10 sep. 2021

Bibeln och helandetjänsten - del 2

 


Bibeln och helandetjänsten – del 2: Kraften till helande är knuten till korset

När vi talar om Jesu missionsbefallning tänker vi normalt på de avslutande verserna i Matteusevangeliet, där det talas om att ”göra alla folk till lärjungar” (Matt 28:19). Men ett närmare studium både av denna och andra missionsbefallningar visar faktiskt att det uppdrag som vi som kristna har fått är tvåfaldigt: dels att predika budskapet om riket, dels att bota de sjuka och befria de demoniserade (se Matt 10:7-8; Luk 9:2; 10:9 m fl). Det tycks helt enkelt vara så att helande från kroppslig sjukdom ska ses som en integrerad del av själva evangeliet.

Hur kan detta komma sig? Det enklaste svaret är att Jesu seger över sjukdom hör samman med Jesu seger över synden.

Både utifrån Gamla och Nya testamentets vittnesbörd är det helt tydligt att sjukdom är något ont. I Edens lustgård fanns det inte någon sjukdom och i Uppenbarelseboken beskrivs himlen som en plats där ”ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga” ska finnas, en plats där människorna på nytt ska få tillgång till livets träd vars blad ger ”läkedom åt folken” (Upp 21:4, 22:2). När Jesus lärde sina lärjungar att be var det också just dessa förhållanden han uppmanade oss att ropa till vår Herre om: ”Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen” (Matt 6:10).

Läs mer här: https://olofedsinger.se/bibeln-och-helandetjansten-del-2-kraften-till-helande-ar-knuten-till-korset/

Inga kommentarer: