9 sep. 2021

UTMANINGEN 9 sep - Klag 2 BÖN I TIDER AV NÖD

Bibelläsning: Klagovisorna 2

Läs bibeltexten här

"Stig upp, ropa högt i natten, när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom..."  (Klag 2:19 FB)

Detta är en bön under mycket svåra tider. Då vi möter svårigheter händer det något med vårt böneliv. Vi kan reagera med att bli helt lamslagna och inte orka be överhuvudtaget. Men vanligare är det säkert att vårt böneliv intensifieras.

Under normala omständigheter kan vårt böneliv ofta bli ytligt och formellt. Men under svåra tider blir vårt totala behov av Guds hjälp tydligt och till slut är Gud den enda som på något sätt kan hjälpa oss. Vi blir desperata att möta Gud och att få hjälp från Honom.

"Deras hjärtan ropar till Herren. Du dotter Sions mur, låt dina tårar rinna som en bäck både dag och natt. Ge dig ingen ro, unna inte ditt öga någon vila." (vers 18) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Utgjut ditt hjärta inför Herrens ansikte. Lyft dina händer till honom.

___________________

Innehåll kapitel 2:
Jerusalem har fallit.
Herren har övergett sin helgedom (vers 7)
Folket uppmanas att vända sig till Herren i desperat bön (vers 18-19)

Kommentar:
I det första kapitlet beskrevs Jerusalems ödeläggelse och att folkets rop efter att Gud skulle hämnas på fienden (1:22).

I det andra kapitlet beskrivs Templets ödeläggelse ( vers 6-7). Templet var den plats där Gud bodde. Där kunde man möta honom. Där kunde man offra till honom i livets alla skeden. Där firade man de stora högtiderna. Templet var centrum i folkets religion. Utan Templet fanns inte Gudsgemenskapen. Och nu fanns inte längre Templet. Tydligare kunde det inte bli: Gud fanns inte längre hos sitt folk.

Profeternas syner visade sig vara falska (vers 14) och de som går förbi det som en gång var den stora staden, hånar, visslar och skakar på huvudet (vers 15).

Jerusalems lidande beskrivs på ett sätt som för tankarna på den lidande Messias (vers 15).

Till eftertanke:
Centrum för judarnas gudsgemenskap var Templet. Och nu fanns inte Templet längre.
- Vad är centrum för din gudsgemenskap? Ett hus? En ceremoni?

Inga kommentarer: