4 aug. 2009

Emerging Church - Vad är det?

Vi följer här på rupeba.se en bloggserie av Stefan Swärd som analyserar McLarens teologi. McLaren är tillsammans med Rob Bell den mest kända företrädaren för Emerging Church-rörelsen inom amerikansk kristenhet.

Men vad innebär Emerging Church (EC)?
Nils-Olov Nilsson, teologie doktor, skriver på Aletheia ett blogginlägg med rubriken Där sanningen alltid är flytande. Han skriver:

"När en teolog eller pastor skall försöka lösa en människas innersta problem så är det normalt att han utgår från Skriften, från Guds Ord, där man hittar det gudomliga svaret.
Vad EC gör är att man i stället börjar med metod, psykologi och filosofi. Man närmar sig människorna och undersöker vilka deras behov är. Svaret blir ofta: Man önskar lycka, självförverkligande, gemenskap, bättre ekonomi etc. Man undviker synden och Kristi ställföreträdande död, (som man normalt sett menar är obegripligt för den postmoderna människan).
När man vet behoven skräddarsyr man ett budskap som tillfredsställer den postmoderna människan. För det finns ju enligt EC ingen absolut, ultimativ sanning. Och det traditionella bibliska budskapet är inte relevant för dagens människa. EC liksom uppmanar folk: Kom till oss om du saknar mening så ger vi dig det! Vi skall se till att budskapet är anpassat till ett språk som inte stöter bort henne eller honom."

Läs hela inlägget>>

Inga kommentarer: