13 mars 2023

ETT HJÄRTA SOM ÄR VILLIGT ATT GE – 2 Mos 25Bibelläsning: Andra Moseboken 25
Läs bibeltexten här

"Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den skall samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge" (2 Mos 25:2 FB)

Kapitlet handlar om hur tabernaklet skulle vara utformat. Det börjar med en uppmaning att samla in en offergåva från alla dem som har "ett hjärta som är villigt att ge".

Villiga hjärtan behövs även i vår tid. Hjärtan som är villiga att dela med sig av sina materiella tillgångar. Men Herren behöver också människor som är villiga att ge av sin tid, sin energi, sin glädje, sin uppskattning, sin uppmärksamhet, sina förmågor Ja, villiga att ge av sig själva och till och med att ge sig själva.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
På vilka områden kan jag vidga mitt hjärta och göra det mer villigt att ge? 
___________________


Översikt:
- Vers 1-9
Insamling till helgedomen
- Vers 10-22
Instruktioner om hur Arken skulle utformas
- Vers 23-30
Instruktioner om bordet för skådebröden
- Vers 31-40
Instruktioner om lampstället

Kommentar:
Här börjar ett antal kapitel om utformandet av Tabernaklet, Kap 25-31(Se bild 2).

   I detta kapitel går man igenom de ting som hör till det innersta rummet, Det allra heligaste, och nästa rum "Det heliga".

  I "Det allra heligaste" fanns Förbundsarken med Nådastolen och i "Det heliga" fanns bordet med skådebröden, ljusstaken och rökelsealtare (omnämns inte här).


Till eftertanke:
Kapitlet avslutas med orden: Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått på berget.
- Kan vi tillämpa denna uppmaning på våra liv? 
- I vilken omfattning bygger vi våra liv på de instruktioner som vi får i Guds Ord?

"Villiga hjärtan behövs även i vår tid. Hjärtan som är villiga att dela med sig av sina materiella tillgångar. Men Herren behöver också människor som är villiga att ge av sin tid, sin energi, sin glädje, sin uppskattning, sin uppmärksamhet, sina förmågor Ja, villiga att ge av sig själva och till och med att ge sig själva."
- På vilka områden kan jag, vill jag, utöka mitt givande till Herren?

Inga kommentarer: