7 mars 2023

Dagens andakt, den 7 mars

 


”…vad ni än gör, så gör allt till Guds ära” (1 Kor 10:31)

”En vana är ett sätt att bete sig eller förhålla sig i en viss situation, som har kommit att läras in av någon, genom ständig upprepning och som i en liknande situation naturligen kommer att användas utan särskild ansträngning eller eftertanke”. Så står det i Nationalencyklopedin om man slår på ordet vana.

Jag hörde någon berätta att han hade gjort det till en vana att varje dag leva med frågan: ”Hur kan jag hantera detta så att Gud blir ärad?” Det var en god vana. När den personen möter svårigheter och motgångar, kommer han automatiskt att ställa frågan till sig själv ”utan särskild ansträngning eller eftertanke” om man får tro Nationalencyklopedin, för han hade gjort det till en vana. Vanor är i sig själva varken onda eller goda, men dåliga vanor tycks fastna lättare i våra liv, och vi bör emellanåt se över våra vanor och ta kontroll över vilka vanor vi släppt in i våra liv. Av dagens bibelord förstår vi Gud vill att vi ska odla vanor som ger Gud äran.

BÖN

Herre hjälp mig idag att var uppmärksam på vilka vanor jag har släppt in i mitt liv. Hjälp mig att odla sådana vanor som ärar dig och ditt rike.

Inga kommentarer: