13 apr. 2024

Inför söndagen. Tema: DEN GODE HERDEN


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Hes 34:11-16
11 För så säger Herren Gud: Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. 12 Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. 13 Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. 14 På goda betesmarker ska jag föra dem i bet, på Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på goda betesmarker, och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. 15 Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud16 De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda, och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Pet 2:22-25
22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade25 Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 10:1-10

1 Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom porten är fårens herde. 3 För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. 5 Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst." 6 Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem.7 Då sade Jesus än en gång: "Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

FRÅN PSALTAREN
Ps 23
1 En psalm av David.
Herren är min herde, mig ska inget fattas.

 • 2 Han låter mig vila på gröna ängar,
 • han för mig till vatten
 • där jag finner ro.
 • 3 Han ger liv åt min själ,
 • han leder mig på rätta vägar
 • för sitt namns skull.
 • 4 Även om jag vandrar
 • i dödsskuggans dal
 • fruktar jag inget ont,
 • för du är med mig.
 • Din käpp och stav,
 • de tröstar mig.
 • 5 Du dukar för mig ett bord
 • i mina fienders åsyn,
 • du smörjer mitt huvud med olja
 • och låter min bägare flöda över.
 • 6 Ja, godhet och nåd ska följa mig
 • i alla mina livsdagar,
 • och jag ska bo i Herrens hus
 • för alltid.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)
 • DAGENS ANDAKT, den 13 april

   

  ”Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla våra synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra det som är gott” (Titus 2:14)

  Det är bara Jesu död på korset som har makt att befria oss från våra synder. Vi är liksom fast i vår mänskliga natur och kan inte av oss själva göra så att vi blir godkända av Gud. Det har inte något att göra med hur duktiga vi är eller hur moraliskt perfekta vi är. Någon har sagt att det inte är någon skillnad om jag drunknar på en meters djup eller på tretti meters djup. Drunknar jag så drunknar jag. På samma sätt spelar det inte någon roll om jag bara har syndat lite eller om jag har syndat mycket. Gud tål inte synden, och även om han längtar aldrig så mycket  efter att ha gemenskap med dig och mig som människor, så kan han inte ha gemenskap med oss om inte synden först försvunnit. Men när vi i tro gör anspråk på att vår synd är sonad genom det som Jesus gjorde för oss på korset godtar Gud detta, och när vi renats från våra synder blir vi hans eget folk. Och konsekvensen blir att vi blir uppfyllda ”av iver att göra det som är gott”.

       BÖN

  Herre, det är svårt att förstå hur din död på korset hänger ihop med vår renhet, men vi vet att många människor före oss, tagit till sig detta i tro och fått sina liv förvandlade. Herre vi tackar dig för att det är möjligt för alla människor att få komma till dig och bli ett Guds barn. Hjälp oss idag att vara uppfyllda av iver att göra det som är gott.

  ETT STARKT TORN – Ords 18

   


  ____________________

  Bibelläsning: Ordspråksboken 18
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+18&version=SFB15

  "Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd" (Ords 18:10 FB)

  Det finns en plats där vi kan få skydd i den andliga striden. Här beskrivs Herrens namn som det tornet där vi får skydd.

  Det finns kraft i namnet Jesus. Att vara i namnet Jesus innebär att vi lever i någon annans kraft. Då vi gör något i någon annans namn gör vi det med den auktoritet som finns i det namnet.

  Vi kan ofta uppleva att våra egna resurser inte räcker till. Vi får då skynda till namnet som ger oss kraft. Namnet som ger oss skydd. För namnet Jesus representerar all makt, visdom och beskydd som finns hos Herren. 
  ________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Herrens namn är ett starkt torn,
  den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
  ________________________________

  Innehåll:
  Ordspråk om tungans makt.
  Både hos den vise som hos dåren.

  Kommentar:
  Temat om tungans makt återkommer även i detta kapitel. Det som kommer ut ur munnen kan föra med sig gott: "Orden i mannens mun är som djupa vatten,

  vishetens källa som en flödande bäck" (vers 4), men ofta kan orden vara destruktiva:

  "Dårens läppar kommer med kiv, hans mun tigger om stryk" (vers 6).
  "Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv" (vers 7).
  "Baktalarens ord är som läckerbitar, de tränger in i människans inre" (vers 8).
  "Den som svarar innan han lyssnat, handlar dåraktigt och skamligt" (vers 13).

  Men tungan i sig är neutral, den kan användas både till det som är gott och det som är ont: "Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt" (vers 21).

  Till eftertanke:
  Herrens namn är ett starkt torn. Ibland kan vi uppleva Herrens närvaro och beskydd genom att bara säga namnet Jesus.
  - Har du upplevt något av detta i ditt liv?

  Tungan är neutral, den kan användas både för att uppbygga och för att bryta ned.
  - Hur använder jag min tunga?

  12 apr. 2024

  VITTNESBÖRDET. Bönesvar ledde Kristian till tro

   


  ”För 10 år sedan hade jag skrattat åt att jag skulle bli kristen”

  Lyssna på Christers vittnesbörd här: 
  https://youtu.be/4h0U8UzCSDo?si=8GhB4sjpK7QI9J5_

  DAGENS ANDAKT, den 12 april

   

  ”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst” (Rom 10:9, 1917)

  Han stirrade ner i Bibeln som vi höll framför hans ansikte. Han hade hört bibelordet som vi läst för honom. Han ville verkligen bli ett Guds barn. Han ville bli frälst. Nu såg han bibelversen med egna ögon. Så hörde han våra frågor: ”Vill du bekänna Jesus som Herre i ditt liv? Det betyder att det är han som ska bestämma” Han svarade efter en kort betänketid: ”Ja”. Vi fortsatte: ”Tror du att Gud har uppväckt Jesus från de döda, dvs att Jesus lever här och nu?” Han svarade lugnt: Ja, det tror jag. Vår sista fråga ekade ut i rummet: ”Vad är du då?”, och ett leende spred sig långsamt över hela hans ansikte när han upptäckte att det var för sent att ångra sig. ”Jamen då är jag ju frälst”, sa han och började tacka Gud för frälsningen.

  Så enkelt kan det vara att få visshet. Bibeln är inte komplicerad och Gud vill inte göra det svårt för människor att bli frälsta. Enkel tillit till det som står i Guds ord är ofta vägen till att få uppleva andliga sanningar.

  BÖN

   Jesus du vill att jag ska vara ditt barn. Du vill att jag frivilligt ska vända mig till dig för att få del av det nya livet tillsammans med dig. Tack för att du aldrig stöter bort den som kommer till dig med ett uppriktigt hjärta.

  SMÄLTDEGELN – Ords 17

   

  Bibelläsning: Ordspråksboken 17
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+17&version=SFB15

  "Degeln prövar silvret och ugnen guldet, Herren prövar hjärtan"  (Ords 17:3 FB)

  Metaller bryts ur malm. Den ädla metallen finns insprängd i klippan. För att framställa ädel metall måste den renas från slagg och biprodukter.

  Det berättas att guldsmeder på den tiden hällde upp guldet i en degel och hettade upp det. Slagget och det som inte var rent guld separerades från det äkta guldet och flöt upp till ytan. Guldsmeden tog då en skopa och tog bort slagget som lagt sig på ytan. Därefter ökade han temperaturen så att nytt slagg kunde flyta upp till ytan. Han tog bort även det. Sedan ökade ha temperaturen...

  Så höll guldsmeden på till dess han kunde se sin egen spegelbild då han såg ned i guldet. Då var guldet rent. Då var det ädel metall.

  Så gör guldsmeden för att rena guld. På samma sätt prövar Gud vad som är i våra hjärtan. Då vi möter motgångar, då temperaturen höjs, visar det sig hur ädel vår "metall" är. 

  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Herren prövar hjärtan
  _______________________________

  Innehåll:
  Ordspråk om vishet och dårskap

  Kommentar:
  Här möts vi av nya uppmaningar att vara försiktiga med vårt tal. Jakob skriver till och med "Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man" (Jak 3:2).

  "Den som har vett spar sina ord, en förståndig man håller huvudet kallt. Också dåren anses vis när han tiger, klok när han stänger sina läppar" (vers 27-28). Var försiktig med ditt tal. Om du inte har något vettigt att säga är den bästa strategin att tiga. Man kan lära mycket mer av att tiga och lyssna än att tala själv. Det är inte alltid den som talar mest som har de bästa tankarna. Ibland kan det till och med vara tvärtom.

  Till eftertanke:
  Då vi möter motgångar, då temperaturen höjs, visar det sig hur ädel vår "metall" är.
  - Hur stämmer bilden av guldet i smältdegeln in i mitt liv?

  Målet med ordspråken om att vara sparsam med sitt tal betyder inte att vi alla ska sitta helt tysta då vi träffas.
  - Hur är det i mitt liv? Har jag en benägenhet att tala för mycket eller för lite?

  11 apr. 2024

  TORSDAGSBIBELSTUDIET. Det nya livet Kap 1

  Bibelstudiematerialet Det nya livet är en serie bibelstudier för:

  • dig som inte är kristen
  • dig som är ny kristen
  • dig som har varit kristen en längre tid men önskar studera Bibeln strukturerat
  • alla andra

  Studierna kan användas:

  • på egen hand
  • tillsammans med någon
  • i en studiegrupp (t.ex. en gång i veckan)

  Gör så här:

  • läs varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
  • tänk igenom innehållet
  • svara på frågorna med egna ord
  • skriv ned svaren i en anteckningsbok
  • ta god tid att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

  Ställ tre frågor till texten:

  • Vad står det? Observera
  • Vad betyder det? Meditera över ordet
  • Vad ska jag göra med det? Tillämpa det på ditt liv


  Kapitel 1 – Det nya livet

  1/ Vad önskar Gud för människorna?
  a/ 1 Tim 2:4
  b/ Matt 11:28
  c/ Joh 14:27
  d/ Joh 10:10

  2/ Hur visar Gud sin kärlek till människorna?
  a/ Joh 3:16
  b/ Rom 5:6-8
  c/ Joh 15:13

  3/ Hur kommer det sig att inte alla människor tar emot Guds erbjudande?
  a/ Jes 53:6
  b/ Rom 1:28

  4/ Varför var det nödvändigt för Jesus att dö på korset?
  a/ Rom 3:23
  b/ Rom 6:23

  5/ Vad är syftet med Jesu död på korset?
  a/ 1 Pet 3:18
  b/ Kol 1:14

  6/ Vad måste människan göra för att ta emot frälsningen?
  a/ Apg 16:31
  b/ Joh 1:12

  Då vi har beslutat oss för att tro på Jesus, måste vi på ett aktivt och medvetet sätt ta emot Honom.

  7/ Kan du hitta dessa två steg i följande Bibelord?
  a/ Rom 10:9-10
  b/ Upp 3:20

  8/ Vad händer då man blir frälst?
  a/ Joh 3:3
  b/ Joh 5:24
  c/ 1 Kor 3:16
  d/ Ef 1:7

  9/ Vad gör Gud då vi bekänner våra synder?
  a/ 1 Joh 1:9

  10/ Hur kan vi veta att vi är Guds barn och att vi har evigt liv?
  a/ Rom 8:16
  b/ 1 Joh 5:11-13
  c/ 2 Kor 5:17

  SAMMANFATTNING: Hur blir man kristen? (Skriv med egna ord)
  - Om du vill bli frälst kan du be så här:
  - Bekänn dina synder för Gud (1 Joh 1:9)
  - Bekänn Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9-10)
  - Tacka Honom för att du har fått bli Guds barn (Joh 1:12)
  - Sedan kan du bara fortsätta att tacka Jesus.......

  DAGENS ANDAKT, den 11 april

   

  ”Alla de som har fört dem i fångenskap håller dem fast och vill inte släppa dem. Men deras förlossare är stark…” (Jer 50:33-34)

  Det står en kamp om varje människas liv. Så länge vi lever i denna världen är vi föremål för en dragkamp mellan onda och goda krafter. Bibeln säger att ”hela världen ligger i det onda” (1 Joh 5:19). De onda krafterna vill hålla oss i fångenskap. Men Bibeln säger att det finns ett folk, som blivit befriade från denna världen, ett folk som trots att de lever kvar här på jorden, ändå inte har sin identitet i det jordiska, utan i Guds rike. I Kolosserbrevet vittnar Paulus och säger att Gud ”har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder” (Kol 1:13).

  I Gamla testamentet finns en förebild till nya testamentets frälsning. Jeremia profeterar å Guds vägnar när han talar om alla dem som har fört Guds folk i fångenskap och inte vill släppa dem. Men så fortsätter Jeremia och profeterar om att deras förlossare, Herren Sebaot är stark, och han ska förvisso utföra sin sak och skaffa ro åt jorden.  

  BÖN

  Tack Jesus att du har övervunnit det onda genom din död på korset. Tack Gud att du har avväpnat mörkrets krafter genom Kristus. Tack för att du idag ska befria mig när mörkrets krafter vill hålla mig i fångenskap. Tack att du för mig ut i ljuset med din starka hand!

  FRAMGÅNGSRIKA PLANER – Ords 16

   

   Bibelläsning: Ordspråksboken 16
  Läs bibeltexten här: 
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+16&version=SFB15

  "Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång" (Ords 16:3 FB)

  Hur får våra planer framgång? Ordspråksboken svarar: Genom att befalla dina verk åt Herren.

  Vad betyder det att befalla sina verk åt Herren? Jag tror att det betyder att överlåta våra planer till Gud. Att i bön och bibelläsning låta våra tankar bli genomdränkta av Guds tänkande, så att våra tankar inte längre bara är våra tankar utan mer Guds tankar.

  Då våra verk, det vi håller på med, blir överlåtet till Herren, då har våra planer framgång.
  ________________________________________
  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Då Gud i bön får forma och leda
  våra verk, leder det till framgång. 
  _______________________________

  Innehåll:
  Ordspråk om den vise mannen och den illasinnade.

  Kommentar:
  Varning för högmod!
  "Herren avskyr de högmodiga" kan vi läsa i vers 5 och i nästa vers "genom vördnad för Herren undviks det onda". Vördnad för Herren är den bästa medicinen mot högmod. I högmodet upphöjer jag sig själv, i vördnad för Herren finns det ingenting jag kan berömma mig av.

  Högmodet leder förr eller senare till undergång: "Stolthet går före undergång och högmod går före fall" (vers 18). Vi vill gärna räknas till de framgångsrika, men "det är bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de stolta" (vers 19).

  Det ser ut som om Gud har större användning för det svaga än för det starka:
  "det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till,  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud" (1 Kor 1:28-29).

  Jesus gör detta tydligt i liknelsen om bordsgästernas placering (Luk 14:8-11). Jesus avslutar liknelsen med orden: "Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd".

  Jag hörde nyligen någon säga: Då jag kommer in i ett rum med människor ska jag inte tänka ´här kommer jag´, utan´här är ni´. Det handlar om att inte tänka på sig själv som den viktigaste personen.

  Till eftertanke:
  Tänk igenom uttrycket: "Vördnad för Herren är den bästa medicinen mot högmod"
  - Vad tänker du om det uttrycket?
  - Var skulle du placera dig själv i en skala 1-10, där 10 står för extremt högmodig och 1 står för totalt avsaknad av högmod.

  10 apr. 2024

  ANNONSEN. Nya Psalmboken

   


  Igår läste vi den sista psalmen från Psaltaren i Bibeln. Vi började med den första psalmen i oktober 2023 och sedan har vi hållit på i 150 dagar. De dagliga inläggen har för det mesta varit förkortade inlägg från boken.

  Boken finns att köpa i vår webbshop (www.rupeba.se) eller genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se. Boken kostar 160:- (porto tillkommer)

  DAGENS ANDAKT, den 10 april

   

  ”När ni kommer till honom den levande stenen… då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus…” (1 Petr 2:4) 

  Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: ”Säg mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är”.  Dagens bibelord talar om mer än att vara lik någon. När vi får möta Jesus på djupet blir vi förvandlade. När vi blir frälsta får vi del av hans natur, blir heliga och får förmågan att frambära andliga offer som Gud vill ta emot. Gud är helig och kan inte ha något med det som är syndigt att göra. Han tål inte synden, men tack vare Jesus kan vi, som av födseln är syndiga ändå få tillträden till honom. Frälsningen kallas ibland för att man blir född på nytt. Det handlar om en förvandling som är så genomgripande som att födas en gång till.

  BÖN

  Jesus du visste att människan gick miste om gemenskapen med Gud genom syndafallet. Tack för att du var villig att betala priset för att gemenskapen skulle kunna bli återupprättad igen. Tack för att din död på korset är tillräcklig för att jag ska få leva i Guds närhet idag.

  HERRENS ÖGON – Ords 15

   

  Bibelläsning: Ordspråksboken 15
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+15&version=SFB15

  "Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda" (Ords 15:3 FB)

  Utmed vägarna kan man se allt fler fartkameror. Vid varje fartkamera sänks trafikrytmen och efter fartkameran ökas farten igen. Den allmänna trafikmoralen verkar säga att det är OK att köra för fort, bara ingen ser dig.

  Då ingen ser har vi lätt att tillåta oss att göra saker som vi inte skulle vilja att andra visste om.

  Herrens ögon är överallt. Hans ser våra handlingar. Han ser till och med varför vi handlar som vi gör.

  Är det goda eller dåliga nyheter för oss? Om vi önskar göra det som är fel är det naturligtvis dåliga nyheter att Herren ser. Om vi gör till synes bra saker, men av felaktiga motiv, tycker vi kanske inte att det är så bra att Herren känner till våra motiv.

  Men om vi älskar Herren och vill leva våra liv för att behaga honom kan det vara en stark drivkraft att leva rätt och att inte ha något att dölja. Om vi älskar Herren vill vi inte göra något som skadar honom eller något som skadar vår relation till honom.

  Även om ingen annan ser. Även om ingen annan vet om hur väl du lever ditt liv. Lev rättfärdigt! Herrens ögon är överallt. 

  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Herren ser.
  _______________________________

  Innehåll:
  Ordspråk om att leva ett rättfärdigt liv.

  Kommentar:
  Du formas av det du tar in. Av vad du läser, vilka filmer du ser, vilka tankar du tänker och vem du umgås med: "Den förståndiges hjärta söker kunskap" (vers 14). Det du matar ditt sinne med påverkar din hälsa och ditt välbefinnande.

  Ordspråk om våra ord:
  "Ett mjukt svar stillar vrede" (vers 1), "En läkande tunga är ett livets träd" (vers 4), "De visas läppar sprider kunskap" (vers 7), "Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke" (vers 28).

  Till eftertanke:
  Kapitlet innehåller två bibelord om vördnad för Herren:
  "Bättre ha lite med vördnad för Herren än stora skatter med oro" (vers 16).
  "Vördnad för Herren fostrar" (vers 23).

  - Vad lägger du i uttrycket "vördnad för Herren"?
  - På vilket sätt kan vördnad för Herren vara fostrande?

   

  9 apr. 2024

  ANNONSEN: Mötesserie i Trelleborg

   
  DAGENS ANDAKT, den 9 april

   

  ”Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh 3:5-7)

  Nikodemus, en farisé och medlem av judarnas råd kom till Jesus för att ställa några frågor. Han var ärlig i sitt sökande, men Jesus gjorde det inte lätt för honom, utan sa att man måste ”födas på nytt” för att kunna se Guds rike. Alla, Nikodemus inberäknad, vet att det är omöjligt att födas på nytt fysiskt och den som alltid vill kunna förstå, har inte mycket att hämta här. Den nya födelsen måste omfattas i tro. Det handlar om en andlig nyfödelse av vår inre människa.

  En flicka, på ett behandlingshem för tonåringar som misslyckats i livet, intervjuades i ett TV-program. Hennes sorgsna ögon såg in i kameran när hon berättade om sitt liv. Hon var bara 13 år, men ändå kände hon att hennes liv redan var förstört och att det inte fanns något att hoppas på mer i livet. Så säger hon med sorg i rösten: ”Jag önskar att jag kunde få bli född en gång till”. Jag ville ropa in i TV-apparaten och ge henne svaret: ”Jamen det är möjligt! Jesus kan göra så att du får börja om. Han kan ge dig ett nytt liv. Du kan få bli född på nytt!”

  Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. Om du bara vill, och vågar,  kan Jesus ge dig en ny start i livet. Han vill ge dig ett nytt liv där du aldrig mer behöver kämpa ensam för om du bjudit in honom att dela livet med dig så kommer han aldrig att lämna dig.

  BÖN

  Jesus, tack för Bibelns berättelser som talar om dig och gradvis för oss allt närmare dig, när vi vågar läsa med ett öppet och förväntansfullt sinne. Jag ber att jag ska få möta dig som den uppståndne och levande Guden och känna igen dig i allt som möter mig idag.

  Psalm 150 - PRISA HERREN!

   


  Bibelläsning: Psalm 150
  "Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!" (Ps 150:6)

  Den sista psalmen i Psaltaren är en uppmaning att prisa Herren för hans väldiga gärningar. Prisa honom med allt som finns tillgängligt, basuner, cymbaler, pukor och allt annat som kan användas.

  Men framför allt prisa honom med dig själv och det sätt du lever ditt liv på. Han är vår lovsång. Var med och fyll hela jorden med lovsång till levande Gud.
  ____________________________________________

  Mannakorn att tugga på under dagen:
  Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Gud
  ____________________________________________

  Kommentar:
  I Psaltarens sista psalm uppmanas vi att ständigt prisa Gud med alla tillgängliga instrument och med dans.

  Psalmen börjar med ett Halleluja och slutar med ytterligare ett Halleluja. I var och en av de sex korta verserna återkommer uppmaningen ”prisa honom”.

  Många kristna i alla generationer har följt uppmaningen att prisa Herren. Nu är det vår tur!

  ETT TRYGGT FÄSTE – Ords 14

   

  Bibelläsning: Ordspråksboken 14
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+14&version=SFB15

  "Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror" (Ords 14:26-27 FB)

  Ett liv utan en fästpunkt driver fritt omkring. Utan styrning, Utan mål. Utan mening.

  Livet behöver ett fäste, en fast punkt, en utgångspunkt och en punkt att ständigt komma tillbaka till.

  Men vilken fästpunkt som helst duger inte. Den måste vara fast och tillförlitlig.

  Många människor låter sitt liv styras av hur de känner sig. Andra styrs av vilka åsikter de råkar ha för tillfället. Men vi behöver en fästpunkt utanför oss själva. En fästpunkt som är oberoende av vad vi för tillfället känner är rätt eller vad vi för tillfället tycker.

  Ordspråksboken talar om att det finns en sådant tryggt fäste. Det är gudsfruktan. Vi får bygga vårt liv kring en trygg fästpunkt.

  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen: 
  Den som fruktar Herren har ett
  tryggt fäste.

  _______________________________

  Innehåll:

  Ordspråk om vishet

  Kommentar:
  Varning för otålighet (vers 17+29). Den som är otålig begår dumheter och går långt i dårskap, medan den som är tålmodig visar gott förstånd.

  Varning för att förakta sin nästa. Den som föraktar sin nästa syndar, i stället ska han förbarma sig över den som är betryckt (vers 21). Det är till och dåraktigt att håna skuldoffret, den ärlige ger nåd i stället för hån (vers 9).

  Till eftertanke:
  - Hur är det med min otålighet? Kan jag lägga problemet i Guds händer och lita på hans ledning?
  - Har jag lätt att dras med då någon kritiseras? Att förakta någon är att synda (vers 21). Den vise kommer nåd och barmhärtighet (vers 9+21).
  - Finns jag med bland dem som hånar eller bland dem som ger nåd?

  8 apr. 2024

  VITTNESBÖRDET: Från mörker till ljus

   


  Vi satt och tittade på nyheterna på TV. Strax efter nyheterna kom plötsligt ett radikalt vittnesbörd om hur livet kan svänga från mörker till ljus genom ett möte med Jesus. Vi är inte bortskämda med vittnesbörd om kristen tro på SVT, så vi satt och bara tog in det radikala vittnesbördet.

  Du kan se det här. Det varar inte så många minuter:  https://www.svtplay.se/video/ep3Ywzk/fran-morker-till-ljus

  DAGENS ANDAKT, den 8 april

  ”De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet…” (Luk 4:32)

  När Jesus gick omkring på jorden och undervisade, kände de som lyssnade att hans ord hade kraft. Hans ord nådde djupt in i hjärtats innandömen. Bibeln lär att Guds ord, Bibeln, på samma sätt är ”…levande och verksamt… skarpare än något  tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande” (Heb 4:12). På samma sätt som Jesu ord träffade människorna, som ville lyssna till honom då, kan Bibelordet träffa dig och mig i dag bara vi är villiga att ta emot budskapet. Människorna som lyssnade till Jesus fick bara höra en liten portion av hans undervisning, ändå blev de djupt berörda. När vi läser Bibeln kan vi bara ta till oss en liten portion varje dag, men Gud själv vill beröra oss genom det vi läser om vi läser med ett öppet sinne.

  BÖN

  Tack Jesus för en ny dag, då jag kan få komma inför ditt ansikte på nytt. Öppna mitt hjärta för de levande och verksamma ord, som du genom Bibelordet vill tala in i mitt liv idag.