5 dec. 2023

Vittnesbördet: ”Varenda ord skar in i mig. Det handlade om mitt liv och det blev så kraftfullt.”

- Från Jesus.se -

Skuldberget hade växt till 300 000 kronor. Fredrik Willersinn befann sig djupt nere i ångest och i ett tungt drogmissbruk och kunde inte se någon väg ut ur sin situation. Knarklangaren körde ut med honom i skogen utanför Malmö och tryckte in en pistol i hans mun och tryckte av: ”Klick, klick, klick”. Pistolen var inte laddad.

– Jag förstod att de skulle döda mig nästa gång om jag inte betalade, berättar Fredrik.
Fredrik var i 30-års åldern och han hade bestämt sig för att avsluta sitt liv genom att dränka sig i kanalen i Malmö. Han ringde sin mamma för ett sista avsked.
– Jag hade gett upp livet, berättar Fredrik.
Hon blev förkrossad och lyckades prata honom ur sina självmordsplaner och sa att hon kanske kunde ordna fram pengarna som han var skyldig.
Mamma lyckades få fram pengarna så att Fredrik kunde bli av med sin knarkskuld. Han inledde en behandling och återförenades med sin tidigare flickvän och de fick två döttrar. Ett tag levde han ett bättre liv, utan droger och han kunde jobba igen.

Adventskalendern. GÖR DIN RÖST HÖRD – Upp 5

 

Bibelläsning: Upp 5
"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från ett himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss. 

___________________________

==> Mannakorn att tugga på under dagen: 
Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.

______________________________

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Innehåll:
Bokrullen med de sju inseglen - Vers 1-5
Lammet inför tronen - Vers 6-8
Den nya sången - Vers 9-14

Kommentar: 
Jesus som lejonet och lammet
Johannes ser i en syn en bokrulle med sex sigill. Det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen och Johannes börjar gråta och får då uppmaningen att sluta gråta för det finns en som är värdig.
Då träder Jesus fram och han uppenbarar sig på två olika sätt 
1. Lejonet av Juda
2. Ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat.

Resten av kapitlet är en lovsång till honom som är värdig.

I synen i himlen från ett tidlöst panoramaperspektiv framställs Jesus både som ett lejon och som ett slaktat lamm. Då Jesus kom första gången var han som ett lamm som blev slaktat för vår skull. Vid Jesu andra tillkommelse kommer han inte att komma som ett försvarslöst lamm. Då kommer han som ett starkt lejon och allt motstånd får vika sig för honom- Då ska han komma för att upprätta sitt fridsrike på jorden 

 

Tolkning av Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Apokalyptiska böcker är en speciell litteraturform i Bibeln, och förutom Uppenbarelseboken är också stora delar av Daniels bok skriven i denna litteraturform.

Denna litteraturform är inte avsedd att tolkas bokstavligt. Den ska läsas på samma sätt som man läser poesi. I de poetiska böckerna i Bibeln förstår vi helt naturligt att det inte går att tolka det som skrivs bokstavligt. Då det till exempel står i Höga Visan att "Dina tänder är som en flock tackor...Som Davids torn är din hals" (HV4:2-4), förstår vi att det inte är bokstavligt sant, utan mer en beskrivning av något som är vackert.

Så måste vi också förstå Uppenbarelseboken. Den beskriver med olika mer eller mindre fantastiska skepnader kampen mellan det onda och det goda, där det goda till slut segrar.

Men även om man inte kan tolka varje del bokstavligt ger den ändå en inblick i framtidens händelser. Ordet Apokalyps betyder helt enkel "uppenbarelse" och bokens avsikt är just att uppenbara framtida händelser.

 

Till eftertanke:

- Vilka är det som sjunger lovsången framför tronen? 

- Hur beskrivs de troende i vers 10? Vad innebär det?

Dagens andakt den 5 december

 
”Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.” (1 Petr 2:12)

”Jag får en preliminär känsla av Gud när jag möter er”. Så sa han tjänstemannen vid ett statligt verk, som vi samarbetade med under en period. Det var den finaste utmärkelse vi kunnat få. Vi hade mest talat om utbildningsfrågor och vi hade inte talat särskilt mycket om vår tro. Men utan att vi förstår hur eller varför, hade han uppfattat att vi, som kristna, stod i nära kontakt med levande Gud.

Samtidigt som hans ord blev en uppmuntran, blev de också en påminnelse om vikten av att vi kristna lever ett helgjutet liv, där vår kristna tro får genomsyra allt vad vi gör, oavsett vilka sammanhang vi rör oss i och vem vi möter.

BÖN

Herre hjälp mig i dag att leva så nära dig så att de som ännu inte har mött dig kan få uppleva en glimt av din härlighet och få lust att lära känna dig bättre.


LOVSJUNGANDE PROFETER – 1 Krön 25

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 25
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+25&version=SFB15

"David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, psaltare och cymbaler.... ... som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till HERREN." (1 Krön 25:1+3 FB)

Kapitlet handlar om dem som avdelades för att tjänstgöra som profeter och sångare.

Två gånger i kapitlet nämns profeterandet tillsammans med lovsång och musik. Vad har då dessa två med varandra att göra? Profeterande brukar vi kanske inte vanligtvis sammankoppla med lovsång.

Men jag tror att de två är intimt sammankopplade. Att profetera hänger ihop med att komma så nära Herren att vi kan höra hans viskning och maning i örat. "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 3:13).

Hur gör man för att komma nära Herren? Det bästa sättet jag vet är lovsång och tillbedjan. Där kommer vi nära Herren och betraktar honom som han är. Där blir vi absorberade av hans närvaro och där får vi höra hans röst, känna vad han känner, se det han ser, glädjas åt det som gläder honom och sörja över det som sörjer honom.

Jesus öppnade vägen för oss in i Faderns närhet. Du får komma inför hans ansikte i lovsång och tillbedjan. Du får lyssna på hans röst och handla på hans ord.

_____________________
- Mannakorn att tugga  på under dagen:
Jag vill idag bli stilla inför Herren och lyssna till vad han vill säga mig.
_____________________

Innehåll:
Genom att kasta lott utvaldes dem som skulle göra tjänst att sjunga till Herrens ära.

Kommentar:
Sångarna delades in i 24 grupper på samma sätt som prästerna (se kap.24). Den arbetsfördelningen underlättade planeringen av arbetet i gudstjänsten och gav tid för övning och att lyssna till Herren för att kunna ge sitt bästa under gudstjänsten (vers 9-31).

Sången var inte ett fristående inslag i gudstjänsten. Sången var intimt förknippad med att profetera.

Till eftertanke:
- Ta dig tid att bli stilla och lyssna på vad Herren säger. Använd lovsång i din personliga andaktsstund. Om du lyssnar på någon inspelad lovsång, beundra inte bara den som sjunger. Använd lovsången till att lyssna till vad Herren säger till dig. Lovsång och profetia kan höra ihop.

4 dec. 2023

Veckans bok: GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror
Varje måndag sedan en tid tillbaka har vi presenterat en av våra böcker. Den här veckan handlar det om "GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror".

Från baksidetexten:

Vad har man för glädje av att få en cykel som gåva om man inte kan cykla?
- Du kanske har fått gåvor som du inte vet hur du ska använda?
- Du kanske är mer "begåvad" än vad du någonsin anat?
- Du kanske är rikare än vad du tror?

Den här boken handlar om att det finns olika slags gåvor. Gåvor som fungerar med helt olika förutsättningar. Om vi inte förstår detta kan vi helt missa att använda det Gud utrustat oss med.
På vilket sätt är jag "begåvad", utrustad med gåvor?
Hur kan jag använda de gåvor Gud har gett mig?

"Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen" (Ef 1:3).
___________________________

Boken kostar 120:- (postens porto tillkommer). Du kan beställa den genom ett mejl till info@rupeba.se eller i vår webbshop som du finner på www.rupeba.se.

GÅVOBOKEN är en av våra mest sålda böcker och används i flera församlingar/kårer som samtalsmaterial för cellgruppen/hemgruppen.

____________________________

Böcker som vi tidigare presenterat i denna serie (Du kan läsa mer om böckerna i vår webbshop på www.rupeba.se)

DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar (30 okt)
ANKOMSTBOKEN - En bok om Jesu återkomst (6 nov)
FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri! (13 nov)
nya PSALMBOKEN - Han låter mig vila på gröna ängar (20 nov)
DAGS ATT REFLEKTERA - Reflektera mer över Guds ord och du kommer att reflektera mer av hans härlighet. (27 nov)

____________________________

HAN SOM INTE ÄNDRAS – Upp 4

 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4

"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer."(Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt, ska vi bygga på Jesus.

- Han ändrar inte åsikt. 
- Hans ord står fast.
- Han ändrar inte vem han är.


Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

____________________________
==> 
Mannakorn att tugga på under dagen: 
Han som inte ändras, han densamme är idag.
________________________________

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den himmelska synen - Vers 1-11

Kommentar:
Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv (Se bilden).

Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.

Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se översikten över kapitlen i Uppenbarelseboken nedan).

I kapitel fyra får vi en inblick ifrån livet i himlen. Det ser ut att handla om en ständigt pågående lovprisning till Gud. Dag och natt säger de: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer" (vers 8)

Till eftertanke:
- Det är inte ofta vi får en så levande inblick i himlen. Vad upplever du under läsningen av kapitlet? Vördnad? Förvåning? Önskan att tillbe Gud? Förvirrad? Rädd? Känsla av ödmjukhet?

Dagens andakt den 4 december

 

”Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.”(Ef 6:19-20)

Jag kan ännu se henne framför mig, missionären som skulle komma på besök till skolan och berätta om sitt arbete. Jag hade hört mycket positivt om henne, men när jag först såg henne gav hon inte intryck av att vara särskilt speciell. Det var en äldre präktig dam med knut i nacken och hon var klädd i en alldaglig klänning och ganska grova skor.

Så började hon tala och jag minns tydligt hur hon började sin berättelse: ”Jag är stolt över att vara en kristen” sa hon, och hennes utstrålning som underströk orden, blåste i ett enda nu undan åhörarnas alla förutfattade meningar om henne. Jag kommer inte ihåg så mycket mer av det hon sa den där kvällen, men hennes inledningsord hade tänt en längtan hos mig efter att äga samma frimodighet som hon.

Många kristna idag ber om ursäkt för att de har tro. Till och med Paulus tycks kämpa med sin frimodighet, eftersom han ber att efesierna ska hjälpa honom att be för detta. Men vi får liksom Paulus både be själva, och be andra om stöd i förbön, så att vi kan förkunna ordet med frimodighet.

BÖN

Jesus, hjälp mig idag att vara stolt över att Du är min Herre. Hjälp mig att frimodigt berätta om dig, när det öppnar sig en möjlighet för detta.

 

ORDNING I GUDS HUS – 1 Krön 24

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 24
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+24&version=SFB15

"Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i HERRENS hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning HERREN, Israels Gud, hade gett honom." (1 Krön 24:19 FB)

Kapitlet beskriver hur prästerna och leviterna skulle utses till sina olika uppgifter. Det skulle vara ordning i Guds hus. Alla skulle veta vad man skulle göra och vad man inte skulle göra.

I Gamla Testamentet var det speciella präster som skulle tjäna i Templet. I Nya Testamentet är vi alla präster: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Petr 2:9).

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud (1 Kor 14:33). Men det finns plats för alla. Var och en har sin uppgift.

Desto bättre var och en vet om sin plats, håller sin plats och arbetsuppgift, desto bättre fungerar Kristi kropp. I Kristi kropp har var och en sin uppgift så att det blir till nytta för helheten. Kristus är huvudet för kroppen och då alla lemmar underordnar sig huvudet fungerar kroppen i harmoni. Då var och en har sin uppgift kan vi tillsammans gå framåt utan att inkräkta på varandras uppgifter "Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana." (Joel 2:7-8)

Det finns en plats, en funktion en uppgift också för dig så att det blir till nytta och välsignelse för helheten. 

________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig; Herre, att fullgöra min tjänst på bästa sätt.
________________

Innehåll:
Lottdragning om fördelningen av tjänster från de olika familjerna.

Kommentar:
Arons äldsta söner, Nadab och Abihu (vers 1-2) dog då de bar fram främmande eld inför Herrens ansikte (3 Mos 10:1-3). De hade inga söner.

Prästerna delades in i 24 avdelningar. Varje avdelning tjänstgjorde 2 veckor varje år i Templet. Det systemet levde vidare i flera hundra år och fungerade också på Jesu tid. I Lukasevangeliet kan vi läsa om Sakarias som tillhörde Abias prästavdelning. Han och hans hustru Elisabet var barnlösa. Då Sakarias fullgjorde sin tjänst i Templet uppenbarade sig en ängel för honom som förutsade att han skulle få en son som han skulle ge namnet Johannes. Denne son blev senare känd som Johannes döparen (Luk 1:5-15).

Till eftertanke:
I våra dagar har vi ingen motsvarande prästtjänst som fördelas efter vår familjetillhörighet. Men i det nya förbundet är all kristna kallade att vara en del i Kristi kropp.
- Vilken del (funktion) har jag i Kristi kropp? (Om du svarar att du inte har någon funktion, svarar du fel. Gud säger att alla kristna är lemmar i Kristi kropp; 1 Kor 12:12-31)
- På vilket sätt kan jag bättre fullgöra min tjänst i Kristi kropp?

3 dec. 2023

Tidig söndagsmorgon i Frufällan

 Den här söndagsmorgonen, den första advent (Bild 1), vaknar vi upp i Frufällan (Bild 2) i Borås. Vi tillbringar helgen tillsammans med äldste sonen Mikael och hans fru Johanna.

På lördagskvällen fick vi vara med om en fantastiskt fin gospelgudstjänst på Equmeniakyrkan i Fristad. Johanna hade bundit samman gospelkörens sånger med bibelläsning från världens skapelse, genom profeterna och till Jesu ankomst till jorden (=advent). Johanna sjöng i gospelkören (Bild 3) och Mikael spelade trumpet i komp-gruppen (Bild 4).

Veckan som gått:
I tisdags kväll samlades hemgruppen hemma hos oss. Deltagarna kom mangrant trots stormen som rasade utanför.

I torsdags var det övning med hornmusikkåren.

I onsdags var vi på en samling för pensionerade officerare i Stockholm. Jag tror att det är den första samlingen för pensionerade officerare som vi är med på. Det var i och för sig många år sedan vi gick i pension, men jag har nog inte riktigt förstått att vi är pensionärer. Då vi blev officerare lovade vi att älska och tjäna Gud så länge vi lever. Och vi lever ju fortfarande!

En av huvuduppgifterna för Rut och mig är att förkunna Guds Ord varhelst vi blir inbjudna att göra det. Förra veckan var vi i Polen och undervisade på en samling för frälsningsofficerarna i Polen, en Officers retreat. Resan till Polen var årets sista undervisningsuppdrag för vår del. 

Under året har vi haft Bibelhelger och andra samlingar på följande platser: Trelleborg, Kiruna, Örnsköldsvik, Umeå, Söderkåren i Stockholm, Sogndal i Sognefjorden i Norge, Lidköping, Strömstad, Warszawa, Uppsala och Vallbykyrkan i Västerås. Sedan har vi naturligtvis också i någon mån bidragit med förkunnelse på "hemmaplan", Frälsningsarmén i Västerås. På hemmaplan är vi också ansvariga för en av hemgrupperna och så spelar vi i hornmusikkåren.

Men nu är det söndagsmorgon den första advent och snart är det dags att åka till förmiddagsgudstjänsten i Equmeniakyrkan i Fristad och därefter är det dags att köra tillbaka till Västerås och en ny vecka.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky


Adventskalendern lucka 3.

 


EN ÖPPEN DÖRR – Upp 3

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3

"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: 
Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Indelning
v.1-6 Brevet till församlingen i Sardes
v.7-13 Brevet till församlingen i Filadelfia
v.14-22 Brevet till församlingen i Laodikea

Kommentar:
I det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns de tre avslutande breven till församlingarna.

Församlingen i Sardes får följande omdöme och råd:
Negativt: Församlingen har fått namn om sig att vara en levande församling, men i själva verket är den död. Församlingen håller inte måttet.
Positivt: Det finns några få i församlingen som inte fläckat sina kläder.
Råd: Vakna upp och stärk det som finns kvar.

Till församlingen i Filadelfia får Johannes detta budskap:
Negativt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något negativt
Positivt: Ringa kraft. Bevarat mitt ord. Inte förnekat Jesu namn.
Råd: Håll fast det du har, så ingen tar ifrån dig segerkransen

Slutligen möts församlingen i Laodikea med dessa ord:
Negativt: Varken varm eller kall. Församlingen säger den är rik och förstår inte att den är fattig, blind och naken. Jesus står utanför församlingen och knackar på dörren.
Positivt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något positivt.
Råd: Visa iver och vänd om. Jesus knackar på dörren.

Till eftertanke:
- Se också i dessa budskap hur de passar in på församlingar du känner till, eller ännu viktigare, om de skulle kunnat vara skrivna till dig?

I dessa tre brev bryts det vanliga mönstret med något som är positivt och något som inte är bra.
En av församlingarna får bara positiva omdömen och en av församlingarna får bara negativa omdömen. Vi har idag många församlingar som tagit namnet Filadelfia, medan ingen församling vill identifiera sig med Laodikea.

Breven till församlingarna kan tolkas på olika sätt. 
1/ Man kan tolka dem som att det i alla tider finns församlingar som passar in på beskrivningen.
2/ Ett annat vanligt sätt att se på breven är att de representerar olika tidsperioder från den första tiden fram till Jesu återkomst. Brevet till Laodikea skulle då vara till församlingen vid tiden före Jesu återkomst.

3/ Ett tredje sätt att se på breven är att tolka dem på ett personligt plan, fast de egentligen inte är skrivna till en person, utan till en församling. Vi hör till exempel ofta utläggningar om hur Jesus knackar på din dörr och vill komma in.


Till eftertanke:
- Vilken tolkningsmetod tror du är det riktiga? Den första, den andra eller den tredje?
- Kan alla tre vara riktiga?
- Om budskapet till Laodikea skulle beskriva den sista tiden före Jesu återkomst, hur tycker du den beskrivningen passar på församlingen idag?

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken är de som kanske är lättast att förstå. Från och med kapitel fyra får vi en mer apokalyptisk berättelse. Apokalyptisk litteratur var inte ovanlig vid tiden då Uppenbarelseboken skrevs. Apokalyptisk litteratur är ofta en skildring om kampen mellan det goda och det onda, beskrivet i dramatiska bilder och symboler som inte kan tolkas bokstavligt. Det finns i Bibeln även andra böcker med apokalyptiska inslag, till exempel den senare delen av Daniels bok.

Nu är du välkommen att läsa den dramatiska kampen  mellan Gud och ondskan från och med kapitel fyra. Det kan upplevas skrämmande läsning, men var vid gott mod: Gud kommer att segra till slut!

Dagens andakt den 3 december”Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt…” (Ps 19:8)

Jag såg ett konstverk en gång med namnet ”Befruktningen”. Det föreställde jungfru Maria sittande på en stol. Hon hade det ena örat vänt snett uppåt och där satt en duva, en symbol för den helige Ande, och talade in i hennes öra. Det var en mycket vacker bild. Dessutom var den mycket biblisk. Bibeln säger att den nya födelsen sker genom att Guds ord planteras i oss. ”Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.” står det i 1 Pet 1:23.

Maria blev havande genom att ta emot Guds ord i tro. Hon säger i Luk 1:38: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske mig som du har sagt.”  På samma sätt kan vi få bära frukt för Guds rike när vi i tro tar emot Guds levande ord i våra liv.

BÖN

Herre, gör mig lyhörd för ditt levande ord som den helige Ande förmedlar till mitt hjärta. Hjälp mig att i ta emot det i tro, och bära ut din vilja i det liv jag lever idag.


VEM SKÖTER LOVSÅNGEN HOS DIG? – 1 Krön 23

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 23
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+23&version=SFB15

"Varje morgon skulle de tacka och lova HERREN och likaså varje kväll." (1 Krön 23:30)

David gjorde förberedelser för det kommande Templet. Lovsången hade en viktig plats i Templets funktion. Man tillsatte 4.000 personer för att ansvara för den tjänsten: "och 4.000 skall lovsjunga HERREN till de instrument som jag låtit göra för lovsången" (vers 5).

Idag bor inte Gud i Tempel gjorda av människohänder. Nu bor han i levande tempel som finns överallt. Du och jag är hans nya tempel. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande som bor i er" (1 Kor 6:19).

Vem sköter lovsången i ditt tempel? Finns det lovsång där morgon och kväll? Eller är den tjänsten försummad i ditt tempel?

Det finns alltid skäl att lovsjunga Gud. Och medan vi lovsjunger honom förvandlas vi.
_______________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte." (Ps 100:4-5) 
_______________

Innehåll:
David organiserar tempeltjänsten och fördelar uppgifterna som tillsyningsmän, domare, dörrvaktare, lovsångare och musiker.

Kommentar:
Maktskiftet från David till Salomo berörs bara med en enda vers (vers 1). I själva verket var maktskiftet mycket mer komplicerat än så. Du kan läsa den spännande berättelse i 1 Kung 1.

David fick inte bygga Herrens tempel, men han gjorde ytterst noggranna förberedelser för tempelbygget och för verksamheterna i Templet.

Präster och leviter hade olika uppgifter i och utanför Templet. Både präster och leviter tillhörde Levis stam, men prästerna måste dessutom vara ättlingar till Moses bror Aron, den förste översteprästen (2 Mos28:1-3).

Till eftertanke:
Om du är en kristen är du Guds tempel idag, ett tempel åt den Helige Ande (1 Kor 6:19).
- Hur står det till med lovsången i ditt liv? Det finns alltid skäl att lovsjunga Gud. Och medan vi lovsjunger honom förvandlas vi.

2 dec. 2023

Adventskalendern Lucka 2. Uppenbarelseboken 2

 


DET DOLDA MANNAT – Upp 2

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2
"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: 
Tala Herre, din tjänare hör.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:

Kapitlet innehåller de fyra första breven till församlingarna i Mindre Asien.

v.1-7 Brevet till Efesos

v.8-11 Brevet till Smyrna

v.12-17 Brevet till Pergamon

v.18-29 Brevet till Tyatira

 

Kommentar

De flesta av de sju breven till församlingarna följer den här mallen:
- Något positivt om församlingen
- Något som inte är bra i församlingen
- Råd till församlingen

Gemensamt för breven är att de avslutas med orden "Den som har öron hör vad Andens säger till församlingen". 
   Vem är det som kan höra vad Anden säger? Här handlar det inte om våra yttre öron utan om de "öron" vi har i vår ande. Jesus säger att alla som är Hans kan känna igen Hans stämma (Joh 10:27)

Till eftertanke:
1/ Gå igenom vart och ett av de fyra breven i detta kapitel och skriv ned för varje församling:
- Vad som är positivt
- Vad som är negativt
- Vilket råd församlingen får

2/ Då du läser igenom budskapen till dessa församlingar, kan du då känna igen något i beskrivningarna?

- i en församling du tillhör eller känner till?
- i ditt eget liv?

Inför söndagen den 3 december. Tema: ETT NÅDENS ÅRFRÅN GAMLA TESTAMENTET

Sak 9:9-10

 • 9 Fröjda dig stort, dotter Sion!
 • Jubla, dotter Jerusalem!
 • Se, din kung kommer till dig,
 • rättfärdig och segerrik är han.
 • Han kommer ödmjuk,
 • ridande på en åsna,
 • på en åsninnas föl.
 • 10 Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
 • och hästar ur Jerusalem.
 • Stridens bågar ska bort,
 • och han ska tala frid
 • till hednafolken.
 • Hans välde ska nå från hav till hav,
 • och från floden till jordens ändar.

 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  Rom 13:11-14
  11 Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund. 14 Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.


  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 21:1-9

  1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem." 4 Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
 • 5 Säg till dottern Sion:
 • Se, din kung kommer till dig,
 • ödmjuk och ridande på en åsna,
 • på en arbetsåsnas föl.
 • 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

  FRÅN PSALMERNA
  Psalm 24
  1 Av David. En psalm.

 • Jorden är Herrens
 • med allt vad den rymmer,
 • världen med dem som bor i den,
 • 2 för han har grundat den på haven
 • och fäst den på de strömmande
 • vattnen.
 • 3 Vem får gå upp på Herrens berg?
 • Vem får komma in
 • i hans helgedom?
 • 4 Den som har oskyldiga händer
 • och rent hjärta,
 • som inte vänder sin själ till lögn
 • och inte svär falskt.
 • 5 Han får välsignelse från Herren
 • och rättfärdighet
 • från sin frälsnings Gud.
 • 6 Sådant är släktet
 • som frågar efter honom,
 • de som söker ditt ansikte
 • är Jakobs barn. Sela
 • 7 Höj era huvuden, ni portar,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans kung kan tåga in!
 • 8 Vem är han, ärans kung?
 • Det är Herren, stark och väldig,
 • Herren, väldig i strid.
 • 9 Höj era huvuden, ni portar,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans kung kan tåga in!
 • 10 Vem är han, ärans kung?
 • Det är Herren Sebaot,
 • han är ärans kung. Sela

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)