8 maj 2021

Veckans nyheter - Webb-TV från Världen idag

 

En lärare blev uppsagd för att hon vägrade kalla en elev för hen, en 71-årig pastor greps av polis när han predikade om Bibelns syn på äktenskapet och en finsk politiker åtalas för uttalanden om homosexualitet. Det är ämnen som tas upp i det 13:e avsnittet av Veckans nyheter. Även migrationsöverenskommelsen mellan L, M, KD och SD diskuteras, och vad som verkar vara avgörande för att det ska bli väckelse.


Inför söndagen. Tema: Bön


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Första Moseboken kapitel 18, vers 26-32

Herren sade: ”Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden.”
Abraham fortsatte: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft.
Kanske fattas det fem för att det skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull?” Herren svarade: ”Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte förgöra den.”
Ännu en gång tog Abraham till orda: ”Kanske finns där fyrtio?” Herren sade: ”Då skall jag inte göra det, för de fyrtios skull.”
Abraham sade: ”Bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där trettio?” Herren svarade: ”Om jag finner trettio, skall jag inte göra det.”
Då sade Abraham: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre. Kanske finns där tjugo?” Herren svarade: ”Då skall jag inte förgöra staden, för de tjugos skull.”
Abraham fortsatte: ”Bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns där tio?” Herren svarade: ”Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull.”

FRÅN BREVEN

Efesierbrevet kapitel 3, vers 14-21

Därför vill jag falla på knä för Fadern,
efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande,
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom,
så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet
och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.
Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka,
hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

FRÅN EVANGELIERNA

Lukasevangeliet kapitel 18, vers 1-8

Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp:
”I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor.
I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’
Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor,
men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’”
Och Herren sade: ”Där hör ni vad en orättfärdig domare säger.
Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?
Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?”

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 13, vers 1-6

För körledaren. En psalm av David.
Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,

låt inte min fiende säga att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.

 (Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

DAGENS ANDAKT, den 8 maj

 


”Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar…”

(1 Tim 16:18)

Dagens bibelord säger oss att rikedom inte behöver bestå av pengar utan att det kan bestå av goda gärningar. Det verkar som att Paulus vill säga till Timoteus att det finns en bra investering att göra. Investera i goda gärningar! Det kommer att ge utdelning. Paulus fortsätter: ”Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.” (1 Tim 16:19). Budskapet är detsamma som när Jesus säger: ”Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen… Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matt 6:19-21)

Ann Kiemel berättar i en av sina böcker om sin pappa, som ofta sa till henne som barn: ”Ann, kom ihåg: Det lönar sig alltid att följa Jesus” De där orden etsade sig fast i hennes barnasinne och blev sedan en ledstjärna för henne i livet. Och inte bara för henne. När jag läste orden fick de fäste också i mitt hjärta och de har gjort sig påminda ibland när livet varit hårt och jag frestats att vända mig bort ifrån Gud. ”Kom ihåg: Det lönar sig alltid att följa Jesus”. I slutändan är det detta som gäller. 

BÖN

Herre, hjälp oss idag att komma ihåg dessa enkla ord om att det alltid lönar sig att följa dig. Och hjälp oss att investera i goda gärningar.

 

UTMANINGEN 8 maj - Höga Visan 1

 

INNE I KAMMAREN

Bibelläsning: Höga Visan 1
Läs bibeltexten här

"Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare" (HV 1:4 FB)


Höga Visan skildrar i poetisk form kärleken mellan man och kvinna. Men den representerar också kärleken mellan Gud och hans folk. Mina kommentarer från Höga Visan kommer huvudsakligen att ha sin utgångspunkt i relationen mellan Gud och hans folk.


Bruden uttrycker en längtan efter att vara ensam med sin älskade. Hon längtar att få komma in i kammaren för att dela tid i enrum.


I Nya Testamentet uppmanas vi att gå in i vår kammare och stänga dörren för att tala med Gud i det fördolda (Matt 6:6).


Har vi samma längtan som bruden i Höga Visan att gå in i kammaren för att vara ensamma med Herren? Gud vill att vi ska ta tid i enrum med honom. Där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren.

Där kommer Gud att lyssna på oss. Där kommer Gud att tala till oss. Ord av uppmuntran, vägledning och tillrättavisning.


Vår kärlek till Gud demonstreras i vår längtan att gå in i kammaren för att möta Gud. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Min kärlek till Gud visar sig i min längtan att gå in i kammaren och möta Gud.
________________________
Innehåll:
Sångernas sång av Salomon inleds av en dialog mellan bruden, brudgummen och vännerna.

Kommentar:
Kvinnan som Salomo blev så förälskad ut kom troligen från Sunem, tio mil norr om Jerusalem. Hennes solbränna (vers 5-6) kan tyda på att hon arbetat utomhus och att hon förmodligen inte kom från överklassen. Flickan kände sig annorlunda jämfört med de andra flickorna som kallas "Jerusalems döttrar". I vår kultur anses solbränna av många som något fint. I andra kulturer är en ljus hud tecken på högstatus.
Den exklusiva kärleken mellan bruden och brudgummen skall också råda i vårt förhållande till Gud. Vi är kallade att älska Herren av hela vårt hjärta (Matt 22:37) och Gud älskar oss så mycket att han sände sin egen son att dö för att vi skulle få liv (Joh 3:16).

Till eftertanke:
Även om du ibland kan känna dig annorlunda och mindre värd är du högt älskad av Gud.
- Men hur är det med min kärlek till Gud? Är den passionerad, ljummen eller kall?
 
 Besök gärna vår webbshop: rupeba.se/home


7 maj 2021

71-årig pastor greps för predikan om äktenskap


Det börjar bli trångt för yttrandefriheten även i västeuropa!

- Världen idag -
Den 23 april höll John Sherwood, 71, en offentlig predikan i London där han talade om Bibelns syn på äktenskap och familj. Påståenden om att han uttalat sig ”homofobiskt” fick polis att komma och gripa mannen bryskt. Händelsen upprör nu i Storbritannien.

Pastorn John Sherwood släpptes kort efter gripandet och ska inte längre misstänkas för brott. Han har efteråt understrukit att han inte alls uttalat sig om homosexualitet, utan enbart talat om Guds tanke med familjen. Flera personer filmade polisens hårdhänta gripande av 71-åringen och videoklippen har blivit virala och lett till debatt runt om i landet.
 

Apostlagärningarna del 3 Löftet om den Helige Ande

Löftet om den Helige Ande

Apg del 3 av 12

"Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:4-5)

I det första kapitlet i Apostlagärningarna talar Jesus om den Helige Ande som lärjungarna skulle få ta emot om bara några få dagar. Vi ska nu se på bakgrunden till detta löfte och i kommande lektioner ska vi se på vad detta dop med den Helige Ande innebär.

Löftet"...om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:5), "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft..." (Apg 1:8).

Nu var man nästan framme. Nu skulle det snart ske. Om bara några få dagar. Men detta var ingen ny plötslig tanke från Guds sida. Gud hade tänkt detta flera hundra år tidigare. Och då Jesus talar om dopet med den Helige Ande säger han: "...vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig" (Apg 1:4).

Fadern hade lovat det för länge sedan och Jesus hade ofta talat om det. Nu var väntetiden snart slut.

Det som Fadern lovat...
Mer än 700 år tidigare hade Fadern genom profeten Jesaja lovat att utgjuta sin Ande: "... detta till dess att Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett bördigt fält..." (Jes 32:15). Även profeten Joel bär fram löftet om att Gud ville utgjuta sin Ande över alla människor (Joel 3:1-5). Det är också den profetian från Joel som Petrus citerar i sin predikan på pingstdagen (Apg 2:17-21).

Johannes döparen introducerar Jesus, när Jesus ska börja sin offentliga verksamhet. Jesus presenteras på två sätt med två olika uppdrag:
1/ "Se Guds lamm, som tar bort världens synd." (Joh 1:29)
2/ "...han är den som döper i den helige Ande." (Joh 1:33)

Lammet som räddar livet var väl känt sedan den första påsken i Egypten då lammets blod hade makt att frälsa var och en som tog sin tillflykt till det (2 Mos 12).

Nu säger Johannes döparen om Jesus: Det är han som är det lammet. Det är han som genom sitt blod ska ta världens synd på sig. Men Fadern upprepar också genom Johannes löftet om att den Helige Ande skulle bli utgjuten. Och han säger att det är Jesus som ska göra det: "Han skall döpa er i den helige Ande och i eld." (Matt 3:11).

Det är dessa två saker som är utgångspunkten för Frälsningsarméns teologi: Blod och eld. Blodet som frälser från all synd och den Helige Andes eld som ger kraft till att vara Jesu vittnen på jorden.

Fader hade alltså lovat att utgjuta sin Helige Ande över människorna. Både genom profeterna i det gamla testamentet och genom Johannes döparen i det nya testamentet. Också Jesus hade talat ingående om att den Helige Ande skulle komma.

...det som ni har hört av mig (Apg 1:4)
Den Helige Ande var ett huvudtema när Jesus hade sitt tal till lärjungarna i Joh 14-16. Jesus säger till och med till lärjungarna att det är det bästa för dem att han lämnar dem. För först när han har lämnat dem skulle den Helige Ande komma till dem (Joh 16:7).

I Joh 7:37-39 talar Jesus om det som skulle hända när den Helige Ande skulle komma över dem. Livet skulle på ett nytt sätt kanaliseras genom lärjungarna. Jesus liknar det nya livet med strömmar av levande vatten som väller fram från lärjungarnas inre. Men detta skulle först ske när Jesus förhärligats, fått del av härligheten.

Apg 1 handlar om slutet av Jesu offentliga verksamhet på jorden. Den första delen av Hans uppdrag var slutfört. Det skedde på korset då Jesus uttalade orden "det är fullbordat". Han gav sitt liv för att vi skulle få leva. Jesus skulle nu bli förhärligad. Han skulle bli upphöjd till Faderns högra sida. Därefter skulle den Helige Ande bli utgjuten över lärjungarna.

Det första hade skett, det andra skulle snart ske. De skulle bli döpta med den Helige Ande.Till eftertanke

Kapitlet handlar om de två presentationerna av Jesus.
-Se Guds lamm som tar bort världen synd
-Han ska döpa er med Helig Ande och eld

Det handlar om påsk och pingst, frälsning och uppfyllelsen av den Helige Ande, blod och eld.

1. Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4).
   a. Varför blir inte alla människor frälsta?
   b. Vad tror du skulle behövas för att människor skull vilja bli frälsta idag?
   c. Hur blir man frälst?
   d. Hur skulle du göra om någon kommer till dig och vill bli frälst?

2. Att bli fylld/döpt med den Helige Ande
   a. Upplever du detta som ett aktuellt/angeläget tema i våra församlingar/kårer?
        Varför är det så?
   b. Jesus talar om den kommande pingsten i Johannes 7:37-39. Läs avsnittet 
       vad dopet med den Helige Ande innebär enligt detta skriftställe.
   c. Hur blir man fylld med den Helige Ande?
   d. Vad är det Jesus lovade lärjungarna? Gäller det löftet också för oss?
   e. Om någon kommer till dig och vill bli fylld med den Helige Ande, vad ville du
       göra då?
   f. Varför tror du att Jesus var så angelägen att lärjungarna inte skulle lämna
      Jerusalem innan löftet om den Helige Ande hade blivit uppfylld? Tror du det
      är lika viktigt för oss som det var för de första lärjungarna?