOM AVUND Rom 11


Bibelläsning: Romarbrevet 11

Läs bibeltexten här

"... i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem." (Rom 11:14 FB)

En av Paulus evangelisationsstrategier var avundsjuka. Han räknade med att då människor såg vilket härligt liv han levde i Kristus, skulle de också vilja bli frälsta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad åstadkommer min egen kristendomstolkning? Avundsjuka eller avsmak?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Avund
Detta kapitel talar om avund som en evangelisationsmetod. I kapitlet innan citeras det från Moseböckerna om hur Gud en gång ska vända Israels hjärta tillbaka till honom: "Jag skall väcka avund mot ett folk som inte är ett folk" (Romarbrevet 10:19).

I kapitel 11 fortsätter Paulus att tala om avund som evangelisationsmetod: "Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund" (vers 11). Lite senare i kapitlet talar Paulus om sin kallelse och evangelisationsplan: "...i hopp att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem" (vers 14).

Antagligen tänker Paulus så här: "Då de ser vilket fantastiskt liv jag lever i Kristus kommer de att bli avundsjuka och vilja få del av samma liv".

Det flesta som är kristna har blivit det för att de träffat en kristen. De har sett något hos den kristne som väcker längtan och törst, och de förstår att det finns mer i detta livet än det de anat.

De flesta som väljer att inte bli kristna gör ofta det för att de träffat en kristen. De har sett ett liv som inte alls är attraktivt, ett liv som väcker mer avsmak än avund.

Till eftertanke:
Vilket slags kristen är jag? Den som väcker avund eller avsmak? Vad kan jag göra för att överflödslivet i Kristus ska bli mer synligt i mitt liv?

27 juni 2022

Avsnitt 6: VAD SKRIVER JAKOB?

 


Alla som skriver något i Nya Testamentet har med perspektivet om den sista tiden och Jesu återkomst. I den här serien presenterar vi vad de olika författarna säger om den sista tiden och Jesu återkomst. Detta avsnitt försöker svara på frågan: Vad skriver Jakob?

I Jakobs brev är inte Jesu återkomst det dominerande ämnet. Men fastän det inte är huvudbudskapet i hans bok ingår det som en självklarhet några associationer till den sita tiden:

Jak 1:12 -Få livets krona

Den som håller ut i prövningen skall få livet krona som Gud lovat den som älskar honom.

Jak 2:5 – Ärva riket

Löfte till dem som älskar Jesus att få ärva riket.

Jak 5:7-8 – I väntan på Herrens ankomst

Här får vi en uppmaning att vänta tåligt tills Herren kommer. Herrens ankomst är nära.

DAGENS ANDAKT, den 27 juni”Gud … låt ditt ansikte lysa mot oss så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper”
(Ps 67:2-3)

Har du vandrat på en sandstrand en solig dag. Då har du säkert upptäckt att bland alla millioner sandkorn som ligger där, är det några som gnistrar och glimmar på ett alldeles särskilt sätt. Jag har upptäckt att de sandkorn som gnistrar så där extra, egentligen inte är annorlunda, än alla andra sandkorn där på stranden. Men de har en liten plan yta som är vänd mot solen och fångar upp solen strålar och reflekterar dem mot mitt öga.

Jag skulle önska att alla kristna var som de där sandkornen på stranden, att vi skulle gnistra och glimma bland alla alldagliga människosandkorn runt oss. Det kan vi göra om vi lever våra liv vända emot levande Gud så att kan belysa oss med sin härlighet. 

Psalmisten i dagens bibelord ser sig själv som ett sådant där speglande sandkorn. Han tänker att om bara Gud låter sitt ansikte lysa över honom så kommer andra människor att se vem Gud är genom honom.

BÖN

Låt din härlighet Jesus bli sedd hos mig
All den skönhet och renhet som bor i dig
Rena mig i ditt blod. Gör mig helig och god
Så din bild kan framträda alltmer hos mig.

(A.Osborn)

FRÄLST! – Rom 10

 


Bibelläsning: Romarbrevet 10

Läs bibeltexten här

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." (Rom 10:9 FB)

Det är egentligen bara en sak man måste tro för att bli frälst: Att Jesus lever idag. Att Han har uppstått från de döda.

Tron på en levande Jesus får konsekvenser inte bara för min frälsning, utan också för min dagliga vandring.

Han går bredvid mig. Han leder mig, förmanar mig och uppmuntrar mig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lever idag - i mig! 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Att försöka bli frälst på fel sätt
Paulus brinner för människors frälsning. Detta är hans hjärtas önskan och hans bön (vers 1). Problemet som han möter är att människor inte har den rätta insikten (vers 2). De försöker uppnå frälsning genom sina egna ansträngningar.
Till eftertanke:
Möter du människor med samma problem? De är vänliga, generösa och gästfria och inser inte sitt behov att kapitulera för Gud och be om förlåtelse och frälsning?

Hur man blir frälst?
I detta kapitel finner vi den kanske enklaste instruktionen om vägen till frälsning. Det är egentligen bara en enda sak man behöver tro och en enda sak man måste göra (Rom 10:9-10).
- Man måste tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda, det vill säga att Jesus lever idag
- Man måste bekänna Jesus som Herre

För att bli frälst behöver man inte tro på skapelseberättelsen eller jungfrufödseln. Man behöver bara tro att Jesus uppstått och lever idag. Sedan måste man bekänna Jesus som Herre i sitt liv.

   Då dessa två är uppfyllda - då är man frälst! Vi gör det ofta mycket mer komplicerat än vad det är. Det behövs två saker för att bli frälst. Inte fler.

   Sedan börjar livet efter pånyttfödelsen. Det är då vi måste leva ut det vi bekänner. Att Jesus är Herre innebär att det är han som bestämmer och inte jag. Jag har lagt mitt liv i Hans händer och det är det Han vill som gäller från och med den dagen.

   Det är inte svårt att bli frälst, men det får enorma konsekvenser för mitt fortsatta liv. Innan frälsningen kunde jag göra vad jag ville, men att vara frälst innebär att jag lever mitt liv med en ständig fråga till Gud om vad jag ska göra och hur jag ska göra det.
Till eftertanke:
Hur medveten är du i ditt liv att du har gett Jesus makten i ditt liv, och att det är Han som bestämmer?

Tron kommer av Guds ord
Tron är inte något som flyger omkring i luften och som några får och andra inte. Tron kommer av Guds Ord. Om vi tar in Guds Ord genom att ta del av förkunnelsen eller genom egen bibelläsning så växer tron. Om vi inte gör det tar vi bort Guds Ords möjlighet att ge oss tro.
- För hur ska någon kunna tro om han inte hört? (vers 14)
- Och hur kan någon höra om ingen predikar? (vers 14)
Till eftertanke:
Hur predikar jag genom mina ord och mitt liv? Kan det vara så att jag är Guds enda möjlighet att nå fram någon människa?

26 juni 2022

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 26 juni

 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livetSå var det söndag igen efter en midsommarhelg med strålande väder (bild 1). På midsommarafton var vi hemma hos några vänner tillsammans med många fler goda vänner. Vi åt gott och hade sällskapslekar och vittnesbörd.

Om du tror att bild 2 föreställer berättelsen då Jesus väckte upp Lasarus från de döda, så tror du fel. Bilden föreställer ett av de två lagen som hade till uppgift att mumienisera en medspelare från topp till tå med hjälp av en toallettpappersrulle.

Också kom midsommardagen. Då hade vi besök av "Stockholmsfamiljen" som består av yngste sonen med hustru och de två flickorna tretton och nio år gamla.


Det blev mycket mat även denna dag, med otaliga dopp i poolen (bild 3) och bollspel på gräsmattan.

Men nu är det en helt vanlig söndag och snart dags att gå på gudstjänst på kåren i Västerås och därefter räknar vi med att det blir en helt vanlig vecka om Herren dröjer.

Med önskan om en välsignad ny vecka
/Peter Baronowsky

DAGENS ANDAKT, den 26 juni”Så gjorde han några till… herdar och lärare”
(Ef. 4:11)

Idag fortsätter vi att se på ännu några olika människotyper som ska ”göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:12). Idag handlar det om herdemänniskor och lärarmänniskor.

Herdemänniskorna är de verkliga omsorgsmänniskorna. För herdemänniskorna är det inte svårt att bry sig om andra. De älskar att visa omsorg. Det är de som bjuder hem dig till sig när ingen annan tycks bry sig om. Det är de som fråga efter hur du mår och verkligen menar det. Det är de som orkar lyssna på din berättelse när du berättar den för tionde gången. Det behövs många herdemänniskor i Guds församling, eftersom det är begränsat hur många människor en enda herde kan hinna med att visa omsorg om.

Slutligen är det lärarmänniskorna som finns med i uppräkningen i Efesierbrevets fjärde kapitel. Lärarmänniskorna har ofta lätt att tänka logiskt. De ser samband i Bibeln som andra går förbi och kan undervisa på ett sätt som lätt kan förstås.

Både evangelistfunktionen som vi talade om igår och lärarfunktionen är förkunnartjänster, men evangelisten har sitt fokus på de ännu inte frälsta, medan läraren har sitt fokus på att undervisa Guds folk så att de kan växa som kristna. Vi ber idag samma bön som igår

BÖN

Herre hjälp mig att hitta känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp. Tack för att det finns en plats för mig i ditt rike och för att du har skapat mig för en speciell funktion där.

UTMANINGEN Psalm 77 och 78


Psalm 77 - NÖDENS DAG

Bibelläsning: - Psalm 77
Läs bibeltexten här

"På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir inte trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort." (Ps 77:3-4 FB)

"På nödens dag söker jag dig....". Varför gör nöden oss till bättre bedjare?

Många människor ber bara till Gud under besvärliga situationer. Det är förmodligen så att alla människor ber när de kommer i tillräckligt svåra situationer och kanske beds det mer innerliga böner på parkbänken på natten än vad som beds i de fina kyrkorna. "....om natten är min hand uträckt". Ja, nödens dag upplevs många gånger starkast på natten.

Men varför måste vi komma i nöd för att verkligen söka Gud av hela hjärtat? Om vi sökte Gud av hela hjärtat i tider då vi inte plågas, kanske vi inte skulle hamna i nöd så ofta.

Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt i nödens natt får jag sträcka ut min hand till dig Gud.

Kommentar:
Vers 1-7
Den första delen av psalmen är skriven i jag-form på nödens dag. Psalmisten tänker och grubblar och är full av oro.

Vers 8-10
Asaf skriver en rad frågor till Gud: Har Gud förkastat oss för evigt? Är hans godhet borta för alltid? Har Gud glömt att vara nådig?

Vers 11-21
Asaf svarar att det som plågar honom är att Gud inte är som förr. Asaf går tillbaka och tänker på alla Guds under i historien. Han tänker på hur Gud befriade sitt folk från fångenskapen i Egypten och förde dem över havet och bevarade dem under ökenvandringen.


Psalm 78 - SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Psalm 78
Läs bibeltexten här

"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i dessa verser.

Vi får inte sluta berätta om vem Herren är och vad han gör. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få höra om det viktigaste i tillvaron: gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtit dem se" (vers 11). När de slutade tala om Herrens under glömde de fort och tappade respekten för Gud. Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om hans under. Om vi slutar med det kan en hel generation gå förlorad.

Mannakorn att tugga på under dagen: Vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag. 

Kommentar:
Psalmen ser tillbaka på historien. Det genomgående budskapet är Guds omsorg och att folket ständigt vände sig bort från Gud.

Vers 1-7
Uppmaning att aldrig sluta berätta för den uppväxande generationen om Gud, hans omsorg och makt. Berättelsen om Guds handlande i historien var viktigt för varje ny generation ”så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud” (vers 7).

Vers 8-41
Asaf påminner om Guds under vid uttåget från fångenskapen i Egypten. Han delade havet, gav dem vatten från klippan, ledde sitt folk med molnskyn om dagen och eldsken på natten. Han gav dem manna och vaktlar att äta. ”Men de fortsatte att synda mot Honom” (vers 17). ”De trodde inte på Gud och litade inte på hans frälsning” (vers 22).

Vers 42-52
Asaf påminner om plågorna som Gud sände över egypterna för att de skulle släppa Israels barn fria.

Vers 53-64
Asaf påminner om hur Gud förde dem fram till det utlovade landet. Men folket trotsade och frestade Gud genom att vända sig till avgudarna.

Vers 65-72
Men trots folkets uppror mot Gud, sände han David som en herde för sitt folk.

Till eftertanke:
Det är lätt att se folkets svek och otrohet mot Gud på den tiden. Men hur är det med Guds folk idag?