14 mars 2023

ATT STÅ UPPRÄTT – 2 Mos 26


Bibelläsning: Andra Moseboken 26

Läs bibeltexten här

"Brädorna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de skall stå upprätt."  (2 Mos 26:15 FB)

I kapitlet får vi en utförlig beskrivning av hur tabernaklet skulle byggas. Det var huvudsakligen byggt av textila material. Men för att hålla tältet uppe behövdes det stabilare material än textil och djurhudar. Brädernas funktion var att stå upprätt så att tältet skulle kunna stå.

Tabernaklet representerade gudsnärvaron bland israels folk. Idag består gudsnärvaron av Kristi Kropp, alla kristna över hela världen.

Gudsnärvaron blir synlig genom att kristna världen över står upp för Jesus. Det räckte in med någon enstaka bräda för att hålla upp tabernaklet. Varje bräda fick stöd av de andra brädorna för att de tillsammans kunde bära upp symbolen för gudsnärvaron.

På samma sätt är kristna över hela världen beroende av varandra. Det hänger inte bara på dig om Kristus kan bli synlig i världen, men du har en del in synliggörandet som bara kan utföras genom dig. Du är betydelsefull. Så fortsätt att stå där, upprätt för Kristus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Upprätt för Kristus.
 ______________________
Innehåll:
Detaljerad beskrivning av hur man skulle bygga Tabernaklet.

Förebilder i Tabernaklet som pekar framåt på något i Nya Testamentet:

-> På förgården

Brännofferaltaret (2 Mos 27)
Där bar man fram och offrade sin gåva till Gud.
Pekar framåt på: Frälsningen
där Jesus är ett evigt offer (Heb 10:14 och 9:26)

Kopparbäckenet (2 Mos 30:17-21)
Där tvättade sig prästerna på väg in i det heliga.
Pekar framåt på: Rening och förlåtelse för våra synder (1 Joh 1:9)

De två sakerna på Förgården talar om vägen till Gud. Genom att acceptera Jesu offer och ta emot rening och förlåtelse för våra synder kan vi bli frälsta och gå in i en ny gemenskap med Gud som hans egna barn.
______________________________
-> I det heliga

Ljusstaken (2 Mos 25:31+)                              
En sjuarmad ljusstake som lyser upp Det heliga.

Jesus är världen ljus (Joh 8:12).
Detta ljus vill Jesus tända i vårt inre (2 Kor 4:6).
På det sättet kan vi ge ljuset vidare och bli världen ljus (Matt 5:14).

Ljusstaken är också en bild på församlingen i Uppenbarelseboken. Församlingens uppgift är att ge ljus och leva så att Jesus blir synlig i världen.

Skådebrödsaltaret (2 Mos 25+) 

Jesus är livets bröd (Joh 6:48)
Talar om att ge mat. Att leda och föda fåren (Joh 21:15-17).
Måltid talar också om gemenskap (Upp 3:10)

Rökelsealtaret (2 Mos 30:1-10)                       
Varje morgon och kväll tände man rökelse inför Herren

Talar om: Lovsång, bön, tillbedjan (Upp 5:8)

Det Heliga talar om församlingens uppgift.
1.Ge mat och undervisning i Guds ord. Leda och föda fåren. Erbjuda gemenskap mellan människor och med Gud
2.Lovsång, bön och tillbedjan
3.Bära fram vittnesbördet om Jesus
_______________________________
> i det allra heligaste

Det allraheligaste var platsen där Gud fanns.
Där fanns förbundsarken, Nådastolen
_______________________________

Kommentar:
I instruktionerna för hur man skulle konstruera Tabernaklet kan vi läsa: "Du ska göra en förlåt..." (vers 31), men här handlar det inte om förlåtelse. Förlåten var ett förhänge som skiljde det heliga från det allra heligaste. Innanför förlåten fanns Gud och dit in var det tillträde förbjudet. Det var endast översteprästen som fick gå innanför förlåten och bara en gång per år.

Det var så man levde i det Gamla Testamentet. Gud fanns där, men man fick inte tillträde till honom.

Då Jesus dog på korset öppnades en ny väg: "Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan  Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner" (Matt 27:50-51). Förlåten brast uppifrån och ned. Det var ett verk från Gud själv i himmelen.


Jesu död på korset öppnar en väg till Gud, till frälsning och förlåtelse. Så man kan kanske säga att förlåten trots allt har med förlåtelse att göra. Då förlåten brast strömmade förlåtelsen och nåden ut till alla som ville ta emot den.


Till eftertanke:
I Gamla Testamentet hålls tabernaklet uppe av brädor som stod upprätt. Idag hålls församlingen upp av människor som ger av sin tid och energi, materiella resurser och förböner.

- På vilket sätt kan jag vara en av "brädorna" i församlingen?
- På vilket sätt kan jag inspirera andra att inta sin plats i Guds tempelbygge på jorden?

Inga kommentarer: