26 juni 2019

Karismatiska väckelsen – ett avslutat kapitel?

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den här pingsthelgen har jag på nytt ställts inför hur Jesus talar om den helige Ande och vilka förväntningar han hade på det Fadern hade lovat honom. ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna …” (Johannesevangeliet 15:26,27) Mitt i den sorg som lärjungarna drabbats av när de äntligen började förstå vad som väntade i Jerusalem, ser Jesus det som skulle hända i ett helt annat perspektiv. ”Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er.” (Johannesevangeliet 16:7). Andens utgjutande på pingstdagen var en strategisk hemlighet mellan Jesus och Fadern. Den Helige Ande skulle göra några, för tillfället räddhågade lärjungar, till ”historiemakare” som Jesu vittnen och förlösa kraften av det fullbordade försoningsverket. I allt det som sedan händer är den helige Ande verksam och närvarande i världen. Inte som en enstaka händelse utan som ett förblivande erbjudande till varje Jesus-troende som behöver hans hjälp.


Och detta är den kritiska frågan – upplever vi behovet av den helige Andes hjälp?


Det som hände inom stora delar av kristenheten under 1960-70-talet var en oväntad andlig rörelse – en glad upptäckt av den helige Andes närvaro med alla de tecken som man tidigare kände igen från pingstdagen i Jerusalem. Från alla delar av världen kom vittnesbörd om att den helige Ande verkade samtidigt och på ett liknande sätt. Jag hade själv möjlighet att besöka pastorer och församlingar under den här tiden i Norge, Kongo, USA, Indien, Nepal, Bangladesh, Thailand och Japan. På varje plats kände jag samma ”doft” av den helige Ande och såg samma yttringar av Andens verk. Även vi som svensk kristenhet blev starkt berörd och alla började tala om ”den karismatiska väckelsen”. Många mötte den som en glädje­chock och en ny Jesus-förälskelse – och jag var en av dem.


Så var är vi nu? Hur levde vi med det vi tog emot?


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8054&coid=4

Dagens Andakt 26 juni”Så gjorde han några till… herdar och lärare” (Ef. 4:11)

Idag fortsätter vi att se på ännu några olika människotyper som ska ”göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:12). Idag handlar det om herdemänniskor och lärarmänniskor.
Herdemänniskorna är de verkliga omsorgsmänniskorna. För herdemänniskorna är det inte svårt att bry sig om andra. De älskar att visa omsorg. Det är de som bjuder hem dig till sig när ingen annan tycks bry sig om. Det är de som fråga efter hur du mår och verkligen menar det. Det är de som orkar lyssna på din berättelse när du berättar den för tionde gången. Det behövs många herdemänniskor i Guds församling, eftersom det är begränsat hur många människor en enda herde kan hinna med att visa omsorg om.
Slutligen är det lärarmänniskorna som finns med i uppräkningen i Efesierbrevets fjärde kapitel. Lärarmänniskorna har ofta lätt att tänka logiskt. De ser samband i Bibeln som andra går förbi och kan undervisa på ett sätt som lätt kan förstås.
Både evangelistfunktionen som vi talade om igår och lärarfunktionen är förkunnartjänster, men evangelisten har sitt fokus på de ännu inte frälsta, medan läraren har sitt fokus på att undervisa Guds folk så att de kan växa som kristna. Vi ber idag samma bön som igår

BÖN
Herre hjälp mig att hitta känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp. Tack för att det finns en plats för mig i ditt rike och för att du har skapat mig för en speciell funktion där.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 26 juni - Rom 10

FRÄLST!


Bibelläsning: Romarbrevet 10
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."
(Rom 10:9 FB)

Det är egentligen bara en sak man måste tro för att bli frälst: Att Jesus lever idag. Att Han har uppstått från de döda.

Tron på en levande Jesus får konsekvenser inte bara för min frälsning, utan också för min dagliga vandring.

Han går bredvid mig. Han leder mig, förmanar mig och uppmuntrar mig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lever idag - i mig!

25 juni 2019

Vem vågar nobba Pride?

En av de mest lästa artiklarna just nu i Världen idag är en nästan ett år gammal artikel om Stockholm Pride, skriven av Ruth Nordström:

"I lördags avslutades Pridefestivalen i Stockholm och eventen med EuroPride fortsätter i Sverige fram till den 19 augusti. Jag som inte deltog på eventet missade att se de ”mänskliga ponnyerna” som travade runt på området och föreläsningen om djuriska subkulturer som zoofili – sexuellt umgänge med djur. Jag missade dessutom att ta mina barn på showerna på Pride Kids och dessutom flera BDSM-event som att  ”Prova på smisk med Club Sade” i Kinkykvarteret. Jag gick även miste om att lära mig om självskadebeteenden som ”needleplay”, att via kanyler skada min kropp så den börjar blöda, om ”chemsex”– att via droger skapa en starkare sexuell kick eller att få bli bunden i Kinkykvarterets rephörna av en av medlemmarna i Peer Rope Stockholm. 

Förkärleken för just BDSM (bondage & disciplin, sadism & masochism) är påtaglig under Pride. Sexualsadismens fantasier och beteenden, som involverar att ge smärta, lidande och förnedring för att öka eller uppnå sexuell upphetsning, hyllas, tillika masochismens ideologi om sexuell njutning av smärta i sammanhang av sexuell dominans."

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/vem-vagar-nobba-pride/reprfn!LuAvHr6E7tVhyJNTfJYtSg/

Dagens Andakt 25 juni”Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, andra till evanglister…” (Ef. 4:11)

Bibelordet talar om olika människotyper i Kristi kropp som ska ”göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:12)
Apostlamänniskorna är de kreativa, de som går före och skapar nytt och som har lätt för att inspirera andra. De blir uttråkade så fort ett nytt projekt rullat igång och går då fort igång med något nytt.
Profetmänniskorna är en annan människotyp. Här har vi de som av naturen är lyhörda både mot Gud och mot människor. De är känsliga för stämningar och är ofta de som först uppfattar stämningar i församlingen.
Så har vi Förkunnarmänniskorna – evangelisterna, som ofta är utåtriktade och har lätt att få kontakt med nya människor. Evangelisten kan förstås vara en sådan som Billy Graham, som vinner stora skaror för Gud. Men det kan också vara den som vinner en och en. Evangelistmänniskorna kan inte låta bli att vittna om Jesus, och oavsett i vilket sammanhang de kommer i kontakt med andra människor så lyckas de leda in samtalet på Gud.  Du vet att han har gått fram på en plats, därför att han/hon har lämnat ett spår av nyfrälsta människor efter sig. 

BÖN
Herre hjälp mig att hitta känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp. Tack för att det finns en plats för mig i ditt rike och för att du har skapat mig för en speciell funktion i där.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 25 juni - Rom 8

EGENRÄTTFÄRDIGHET


Bibelläsning: Romarbrevet 9
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam" (Rom 9:30-33 FB)

Vi blir rättfärdiggjorda genom tron på vad Jesus gjorde för oss. Vi kan inte bygga våra liv på vår egen rättfärdighet. Jesus är vår rättfärdighet.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Men den som tror på Honom ska inte stå där med skam.

24 juni 2019

Vittnesbördet: Esther Ahmad om "Hon trotsade jihad"

 ”Om du verkligen älskar Allah, kommer du att vilja dö för honom. Din död kommer innebära en stor belöning för dig och din familj i himlen. Bara döden kan bevisa din kärlek.” Det var det ultimata testet. En möjlighet att inte bara vinna Allahs kärlek, utan också sin faders kärlek – något hon aldrig lyckats för­tjäna. Esther tog ett djupt andetag och lyfte sin hand i luften. Arton år gammal hade hon just frivilligt anmält sig till att bli självmordsbombare. Hon trotsade jihad är den sanna berättelsen om en flicka som växte upp under radikalt islamiskt styre där hon tränades att tro att hennes yttersta syfte i livet var att tjäna Allah genom att dö som jihadist. Men två nätter innan hon skulle lämna livet för gott hade hon en dröm... en dröm som skulle förändra hennes öde för all framtid.

 

Dagens Andakt 24 juni”Ni utgör Kristi kropp men är var för sig delar av den.”(1 Kor 12:27)

Bibeln talar om den kristna församlingen som en kropp, där varje kristen är en del. I min fysiska kropp är varje del skapad för en speciell funktion. Handen är utformad på ett sätt som gör den till det bästa verktyg som finns. Foten är anatomiskt utformad till att gå och att bära upp och balansera hela kroppen. Varje del är olika och är ämnad att fylla sin bestämda funktion.
Ibland hamnar en kropp i en bristsituation. En människa kan förlora en hand eller ett ben. Då kan man ibland lära andra delar av kroppen att ta över och ersätta den förlorade kroppsdelens funktion. Det finns människor som lärt sig styra en bil med fötterna, eller skriva på en dator med en pinne i pannan. Ändå är det så att i en mänsklig kropp är varje del skapad för en speciell funktion, och kroppen fungerar bäst om varje del kan utföra sin uppgift.
På samma sätt är det i Kristi kropp. Varje kristen har en grunduppsättning som gör dem lämpade för vissa uppgifter, och vi fungerar bäst om vi hittar fram till denna uppgift.

BÖN
Herre hjälp mig att hitta fram till och känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp, och hjälp mig att villigt gå in i den, så att min fulla potential kan användas för ditt rike.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 24 juni - Rom 8

DET ÄR OMÖJLIGT!

Bibelläsning: Romarbrevet 8
"Det som var omöjligt...det gjorde Gud" (Rom 8:3 FB)

Det kan finnas saker här i livet som bara känns omöjliga. Då vi upplever det så, är det en trygghet och en vila att kunna lämna de sakerna till Gud. Det är bara han som kan hantera det omöjliga.


I samma kapitel kan vi läsa: "Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" (vers 31).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan!

23 juni 2019

Tidig söndagsmorgon den 23 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Förra söndagen välkomnade vi nya medlemmar på kåren i Västerås. De hade alla gått Alpha-kursen och ville nu bli medlemmar (Bild 1. Bilden kommer från kårens hemsida).
På kåren finns nu en grupp som går igenom soldatförberedelsekursen, så vi väntar ny soldatinvigning till hösten.

Midsommarhelgen tillbringade vi i Stockholm tillsammans med yngste sonens familj.
   Yngsta Stockholmsbarnbarnet lyste ikapp med solen även om det fattades några framtänder (Bild 2)...


... och storasyster promenerade obekymrat i trängseln på Norr Mälarstrand djupt försjunken i en av Narnia-böckerna (Bild 3).

Under veckan har vi också skrivit på avtal om att arbeta ytterligare ett år för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland. Det innebär att vi fortsätter att vara coacher/mentorer för ett antal officerare i Sverige och Lettland. I deltidstjänsten ingår även att undervisa på Distansbibelskolan Norr i Örnsköldsvik och en del engagemang i NLDI (Nordic Leadership Development Institute).

Förutom det har vi som vanligt en del andra engagemang det kommande skolåret: Bibelhelger i Mandal (Norge), Templet (Stockholm), Västerås och Våg (Färöarna). Kurs för Socialarbetare i Sverige och äktenskapskurs för officerare i Danmark.

Dessutom har vi som vanligt arbetet för rupeba med bokproduktion, UTMANINGEN och daglig uppdatering av hemsidan.

Men nu är det först och främst dags för lite ledighet.

Ha en välsignad vecka och sommar!
Peter Baronowsky

PS Glöm inte bort att läsa Bibeln och tala med Herren varje dag. Han har något att säga dig.

Dagens Andakt 23 juni”Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning – och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem…

Vi lever i en postmodern tid, som kännetecknas av att de flesta människor inte längre tror att det finns en absolut sanning, som är värd att söka efter. 

Istället försöker varje individ skapa sin egen lilla sanning – en kompott av allt som passar in i hennes egna önskningar och tyckanden. Tidigare kunde man vara oenig om hur sanningen såg ut, men man sökte fortfarande på olika sätt efter Sanningen med stort S. Idag, när de flesta övergett tanken på att det finns en absolut sanning, menar många att ”det som känns rätt för mig” är sanningen och detta resulterar i en massa individuella småsanningar, När man hävdar att det inte finns en absolut sanning gör man emellertid en logisk kullerbytta. Om jag säger att det inte finns en absolut sanning, har jag just hävdat en sådan, nämligen att det är absolut sant att det inte finns någon absolut sanning. 
Jag tror att Jesus har rätt. Jesus är uttrycket för Guds absoluta sanning. Men denna världens Herre, djävulen, har ”förblindat förståndet på dem som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild” (2 Kor 4:4)
Vår tids förblindelse ligger i att människor inte längre söker Guds sanning, utan känner efter hur deras egen lilla sanning ser ut och blir därmed rotlösa och vilsna utan någon fast grund att stå på. Dagens bibelord uppmanar oss att inte ta del i, men avslöja dessa mörkrets gärningar.

BÖN
Herre låt det ljus som du har tänt i mig lysa så klart att mörkrets gärningar avslöjas där jag går fram. 

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 23 juni - Rom 7

"JAG KAN INTE FATTA ATT JAG HANDLAR SOM JAG GÖR"


Bibelläsning: Romarbrevet 7
"Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag" (Rom 7:15 FB)

Paulus, historiens mest framgångsrike evangelist, levde i medvetenheten att han inte kunde klara av att leva rätt i sin egen kraft. Han hade kontakt med sin maktlöshet och var ständigt beroende av Gud i sitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att leva i beroende av dig i livets alla situationer.

22 juni 2019

Inför söndagen: DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jer 22:1-4, Apg 13:16-25, Luk 1:57-66, Ps 96

Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar. Den har firats sedan 400-talet, ett sekel efter det man börjat fira Jesu födelse vid julen. I Luk 1:26 står det att ”Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret”, vilket gjorde det naturligt att uppmärksamma Johannes döparen sex månader innan jul, vilket är denna helg.

Jesus förändrade världshistorien – han dog för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Genom hela gamla testamentet ser vi hur Gud förbereder för att frälsaren ska födas.

I texten från Jeremia uppmanas han gå ner från templet till kungens palats i Jerusalem. Det är intressant att han inte bara riktar sig till kungen, utan även tjänarna och folket (Jer 22:2). Vi har ofta en tendens att skylla på andra, det är politikernas fel, det är kyrkans lednings fel osv. Orden från Herren i vers 3 riktar sig både till ledare och dig och mig personligen:

• Döm rättfärdiga domar.
• Befria de som plundras av förtryckare.
• Utnyttja inte och var inte hård mot invandraren, de faderslösa och änkan [de svagaste i samhället].
• Spill inte oskyldigt blod på denna plats.


Läs mer här:https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2538918882799417/?type=3&theater 

Dagens Andakt 22 juni”… förkunna ordet, träd upp i tid och otid...”  (2 Tim 4:2)

Det var kanske mellan 5 och 7 mammor, som bodde med sina barn på det kristna familjebehandlingshemmet den våren. Gruppsamtalen om kristen tro var ett obligatoriskt inslag i behandlingen.
Så blev det helg och de allra flesta mammorna hade permission. Det var bara en mamma kvar. Jag tänkte att hon kanske skulle känna sig utlämnad, eftersom inga andra mammor skulle vara närvarande vid dagens gruppsamtal. Därför sa jag till henne på lunchen: ”Eftersom det bara är du kvar, ställer vi in gruppsamtalet idag”. Då såg hon på mig med stora ögon och sa: ”Jamen jag då, är inte jag viktig?” Ångerfull, försäkrade jag henne om att hon visst var viktig och vi bestämde att samtalet trots allt skulle äga rum. Och det fantastiska var att den dagen, i det gruppsamtalet, lämnade den unga mamman sitt liv åt gud. Hon blev frälst. 
Ibland är vi kanske alltför försiktiga och är rädda för att vi ska ”pressa” evangeliet på människor. Verkligheten är kanske istället den att andra längtar efter att höra om vår tro, och få lära känna den Jesus som vi tror på. 

BÖN
Jesus, hjälp mig idag att vara villig att berätta om dig och att leva mitt liv så att andra får lust att lära känna dig.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 22 juni - Ps 74 + 75

EN GUD SOM HÅNAS

Bibelläsning: Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Han frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11)

Författaren känner vanmakt över situationen och att Guds namn blir hånat.

Jesus som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), han lever och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.

Vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Däremot får utställningar där Jesus smädas plats till och med i våra kyrkor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Oroa dig inte Gud finns! NÄRHET


Bibelläsning: Psalm 75
"Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under." (Ps 75:2 FB)

I psalmen finns ett samband mellan tacksägelse gudsnärvaro.

Är inte alltid Gud nära? - Jovisst är han det! Men många gånger är vi inte är medvetna om hans närvaro. Vi rusar genom dagen som är fylld av olika aktiviteter och krav. Även om Gud är nära kanske inte vi är nära Honom.

Till och med i bönen, då vi talar med Gud om alla våra behov, kan behoven stå så mycket i fokus att Gud placeras långt borta.

Gud vill att vi ska be om hjälp med alla våra behov. Men när vi övergår till tacksägelse så lämnar vi våra behov och bönen "lyfter" till en annan nivå. Det blir då inte längre problemcentrerad bön, men gudscentrerad. I det första fallet är vi nära våra problem och i det andra fallet är vi nära Gud.

Det är inte att undra på att tacksägelse liknas vid en port in till Herrens gårdar: "Gå in i hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Gå in i hans portar med tacksägelse.

21 juni 2019

Expressen: Stjärnan mystiskt borta – nu vägrar USA att svara.

Jaelene Hinkle
I förbindelse med Sveriges match mot USA uppmärksammar Expressen att en av USA-stjärnorna inte finns med.

Det handlar om Jaelene Hinkle. Expressen skriver "Jaelene Hinkle har inte spelat i landslaget sedan sommaren 2017. Det var i samband med två landskamper mot Sverige och Norge som Hinkle helt plötsligt tackade nej till landslaget och inte följde med laget till Norden. Anledningen skulle, enligt flera amerikanska medier, ha varit att USA valt att uppmärksamma den pågående Pride-månaden och det genom att spela med regnbågsfärgade siffror på sina matchtröjor." 

Expressen skriver vidare: "Jaelene Hinkles har själv varit sparsam med att kommentar situation sedan sommaren 2017. Men i en intervju med CBN förra året sa hon följande:
– Jag kände att det inte var min uppgift att bära den där tröjan. Jag gav mig själv tre dagar för att söka svar och för att be, för att bestämma vad gud rådde mig att göra i den här situationen. Jag visste att jag själsligt gjorde rätt. Om jag aldrig blir uttagen i landslaget igen så är det bara en del av guds plan. Då känns det rätt."

Den svenska landlagsbacken Nilla Fischer kommenterar Hinkles ställningstagande med orden:"Om det är sant så är det sorgligt att man inte kan inse att det är en symbol för alla likas värde. Och står man inte bakom allas lika värde så har man fel inställning tycker jag, sa Fischer då." 

Men Pride är inte bara en symbol för allas lika värde. Claphaminstitutet gjorde förra året en kartläggning av innehållet i Stockholm Pride. Jag skrev om den rapporten för ett år sedan. Här är smakbitar av innehållet:"Förkortningen BDSM (en förkortning för bondage och disciplin, dominans och underkastelse samt sadism och masochism) är en tämligen vanlig företeelse under Pride. Andra liknande våldsamma aktiviteter är flogging -piskning. Även zoofili - attraktion av och sex med djur - finns som teman under dessa seminarier.
   Informationen till besökare ger exempel på vad besökaren kan vänta sig helt öppet på Östermalms idrottsplats under dagtid. ´Club Sade´ låter alla nyfikna prova på lite smisk och pisk under hela festivalen? Eller varför inte ta en liten time-out i en bur en stund? Känna på hur det känns att stå uppsänd på ett S:t Andrews kors? "Men det finns också programpunkter som med emfas bejakar våld, i likhet med punkterna dominans och BDSM här ovan. Ett inslag under veckan bygger ´ett scenario där en av parterna vill bli kuvad trots motstånd, där förutsättningarna gällande storlek, teknik och styrka inte är jämbördiga´med målet ´att ge bägge parter den upplevelse som dom trånar efter utan att leken slutar på sjukhuset´
   Pride tar även upp ämnen som självskadebeteende som något positivt samt sex under påverkan av droger där man vågar göra saker som man inte skulle vilja göra i nyktert tillstånd.
  Pride talar även om prostitution i positiva ordalag. Prostitution omtalas som sex-arbete. Även om det inte uttalas lika klart i Pride-programmet är RFSL:s uppfattning glasklar: Prostitution bör tillåtas och den svenska sexköpslagen avskaffas."


Du kan läsa hela inlägget om Claphaminstitutets kartläggning här:
https://rupeba.blogspot.com/2018/07/kejsarens-nya-klader.html

Du kan läsa artikeln i Expressen här: https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/stjarnan-mystiskt-borta-nu-vagrar-usa-att-svara/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email

/PB

Dagens Andakt 21 juni”Kärleken är tålmodig och god… inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst… Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.”  (1 Kor 13: 4, 7-8)

Uteliggaren hade just kommit in ifrån kylan på det kristna härbärget. Jag såg vårdaren som tog emot honom och jag såg honom. Hon – en modernt klädd ”normal” yrkesmänniska - en behandlare. Han – luggsliten och illaluktande. Han hade just fått avslag av socialen på sin begäran om ekonomiskt stöd. 

Förmodligen på grund av att han drack. Nu var han som ett förtvivlat barn – ett gammalt, härjat och utslitet barn, som skrek högljutt och förbannade socialen. Jag undrade hur mötet skulle utvecklas. Förundrad såg jag vårdarens förmåga att låta sitt hjärta styra hennes handlande. Hon såg längre än till förbannelserna. Hon såg det förtvivlade barnet, och lyckades med sin medkänsla omfamna mannens uppgivna känslor och trösta det förtvivlade barnet i honom. Gråten stillnade och han kunde lugnad gå till sitt rum.
Man kan träna upp sin sociala förmåga att bemöta andra människor antingen det gäller medelsvensson eller den socialt utstötte, men man kan aldrig utbildas i att ha kärlek. Den måste komma från ett villigt hjärta. Man kan lära sig olika tekniker i mötet med människor, men tekniker kan aldrig trösta ett uppgivet och förtvivlat hjärta. Det kan bara den kärlek som är ”tålmodig och god” (1 Kor 13:4) göra.
BÖN
Jesus, hjälp mig idag att vakta på mitt hjärta så att jag låter kärleken till, och omsorgen om andra ha företräde i allt jag gör.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 21 juni - Ps 73

I GUDS NÄRHET

Bibelläsning: Psalm 73
"Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren" (Ps 73:28 FB)

Psalmen frågar: Varför är livet så orättvist? Varför går det bra för de övermodiga och ogudaktiga? (vers 3). Varför drabbas inte de av olycka? Varför plågas inte de? (vers 5). Varför är de fria från lidanden? (vers 4).

Psalmisten tycker att detta är svårt att förstå (vers 16), ända tills han går in i Guds helgedom (vers 17). Där upplever han och förstår att det bara finns en enda plats med verklig och varaktig lycka. Det är att vara i Guds närhet (vers 28).

Vi har så lätt att jämföra oss med andra och bli avundsjuka (vers 3). Vi får be bönen: "Fräls oss från jämförelse." Då vi fokuserar på hur det går för andra kanske Jesus säger som han sa till Petrus: "Vad rör det dig? Följ du mig." (Joh 21:22)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva min dag i Guds närhet.

20 juni 2019

En syn om den sista tiden

1973 skrev David Wilkerson "Synen, en skakande profetia om ändens tid som har börjat få i uppfyllelse".

Det verkar som den är slutsåld överallt, men så skriver Bkus på sin presentation av boken: "David Wilkersons profetia Synen, utgiven första gången 1974, lästes länge med stor skepsis. Är det som beskrivs verkligen möjligt? Men i ljuset av turbulent världsekonomi och ständigt varmare klimat blir Synen mer aktuell än någonsin. David Wilkerson förutsäger inte bara en ekonomisk kris och nya väderfenomen, utan beskriver också jordbävningen i Japan, en allt liberalare syn på samlevnad och sexualitet, katolska kyrkans ökande inflytande bland protestanter och det höjda tonläget mellan Ryssland och västvärlden." 

Jag håller just på att läsa om boken som jag läste första gången i slutet av 1970-talet. Vårat exemplar är slitet. Alla blad har lossat i inbindningen och är helt lösa. Men innehållet är intressant, och så här cirka fyrtio år efter utgivandet är det slående hur mycket i boken som har slagit in eller håller på att hända.

En liten detalj som jag fastnade vid var att Wilkerson profeterar om hur kristna radio- och TV-program kommer att censureras "Liberala kyrkoledare försöker i samråd med statliga organ kontrollera program av religiöst slag. Inga kristna inslag går ut i etern utan deras godkännande. Resultatet blir ett urvattnat evangelium utan Kristus som inte stöter någon."

Då jag läste det tänkte jag på prästen som inför skolavslutningen vägrade censureras av rektorn för skolan. Skolan vill på förhand se manus till prästens tal för att godkänna det eller för att hindra att prästen säger det präster är till för att säga. Du kan läsa ett tidigare inslag om detta här: https://rupeba.blogspot.com/search?q=Lidk%C3%B6ping

Dagens Andakt 20 juni”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.”  (Rom 6:23)

En gåva kan man inte förtjäna. En gåva kan man inte köpa. Då är det inte längre en gåva. Vi är alla omgivna av gåvor som vi får bara därför att vi är människor. Livet är en sådan gåva. Varje ny morgon är en gåva som vi alla tar emot, oftast som en självklarhet. Men det finns många gåvor som bara ligger och väntar på en mottagare. 
Som kristen har jag fått och tagit emot frälsningens gåva – en gåva som Jesus gett åt alla människor, men som bara kan upplevas av dem som tar emot den. ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn…”(Joh 1:12). 
I frälsningens gåva ligger också förlåtelsens gåva. När vi tagit emot Guds förlåtelse i våra liv är det en gåva som Gud vill att vi ska ge vidare till andra. Ordet förlåtelse är i Bibelns grundtext nära förbundet med ordet för att ge. Ingen kristen skulle behöva bära på agg emot en annan människa, utan fritt och för intet kunna ”ge som gåva det ni har fått som gåva”.

BÖN
Herre hjälp mig idag att leva i utgivande förlåtelse. Om någon idag skulle behandla mig illa, ber jag att du ska hjälpa mig att med glädje förlåta honom eller henne.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________