7 juni 2021

UTMANINGEN 7 juni - Jes 24

 

EN TID AV VEDERMÖDOR


Bibelläsning: Jesaja 24
Läs bibeltexten här

"Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in. Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror."  (Jes 24:10-12 FB)

Kapitlet talar om framtida vedermödor som ska drabba jorden på ungefär samma sätt som Jesus i Matteus 24 förutsäger den stora vedermödan.


Beskrivningen stämmer väl överens med de rapporter som når oss om tsunami, jordbävningar, tornados och mycket mer.


Bibeln talar tydligt om att jorden inte kommer att bestå för evigt. Jesus talar om vedermödorna som födslovåndor. Födslovåndor handlar inte i första hand om död, utan om att något nytt ska födas fram, även om det är smärtsamt just nu. En ny himmel och en ny jord ska komma.


Då Jesus talar om den kommande tiden av vedermödor talar han även tröstens ord: "Men när detta börjar att ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning"  (Luk 21:28) 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft upp era huvuden - er förlossning närmar sig.
__________________
Innehåll:
Den stora hemsökelsen över jorden

Kommentar:
Kapitel 24-27 är en av de viktigaste profetiorna i Gamla Testamentet om den sista tiden. Kapitel 24 beskriver den stora vedermöda som drabbar jorden innan Jesus kommer tillbaka. Jesus beskriver den tiden i Matteusevangeliet 24 och Uppenbarelseboken i kapitel 4-18.

Kapitel 24 beskriver Guds dom över jorden. Jesus säger att den "det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse" (Matt 24:21).

Mitt under alla katastrofer som drabbar jorden finns det en räddad skara som lovsjunger Gud (vers 14-15). Vi återfinner den lovsjungande skaran i Uppenbarelseboken (Upp 7:9-17).

Guds dom drabbar både de orättfärdiga både i höjden och på jorden (vers 21; Se också Upp 12:7f).

Till eftertanke:
"Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta" (2 Pet 3:11-12).

Inga kommentarer: