4 nov. 2019

Forskare ger visst stöd för Adam och Eva-berättelse

- Världen idag -
Den darwinistiske amerikanske biologiprofessorn Nathan Lents omfamnar nu en genetisk hypotes som ger visst stöd för Bibelns berättelse om Adam och Eva. Det visar att Bibeln är trovärdig, menar Göran Schmidt, ordförande för föreningen Genesis.

Det är i en artikel i den amerikanska tidningen USA Today som professor Nathan Lents uttrycker sig positivt om den genetiska hypotesen som är aktuell genom att den presenteras i en ny bok.

Upphovsman till hypotesen och boken, den senare med den tvetydiga titeln The Genealogical Adam & Eve (”genealogi” kan här läsas som ”släktträdens” men också som ”gen-ologiska”), är genetikforskaren Joshua Swamidass, som också han uppges vara försvarare av den gängse evolutionsteorin.

Det som bokens hypotes uppges visa är att det är helt möjligt att alla nu levande människor kan ha ett enda människopar, såsom Bibelns Adam och Eva, som gemensamma förfäder. Dessutom konstateras att de senaste årens genetiska forskning pekar mot att detta par levde så nyligen som inom de senaste tio tusen åren, vilket stämmer överens med vanliga tolkningar av Bibelns kronologi.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/forskare-ger-visst-stod-for-adam-och-eva-berattelse/repsjy!dq4zdh7MDggIwYgplIEIiA/

Inga kommentarer: