19 mars 2023

HELGAD ÅT HERREN – 2 Mos 31


Bibelläsning: Andra Moseboken 31
Läs bibeltexten här

"Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN." (2 Mos 31:15 FB)

Gud har givit oss vilodagen. Gud är mån om vårt välbefinnande och Han vill att vi ska ha en sund balans mellan arbete och vila. Både dygnsvilan på natten och veckovilan på söndagen.

Men söndagens funktion är inte bara att vara en vilodag. Den är också ett tecken, en demonstration, som visar att vi hör ihop med Gud (vers 13).

Söndagen är inte som alla andra dagar. Det är en dag som är helgad, avskild, åt Herren (vers 15). Vi bör ge den ett annat innehåll än det vi ger till de övriga dagarna. Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
På vilket sätt kan jag lägga upp min vilodag så att den blir en demonstration på att jag tillhör Herren?

_________________
Översikt:
- Vers 1-11
Kvalifikationer för att vara hantverkare för Guds tempel
- Vers 12-17
Betydelsen av Sabbatsdagen
- Vers 18
Gud ger Mose lagtavlorna

Kommentar:
Här återkommer man till förutsättningen för att tjäna Herren med hantverket i Tabernaklet. Man måste förstås vara konstnärligt begåvad, men det var inte nog. Man måste också vara fylld av Guds Ande (vers 3-4; Jämför med 2 Mos 28:3).

Vilodagen är till för att vila, men den är också ett tecken och en påminnelse att vi tillhör Herren (vers 13 och 15).

I slutet av kapitlet får Moses de två stentavlorna, skrivna med Guds finger (vers 18).

Till eftertanke:
   De som skulle utföra arbetet på Templet måste ha naturliga gåvor som hantverksskicklighet och en personlighet som är präglad av kreativitet.
   Men för att utföra tjänst för Gud var det inte tillräckligt med naturliga gåvor och en speciell personlighet. De måste även vara fyllda av gudomlig Ande (vers 3).
- Vilka naturliga gåvor har jag fått? Hurdan är min personlighet? Är jag villig att ge Herren mina gåvor och använda min personlighet så jag kan bli fylld av Guds Ande?

"Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom".
- På vilka sätt demonstreras det i mina söndagar?

Inga kommentarer: