20 sep. 2019

UTMANINGEN 20 sep - Psalm 112

UTAN FRUKTAN

Bibelläsning: Psalm 112
"Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan" (Ps 112:7-8 FB)

Psalm 112 talar om den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord (vers 1). Många välsignelser följer en sådan människa, både löften om materiell välsignelse (vers 3) och löften om välsignelse över de efterkommande (vers 2).

Psalmen beskriver även hjärtats tillstånd hos den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord:
-hjärtat är frimodigt (vers 7)
-hjärtat förtröstar på Herren (vers 7)
-hjärtat är tryggt (vers 8)
-hjärtat är utan fruktan (vers 8)

En sådan människa fruktar inte ett ont budskap (vers 7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En sådan människa vill jag vara!

Inga kommentarer: