2 aug. 2009

Stefan Swärd "sågar" Brian McLarens bok “Kristen på nytt sätt"

Brian McLaren är företrädare för "Emerging Church" - rörelsen. Vi har tidigare här på rupeba.se ställt oss frågande och kritiska till "Emerging church"-rörelsen. Rörelsen ser behovet att omformulera evangeliet så att det blir relevant för nutidsmänniskan, vilket naturligtvis är lovvärt. Risken är att det omformulerade evangeliet blir ett helt nytt (=annat) evangelium än det vi finner i Bibeln.

Läs mer om Brian McLaren här>>

Stefan Swärd skriver:
"När man sticker ut hakan så kraftigt som McLaren gör, och hävdar att världen håller på att förändras dramatiskt, och att det får stora konsekvenser för kristna kyrkan, och inte kommer med en intellektuellt hållbar analys om dessa förändringar - så kan jag inte göra annat än placera boken i kristna “kvacksalvarskrået” - där man självklart påstår saken om världen och samhället, men man saknar egentligen kunskaper för att kunna göra sådana bedömningar, och allt bygger endast på några enstaka böcker man har läst - förmodligen. Det är inte intellektuellt trovärdigt.
....................
McLaren ger en mycket summarisk översikt i boken på vad som kännetecknar moderniteten respektive postmoderniteten (det mesta är enkel skåpmat på högstadienivå), men han ger ingen bra defintion på vilka förändringar i världen som utgör övergången till postmoderniteten.
....................
Jag tror att McLarens förenklade och svart-vita analyser gör mer skada än nytta i kristen evangelisation."


Läs hela Stefan Swärds blogginlägg>>

Inga kommentarer: